BÀI THỰC HÀNH TÌM HIỂU CẤU TRÚC MIB NÓI CHUNG VÀ MIBII

27 14 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 13:54

MỤC LỤC MỤC LỤC BÀI THỰC HÀNH TÌM HIỂU CẤU TRÚC MIB NĨI CHUNG MIB-II Cơ sở lý thuyết 1.1 Tổng quan MIB (Management Information Basic) 1.2 Đặc tả đối tượng theo SMIv1 1.3 Mô tả đối tượng (objects) 1.4 Sử dụng iReasoning MIB Browser Windows 10 Các thực hành 12 2.1 BTH-QLM-MIB-01: Get Information 12 2.1.1 Mục đích – yêu cầu chung 12 2.1.2 Điều kiện ban đầu 12 2.1.3 Mơ hình thực 12 2.1.4 Các bước thực 13 2.1.5 Kết mong muốn 14 2.1.6 Kết thực 14 2.2 Câu hỏi trắc nghiệm 17 2.3 BTH-QLM-MIB-02: Monitoring Interface 19 2.3.1 Mục đích – yêu cầu chung 19 2.3.2 Điều kiện ban đầu 19 2.3.3 Mơ hình thực 20 2.3.4 Các bước thực 20 2.3.5 Kết mong muốn 21 2.3.6 Kết thực 21 2.4 Câu hỏi trắc nghiệm 26 BÀI THỰC HÀNH TÌM HIỂU CẤU TRÚC MIB NĨI CHUNG MIB-II Cơ sở lý thuyết 1.1 Tổng quan MIB (Management Information Basic)  MIB cấu trúc liệu định nghĩa đối tượng quản lý, thiết kế để quản lý thiết bị mạng không sử dụng giao thức TCP/IP  RFC1155 mô tả cấu trúc MIB File, cấu trúc gọi SMI (Structure of Management Information) version  Đối tượng đặc tả theo SMIv1 gồm phần  Name  Syntax  Encoding  RFC1156 đặc tả MIB chuẩn cho thiết bị mạng dùng giao thức TCP/IP, gọi Internet-Standard Mib (mib version 1)  Cây MIB version mơ tả hình Root ccit(0) joint-iso-ccit (2) iso(1) organization (3) dod (6) internet (1) directory (1) 1.3.6.1.1 management (2) 1.3.6.1.2 experimental (3) 1.3.6.1.3 private (4) 1.3.6.1.4 enterprises (1) 1.3.6.1.4.1  Vị trí MIB version mơ tả hình Root … internet (1) directory (1) management (2) experimental (3) mib-2 (1) system (1) interface (2) at (3) ip (4) icmp (5) private (4) enterprises (1) tcp (6) udp (7) egp (8) transmision (10) snmp (11)  RFC1213 đặc tả mib chuẩn version 2, gọi mib-2  Mib-2 mib hỗ trợ rộng rãi  Các kiểu liệu định nghĩa mib-2 gồm  Display String: kế thừa từ kiểu OCTET STRING gồm ký tự in (printable characters) dài không 255 ký tự  Physical Address: giống kiểu OCTET STRING, dùng biểu diễn địa vật lý thiết bị  Các object group system interfaces system (1) sysDescr (1) mib-2 (1) sysUpTime (3) sysContact (4) sysName (5) sysLocation (6) sysServices (7) ifEntry (1) ifIndex (1) ifNumber (1) ifDescr (2) ifType (3) ifMtu (4) ifSpeed (5) ifPhysAddress (6) ifAdminStatus (7) ifTable (2) interface (2) 1.2 Đặc tả đối tượng theo SMIv1  Name  Định danh object, có kiểu OBJECT IDENTIFIER  OBJECT IDENTIFIER chuỗi thứ tự số nguyên biểu diễn nút (node) từ gốc đến  Gốc (root node) mib khơng khơng có tên, root node … Root sysObjectID (2) ifSpecific (22) o ccitt(0): CCITT quản lý (Consultative Committee for International Telephone and Telegraph) o iso(1): tổ chức ISO quản lý (International Organization for Standardization) o joint-iso-ccitt(2): ISO CCITT quản lý  Dưới node iso(1), tổ chức ISO thiết kế node dành cho tổ chức khác org(3)  Dưới org(3) có nhiều node con, node dành riêng cho US Department of Defense, dod(6)  Dưới dod(6) có node dành cho cộng đồng internet ngày nay, node internet(1)  Tất thứ thuộc cộng đồng Internet nằm iso.org.dod.internet  Mọi object thiết bị TCP/IP bắt đầu với prefix 1.3.6.1 (dấu chấm biểu diễn iso root)  RFC1155 định nghĩa sau o directory: dành riêng cho tương lai dịch vụ OSI Directory sử dụng internet o mgmt (management): tất mib chuẩn thức internet nằm mgmt Mỗi RFC mib đời tổ chức IANA (Internet Assigned Numbers Authority) cấp cho mib object-identifier nằm mgmt o experimental: dùng cho object trình thử nghiệm, IANA cấp phát o private: dùng cho object người dùng tự định nghĩa, số IANA cấp Tất đơn vị cung cấp hệ thống mạng đăng ký object-identifier cho sản phẩm họ, chúng cấp phát node private.enterprises  Syntax  Mô tả kiểu object gì, lấy từ chuẩn ASN.1 khơng phải tất kiểu hỗ trợ  SMIv1 hỗ trợ kiểu nguyên thủy (primitive types) lấy từ ASN.1 kiểu định nghĩa thêm (defined types) o Primitive types : INTEGER, OCTET-STRING, OBJECT- IDENTIFIER, NULL, SEQUENCE o Defined types  NetworkAddress: kiểu địa internet (ip)  IpAddress: kiểu địa internet 32-bit (ipv4), gồm octet liên tục  Counter: kiểu số nguyên không âm 32-bit tăng  Gauge: kiểu số nguyên không âm 32-bit  TimeTicks: kiểu số nguyên không âm, khoảng thời gian trôi qua kể từ thời điểm đó, tính phần trăm giây  Opaque: kiểu cho phép truyền giá trị có kiểu tùy ý đóng lại thành OCTET-STRING theo quy cách ASN.1 (Abstract Syntax Notation One) 1.3 Mô tả đối tượng (objects) Mô tả objects group system Name Syntax mib-2(1) Description Internet-standard mib version (RFC1213) OID : 1.3.6.1.2.1 system(1) sysDescr(1) DisplayString Dòng văn mơ tả node hỗ trợ mib này, bao gồm tên, version, kiểu phần cứng, hệ điều hành, … sysObjectID(2) Object identifier Định danh đăng ký hảng sản xuất hệ thống sysUpTime(3) TimeTicks Thời gian tính từ module quản trị mạng hệ thống khởi động lại (kiểu TimeTicks tính phần trăm giây) sysContact(4) DisplayString Dòng văn định người cần liên lạc có vấn đề hệ thống sysName(5) DisplayString Tên gán cho node để quản lý sysLocation(6) DisplayString Vị trí vật lý đặt node sysServices(7) Integer Chỉ node hoạt động layer OSI Giá trị (Layer-1) với Layer số lớp OSI Mô tả objects group interfaces Name mib-2(1) Syntax Description Internet-standard mib version (RFC1213) OID : 1.3.6.1.2.1 interfaces(2) ifNumber(1) Integer Tổng số giao tiếp mạng có hệ thống ifTable(2) Sequence Danh sách thông tin interface ifEntry(1) ifEntry Một entry chứa object mang thông tin interace danh sách ifIndex(1) Integer Giá trị interface, giá trị chạy từ đến ifNumber, khơng thay đổi hệ thống khởi động lại ifDescr(2) DisplayString Dòng văn mang thông tin interface ifType(3) Integer Kiểu interface, dựa vào giao thức lớp physical/link interface: ethernetCsmacd(6), fddi(15), e1(19), atm(37), ifMtu(4) Integer Kích thước datagram lớn truyền/nhận interface ifSpeed(5) Gauge Băng thơng interface, tính bit per second ifPhysAddress(6) PhysicalAddress Địa vật lý interface ifAdminStatus(7) Integer Trạng thái mong muốn interface ifOperStatus(8) Integer Trạng thái hoạt động thực tế interface ifLastChange(9) TimeTicks Giá trị sysUpTime thời điểm interface vào trạng thái hoạt động ifInOctets(10) Counter Tổng số octet nhận interface ifInUcastPkts(11) Counter Số gói unicast đưa đến giao thức lớp cao ifInNUcastPkts(12) Counter Số gói tin nhận bị hủy (kể gói không bị lỗi) để ngăn không cho chúng đến tầng xử lý cao hơn, vd tràn đệm nhận ifInErrors(14) Counter Số gói tin nhận có chứa lỗi ifInUnknownProtos(15) Counter Số gói tin nhận từ interface bị discard thuộc giao thức khơng hỗ trợ ifOutOctets(16) Counter Tổng số octet truyền interface ifOutUcastPkts(17) Counter Tổng số gói tin unicast mà tầng giao thức cao yêu cầu truyền (kể gói bị discard) ifOutNUcastPkts(18) Counter Tổng số gói tin non-unicast mà tầng giao thức cao yêu cầu truyền (kể gói bị discard) ifOutDiscards(19) Counter Số gói tin cần truyền bị hủy (kể gói khơng bị lỗi) để ngăn khơng cho chúng đến tầng xử lý cao hơn, vd tràn đệm phát ifOutErrors(20) Counter Số gói tin khơng thể truyền có lỗi ifOutQLen(21) Gauge Độ dài hàng đợi tin truyền ifSpecific(22) Object identifier Tham chiếu đến định nghĩa mib dành riêng cho loại media interface 1.4 Sử dụng iReasoning MIB Browser Windows  Để lấy thông tin object mib, cần có phần mềm thực phương thức giao thức SNMP như: Get, GetNext, Set Phần mềm gọi chung MIB Browser cài đặt SNMP Application  iReasoning MIB Browser chạy Windows Linux  Sử dụng phương thức SNMP lấy thông tin tên gọi máy tính để bàn (PC) mib với iReasoning MIB Browser mô tả Tên PC ? SNMP Application (iReasoning MIB Browser) Network management station Tra từ điển RFC1213: SysName OID: 1.3.6.1.2.1.1.5 Biết tên PC MyComputer Local Area Network Gửi request có OID = 1.3.6.1.2.1.1.5.0 SNMP Agent Network element Tra từ điển RFC1213: SysName: 1.3.6.1.2.1.1.5 Value: MyComputer Gửi response có OID = 1.3.6.1.2.1.1.5.0 value = “MyComputer”  Ba thành phần sơ đồ  Thiết bị cần giám sát thông tin (Network element): Là thiết bị quản trị có cài đặt tác nhân SNMP (SNMP Agent), ví dụ máy tính cá nhân (PC)  Thiết bị quản lý mạng (Network management station): Là thiết bị quản trị phần tử mạng có cài đặt ứng dụng SNMP (SNMP Application), ví dụ máy chủ có cài đặt phần mềm 10 2.1.4 Các bước thực Khai báo đầy đủ tính SNMP Agent Default Gateway Bật phần mềm iReasoning MIB Browser máy PC có địa IP là: 10.171.21.200 Trên iReasoning MIB Browser thực công việc  Nhập địa IP Default Gateway vào ô [Address]  Nhấn nút [Advanced]  Nhập thông tin Read/Write Community (mặc định public/private)  Chọn version SNMP  Nhấn OK  Mở RFC1213.system  Chọn object sysDescr  Bên phải hình chọn Operation Get nhấn nút [Go] 13 2.1.5 Kết mong muốn MIB Browser máy PC có địa IP là: 10.171.21.200 gửi tin GetRequest có OID 1.3.6.1.2.1.1.1.0 (sysDescr.0) đến thiết bị Default Gateway có địa IP là: 10.171.21.254 Thiết bị Default Gateway gửi lại tin GetResponse phần mềm iReasoning MIB Browser máy PC hiển thị thơng tin trả lời lên hình 2.1.6 Kết thực Kết hình mong muốn  Click vào object sysDescr thấy thông tin định nghĩa object hiển thị panel phía như: Name, OID, MIB, Syntax, Access, Status 14  Kết trả lời cho sysDescr “Cisco Internetwork Operating System Software IOS …”, kiểu OctetString Tiếp theo chọn Operation GetNext, phương thức GetNext lấy thông tin object  Phần mềm iReasoning MIB Browser máy PC gửi tin GetNextRequest đến thiết bị Default Gateway có OID 1.3.6.1.2.1.1.1.0 (sysDescr.0)  Thiết bị Default Gateway gửi tin trả lời GetResponse có OID 1.3.6.1.2.1.1.2.0 (sysObjectID.0), sysObjectID object sysDescr mib-2  Giá trị trả lần giá trị sysObjectID, 1.3.6.1.4.1.9.1.366, có kiểu Object Identifier (OID) 15  Giá trị có nghĩa iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.1.366, prefix đầu enterprise number Cisco (9) 1.366 OID thiết bị switch C3550 Cisco tự định nghĩa  16 2.2 Câu hỏi trắc nghiệm Tất mib chuẩn thức internet nằm a) directory b) mgmt c) private d) experimental Kiểu liệu đối tượng bị quản lý (Managed Object Definition) a) Object-Type b) Integer c) OID d) OctetString Số lượng Object mang thông tin Interface ifEntry mib-2 a) b) 14 c) 22 d) 20 Ý nghĩa trường sysObjectID đối tượng system mib-2 a) Tên gán cho thiết bị b) Giá trị Interface thiết bị c) Đinh danh cho Interface thiết bị d) Định danh đăng ký hãng sản xuất thiết bị 17 Tài liệu MIB chuẩn dành cho Host hoạt động theo giao thức TCP/IP a) RFC 1213 b) RFC 2790 c) RFC 1156 d) RFC 1155 18 2.3 BTH-QLM-MIB-02: Monitoring Interface 2.3.1 Mục đích – yêu cầu chung Giúp sinh viên hiểu  Giúp sinh viên hiểu phần mềm giám sát Interface thiết bị mạng hoạt động theo trình tự  Cách giám sát thông tin Interface thiết bị mạng iReasoning MIB Browser, thông tin cần lấy bao gồm  Chỉ số (index) interface  Mô tả (description) interface  Trạng thái (current status)  Tốc độ (speed) 2.3.2 Điều kiện ban đầu  Sinh viên hiểu ý nghĩa cấu trúc đặc tả mib-2 phần lý thuyết  Sinh viên hiêu phương thức hoạt động giao thức SNMP  Sinh viên biết cài đặt sử dụng phần mềm iReasoning MIB Browser  Mạng cục (Local Area Network hoạt động sẵn sàng) 19 2.3.3 Mơ hình thực What is sysDescr of Default Gateway ? SNMP Agent SNMP Application Network management station (IP: 10.171.21.200 Default Gateway: 10.171.21.254) Local Area Network Outside Network Default Gateway (IP: 10.171.21.254) SNMP Protocol 2.3.4 Các bước thực Khai báo đầy đủ tính SNMP Agent Default Gateway Bật phần mềm iReasoning MIB Browser máy PC có địa IP là: 10.171.21.200 Trên iReasoning MIB Browser thực công việc  Nhập địa IP Default Gateway vào ô [Address]  Nhấn nút [Advanced]  Nhập thông tin Read/Write Community (mặc định public/private)  Chọn version SNMP  Nhấn OK  Lấy số lượng Interface có Default Gateway  Mở RFC1213.system  Chọn nút interface.ifNumber  Bên phải hình chọn Operation Get nhấn nút [Go] 20 2.3.5 Kết mong muốn MIB Browser máy PC có địa IP là: 10.171.21.200 gửi tin GetRequest có OID 1.3.6.1.2.1.2.1.0 (ifNumber.0) đến thiết bị Default Gateway có địa IP là: 10.171.21.254 Thiết bị Default Gateway gửi lại tin GetResponse phần mềm iReasoning MIB Browser máy PC hiển thị thông tin số interface Default Gateway lên hình 2.3.6 Kết thực Kết hình mong muốn 21 Tiếp theo lấy index interface  Chọn nút interface.ifNumber  Bên phải hình chọn Operation GetNextRequest nhấn nút [Go]  Kết thực lấy object ifNumber index interface Default Gateway Interface có index (.1.3.6.1.2.1.2.2.1.ifIndex.1)  Lần lượt thực GetNextRequest liên tục đủ số lượng index interface 22 Tiếp theo lấy thông tin interface biết index interface đó, ví dụ lấy description interface thứ  Nhập vào hộp thoại OID giá trị 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.3  Bên phải hình chọn Operation Get 23 Tiếp theo lấy thông tin tốc độ (speed) interface biết index interface đó, ví dụ lấy description interface thứ  Nhập vào hộp thoại OID giá trị 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.3  Bên phải hình chọn Operation Get 24 25 2.4 Câu hỏi trắc nghiệm Ý nghĩa việc sử dụng phương thức GetNextRequest a) Để lấy giá trị OID b) Cập nhật liên tục số thông tin thiết bị mạng c) Được Manager gửi cho Agent để thiết lập giá trị cho Object d) Được Agent gửi cho Manager để trả giá trị cho Object Quyền truy xuất Object có mức ưu tiên cao Oject có kiểu Object-Type a) read-write b) read-create c) read-only d) not-accessible Ý nghĩa thuộc tính ifOutQLen a) Tổng số octet truyền interface b) Tổng số gói tin truyền interface bị hủy c) Độ dài hàng đợi tin truyền d) Tổng số octet nhận interface Thuộc tính thể kiểu liệu object có kiểu Object-Type a) DESCRIPTION b) STATUS c) ACCESS d) SYNTAX Kiểu liệu NOTIFICATION-TYPE dùng để đặc tả thơng tin a) Thơng tin quản lý mạng truyền không theo yêu cầu b) Thông tin đặc tả ý nghĩa Object c) Thông tin mô tả danh sách có thứ tự Object có liên quan đến thông báo (Notification) 26 d) Thông tin mô tả ý nghĩa thông báo (Notification) 27 ...BÀI THỰC HÀNH TÌM HIỂU CẤU TRÚC MIB NĨI CHUNG VÀ MIB- II Cơ sở lý thuyết 1.1 Tổng quan MIB (Management Information Basic)  MIB cấu trúc liệu định nghĩa đối tượng... iReasoning MIB Browser  Mạng cục (Local Area Network): Cung cấp kết nối mạng IP nội 11 Các thực hành 2.1 BTH-QLM -MIB- 01: Get Information 2.1.1 Mục đích – yêu cầu chung Giúp sinh viên hiểu  Cấu trúc MIB. .. RFC1155 mô tả cấu trúc MIB File, cấu trúc gọi SMI (Structure of Management Information) version  Đối tượng đặc tả theo SMIv1 gồm phần  Name  Syntax  Encoding  RFC1156 đặc tả MIB chuẩn cho
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI THỰC HÀNH TÌM HIỂU CẤU TRÚC MIB NÓI CHUNG VÀ MIBII, BÀI THỰC HÀNH TÌM HIỂU CẤU TRÚC MIB NÓI CHUNG VÀ MIBII

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay