Những bài tập chia thừa kế theo luật dân sự 2015 (có đáp án)

22 13 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 13:50

bài tập chia thừa kế dân sự: bài tập luật dân sự về thừa kế (có đáp án), bài tập chia thừa kế pháp luật đại cương, cách chia thừa kế, bài tập chia thừa kế đơn giản, cách tính 1 suất thừa kế theo pháp luật, bài tập thừa kế thế vị, bài tập luật dân sự có đáp án, tình huống thừa kế di sản, bài tập chia thừa kế theo luật dân sự 2015, Tình 1: Người cha để lại di chúc ủy quyền nhờ quan pháp chứng phân chia tài sản.người mẹ tưởng nhận tài sản xuất đứa riêng người chồngvà di chúc phân chia tài sản cho người Hỏi: ông để lại di chúc cho người riêng mà người trước khơng biết mà khơng để lại cho mẹ mẹ có quyền hưởng khơng,hình có điều luật quy định người mẹ có quyền nhận không phụ thuộc vào di chúc (người không nhận 18 tuổi) Hỏi thêm: người riêng có ngang hàng với mẹ chia di sản không? Đáp án tham khảo: Theo quy định Điều 644 BLDS 2015 Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc Những người sau hưởng phần di sản hai phần ba suất người thừa kế theo pháp luật di sản chia theo pháp luật, trường hợp họ không người lập di chúc cho hưởng di sản cho hưởng phần di sản hai phần ba suất đó: a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng; b) Con thành niên mà khơng có khả lao động 2 Quy định khoản Điều không áp dụng người từ chối nhận di sản theo quy định Điều 620 họ người quyền hưởng di sản theo quy định khoản Điều 621 Bộ luật Vì người cha người vợ hưởng theo quy định người kia, người thành niên khơng thuộc khoản điều 644 khơng hưởng người cha di chúc khơng cho người hưởng Theo quy định điều 651 BLDS 2015 người riêng có quyền đứng ngang hàng thừa kế việc phân chia di sản người cha để lai Tình 2: Ơng Khải Bà Ba kết với năm 1947 có anh Hải, anh Dũng, chị Ngân Chị Ngân kết với anh Hiếu có chung Hạnh Năm 2018, Ơng Khải chết có để lại di chúc cho gái cháu ngoại hưởng tồn di sản ơng khối tài sản chung ông bà Ba Một năm sau bà Ba chết để lại toàn di sản cho chồng, người em ruột chồng tên Lương Năm 2009, anh Dũng chết bệnh nặng có di chúc để lại tất cho anh ruột Hải Sau Dũng chết người gia đình tranh chấp việc phân chia di sản Hãy giải việc tranh chấp, biết bà Ba ơng Khải khơng người thân thíchnào khác, anh Hải có lập văn từ chối hưởng di sản bà Ba anh dũng theo qui định pháp luật, chị Ngân từ chối hưởng di sản anh Dũng, tài sản chung ông Khải bà Ba thời điểm ông Khải chết 1.2tỷ, sau ơng Khải chết, bà Ba tạo lập nhà trị giá 300 triệu Đáp án tham khảo: Tình bạn có vài chỗ khơng ổn, nhé: – Thứ nhất, anh Dũng di chúc tồn tài sản lại cho anh Hải, có nghĩa khơng có tên chị Ngân di chúc anh Hải, lại có chj chị Ngân từ chối hưởng tài sản anh Dũng để lại? – Thứ hai,”các người em ruột chồng tên Lương”, chỗ bạn viết người đọc dễ hiểu nhầm, theo P hiểu bà Ba người em ruột chồng tên Lương Rắc rối Theo P, ông Khải chết di chúc lại toàn tài sản khối tài sản chung ơng bà cho gái cháu ngoại, số tài sản ơng Khải (tạm xác định 1/2×1,2t tỷ) chia cho gái vá cháu ngoại, người 300 triệu Vậy, sau thực di chúc ơng Khải, số tiền lại thuộc tài sản bà Ba 600 + 300 = 900 triệu Bà Ba chết để lại tài sản cho người em ruột chồng Lương (tổng cộng người), số tiền 900 triệu chia tiếp cho người, người 225 triệu Anh Dũng thừa kế từ bà Ba 225 triệu, sau anh chết, di chúc toàn tài sản cho anh Hải, anh Hải hưởng thêm số tài sản Do anh Hải từ chối hưởng di sản bà Ba anh Dũng, nên dư 500 triệu 500 Triệu theo P chia pháp luật, theo hàng thừa kế thứ gồm chị Ngân, vợ anh Hải (nếu có) Tình 3: Ơng A, bà B có chung C, D (đều thành niên có khả lao động) C có vợ M có X,Y D có chồng N có K Di sản A 900 triệu Chia thừa kếtrong trường hợp riêng biệt sau: C chết trước A A di chúc hợp pháp để lại toàn di sản cho X C chết trước A D chết sau A (chưa kịp nhận di sản ) A chết thời điểm với C A di chúc để lại cho K ½ di sản Đáp án tham khảo: Di sản ông A để lại 900 triệu Trường hợp C chết trước A A di chúc để lại toàn di sản cho X A làm di chúc để lại toàn di sản cho X Tuy nhiên, bà B (vợ ông A) người hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc (Điều 644 BLDS 2015) Theo đó, bà B phải hưởng 2/3 suất thừa kế theo pháp luật (là 200 triệu) Theo đó, bà B hưởng 200 triệu phần lại thực theo nội dung di chúc (X hưởng thừa kế ông A 700 triệu) Trường hợp C chết trước A, D chết sau A A chết không để lại di chúc A chết khơng để lại di chúc di sản A chia theo pháp luật Khi đó, bà B, D, C người thuộc hàng thừa kế thứ A (Điều 651 BLDS 2015) nên người hưởng phần di sản 300 triệu Do C chết trước A nên C X, Y hưởng thừa kế vị C (theo điều 652 BLDS 2015) D chết sau A, A để lại di chúc thực theo nội dung di chúc Còn A chết không để lại di chúc (hoặc phần tài sản mà D nhận từ di sản ông A không định đoạt di chúc) di sản A để lại chia theo pháp luật Khi đó, bà B (mẹ D), anh N (chồng D), K (con D) chia theo pháp luật người phần Trường hợp A chết thời điểm với C A di chúc để lại cho K ½ di sản Ơng A chết thời điểm với anh C nên ông A không hưởng thừa kế từ di sản anh C để lại (theo điều 619 BLDS 2015) Ông A chết để lại di chúc cho K hưởng ½ di sản ơng Theo đó, K thừa kế 450 triệu ông A Phần di sản không ông A định đoạt di chúc (450 triệu) chia theo pháp luật (điều 650, 651 BLDS 2015) Theo đó, phần di sản chia cho bà B = C = D = 150 triệu Anh C chết nên anh C X, Y hưởng thừa kế vị phần anh C Khi chia thừa kế trường hợp này, bà B người hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc (theo điều 644 BLDS 2015) Phần di sản không ông A định đoạt di chúc chia theo pháp luật không đảm bảo cho bảo cho bà B hưởng 2/3 suất thừa kế theo pháp luật nên phần thiếu (50 triệu) lấy từ phần mà K hưởng theo nội dung di chúc Tình 4: Năm 1950, Ơ A kết với bà B Ô bà sinh người gái chị X (1953) & chị Y (1954) Sau thời gian chung sống, Ô A & bà B phát sinh mâu thuẫn, năm 1959 Ô A chung sống vợ chồng với bà C A & C sinh anh T (1960) & chị Q (1963) Tháng 8/1979, X kết hôn với K, anh chị sinh M & N (1979-sinh đôi) Năm 1990, đường quê chị X bị tai nạn chết Năm 1993, Ô A mắc bệnh hiểm nghèo & qua đời Trước chết, Ơ A có để lại di chúc với nội dung cho anh T thừa hưởng tồn tài sản ơng A để lại khơng đồng ý với di chúc đó, chị Y yêu cầu tòa án chia lại di sản bố Qua điều tra tòa án xác định khối tài sản Ô A bà B 500 triệu đồng Hãy xác định hàng thừa kế người hưởng di sản thừa kế chị X & Ô A? Đáp án tham khảo: Theo kiện ta thấy năm 1959 ông A chung sống vợ, chống với bà C việc pháp luật thừa nhận ông A bà C vợ chồng hợp pháp Năm 1990, chị X chết đề khơng nói tài sản chị X nên ta xem Năm 1993 ông A có lập di chúc để lại tồn tài sản cho anh T Tài sản ông A bà B có 500 triệu Tài sản ông A bà C đề không nêu nên ta xem Di sản ông A 500/2 = 250 triệu 250 triệu giá trị tài sản mà ơng A có quyền định đoạt Tài sản anh T hưởng 250 Tuy nhiên theo quy định pháp luật người sau hưởng thừa kế gồm bà B bà C người hưởng 2/3 giá trị suất chia theo pháp luật Người hưởng thừa kế chia theo pháp luật gồm bà B, bà C, anh T, Q, X, Y: 250/6 = 41,6 triệu Như  Bà B = bà C = 2/3 (250/6) = 27,7 triệu Tài sản anh T lại 250 – (27,7×2) = 194,6 triệu Các trường hợp lại khơng hưởng X mất, Y, Q thành niên không bị lực hành vi  Tình 5: Ơ A kết với bà B sinh người Anh chết để lại con: trai & gái thành niên Gia tài Ô bà gồm nhà: nhà trị giá 100 triệu đồng, trị giá 200 triệu đồng Trước chết Ô A lập di chúc cho bà B nhà trị giá 100 triệu đồng Biết đứa trai út Ô bà sinh cháu trai thành niên Sau anh trai út bị tai nạn & bị tâm thần Anh (chị) chia tài sản ông A? Đáp án tham khảo: Theo đề ta tài sản chung ông A bà B 300 triệu Di sản ông A 300/2 = 150 triệu Ông A để lại cho bà B 100 triệu Như giá trị tài sản lại chia theo pháp luật 150 – 100 = 50 triệu Những người hưởng thừa kế theo pháp luật gồm bà B 05 người con; anh nên theo Điều 652 BLDS 2015 02 anh hưởng thừa kế kế vị Mỗi người hưởng 50/6 = 8,33 Mỗi người anh 8,33/2 = 4,165 Tình 6: Ơng thịnh ly với vợ có người riêng Hòa Bình Bà Nguyệt (chồng chết) có người riên Xuân Hạ Năm 1993 ông thịnh kết hôn với bà Nguyệt sinh người Tuyết Lê Để tránh bất hòa mẹ kế chồng , ông Thịnh bà Nguyệt mua nhà để bà Nguyệt Xuân, Hạ, Tuyết, Lê riêng Trong q trình chung sống, ơng Thịnh thương yêu Xuân Hạ ruột, nuôi dưỡng cho người ăn học đến lớn Hòa kết với Thuận có Thảo Xn kết với Thu có Đơng Hòa bị tai nạn chết vào năm 2016 Ông thịnh bệnh chết vào năm 2017 Xuân chết vào năm 2018 Sau ông thịnh qua đời gia đình mâu thuẫn xảy tranh chấp việc chia di sản ông thịnh Qua điều tra biết: Ơng thịnh có tài sản riêng 220 triệu đồng có tài sản chung với bà nguyệt( nhà bà nguyệt sống) trị giá 140tr đồng.Hòa Thuận có tài sản chung 120tr đồng Xuân thu có tài sản chung 100tr Hãy phân chia di sản ông Thịnh Đáp án tham khảo: – Tổng tài sản Hòa có 120:2=60tr để lại cho Thịnh = mẹ Hòa = Thuận = Thảo = 60:4 = 15tr mà bà mẹ kế Nguyệt không thừa kế theo điều 654 BLDS 2015 chưa có quan hệnhư mẹ – Thịnh xem riêng Nguyệt mình, chăm sóc, cho ăn học mối quan hệ riêng với bố dượng theo điều 654 BLDS 2015, Xuân Hạ xem hàng thừa kế thứ – Ông Thịnh không để lại di chúc – Tổng tài sản ông Thịnh 220 + 140:2 + 15(của Hòa) = 305 triệu – Vậy người thừa kế ông Thịnh gồm người : Nguyệt = Xuân = Hạ = Tuyết = Lê = Hòa (Thảo kế vị) = Bình = 305:7 = 43.57 triệu – Tổng tài sản Xuân có 43.57 + 100:2= 93.57tr để lại cho Nguyệt = Thu = Đơng = 93.57:3 = 31.19 triệu Tóm lại là:  Nguyệt = 140:2+43.57+31.43=145 triệu  Hạ = 43.57 triệu  Thu = 100:2+31.19=81.19 triệu  Đông = 31.19 triệu  Tuyết = 43.57 triệu  Lê = 43.57 triệu  Bình = 43.57 triệu  Thuận = 120:2+15=75 triệu  Thảo = 15+43.57=58.57 triệu  mẹ Hòa = 15 triệu Tình 7: Du Miên vợ chồng, có chung Hiếu – 1982, Thảo Chi sinh đôi – 1994 Do bất hòa, Du Miên ly thân, Hiểu với mẹ Thảo Chi sống với bố Hiếu đứa hư hỏng, làm có thu nhập cao ln ngược đãi, hành hạ mẹ để đòi tiền ăn chơi, sau lần gây thương tích nặng cho mẹ, bị kết án Năm 2007 Bà Miên mất, trước chết bà miên có để lại di chúc cho trâm e gái nửa số tài sản Khối tài sản chung Du Miên 790 triệu Chia thừa kế tr hợp Giả sử cô Trâm khước từ nhận di sản thừa kế, di sản phân chia Đáp án tham khảo: Tài sản bà miên = 790/2 = 395 triệu Do Hiếu bị tước quyền thừa kế nên người thừa kế theo pháp luật bà Miên gồm: ông Du, Thảo, Chi Chia theo di chúc: Trâm = 395/2 = 197.2 triệu lại 197.2 triệu khơng định đoạt di chúc nên Chia theo pháp luật sau: Ông Du = Thảo = Chi = 197.2/3 = 65.8 triệu Giả sử toàn tài sản chia theo pháp luật: suất thừa kế theo pháp luật = 395/3= 131.67 triệu suất thừa kế bắt buộc = 131.67 * 2/3 = 87.78 triệu Vậy: Ông Du = Thảo = Chi = 87.7 triệu  Trâm = 131.66 triệu Nếu Trâm từ chối nhận tài sản thừa kế tồn tài sản chia theo pháp luật  Tình 8: A, B kết năm 1950 có chung C,D,E,F Vào năm 1957, A – T kết có chung H,K,P Năm 2017, A, C qua đời thời điểm tai nạn giao thông Vào thời điểm C qua đời anh có vợ 02 G,N Sau A qua đời để di chúc lại cho C ½ di sản, cho B,T người ¼ di sản Sau A qua đời B kiện đến tòa xin hưởng di sản A Tòa xác định tài sản chung A,B=720 tr , A,T= 960 tr Chia thừa kế trường hợp trên? Đáp án tham khảo: Ông A năm 2017, di sản A để lại 840 tr (trong đó: 360 tr khối tài sản chung với bà B + 480 tr khối tài sản chung với bà T) Do hôn nhân ông A với bà B, ông A với bà T xác lập trước thời điểm Luật nhân gia đình năm 1959 có hiệu lực (13/01/1960 miền Bắc, 25/03/1977 miền Nam) nên việc có nhiều vợ, nhiều chồng khơng trái pháp luật (được coi hợp pháp) Ông A để lại di chúc cho C ½ di sản (=420 triệu); B,T người ¼ di sản (B=T= 210 triệu) Do C chết thời điểm với A nên phần di chúc A để lại cho C khơng có hiệu lực pháp luật (điều 643, 619 BLDS 2015) chia theo pháp luật (điều 650 BLDS 2015) Theo đó, B, C, D, E, F, T, H, K, P người thuộc hàng thừa kế thứ ông A, người phần 52,5 triệu (C nên C G, N người hưởng thừa kế vị C (điều 652) Ông A chết thời điểm với C nên ông A không hưởng thừa kế C (điều 619 BLDS 2015) Nếu C chết không để lại di chúc di sản mà C để lại chia theo pháp luật (điều 650, 651 BLDS 2015) Tình 9: Hãy chia tài sản thừa kế trường hợp sau Ơng A bà B kết năm 1950 có bốn người chung C, D, E, F Vào năm 1959 ông A kết hôn với bà T, có ba người chung H, K, P Tháng năm 2007 ông A anh C chết thời điểm tai nạn giao thông Vào thời điểm anh C qua đời anh có vợ M hai G N Ơng A qua đời có để lại di chúc cho anh C 1/2 di sản, cho bà B T bà 1/4 di sản Biết tài sản chung hợp A B 720 triệu đồng, A T 960 triệu đồng (Hôn nhân ông A với bà T hợp pháp) Đáp án tham khảo: Di sản ông A là: 360 + 480 = 840 triệu Theo di chúc: bà B = bà T = 840/4 = 210 Do C chết lúc với ông A nên C không hưởng phần di sản mà ông A định đoạt di chúc 1/2 di sản.mà phần di sản lại chia theo pháp luật Người thừa kế theo pháp luật ông A là: B, C (G N vị), D, E, F, R, H, K, P Di sản lại: 420 triệu Mỗi người hưởng: 420/9 = 46,67 triệu Tình 10: – Anh Hải chị Thịnh kết năm 2005 ,họ có Hạ sinh năm 2011 Long sinh năm 2014 – Do sống vợ chồng khơng hồ thuận , vợ chồng anh ly thân Hạ Long sống với mẹ , anh Hải sống với nhân tình Dương – Ở quê anh Hải người cha ơng Phong em ruột Sơn Nhân dịp lễ 30/41/5/2016 anh quê đón cha lên chơi không may bị tai nạn Vài ngày trước chết viện , anh di chúc miệng ( trước nhiều người làm chứng ) để lại tồn tài sản cho Dương – ngày sau anh Hải chết , ông Phong qua đời – Chị Dương kiện tới án yêu cầu giải việc phân chia di sản thừa kế – Biết : Tài sản chung anh Hải chị Thịnh 2400 triệu đồng  Tài sản ông Phong quê 600 triệu đồng – Giải vụ việc ?  – Giả sử : Anh Hải có di chúc hợp pháp để lại tồn tài sản cho dương  Cả anh Hải ông Phong chết thời điểm bệnh viện( khác với phía tập gồm nhiều phần nên em đánh phần ông P chết sau a Hải ngày ) Tài sản người phân chia nào?  Đáp án tham khảo: – Đầu tiên, di chúc anh Hải hoàn toàn hợp pháp (Trong trường hợp người làm chứng ghi chép lại kí tên, thời hạn ngày có cơng chứng di chúc miệng người di chúc thể ý chí cuối cùng) Xét trường hợp xảy ra: Thứ nhất: Anh Hải chết trước ông Phong Di sản chia theo di chúc chia cho người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc (Điều 644 BLDS 2015) Thì hàng thừa kế thứ có suất: Ơ Phong, chị Thịnh, Hạ Long (Chưa thành niên) Mỗi người nhận 2/3 suất = (2/3) x (1200/4) = 200 triệu (Trích từ phần hưởng di sản chị Dương) Vậy di sản anh Hải chia sau: Phong = 200 triệu  Thịnh = 200 triệu  Hạ = 200 triệu  Long = 200 triệu  Dương = 1200 – 4×200 = 400 triệu Sau Ơ Phong chết khơng có di chúc  Thừa kế theo pháp luật phần di sản Ô Phong gồm: Hải Sơn Nhưng anh Hải chết trước Ơ Phong cháu nội Hạ Long nhận thừa kế anh Hải sống mà vợ Hải khơng nhận thừa kế (Điều 652 BLDS 2015) Vậy tài sản Ô Phong 600 + 200 = 800 triệu chia sau: Sơn = 800/2 = 400 triệu  Hạ = 800/4 = 200 triệu  Long = 800/4 = 200 triệu Tóm lại, trường hợp 1:  Thịnh = 1200 + 200 = 1400 triệu  Hạ = 200 + 200 = 400 triệu  Long = 200 + 200 = 400 triệu  Dương = 400 triệu  Sơn = 400 triệu Thứ hai: Anh Hải Ô Phong chết lúc Di sản Ô Phong chia thừa kế theo pháp luật, người thừa kế gồm: Hải Sơn Nhưng anh Hải chết lúc Ô Phong cháu nội Hạ Long nhận thừa kế anh Hải sống mà vợ Hải không dược nhận thừa kế (Điều 652 BLDS 2015)  Vậy di sản Ô Phong 600tr chia sau: Sơn = 600/2 = 300 triệu  Hạ = 600/4 = 150 triệu  Long = 600/4 = 150 triệu Phân chia di sản anh Hải:  Di sản chia theo di chúc chia cho người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc (Điều 644 BLDS 2015) Thì hàng thừa kế thứ có suất: Chị Thịnh, Hạ Long (Chưa thành niên) Mỗi người nhận 2/3 suất = (2/3) x (1200/3) = 800/3tr (Trích từ phần hưởng di sản chị Dương) Vậy di sản anh Hải chia sau: Thịnh = 800/3 triệu  Hạ = 800/3 triệu  Long = 800/3 triệu  Dương = 1200 – 3×800/3 = 400 triệu Tóm lại, trường hợp 2:  Thịnh = 1200 + 800/3 = 4400/3 triệu  Hạ = 800/3 + 150 = 1250/3 triệu  Long = 1250/3 triệu  Dương = 400 triệu  Sơn = 300 triệu  Tình 11: Ơng A kết với bà B có hai người chung C sinh năm 1976 D sinh năm 1980 C bị tâm thần từ nhỏ, D có vợ E có F,G,H Vợ chồng D khơng có tài sản sống nhờ nhà ông bà A – B Năm 2015, bà B lập di chúc để lại cho D 1/3 tài sản bà Tháng 10/2016, D chết Tháng 01/2017, bà B chết Chia di sản bà B biết rằng, nhà tài sản chung ông A, bà B trị giá tỷ đồng Biết rằng, mẹ bà B cụ G sống Đáp án tham khảo: Di sản Bà B 500 triệu (trong khối tài chung với ông A) Năm 2015, B lập di chúc để lại cho D 1/3 di sản bà Do D chết (tháng 10/2016) trước bà B (tháng 1/2017) nên di chúc bà B để lại cho D hưởng 1/3 di sản bà khơng có hiệu lực (điểm a, khoản điều 643 BLDS 2015) Khi đó, di sản bà B để lại chia theo pháp luật (điều 650 BLDS 2015) Khi đó, cụ G (mẹ bà B), ơng A (chồng), C (con), D (con bà B chết nên F+G+H hưởng thừa kế vị D theo điều 652 BLDS 2015) hưởng thừa kế theo pháp luật bà B (theo điều 651 BLDS 2015) Tình 12: Ơng A kết với bà B năm 1952 sinh anh C (năm 1954) chị D (1956) Năm 1965, ông A bà B phát sinh mâu thuẫn ly hôn họ thống thỏa thuận bà B nhận nhà (và nuôi chị D), ông A nhận nuôi anh C chia số tài sản trị giá 20 triệu đồng năm 1968 ông A dùng số tiền để xây dựng nhà khác.Tháng 9/1970 ông A kết hôn với bà T sinh người E (1972) vÀ F (1978) Hai ông bà sống nhà ông A tuyên bố nhà riêng không nhập vào tài sản chung Tháng 10/1987 ông A chết để lại di chúc hợp pháp cho anh C hưởng 1/2 di sản ông Riêng nhà ông để lại cho bà T dùng làm nơi thờ cúng mà không chia thừa kế Tháng 1/1991, anh C yêu cầu bà T chuyển nhà cho bà khơng chịu nên anh C hành gây thương tích cho bà T Đến tháng 5/2001, chị D có đơn gửi tòa án u cầu chia di sản thừa kế bố Qua điều tra xác định: nhà ông A trị giá 30 triệu đồng, ông A bà T tạo lập khối tài sản trị giá 60 triệu đồng Hãy chia di sản thừa kế Đáp án tham khảo: Vì chia tài sản ơng A nên trước tiên bạn phải biết ơng A có tiền để chia Tính thời điểm năm 2001: Ơng A có 20 triệu tiền nhà (khơng nhập với bà T) 1/2 60 triệu (là 30 triệu) mà ông A bà T có => ông A có 50 triệu Bắt đầu chia tiền Đầu tiên cần xác định chia tiền Danh sách chia tiền gồm có Anh C, chị D, bà T, E F Theo di chúc: Anh C hưởng 1/2 tài sản ông A => C hưởng 60/2 = 30 triệu Như tài sản lại 60 – 30 = 30 triệu Anh C khơng có quyền hưởng tiếp phần => đòi bà T sai Tình 13: Ơng A, bà B kết với có hai người chung C, D Năm 2004, ông A bỏ nhà chung sống với bà H vợ chồng có chung E sinh năm 2005 F sinh năm 2007 Năm 2016, ông A viết di chúc chia cho b B ẵ di sn, b H ẳ di sản Năm 2017, ông A chết Tài sản chung A B 200 triệu, ông A bà H có tài sản chung 600 triệu Hãy chia di sản ông A Đáp án tham khảo: Tình 14: Ơng Quảng có người ơng Đại, ơng Đại có vợ bà Tiểu Hai người có với ba người anh Hảo, 34 tuổi, bị bệnh down; anh Hiều 28 tuổi anh Hạo tuổi Anh Hiều có vợ chị Xiếu có người gái tuổi Hiền Ngày 24/01/2010 ông Đại lập di chúc chia cho anh Hảo tỷ 200 triệu đồng cho anh Hiều 800 triệu đồng Ngày 28.07.2010 anh Hiều chết bị tai nạn giao thơng Một năm sau ngày anh Hiều chết ơng Đại qua đời bệnh ung thư Anh chị phân chi di sản ông Đại Biết di sản ông Đại để lại tỷ đồng tiền mặt di chúc mà ông Đại lập đủ điều kiện người lập di chúc, hình thức hợp pháp Đáp án tham khảo: Di sản ông Đại để lại tỷ đồng Ông Đại chết để lại di chúc cho anh Hảo: tỷ 200 triệu, anh Hiều: 800 triệu Tuy nhiên anh Hiều chết trước ông Đại nên phần di chúc ông Đại để lại di sản cho anh Hiều khơng có hiệu lực (điều 667 BLDS 2005) Khi đó, phần di sản ông Đại không định đoạt, hiệu lực di chúc tỷ 800 triệu đồng; phần di sản chia theo pháp luật Những người thuộc hàng thừa kế thứ (theo điều 676 BLDS 2005) ông Đại gồm: cụ Quảng, bà Tiểu, anh Hảo, anh Hạo, anh Hiều (anh Hiều chết nên cháu Hiền – anh Hiều thừa kế vị (điều 677 BLDS 2005)) Theo đó, người thuộc hàng thừa kế thứ ông Đại hưởng người 560 triệu đồng Trong trường hợp này, phần di sản ông Đại không định đoạt di chúc phần di chúc hiệu lực chia theo pháp luật cụ Quảng (bố ông Đại), bà Tiểu (vợ ông Đại), anh Hạo (con ông Đại – chưa thành niên) đảm bảo hưởng 2/3 suất thừa kế toàn di sản ông Đại để lại chia theo pháp luật (4 tỷ : 5) anh Hảo – ông Đại thành niên, bị bệnh down khả lao động hưởng thừa kế theo di chúc hưởng lớn 2/3 suất thừa kế tồn di sản ơng Đại để lại chia theo pháp luật nên không thuộc trường hợp quy định điều 669 BLDS 2005 Tình 15 Vợ chồng A B có chung C D C có vợ H có chung E F A C chết thời điểm Di sản A 720 triệu Trường hơp 1: chia di sản A cho người có quyền thừa kế Trường hợp 2: A để lại di chúc truất quyền thừa kế B,C,D cho K hưởng 2/3 di sản, 1/3 di tặng cho M Bà B khởi kiện lên tòa xin thừa kế di sản A Hãy chia di sản A cho người có quyền thừa kế Đáp án tham khảo: Di sản ông A để lại 720 triệu đồng Trường hợp 1: Chia thừa kế cho người có quyền thừa kế thực theo pháp luật A chết khơng để lại di chúc, di sản A để lại chia theo pháp luật Hàng thừa kế thứ gồm: B (vợ), D, C (C chết C E + F hưởng thừa kế vị C – theo điều 652 BLDS 2015) (điều 651 BLDS 2015) Theo di sản A chia làm ba phần B = D = E+F = 240 triệu Trường hợp 2: Nếu di chúc A để lại hợp pháp, có hiệu lực (K 2/3 di sản=480 triệu; M 1/3 di sản = 240 triệu) Tuy nhiên, bà B người khơng có quyền hưởng di sản (theo quy định khoản điều 621 BLDS 2015) bà B đối tượng hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc theo điều 644 BLDS 2015 Theo đó, bà B người hưởng 2/3 suất thừa kế theo pháp luật, di sản chia theo pháp luật Khi đó, để bà B hưởng 2/3 suất thừa kế (=160 triệu) lấy từ phần bà K hưởng theo nội dung di chúc Lưu ý, không lấy từ phần di tặng theo quy định khoản 3, điều 646 BLDS 2015 Tình 16: Ơng A kết với bà B sinh người C, D, E Năm 2000, anh C kết hôn với chị F; vào thời gian người tạo dự đc nhà 800 triệu Anh C bàn với chị F thuế chấp nhà lấy 100 triệu làm ao nuôi cá basa, chị F khơg đồng ý Sau anh C vay với hình thức tín chấp Năm 2009, anh C chết kô để lại di chúc Năm 2010, ông A chết để lại tài sản tỷ Ơng có di chúc cho anh C D người 200 triệu… Hãy chia thừa kế thời điểm trên? Đáp án tham khảo: C chết, di sản để lại trị giá: (800tr : 2) – 100tr = 300tr (100tr tiền C trả nợ vay tín chấp riêng) C chết ko di chúc, di sản chia theo pháp luật (Điểm a khoản Điều 650 BLDS 2015) Những ng` thừa kế di sản C theo pháp luật gồm: A, B, F (Điểm a khoản Điều 651 BLDS 2015) Giá trị suất thừa kế tổng di sản: 300tr : = 100tr/suất Hay A, B, F ng` nhận 100tr từ di sản C A chết, di sản để lại trị giá: 1600tr + 100tr = 1700tr A chết, di chúc cho C, D ng` 200tr Nhưng C chết trước A, nên C khôg hưởng phần di sản mà A định đoạt di chúc, mà phần di sản chia theo pháp luật (Điểm c khoản Điều 650 BLDS 2015) Phần di sản lại A: 1700tr – 200tr = 1500tr Phần di sản chia theo pháp luật, ng` thừa kế di sản A theo pháp luật gồm: B, D, E (Điểm a khoản Điều 651 BLDS 2015) Giá trị suất thừa kế tổng di sản: 1500tr : = 500tr/suất Hay B, D, E ng` nhận 500tr từ di sản A Tổng kết:     B : 100tr + 500tr = 600 triệu F : 100tr + 400tr = 500 triệu D : 200tr + 500tr = 700 triệu E : 500 triệu Tình 17: Tháng năm 2016, ơng Nam đến phòng cơng chứng làm di chúc để định đoạt số tiền gửi tiết kiệm 200 triệu đồng mà ông hưởng thừa kế từ cha, mẹ ruột ông Theo di chúc, ông Nam để lại toàn số tiền cho Hoàng – 20 tuổi, ông với vợ bà Nguyệt Phần nhà vợ chồng ông Nam khơng làm di chúc Ngồi ra, ơng Nam bà Nguyệt có người Hải (12 tuổi, vào thời điểm ông Nam chết), nghi ngờ Hải khơng phải nên di chúc ông Nam không nhắc đến Hải Hãy phân chia tài sản ông Nam, giả sử tháng năm 2017, ông Nam chết Đáp án tham khảo: Di sản ông Nam để lại là: 200 triệu + 1/2 giá trị nhà ông Nam, bà Nguyệt Giả sử: Di chúc ông Nam để lại hợp pháp Hồng hưởng 200 triệu ½ giá trị nhà di sản ông Nam để lại chưa định đoạt nên chia theo pháp luật (điều 650, 651 BLDS 2015) Những người hưởng thừa kế theo pháp luật ơng Nam gồm: bà Nguyệt, Hồng, Hải Khi chia theo pháp luật phần di sản (căn nhà) chia bà Nguyệt, Hải không hưởng 2/3 suất thừa kế theo pháp luật trích từ phần mà Hồng hưởng để đảm bảo cho Hải, bà Nguyệt hưởng 2/3 suất thừa kế di sản (toàn di sản) chia theo pháp luật Tình 18: Ơng A kết với bà B, có C D Khi D tuổi, ông A bà B cho làm ni gia đình ông X Quá trình chung sống ông bà tạo dựng tài sản chung trị giá 220 triệu Năm 2008, bà B chết, ông A lo mai táng hết 20 triệu Năm 2009, ông A kết hôn với bà M, sinh người N tạo lập khối tài sản chung trị giá 180 triệu Năm 2016, ơng A lập di chúc hợp pháp có nội dung “cho N hưởng 1/2 tài sản ông A” Năm 2017, ông A chết Sau đám tang ông A, chị C yêu cầu bà M cho hưởng thừa kế, Bà M khơng khơng đồng ý mà tìm cách giết C Rất may, việc phát kịp thời nên C bị thương nhẹ Bà M bị án xử năm tù giam Anh/chị giải việc chia TK nói (Biết rằng: Cha mẹ ông A bà B chết trước ông A bà B Đáp án tham khảo: Năm 2008, bà B chết Di sản bà B để lại 110 triệu (1/2 khối tài sản chung với ông A) Sau trừ chi phí mai táng (điều 658 BLDS 2015), di sản bà B dùng để chia thừa kế 90 triệu Do bà B chết không để lại di chúc nên di sản bà để lại chia theo pháp luật (điều 650 BLDS 2015) Theo đó, ơng A, C, D người thuộc hàng thừa kế thứ bà B người hưởng thừa kế bà B 30 triệu (điều 651 BLDS 2015) Lưu ý: Thời hiệu thừa kế 10 năm với động sản; 30 năm với bất động sản (điều 623 BLDS 2015) Năm 2017 ông A chết để lại di chúc “cho N hưởng ½ tài sản ông A” Di sản ông A để lại là: 110 triệu (trong khối tài sản chung với bà B) + 30 triệu (hưởng thừa kế bà B) + 90 triệu (trong khối tài sản chung với bà M) = 230 triệu Theo di chúc, N hưởng ½ di sản ơng A = 115 triệu Còn 115 triệu khơng ơng A định đoạt di chúc chia theo pháp luật (điều 650 BLDS 2015) Bà M bị kết án hành vi C – người không quyền hưởng di sản (điểm c, khoản điều 621 BLDS 2015) Theo đó, 115 triệu chia theo pháp luật cho C,D,N người phần (38,3 triệu) Tình 19: Năm 1992, Ơ A kết với bà B Ô bà sinh M, N, C Năm 2015, M kết hôn với E sinh H & X N lấy chồng sinh K & D Tháng 3/2017 Ô A chết để lại di chúc cho X & N Qua trình điều tra thấy Ơ A lập di chúc không hợp pháp Biết tài sản ông A 200 triệu VNĐ Tài sản chung Ô bà 100 triệu VNĐ Bà B mai táng cho ông A hết 40 triệu Hãy chia tài sản thừa kế Đáp án tham khảo: Theo đề ta kiện sau: Tài sản riêng ông A 200 triệu  Tài sản chung ông A B 100 triệu  Di sản ông A 200 + (100/2) = 250 triệu Do bà B làm mai táng cho ông A hết 40 nên di sản ơng A lại 250 – 40 = 210 triệu Theo luật định người hưởng tài sản thừa kế ông A gồm bà B, M, N C: 210/4 = 52,5 triệu  Tình 20: Năm 1973 Ơ Sáu kết với bà Lâm có hai người Hoa (sinh năm 1975) Hậu (Sinh năm 1977) đồng thời ông tạo lập nhà thuộc sở hữu chung hợp giá trị 180 triệu Năm 1982, muốn có trai nối dõi có đồng ý bà Lâm, ông Sáu sống vợ chồng với bà Son có hai trai Tấn (sinh năm 1983) Thanh (sinh năm 1985) sống nhà bà Son Năm 1991 bà Lâm bị bệnh nặng, Hoa người chăm sóc nên bà lập di chúc cho Hoa 2/3 di sản hai năm sau bà Lâm chết Năm 1997, Hoa kết với Khơi có người Bơn Cùng năm ơng Sáu bà Son tiến hành đăng ký kết hôn UBND phường Năm 1998, Hoa bị tai nạn xe máy chết đột ngột nên khơng để lại di chúc Ơng Sáu lập di chúc cho Bôn 2/3 di sản ông Năm 2000, ông Sáu chết , chi phí mai tang hết triệu Tháng năm 2001 ông Sáu khởi kiện đòi chia tài sản thừa kế ơng Qua điều tra, tòa án xác định được: – Tài sản chung hợp ông Sáu bà Son 80 triệu – Tài sản ơng Sáu có trước kết hôn không nhập tài sản chung với bà Son Yêu cầu chia thừa kế trường hợp Đáp án tham khảo: Kết hôn ông Sáu bà son hợp pháp + Năm 1993 bà lâm chết Di sản bà Lâm : 180/2 = 90 triệu Người thừa kế theo pháp luật bà Lâm : ông Sáu, Hoa, Hậu Theo di chúc hoa hưởng = (90*2)/3 = 60 triệu Di sản lại 30tr không định đoạt di chúc chia theo pháp luật Ông Sáu = Hoa = Hậu = 30/3 = 10 triệu Giả sử toàn di sản bà lâm chia theo pháp luật: 1STK = 90/3 = 30 triệu 1STK bắt buộc = 30*2/3 = 20tr >10tr (ông Sáu, Hậu (16 tuổi) hưởng theo điều 644 BLDS 2015) suất thiếu 10 triệu trừ vào phần hoa Vậy ông Sáu = Hậu = 20 triệu, Hoa = 50 triệu + Năm 1998 Hoa chết Di sản Hoa 50 triệu Người thừa kế theo pháp luật hoa :ông Sáu,khôi,bôn Do hoa chết không để lại di chúc nên chia theo pháp luật Ông Sáu = Khôi = Bôn = 50/3 = 16.67 triệu + Năm 2000 ông Sáu chết Di sản ông Sáu: 90+80/2+20+16.67-5= 161.67 triệu Người thừa kế theo pháp luật ông Sáu là: bà Son,Hoa(bôn vị),hậu,tấn,thanh Theo di chúc: Bơn = 161,67*2/3=107,78 triệu Di sản lại 53,89 tr di chúc không định đoạt chia theo pháp luật: 53,89/5= 10,78 triệu Giả sử toàn di sản ông Sáu chia theo pháp luật 1STK = 161,67/5 = 32,33 triệu 1STK bắt buộc= 32,33*2/3=21,56 triệu (bà Son = Tấn(17tuổi) = Thanh(15tuổi) theo điều 669) >10,78 triệu (mỗi người thiếu 10,78 triệu trích từ phần Bơn) Vậy    Bà Son = Tấn = Thành = 21,56 triệu Hoa (Bôn vị) = Hậu = 10,78 triệu Bôn = 75,43 triệu Tình 21: Ơng A bà B có người C,D,E tài sản chung ông A bà B ngơi biệt thự trị gía 3.6 tỷ VĐN Năm 2003 ông A lập di chúc với nội dung: “Để lại 1/3 di sản cho vợ 1/3 di sản cho E quản lý để lo cho việc thờ cúng 1/3 di sản lại di tặng cho bà H” Hãy giải tranh chấp thừa kế bên tình sau: + Năm 2006 di sản ông A phân chia cho thừa kế Trước chi di sản thừa kế ông A, ông M xuất trình biên nhận vay tiền có chữa ký ông A, để ngày 01/01/2005, với nội dung ông A vay ông M số tiền 300tr đồng + Năm 2006, di sản ông A đưaợc phân chia cho thừa kế Sau phân chia di sản thừa kế ơng A xong (01/2007), ơng M xuất trình biên nhận vay tiền có chữ ký ông A, để ngày 01/01/2005 với nội dung ông A vay ông M số tiền 300tr đồng Đáp án tham khảo: Tổng tài sản ông A 3.6 tỷ:2 = 1.8 tỷ Trường hợp 1: chưa chia di sản mà M đưa biện nhận vay tiền ơng A theo thỏa thuận thừa kế trừ vào tài sản để lại ơng A lại 1.8 tỷ – 300tr = 1.5 tỷ Còn lại chia theo di chúc Thứ 1/3 chia cho vợ con: B=C=D=E=(1.5 tỷ :3) : = 125tr  Thứ hai 1/3 giao cho E để thờ cúng = 1.5 tỷ : = 500tr  Thứ ba 1/3 tặng cho H = 500tr Trường hợp 2: chia di sản ông M đưa biên nhận vay tiền ơng A ơng A có vay ơng M 300tr trừ vào phần thừa kế thứ nhất.Phần thứ lại (1.8 tỷ : 3)300=300tr chia lại cho B=C=D=E=300:4 = 75tr  Tổng:     B = 1.8 tỷ + 75 triệu = 1.875 tỷ C = D = 75 triệu E = 600+75 = 675 triệu H = 600 triệu Tình 22: Hậu Minh kết năm 1983, có gái Xuân sinh năm 1984, Yên sinh năm 1993 Năm 2000, Hậu xuất lao động Hàn Quốc chung sống vợ chồng với Thủy, người có chung Sơn sinh năm 2003 Ngày 11-2007,Hậu nước li với Minh Tòa án thụ lý đơn Ngày 8-1-2008, Hậu chết đột ngột không để lại di chúc Thủy đến đòi chia tài sản thừa kế Hậu, gia đình Hậu khơng đồng ý, Vì Thủy làm đơn kiện Biết: Hậu Thủy có khối tài sản chung tỷ, Hậu Minh có tài sản chugn 980 triệu, thời gian Hậu xuất lao động không gửi tiền về, Mai táng cho hậu hết 20 triệu Hãy chia thừa kế trường hợp Giả sử a Hậu để lại di chúc miệng nhiều người chứng kiến để tài sản cho Thủy, Sơn, Xuân người phần Chia thừa kế trường hợp Đáp án tham khảo: Trường hợp 1: Hậu không để lại di chúc Theo pháp luật hôn nhân, Hậu Thủy vi phạm nghĩa vụ vợ chồng tài sản Hậu Thủy tài sản chung hợp theo phần chia theo tỷ lệ vốn góp, nhiên khơng đủ sở để phân chia nên số tài sản chia điều cho người = tỷ/2= 1.5 tỷ Do Hậu Minh chưa ly hôn theo quy định pháp luật nên phần 1.5 tỷ thuộc tài sản chung vợ chồng Tổng tài sản Hậu là: (1500+980)/2 – 20 = 1220 triệu Tài sản chia theo pháp luật: Minh = Xuân = Yến = Sơn = 1220/4 = 305 triệu Trường hợp 2: Hậu có để lại di chúc + Chia theo di chúc: Thủy= Sơn = Xuân = 1220/3 = 406.6 triệu + Giả sử toàn tài sản chia theo pháp luật suất thừa kế theo pháp luật = 305 triệu suất thừa kế bắt buộc = 2*305/3 = 203.3 triệu Minh = Yến= 203.3 triệu Thủy = Sơn= Xuân = (1220-203.3*2)/3 = 271.1 triệu Tình 23: Ơng A bà B vợ chồng, người có tài sản chung 600tr Bà B có tài sản riêng 180tr Họ có người con, C (20t) trưởng thành, có khả lao động; D, E (14t) chưa có khả lao động Bà B chết, di chúc hợp pháp cho M 100 triệu; hội người ngèo 200 triệu Tính thừa kế người gia đình bà B? Đáp án tham khảo: Bà B chết, di sản bà trị giá: 180 + 600/2 = 480 triệu Bà B di chúc hợp pháp cho M & hội người nghèo, không di chúc cho ông A con, ông A & D, E thuộc đối tượng phải nhận di sản bắt buộc = 2/3 suất thừa kế theo pháp luật Ta có: Suất thừa kế theo pháp luật: người (ông A, C, D, E) Giá trị suất thừa kế theo pháp luật tổng di sản: 480tr/4 = 120tr/suất Giá trị phần di sản bắt buộc: 120tr x (2/3) = 80 triệu => ông A & D, E người nhận 80 triệu Phần di sản lại bà B trị giá: 480 – (80 x 3) = 240 triệu Theo di chúc, tổng di sản bà B di tặng là: 100 + 200 = 300 triệu (> 240 triệu) Ta thấy: M/hội người nghèo = 100/200 = 1/2 (tức theo di chúc, di sản di tặng cho M & hội người nghèo theo tỉ lệ : 2) Suy ra, M nhận được: (240/3) x = 80 triệu; hội người nghèo nhận được: (240/3) x = 160 triệu Tổng kết:  Ông A : 300 + 80 = 380 triệu  C : triệu  D = E = M = 80 triệu  Hội người nghèo : 160 triệu Tình 24: Ơng A bị bênh qua đời mà không để lại di chúc.Tài sản ong gồm nhà 200tr , xe máy 50tr+ 200tr tiền mặt.Người thân ông gồm : bố đẻ, vợ, đẻ cháu ruột Hãy áp dụng BLDS 2015 để chia tài sản thừa kế TH Đáp án tham khảo: Xét trường hợp sau: Trường hợp 1: Tài sản riêng ơng A Ơng A chết, di sản ơng A trị giá 200 + 50 + 200 = 450 triệu Vì ơng A khơng để lại di chúc nên di sản chia theo pháp luật (Điểm a khoản Điều 650 BLDS 2015) Những người thừa kế theo pháp luật gồm bố đẻ, vợ đẻ (Điểm a khoản Điều 651 BLDS 2015) Giá trị suất thừa kế tổng di sản: 450 : = 112,5 triệu/suất Đáp số: Bố đẻ, vợ đẻ ơng A ng` có 112,5 triệu Trường hợp 2: Tài sản chung vợ chồng ơng A Ơng A chết, di sản ơng A trị giá (200 + 50 + 200) : = 225 triệu Chia thừa kế tương tự trường hợp 1, ta có: bố đẻ, vợ đẻ ông A người nhận 56,25 triệu Vợ ơng A có: 56,25 + 225 = 281,25 triệu; bố đẻ đẻ ông A ng` có 56,25 triệu Tình 25: Sơn Hà vợ chồng có tài sản chung 1,8 tỷ đồng Họ có hai Hạnh(15 tuổi) Phúc (20 tuổi) Vừa qua, Sơn Hạnh xe bị tai nạn Lúc hấp hối, Sơn có di chúc miệng trước nhiều người làm chứng để lại toàn tài sản cho Phúc Hạnh Sau để lại di chúc ông Sơn qua đời Vài sau Hạnh không qua khỏi Hãy cho biết Hà hưởng từ di sản hai bố Sơn Hạnh? Biết Hạnh có tài sản trị giá 50 triệu bà ngoại tặng trước chết (Lý giải sao?) Đáp án tham khảo: Nếu di chúc ông Sơn để lại hợp pháp (Điều 629, 630 BLDS 2015) Hạnh xác định chết sau ơng Sơn (Điều 619 BLDS 2015) Hạnh hưởng thừa kế theo di chúc ông Sơn để lại Bà Hà người hưởng thừa kế ko phụ thuộc vào nội dung di chúc (Điều 644 BLDS 2015) nên hưởng 2/3 suất thừa kế theo pháp luật Theo đó, bà Hà hưởng 200 triệu từ di sản ông Sơn để lại (Điều 644 BLDS 2015) phần lại thực theo di chúc (Hạnh = Phúc = 350 triệu) Nếu Hạnh chết không để lại di chúc di sản Hạnh để lại (350 triệu hưởng thừa kế từ ông Sơn + 50 triệu bà ngoại tặng cho) chia theo pháp luật Theo đó, bà Hà người hưởng thừa kế theo pháp luật Hạnh (Điều 644651 BLDS 2015) Hà hưởng: 200 tr (thừa kế theo điều 644 BLDS 2015) + 400 triệu Hạnh (Điều 644, 651 BLDS) Các tìm kiếm liên quan đến tập chia thừa kế dân sự: tập luật dân thừa kế (có đáp án), tập chia thừa kế pháp luật đại cương, cách chia thừa kế, tập chia thừa kế đơn giản, cách tính suất thừa kế theo pháp luật, tập thừa kế vị, tập luật dânđáp án, tình thừa kế di sản, tập chia thừa kế theo luật dân 2015, tập luật dân 1, công thức chia thừa kế theo di chúc theo pháp luật, tập chia thừa kế khơng có di chúc, cách làm tập chia thừa kếđáp án, ví dụ thừa kế theo di chúc ... sự: tập luật dân thừa kế (có đáp án), tập chia thừa kế pháp luật đại cương, cách chia thừa kế, tập chia thừa kế đơn giản, cách tính suất thừa kế theo pháp luật, tập thừa kế vị, tập luật dân có đáp. .. tình thừa kế di sản, tập chia thừa kế theo luật dân 2015, tập luật dân 1, công thức chia thừa kế theo di chúc theo pháp luật, tập chia thừa kế khơng có di chúc, cách làm tập chia thừa kế có đáp. .. hưởng thừa kế theo pháp luật Hạnh (Điều 644651 BLDS 2015) Hà hưởng: 200 tr (thừa kế theo điều 644 BLDS 2015) + 400 triệu Hạnh (Điều 644, 651 BLDS) Các tìm kiếm liên quan đến tập chia thừa kế dân sự:
- Xem thêm -

Xem thêm: Những bài tập chia thừa kế theo luật dân sự 2015 (có đáp án), Những bài tập chia thừa kế theo luật dân sự 2015 (có đáp án)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay