Bài giảng: “Mạng truyền tải quang” Chương 3 Truyền tải IPWDM

43 9 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 13:34

Bài giảng: “Mạng truyền tải quang” Chương 3- Truyền tải IP/WDM - CHƯƠNG IIITRUYỀN TẢI IP/WDM 3.1- GIỚI THIỆU CHUNG VỀ IP 3.1.1- Khái niệm Giao thức IP (Internet Protocol) giao thức hướng liệu sử dụng máy chủ nguồn đích để truyền liệu liên mạng chuyển mạch gói Dữ liệu liên mạng IP gửi theo gói (packet datagram) Cụ thể, IP không cần thiết lập đường truyền trước máy chủ gửi gói tin cho máy khác mà trước chưa liên lạc đến Giao thức IP cung cấp dịch vụ gửi liệu khơng đảm bảo (còn gọi cố gắng cao nhất), nghĩa khơng đảm bảo gói liệu Gói liệu đến nơi mà khơng ngun vẹn, đến khơng theo thứ tự (so với gói khác gửi hai máy nguồn đích đó), bị trùng lặp bị hoàn toàn Nếu phần mềm ứng dụng cần bảo đảm, cung cấp từ nơi khác, thường từ giao thức giao vận nằm phía IP Các thiết bị định tuyến liên mạng chuyển tiếp gói tin IP qua mạng tầng liên kết liệu kết nối với Việc khơng có đảm bảo gửi liệu có nghĩa chuyển mạch gói có thiết kế đơn giản (Lưu ý mạng bỏ gói tin, làm đổi thứ tự làm hỏng nhiều gói tin, người dùng thấy hoạt động mạng trở nên Hầu hết thành phần mạng cố gắng tránh để xảy tình trạng Đó lý giao thức gọi cố gắng cao Tuy nhiên, lỗi xảy không thường xuyên không đến mức người dùng nhận thấy được.) 3.1.2- Phân loại Cho đến có hai phiên giao thức IP là: IP Version (IPv4) IP Version (IPv6) Tuy vậy, chúng thực chức sau: - IP định nghĩa đơn vị liệu mà gửi qua Internet, nghĩa IP qui định định dạng gói liệu (datagram) gửi - Phần mềm IP thực chức định tuyến dựa địa IP - IP gồm tập hợp nguyên tắc cho việc xử lý gói liệu định tuyến thiết bị dịch vụ và tin lỗi cần tạo ra, cần huỷ bỏ liệu Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng 79 Bài giảng: “Mạng truyền tải quang” Chương 3- Truyền tải IP/WDM Sự phát triển mạnh mẽ IPv6 chủ yếu bắt nguồn từ việc thiếu không gian địa phiên tiền nhiệm trước (IPv4) Yêu cầu phát triển đòi hỏi phải định nghĩa lại phần mào đầu nhằm cải thiện hiệu định tuyến, động lực quan trọng khác IPv6 Trong nội dung đề cập đến đặc tính giao thức 3.1.2.1 IPv4 IPv4 tổ chức thiết bị/người sử dụng theo kiến trúc địa lớp đơn giản, bao gồm địa mạng địa trạm chủ Nhằm thích ứng cho kích thước mạng khác nhau, độ dài địa 32 bit chia thành lớp cho ứng dụng quảng bá: lớp A, B C tương ứng với kích thước mạng lớn, vừa nhỏ Việc đánh địa hàng triệu triệu máy tính tồn giới sử dụng kiến trúc lớp định nghĩa IPv4 tạo bảng định tuyến khổng lồ Mặt khác, định tuyến nội kết tạo nên mào đầu kích thước lớn Từ năm 1992 vấn đề chế địa IPv4 bộc lộ yếu (số lượng địa tiến gần đến giới hạn) thiếu địa lớp B kích thước bảng định tuyến Một giải pháp tạm thời sát nhập mạng (tên chuẩn tắc Định tuyến liên vùng không phân lớp – CIDR) theo cách chia địa lớp C lại thành khối có kích thước thay đổi Tiếp đến, định nghĩa vùng địa lý để làm sở gán phần khơng gian địa lớp C Đặc biệt việc gán địa lớp C cho vùng giúp giảm kích thước bảng định tuyến cách đáng kể Do phát triển IPv4 từ năm 70 đến cơng suất kích thước nhớ máy tính với chất ứng dụng thay đổi đáng kể Do phát triển công nghệ thành công IP (như giao thức chung), số hạn chế khác vấn đề địa nảy sinh IPv4, ví dụ định tuyến thiếu hiệu thiếu hỗ trợ cho dịch vụ đa phương tiện 3.1.2.2 IPv6 IPv6 không tương hợp trực tiếp với IPv4 Cơ chế địa IPv6 hoàn toàn dựa biểu diện đồ thị mạng tiên tiến sử dụng Khơng gian địa IPv6 có độ dài 128 bit nên có khả tạo lượng lớn địa IP Đặc biệt, kích thước địa khơng quan trọng cấu trúc nó: IPv6 có kiểu địa quảng bá đơn, cung cấp kiểu định dạng địa đa quảng bá giới thiệu địa hoàn toàn quảng bá Dạng địa đa quảng bá IPv6 cho phép tạo lập lượng lớn mã nhóm (2119), nhóm xác định hai nhiều người tham gia Địa quảng bá hoàn toàn giá trị gán cho nhiều giao diện, cụ thể cho máy tính khác Một gói gửi tới địa quảng bá hồn tồn định tuyến theo giao diện gần có chứa địa Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thông 80 Bài giảng: “Mạng truyền tải quang” Chương 3- Truyền tải IP/WDM Một đặc tính IPv6 so với IPv4 khả hỗ trợ QoS lớp mạng Tuy nhiên, điều thực gián tiếp qua nhãn luồng thị ưu tiên, khơng có đảm bảo QoS từ đầu đến cuối không thực chức dành trước tài nguyên mạng Dù tính IPv6 sử dụng với giao thức dành trước tài nguyên mạng RSVP, chất lượng dịch vụ từ đầu đến cuối đảm bảo Đặc tính bảo mật IPv6 hỗ trợ cho tính hợp pháp bí mật cá nhân Chúng cung cấp chức cho việc tính cước dịch vụ lưu lượng tương lai theo cước phí Nhằm cải thiện vấn đề định tuyến, định dạng mào đầu IPv6 cố định; điều cho phép giảm thời gian xử lý phần mềm phần cứng thực nhanh nên định tuyến nhanh Nhiều thay đổi chủ yếu tập trung phần phân tách liệu Trong IPv6, phân tách liệu thực phía nguồn khác với IPv4, định tuyến có dung lượng kích thước gói giới hạn Kết hợp với thay đổi định tuyến IPv6 phải hỗ trợ tối thiểu 576 byte so với 68 byte định tuyến IPv4 Tất thông tin phân tách chuyển từ mào đầu IP tới phần mào đầu mở rộng nhằm đơn giản hoá giao thức nâng tốc độ xử lý liệu IP định tuyến Kiểm tra lỗi mức IP không thực IPv6 để giảm khối lượng xử lý cải thiện định tuyến Kiểm tra lỗi tiêu tốn nhiều thời gian, nhiều bit mào đầu dư thừa lớp tuyến lớp truyền tải có chức kiểm tra lỗi tin cậy 3.1.2.3 Vấn đề lựa chọn IPv4 hay IPv6 Cho đến nay, khẳng định điều IPv6 thay IPv4 Hai phiên IP tồn nhiều năm Về nguyên lý, thực thi IPv6 cách nâng cấp phần mềm thiết bị IPv4 thời đưa giai đoạn chuyển đổi để giảm thiểu chi phí mua sắm thiết bị bảo vệ vốn đầu tư khứ Tuy nhiên, có điều chưa chắn liệu tất nhà khai thác Internet chuyển sang công nghệ IPv6 hay không? Điều phụ thuộc lớn vào lợi ích mà nhà khai thác thu chuyển sang Hiện tại, hầu hết thiết bị nhà khai thác định tuyến IPv4 phần lớn lưu lượng mạng thích ứng cho IPv4, không yếu tố làm hạn chế thay đổi Một đặc tính khác lơi nhà khai thác có sở hạ tầng phát triển nhanh đặc tính cắm–và–chạy, làm cho mạng IPv6 dễ dàng việc cấu hình bảo dưỡng so với mạng IPv4 Để dễ dàng chuyển sang IPv6 ứng dụng IPv4 IPv6 phải có khả liên kết phối hợp hoạt động với Một điều kiện quan trọng tiên cho việc phối hợp hoạt động Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng 81 Bài giảng: “Mạng truyền tải quang” Chương 3- Truyền tải IP/WDM IPv6 cần hoạt động theo kiểu trạm chủ ngăn kép: cho ngăn giao thức IPv4 cho ngăn giao thức IPv6 Như vậy, xu chuyển sang IPv6 xu phát triển tất yếu Nghi ngại độ phức tạp IPv6 so với IPv4 loại bỏ đến ứng dụng IP cố thu nạp điểm mạnh IPv6, chẳng hạn QoS Chúng ta thấy trước mắt việc chuyển sang IPv6 không diễn cách ạt Các nhà khai thác chuyển đổi bước cách thận trọng 3.2- GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MẠNG TRUN TẢI IP/WDM 3.2.1- Các mơ hình truyền tải IP 3.2.1.1.Truyền tải IP bước sóng quang Từ bùng nổ lưu lượng IP phát triển mạnh mẽ công nghệ IP công nghệ thông tin quang tạo nên cách mạng mạng truyền tải mạng viễn thông Kết hợp hai công nghệ mạng sở hạ tầng mạng tạo thành giải pháp tích hợp IP/ WDM để truyền tải vấn đề mang tính thời Trong hầu hết kiến trúc mạng viễn thông đề xuất cho tương lai thừa nhận thống trị công nghệ truyền dẫn IP quang Đặc biệt, truyền tải IP quang xem nhân tố then chốt việc xây dựng mạng truyền tải NGN Hình 3.1 minh họa truyền gói IP tín hiệu SDH nút mạng WDM Bộ điều khiển thực chức điều khiển cấu chuyển mạch IP công nghệ lớp mạng nằm lớp liên kết liệu để hộ trợ: - Tạo khung (chẳng hạn SDH Ethernet); - Phát lỗi (thí dụ kiểm tra độ dư theo chu trình, CRC); - Hồi phục lỗi (chẳng hạn yêu cầu lặp lại hỏi tự động, ARQ) Một số chức lớp liên kết thực giao diện, thí dụ giao diện khách hàng giao diện truyền tải Mục tiêu thiết lập mạng quang cung cấp kết nối quang suốt từ đầu cuối đến đầu cuối cho thời gian trễ truyền mạng nhỏ Điều đòi hỏi giao diện toàn quang cấu chuyển mạch toàn quang nút biên nút lõi Các phát đáp sử dụng để thực chuyển đổi bước sóng Hiện có hai loại phát đáp, bao gồm phát đáp toàn quang phát đáp quang - điện - quang (O-E-O) Trên hình 3.1 có hai loại lưu lượng truyền tải gói liệu IP (chẳng hạn Gigabit Ethernet) luồng số SONET/SDH, loại lưu lượng yêu cầu giao diện Ethernet SDH Học viện Công nghệ Bưu Viễn thơng 82 Bài giảng: “Mạng truyền tải quang” Chương 3- Truyền tải IP/WDM Hình 3.1 Truyền tải gói IP bước sóng quang Cho đến có nhiều giải pháp đề xuất, liên quan đến vấn đề làm truyền tải gói IP qua mơi trường sợi quang Các giải pháp tập trung vào việc giảm kích thước mào đầu phải đảm bảo cung cấp dịch vụ chất lượng khác nhau, độ khả dụng bảo mật cao Có hai hướng giải vấn đề là: Giữ lại cơng nghệ cũ (theo tính lịch sử), phát triển tính phù hợp cho lớp mạng trung gian ATM SDH để truyền tải gói IP mạng WDM, tạo cơng nghệ giao thức MPLS, GMPLS Đối với kiến trúc mạng IP xây dựng theo ngăn mạng sử dụng công nghệ ATM, SDH WDM, có nhiều lớp liên quan nên đặc trưng kiến trúc dư thừa tính chi phí cho khai thác bảo dưỡng cao Hơn nữa, kiến trúc trước sử dụng để cung cấp tiêu đảm bảo cho dịch vụ thoại th kênh Bởi vậy, khơng phù hợp cho dịch vụ chuyển mạch gói thiết kế tối ưu cho liệu truyền tải lưu lượng IP bùng nổ Một số nhà cung cấp tổ chức tiêu chuẩn đề xuất giải pháp cho khai thác IP kiến trúc mạng đơn giản, lớp WDM nơi cung cấp băng tần truyền dẫn Những giải pháp cố gắng giảm tính dư thừa, giảm Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thông 83 Bài giảng: “Mạng truyền tải quang” Chương 3- Truyền tải IP/WDM mào đầu giao thức, đơn giản hố cơng việc quản lý qua truyền tải IP lớp WDM (lớp mạng quang) hiệu tốt Tất giải pháp liên quan đến việc đơn giản hoá ngăn giao thức, số chúng có số kiến trúc có nhiều đặc tính hứa hẹn giải pháp gói SONET/SDH (POS), Gigabit Ethernet (GbE) truyền tải gói động (DPT) Tuy nhiên, giải pháp gói Gigabit Ethernet truyền tải gói động thường sử dụng cho lớp truy nhập Các kiến trúc khác giải pháp tích hợp truyền tải IP quang biểu diễn hình 3.2 IP ATM IP IP SDH ATM SDH IP Quang/WD M Quang/WD M Quang/WD M Quang/WD M Hình 3.2 Ngăn giao thức kiểu kiến trúc Quang/WD Quang/WD Tuỳ giải pháp tích hợp truyền tải IP quang, tín hiệu dịch vụ M M đóng gói qua tầng khác Đóng gói hiểu cách đơn giản Quang/WD q M trình dịch vụ lớp đưa xuống lớp chúng thêm tiêu đề theo khn dạng tín hiệu định nghĩa lớp Các phương thức tích hợp IP quang bao gồm: + Kiến trúc IP/ATM/SDH/WDM + Kiến trúc IP/ATM/WDM + Kiến trúc IP/SDH/WDM + Kiến trúc IP/WDM Phương thức truyền tải IP WDM yếu tố quan trọng để lựa chọn giao thức IP làm giao thức thống cho mạng truyền tải tương lai IP trở thành lớp hội tụ mạng máy tính mạng thơng tin nên việc truyền lưu lượng IP có kết hiệu mạng WDM nhiệm vụ quan Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng 84 Bài giảng: “Mạng truyền tải quang” Chương 3- Truyền tải IP/WDM trọng Sau mô tả cấu trúc mạng IP WDM, phân loại theo mặt liệu mặt điều khiển 3.2.1.2 Các cấu trúc mạng IP WDM phân loại theo mặt liệu Theo mặt liệu có ba cấu trúc mạng IP WDM a) IP/ WDM điểm - điểm Với cấu trúc này, tuyến quang WDM điểm - điểm sử dụng để cung cấp dịch vụ truyền tải cho lưu lượng IP Các thiết bị WDM, chẳng hạn OADM tự chúng khơng hình thành mạng Thay vào đó, chúng cung cấp tuyến lớp vật lí định tuyến IP SONET/ SDH sử dụng cho truyền khung kênh WDM Các gói IP đóng gói khung SONET/ SDH sử dụng phương thức đóng gói SONET/ SDH Nhiều nhà cung cấp định tuyến IP thiết bị WDM có sản phẩm thương mại nên hỗ trợ IP WDM điểm - điểm Kiến trúc IP WDM điểm- điểm cần có định tuyến IP để kết nối định hướng tới định tuyến IP khác qua tuyến sợi quang bước sóng khác Hình 3.3 minh họa kiến trúc IP WDM điểm- điểm, định tuyến lận cận phải dành giao diện cố định để chuyển giao Đối với IP WDM điểm- điểm, tôpô mạng cố định cấu trúc mạng hoàn tồn tĩnh Các hệ thống quản lí mạng tập trung hóa, có tương tác lẫn lớp IP WDM Hình 3.3- IP/WDM điểm – điểm Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thông 85 Bài giảng: “Mạng truyền tải quang” Chương 3- Truyền tải IP/WDM b) IP/WDM cấu hình lại Dưới cấu trúc IP/WDM cấu hình lại, giao diện định tuyến từ định tuyến IP kết nối tới giao diện khách hàng mạng WDM Hình 3.4 minh họa mạng IP/WDM cấu hình lại Trong cấu trúc này, giao diện kết nối chéo WDM xen /rẽ tự kết nối mạng WDM có tuyến sợi nhiều bước sóng Vì vậy, mạng WDM tự có tơpơ vật lý tơpơ tuyến quang Tôpô vật lý WDM gồm NE kết nối với qua sợi quang; tôpô tuyến quang thực nhờ kết nối kênh bước sóng WDM cấu hình lại cơng nghệ chuyển mạch kênh, q trình thiết lập hủy bỏ kênh bước sóng điều khiển giai đoạn riêng biệt Vấn đề quan trọng cần lưu ý chuyển mạch lưu lượng IP chuyển mạch bước sóng khơng hoạt động lớp mạng IP cấu hình lại Điều chuyển vào mạng chồng lấn Các tuyến quang mạng WDM thiết kế để phù hợp với tơpơ IP Nhờ kết nối chéo WDM cấu hình thích hợp, giao diện định tuyến định nối tới giao diện định tuyến khác Kết định tuyến lân cận dành cho giao diện định tuyến định cấu hình phía cấu trúc Điều có hàm ý mạng vật ly hỗ trợ số tôpô ảo phải chịu hạn chế tài nguyên mạng Hình 3.4 – IP/WDM cấu hình lại Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thông 86 Bài giảng: “Mạng truyền tải quang” Chương 3- Truyền tải IP/WDM c) IP/WDM chuyển mạch Trong kiến trúc IP/ WDM chuyển mạch, trái ngược với cung cấp đơn giản tuyến quang từ đầu vào đến đầu ra, sở hạ tầng WDM có khả hỗ trợ trực tiếp chuyển mạch gói Vì vậy, có khả cung cấp lưu lượng có độ mịn nhiều so với WDM cấu hình lại Các phương pháp WDM chuyển mạch khác giới thiệu gồm có: - Chuyển mạch burst quang (OBS) - Chuyển mạch nhãn quang (OLS) - Định tuyến gói quang (OPR) OBS OLS sử dụng mơ hình chuyển mạch gói cỡ lớn (burst)/ luồng nên khác với định tuyến gói IP thơng thường IPv4 tự sử dụng định tuyến dựa vào đích với nỗ lực cao MPLS đưa vào IP dịch vụ giá trị gia tăng để chuyển mạch luồng OLS giống với MPLS, ngoại trừ khơng hỗ trợ tìm đích IP thơng thường dựa vào chuyển tiếp gói Nói cách khác, OBS OLS khơng hiểu mào đầu gói IP khơng thể chuyển tiếp gói IP OBS OLS thích hợp với lưu lượng có độ mịn trung bình thay lưu lượng có độ mịn nhỏ có gói IP OPR đại diện cho thực quang định tuyến IP thông thường nên hỗ trợ đầy đủ chức IP Vì công nghệ xử lý logic quang nhớ đệm liệu quang chưa chín muồi nên hệ thống WDM chuyển mạch không nhớ đệm Mặc dù có dự án chuyển mạch gói quang cố gắng thiết kế đệm quang, thiết kế phức tạp Vì hầu hết cố gắng tìm nguyên mẫu hệ thống WDM chọn lựa thiết kế khơng có đệm Các đường dây trễ quang sử dụng để mô đệm quang Các dường dây trễ phức tạp nhiều so với nhớ truy nhập ngẫu nhiên Cũng vậy, hệ thống WDM chuyển mạch dựa vào xử lý điện tử mào đầu gói để điều khiển hoạt động chuyển mạch Điều ám OPR khơng chín muồi OBS Bổ sung vào đệm quang, yếu tố khác gây ảnh hưởng đến thương mại hoá OPR bao gồm tốc độ chuyển mạch, độ tin cậy suy giảm tín hiệu cấu chuyển mạch Hình 3.5 thể mạng IP/WDM chuyển mạch OBS OLS mô tả OLSR Khác chủ yếu OBS OLS OBS sử dụng chuyển mạch gói nhanh, OLS chuyển mạch luồng OLS thường sử dụng bước sóng mang phụ băng để truyền thông tin điều khiển, nghĩa mào đầu luồng Như rõ hình, OLSR thường triển khai cụm Bên cụm, có OLSR biên yêu cầu bổ sung đầy đủ ngăn xếp giao thức IP OLSR biên cung Học viện Công nghệ Bưu Viễn thơng 87 Bài giảng: “Mạng truyền tải quang” Chương 3- Truyền tải IP/WDM cấp đệm điện tử nên gói IP đến xếp hàng chờ đợi biên trường hợp thiết lập LSP động Các OLSR kết nối nhờ sợi quang hỗ trợ kênh bước sóng OPR triển khai định tuyến IP điện tử, nhiên OPR có nhiều giao diện Trong thực tế, giao diện dành sẵn điều khiển phía sau OPR định tuyến IP điện Ba cấu trúc giới thiệu kết hợp với phần cứng khác phần mềm điều khiển quản lý Kiến trúc IP/WDM điểm - điểm thay kiến trúc IP/WDM cấu hình lại, cấu trúc thứ hai đưa nhiều chức cấu trúc thứ Cấu trúc thứ hai linh hoạt Thông qua phần mềm điều khiển mạng kỹ thuật lưu lượng thiết kế cẩn thận, cấu trúc thứ hai có khả tận dụng tài nguyên mạng cao chi phí điều hành thấp cấu trúc thứ Trên giới thiệu cấu trúc mạng IP/WDM thông qua kết nối định tuyến IP thông thường với thiết bị mạng WDM Phần sau mô tả mạng IP mạng WDM phối hợp hoạt động cấu trúc Đặc biệt, thảo luận vấn đề đồng đẳng mạng IP/WDM Hình 3.5 - IP WDM chuyển mạch Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thông 88 Bài giảng: “Mạng truyền tải quang” Chương 3- Truyền tải IP/WDM thông qua thông báo OSCP làm tràn thông tin tới chuyển mạch/bộ định tuyến khác cho chuyển mạch trì tầm nhìn riêng sở liệu TE Một mơđun TE bên ngồi thu thập thơng tin sở liệu TE xây dựng nhờ giao thức định tuyến theo tác nhân TE thường trú SNMP sử dụng để truy nhập sở liệu TE sở liệu cấu trúc phù hợp với khn dạng MIB tiêu chuẩn Hình 3.18- Các tương tác trình điều khiển mạng 3.3.2.6 Ứng xử định tuyến Một giao thức định tuyến thực chế để phổ biến thông tin định tuyến mạng dựa vào thông tin định tuyến mà thuật tốn tính tốn tuyến xác định lưu lượng định tuyến qua mạng Giao thức định tuyến xử lý thuật toán định tuyến thực mạng lĩnh vực khác quan trọng đáng quan tâm liên quan đến việc ứng xử định tuyến Việc nghiên cứu hoạt động chi tiết định tuyến Internet nằm phạm vi tài liệu Ở thảo luận số vấn đề ứng xử định tuyến chung 3.3.2.7 Các vòng định tuyến Vấn đề biết rõ định tuyến phân tán vòng định tuyến tồn chất việc giải song song tiến hành môi trường phân tán Vòng định tuyến vòng thơng tin vòng chuyển tiếp phù hợp với mục đích Hình 3.19 thí dụ vòng thơng tin chuyển tiếp Vòng thơng tin hình thành cập nhật thông tin nhận từ thông tin cung cấp Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thông 107 Bài giảng: “Mạng truyền tải quang” Chương 3- Truyền tải IP/WDM ban đầu Trong Hình 3.19(a), nút trì vectơ khoảng cách mơ tả khoảng cách tới tất nút khác mạng với số lượng chặng cho Khi cạnh AB BC bị gián đoạn, nút A C cho nút khác có tuyến tới nút B, thực tế việc xác định chúng dựa vào thông tin cung cấp RIP liên quan đến vấn đề này, xác định số lượng cực đại chặng tới đích thí dụ 16 Khi đạt số lượng này, nút cho khơng tới nút đích Một vòng chuyển tiếp hình thành lưu lượng chuyển tiếp nhờ định tuyến quay trở lại định tuyến Hình 3.19(b) thí dụ vòng chuyển tiếp nút C, D E Hình 3.19 - Các vòng định tuyến Một vòng định tuyến tồn lâu tạm thời phù hợp với thời hạn vòng Các vòng tạm thời phổ biến gây tổn hại cố nhanh chóng dẫn đến tắc nghẽn thành phần mạng Các vòng tồn lâu lại nghiêm trọng yêu cầu chấm dứt hoạt động phận mạng Các vòng tồn lâu gây nghẽn bỏ phí tài ngun mạng, mà làm suy yếu dịch vụ 3.3.2.8 Dao động định tuyến Dao động định tuyến liên quan đến mẫu định tuyến dao động tuyến định tuyến Dao động định tuyến mơ tả số tình Thí dụ, có hiệu định tuyến cân tải tách lưu lượng thành đường định tuyến khác OSPF trang bị ECMP sử dụng sơ đồ phân phối dùng chung số đường chi phí để tới đích Định tuyến lệch có Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng 108 Bài giảng: “Mạng truyền tải quang” Chương 3- Truyền tải IP/WDM thể gây dao động định tuyến Trong mạng WDM không đệm, định tuyến lệch hấp dẫn, sử dụng sơ đồ giải tranh chấp Trong mạng IP thông thường, định tuyến lệch sử dụng để tránh tắc nghẽn gói Tuy nhiên, dao động định tuyến gây vấn đề khác Thứ nhất, gây tuyến không vững Các ứng dụng sử dụng tuyến chịu tổn thất nhiều Khơng thể theo dõi thời gian hành trình độ rộng băng tần khả dụng Vì khơng đảm bảo sử dụng QoS SLA Thứ hai, lưu lượng TCT tách tuyến khác lưu lượng đến đích khơng thứ tự Thu không thứ tự thường gây hết thời gian bổ sung trễ máy thu Trong trường hợp hết thời gian, lần phát lại gây lãng phí tài nguyên mạng phải đối mặt với thách thức phân mảnh đợt máy thu Thứ ba, dao động định tuyến thường làm tăng mức độ khơng đối xứng lưu lượng, gây khó khăn cho kỹ thuật lưu lượng tối ưu mạng Trong thí dụ Hình 3.20, nút G hoạt động định tuyến cân tải, lưu lượng đích tách thành tuyến khác Khi phát nghẽn cạnh CF, nút F sử dụng định tuyến lệch để tránh nghẽn Hình 3.20- Dao động định tuyến  Hỏng định tuyến Định tuyến hệ thống phân tán cao bị hỏng lý sau đây:  Định tuyến hỏng hỏng phần mềm điều khiển Thí dụ, phá vỡ giao thức, phiên khác giao thức tồn mạng  Định tuyến hỏng ngừng hoạt động tạm thời Ngừng hoạt động tạm thời gây nghẽn nghiêm trọng hỏng kết nối tạm thời Cấu hình mạng WDM thay đổi kết nối gây ngừng hoạt động tạm thời Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thông 109 Bài giảng: “Mạng truyền tải quang” Chương 3- Truyền tải IP/WDM  Khơng đến đích q nhiều chặng Thí dụ, gói liệu IP có trường TTL đầu đề để tính thời gian hữu vào số lượng chặng ngang qua mạng 3.3.2.9 Độ ổn định định tuyến Độ ổn định định tuyến liên quan đến tuyến thường thay đổi bền vững đến mức Có hai quy định độ ổn định định tuyến sau đây:  Phổ biến: độ ổn định định tuyến qui định dựa vào tính phổ biến, xác suất quan sát tuyến cho trước khung thời gian cho trước Khi quan sát tuyến, tính phổ biến rõ lần nhìn thấy tuyến giống tương lai xảy Các mức cao tính phổ biến có nghĩa mơi trường định tuyến ổn định  Bền bỉ: độ ổn định định tuyến quy định dựa vào tính bền bỉ, khung thời gian mà tuyến tiếp tục tồn trước thay đổi Khi quan sát tuyến thời điểm riêng biệt, tính bền bỉ cho biết thời gian từ thời điểm riêng biệt đến tuyến có khả thay đổi dài Mức cao tính bền bỉ có nghĩa mơi trường định tuyến ổn định Tính phổ biến bền bỉ kết hợp với để mô tả độ ổn định định tuyến Mức cao tính phổ biến tính bền bỉ thể mạng ổn định; tính phổ biến mức cao tính bền bỉ mức thấp rõ mạng có vòng định tuyến có khả khơng ổn định; tính phổ biến mức thấp tính bền bỉ mức cao thể mạng ổn định; tính phổ biến tính bền bỉ mức thấp rõ mạng không ổn định Môi trường định tuyến không ổn định xuất vấn đề sau đây:  Các đặc tính tuyến mạng khơng thể dự đốn  Thực nghiệm nghiên cứu hoạt động dựa vào phép đo trước không tin cậy 3.3.2.10 Mở rộng cấp độ định tuyến Giải pháp kiến trúc định tuyến mở rộng cấp độ, nghĩa thực hoạt động theo yêu cầu, chí mạng mở rộng tới kích cỡ lớn Thí dụ, OSPF mở rộng tối thiểu tới 200 nút Mở rộng cấp độ dựa vào yếu tố sau đây:  Kiểu mạng có, nghĩa mạng IP mạng chuyển mạch kênh quang;  Tôpô mạng kết hợp tuyến nút Mở rộng cấp độ định tuyến đo theo:  Thời gian đáp ứng: lần thiết bị dịch vụ định tuyến nhận u cầu, tính tốn cung cấp tuyến định tuyến nhanh Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng 110 Bài giảng: “Mạng truyền tải quang” Chương 3- Truyền tải IP/WDM  Độ khả dụng: thời gian đợi yêu cầu trước xử lý nhờ thiết bị dịch vụ định tuyến Tối ưu tuyến liên quan đến chất lượng độ xác tuyến định tuyến Mặc dù tối ưu tuyến điều mong muốn mở rộng cấp độ định tuyến lại có mục tiêu khác Hình 3.21 rõ giải pháp định tuyến mở rộng cấp độ thiết kế Thứ nhất, sử dụng phân cấp định tuyến Mỗi mức phân cấp định tuyến hệ thống định tuyến phẳng nút đồng đẳng với nút khác Trong hệ thống phân cấp định tuyến, số nút hình thành đường trục định tuyến Lưu lượng từ nút không thuộc đường trục tới nút đường trục định; sau gửi qua đường trục để tới vùng chung đích Lưu lượng tiếp tục từ nút đường trục cuối qua nhiều nút không thuộc đường trục để tới đích cuối Các hệ thống định tuyến phân cấp có tên nhóm logic nút miền, vùng hệ thống tự quản Vì vậy, định tuyến phân cấp có nghĩa số nút miền thơng tin với nút miền khác, đó, nút khác thông tin với nút miền chúng Tồn nhiều mức phân cấp định tuyến, nút mức phân cấp cao hình thành đường trục định tuyến Có định tuyến phân cấp nút nội miền cần biết nút khác miền chúng Có thể đơn giản hố thuật tốn định tuyến, tính tốn nhiệm vụ liên quan định tuyến giảm làm đặc lưu lượng nâng cấp định tuyến cách phù hợp Hình 3.21- Mở rộng cấp độ định tuyến Thí dụ, OSPF phiên hỗ trợ hai mức phân cấp nhóm định tuyến thành hai vùng Mạng riêng hướng tới giao diện nút mạng riêng (PNNI) giao thức định tuyến trạng thái liên kết diễn đàn ATM tiêu chuẩn hố PNNI thực Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng 111 Bài giảng: “Mạng truyền tải quang” Chương 3- Truyền tải IP/WDM phân chia phân cấp mạng thành nhóm đồng đẳng (tới 104 mức) Phân cấp PNNI cấu hình tự động dựa vào địa chuyển mạch sử dụng giao thức chọn lọc động Thứ hai, sử dụng tập hợp đường /tuyến Tập hợp thông tin định tuyến nhóm đồng đẳng giảm đáng kể lưu lượng định tuyến Cả BGP PNNI hỗ trợ tập hợp tuyến OSPF hỗ trợ SLA giản lược để bổ sung vào SLA định tuyến SLA kết nối Một mạng Ethernet nhóm tạo quảng cáo LSA giản lược (nhờ định tuyến định) Tập hợp đường/tuyến phân cấp định tuyến thường thực thể đối tượng làm giảm luồng thông tin liên quan, trừu tượng hố cản trở tối ưu hố tuyến Thứ ba, hỗ trợ thực phân bố thiết bị dịch vụ định tuyến xử lý thông minh Giải pháp phân bố cung cấp tính khả dụng cao thơng qua nhiều thiết bị dịch vụ có Tuy nhiên, thiết bị dịch vụ song song yêu cầu phối hợp đồng hoá, sở thơng tin định tuyến phân bố u cầu tính quán Do đó, phức tạp sở thông tin định tuyến tập trung 3.3.3- Hồi phục IP/ WDM Đối với IP/WDM tiên tiến, vấn đề quan trọng hoạt động mạng hồi phục nhằm mục đích đưa mạng trở lại trạng thái cũ cung cấp giám sát mạng Giám sát khả mạng hồi phục lưu lượng bị ảnh hưởng hỏng mạng Hồi phục thực theo hai cách, cung cấp không cung cấp Hồi phục cung cấp bảo vệ Bảo vệ đối phó với hồi phục cố tiền định tài nguyên bảo vệ dự phòng trước sử dụng nhờ lưu lượng ưu tiên thấp cho phép làm rỗng trước Bảo vệ không cung cấp liên quan đến hồi phục động tuyến thay từ tài nguyên mạng dự trữ dành cho lưu lượng bị gián đoạn phát hỏng hóc Hồi phục động tận dụng tài nguyên tốt bảo vệ, yêu cầu thời gian hồi phục dài kéo theo phức tạp báo hiệu định tuyến Phân lớp mạng IP/WDM kiến trúc liên mạng IP/WDM cung cấp phương tiện chế hồi phục Mạng IP/WDM chuyển tải trực tiếp IP/MPLS WDM, IP ATM SONET/SDH WDM Trong mạng IP/WDM nhiều lớp, hồi phục cung cấp lớp đơn theo cách phối hợp nhiều lớp khác Bảo vệ lớp thấp sử dụng sơ đồ bảo vệ thô sơ chẳng hạn chuyển mạch sợi tự động SONET/SDH, trái lại hồi phục lớp cao nhằm hồi phục mức dịch vụ Hình 3.22 minh hoạ số kiểu hồi phục IP/WDM Trong mạng WDM-D (góc bên phải, phía hình 3.22), tuyến sợi bảo vệ nhờ sợi tối ring (đường kẻ đứt nét), nghĩa chuyển mạch bảo vệ tự động (APS) Kiểu bảo vệ sợi cần chế điều khiển quản lý mạng đơn giản cung cấp hồi phục nhanh, thí dụ, nhỏ 50 ms Tuy nhiên, phương pháp hiệu suất thấp, có Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng 112 Bài giảng: “Mạng truyền tải quang” Chương 3- Truyền tải IP/WDM 50% dung lượng mạng sử dụng cho lưu lượng Kiểu khác hồi phục IP/WDM bảo vệ/hồi phục tuyến sử dụng độ rộng băng tần hiệu thời gian hồi phục chậm NMS bắt buộc hồi phục tuyến với tư cách yêu cầu người sử dụng chế QoS mạng cung cấp Trong mạng WDM, hồi phục tuyến thực mức làm mịn tốt, chẳng hạn kênh bước sóng Trong mạng IP/MPLS/WDM cần thiết kế bảo vệ tuyến cho kênh ảo Hình 3.22- Hồi phục IP/WDM Về nguyên tắc, hồi phục động áp dụng cho kênh bước sóng phụ kênh ảo làm mịn tốt, mức hồi phục thường tạo lượng lớn lưu lượng điều khiển gây trở ngại cho hoạt động thời gian thực mở rộng cấp độ xảy Có ba phương án bảo vệ/hồi phục tuyến: 3.3.3.1 Bảo vệ/hồi phục liên kết Trong bảo vệ liên kết, tuyến dự phòng ngưng liên kết liên kết dành sẵn thiết lập trước trình tạo lập tuyến quang LSP dành cho liên kết sơ cấp Trong trường hợp hỏng liên kết, nút lân cận phát điều nút Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thông 113 Bài giảng: “Mạng truyền tải quang” Chương 3- Truyền tải IP/WDM lân cận luồng lên chuyển mạch sang đường dự phòng có đường bảo vệ tính tốn nhanh tuyến để thay liên kết bị hỏng LSP hình 3.20 thí dụ hồi phục liên kết 3.3.3.2 Bảo vệ/hồi phục tuyến quang LS Khi phát liên kết bị hỏng nút lân cận thông báo với nút vào tuyến quang thuộc LSP ngang qua liên kết bị hỏng Các nút vào sử dụng đường bảo vệ từ đầu cuối đến đầu cuối cung cấp tính tốn đường từ đầu cuối đến đầu cuối dựa vào khả điều kiện mạng Mỗi lần đường bảo vệ thiết lập, nút vào chuyển mạch từ đường sơ cấp bị hỏng sang đường dự phòng Loại đặc thù hồi phục tuyến quang hồi phục đường ngưng liên kết liên kết thiết kế cho trường hợp có nhiều cố đồng thời đường sơ cấp LSP hình 3.22 thí dụ hồi phục LSP ngưng liên kết liên kết 3.3.3.3 Bảo vệ/hồi phục phần Bảo vệ/hồi phục phần tạo hồi phục cho đoạn toàn đường số liên kết Liên quan đến phạm vi bảo vệ, kiểu nằm hồi phục liên kết hồi phục tuyến quang Bảo vệ đường sử dụng đường dành sẵn đường dùng chung Kiểu 1+1 1:1 có đường bảo vệ dành sẵn, kiểu 1:N M:N sử dụng đường bảo vệ dùng chung Trong bảo vệ đường 1+1, tín hiệu truyền đồng thời đường sơ cấp đường dự phòng chọn phía thu chọn tín hiệu tốt Trong bảo vệ đường 1:1, đường dự phòng thiết lập trước dành cho đường sơ cấp Trong bảo vệ đường M:N, N tín hiệu truyền dọc theo đường sơ cấp M đường dự phòng thiết lập để chuyển mạch bảo vệ dùng chung cho N đường sơ cấp Đối với bảo vệ 1:N, N đường sơ cấp dùng chung đường dự phòng Hồi phục tồn IP/MPLS Hồi phục lớp thấp đặt trọng tâm vào giám sát mạng, ngược lại lớp cao chẳng hạn hồi phục MPLS tập trung vào lưu lượng Vì MPLS trói buộc gói vào đường thơng qua nhãn, nên MPLS có khả cung cấp bảo vệ hồi phục lưu lượng điều bắt buộc MPLS hỗ trợ báo hiệu nhanh đưa ưu tiên bảo vệ/hồi phục để cung cấp chế khác biệt cho ứng dụng có độ tin cậy cao IP/MPLS cho phép sử dụng hiệu dung lượng mạng liên quan đến hồi phục Hồi phục IP/MPLS gồm bốn bước, phát cố, định vị cố, thông báo cố hồi phục Tính tốn đường sơ cấp tuyến quang mạng WDM thực chất vấn đề định tuyến dựa vào ràng buộc Tiêu biểu ràng buộc tính khả dụng bước sóng u cầu tuyến quang, ràng buộc quản lý ràng buộc sách Tính tốn đường dự phòng thực chất vấn đề đường ngưng liên kết Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng 114 Bài giảng: “Mạng truyền tải quang” Chương 3- Truyền tải IP/WDM Liên quan đến lý thuyết đồ thị, có hai mức ngưng liên kết: ngưng liên kết liên kết ngưng liên kết nút Nếu khơng có liên kết đơn chung cho hai đường hai đường ngưng liên kết liên kết Một đường ngang qua tập hợp nút Nếu khơng có nút đơn (trừ hai đầu cuối) chung cho hai tập hợp nút mà tập hợp ngang qua gần đường hai đường ngưng liên kết nút Rõ ràng ngưng liên kết nút có nhiều loại khác ngưng liên kết liên kết Tuy nhiên, chiến lược hợp lý tìm kiếm trước hết đường ngưng liên kết nút; khơng tìm tìm đường ngưng liên kết liên kết Cách đảm bảo mức bảo vệ cực đại Điều quan trọng SRLG đường sơ cấp hiểu thời gian tính tốn đường thay thế, có tính khả dụng tài nguyên liên kết thuộc SRLG khác Giả thiết thông tin khả dụng cho bó nút, có số giải pháp có khả để tính tốn đường Trước hết tính tốn đường sơ cấp tiếp tính tốn dự phòng dựa vào SRLG chọn cho đường sơ cấp Trình tự tính tốn đường sơ cấp cung cấp loạt nhóm liên kết có đường qua Vì nhóm liên kết nhận dạng thống với tập hợp SRLG nên đường thay tính tốn dựa vào hiểu biết Tuy nhiên, thiết lập đường sơ cấp không thành cơng thiếu tài ngun nhóm liên kết chọn đường sơ cấp dự phòng phải tính tốn lại Trong trường hợp khác, thiết lập đường dự phòng khơng thành cơng thiếu tài nguyên ảnh hưởng hạn chế SRLG phải tính tốn lại đường sơ cấp đường dự phòng Mong muốn tính tốn đường sơ cấp sử dụng thơng tin mức bó (nghĩa tính khả dụng tài nguyên tất nhóm liên kết thuộc bó) thơng tin mức nhóm liên kết riêng biệt Trong trường hợp này, trình tự tính tốn đường sơ cấp đưa loạt bó ngang qua đường Mỗi OXC đường có quyền tự lựa chọn nhóm liên kết riêng biệt hướng tới đoạn đường sơ cấp Trình tự làm tăng khả thiết lập thành công đường sơ cấp thông tin trạng thái liên kết khơng cập nhật khắp nơi Nhưng phải chiếm nhóm liên kết riêng chọn SRLG đường sơ cấp thiết lập đường sơ cấp, thí dụ, sử dụng đối tượng lưu trữ tuyến RSVP-TE Thơng tin RSLG sau sử dụng để tính tốn đường dự phòng Đường dự phòng thiết lập định rõ việc thiết lập SRLG để tránh đoạn cho trước thiết lập để sử dụng Điều tăng khả thiết lập dự phòng Như lựa chọn, đường sơ cấp đường dự phòng tính toán bước Trong trường hợp này, đường phải tính tốn sử dụng thơng tin nhóm liên kết riêng biệt Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng 115 Bài giảng: “Mạng truyền tải quang” Chương 3- Truyền tải IP/WDM Tóm lại, thiết phải dành thơng tin có ích LSA bó liên kết để dàn xếp thủ tục tính tốn đường khác tăng khả thiết lập đường thành cơng Phụ thuộc vào thủ tục tính tốn đường sử dụng, kiểu nhu cầu hỗ trợ thiết lập đường (thí dụ, lưu trữ thơng tin nhóm đường SLRG thiết lập đường) khác 3.3.3.4.Nghiên cứu trường hợp cung cấp Hình 3.21 thí dụ cung cấp tuyến quang cung cấp liên kết Hình sử dụng mặt điều khiển trung tâm IP chuyển mạch định địa IP điều khiển nhờ OSPF RSVP Xét phương diện định tuyến, chuyển mạch điều khiển nhờ mẫu OSPF Xét phương diện quản lý, chuyển mạch nhóm thành mạng con, thí dụ, phù hợp với vị trí địa lý Mỗi mạng có EMS ( hệ thống phần tử mạng) Mạng vòng quản lý nhờ NMS (hệ thống quản lý mạng) Mặc dù điều khiển mạng phân tán hồn tồn, hợp lý để giả thiết quản lý mạng phân cấp Có tám bước sóng sợi đơn hướng Mỗi liên kết hình đại diện cho sợi hai hướng Giả thiết tất kênh bước sóng liên kết sợi có SRLG Trong trường hợp bảo vệ tuyến quang, NMS tiếp nhận yêu cầu kết nối từ khách hàng định sơ đồ bảo vệ (thí dụ, 1+1, 1:1, 1-1) thơng báo cho chuyển mạch biên để thiết lập tuyến Sử dụng ký hiệu 1-1 liên quan tới đường thứ cấp tính tốn, đường thứ cấp khơng báo hiệu Chuyển mạch biên tính tốn đường sơ cấp thứ cấp từ đầu cuối đến đầu cuối dựa vào bảng định tuyến cục bảo trì nhờ OSPF hiệu lệnh thiết lập tuyến quang sơ cấp (và thứ cấp bảo vệ 1+1 1:1) sử dụng RSVP Nếu xảy cố đường sơ cấp 1:1 truyền dẫn chuyển mạch biên chuyển mạch sang đường thứ cấp Nếu thực sơ đồ bảo vệ 1-1, đường thứ cấp cần báo hiệu trước truyền liệu Trong trường hợp bảo vệ liên kết, NMS tiếp nhận yêu cầu kết nối, định sơ đồ bảo vệ thông báo với chuyển mạch biên để thiết lập đường Chuyển mạch biên tính tốn đường sơ cấp từ đầu đến cuối đường thứ cấp chặng hiệu lệnh thiết lập đường sơ cấp sử dụng RSVP Chặng tiếp chặng, đường thứ cấp tính tốn Nếu yêu cầu sơ đồ bảo vệ 1:1 chặng chịu trách nhiệm thiết lập đoạn đường thứ cấp sử dụng RSVP Nếu xảy hỏng đường sơ cấp tuyền dẫn, chuyển mạch trung gian gần vị trí hỏng chuyển mạch sang đoạn đường thứ cấp Nếu thực sơ đồ bảo vệ 1-1, đoạn đường thứ cấp cần báo hiệu trước liệu truyền Cần ý hình 3.23 việc tính tốn đường thứ cấp bảo vệ liên kết khơng đưa vào tính tốn SRLG Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng 116 Bài giảng: “Mạng truyền tải quang” Chương 3- Truyền tải IP/WDM Hình 3.23- Bảo vệ tuyến quang khác với bảo vệ liên kết 3.3.3.5.Nghiên cứu trường hợp hồi phục Hình 3.24 thí dụ hồi phục đoạn mạng hồi phục mạng Đối với hồi phục đoạn mạng con, chuyển mạch biên tính tốn thiết lập đường sơ cấp Ở khơng báo hiệu tính tốn đường thứ cấp Mỗi lần xảy cố đoạn mạng đường sơ cấp, chuyển mạch trung gian theo hướng liên kết có cố chịu trách nhiệm tính tốn báo hiệu khẩn trương cho đường thứ cấp Khi khơng có chế quản lý lỗi mạng IP/WDM RSVP phát lỗi Vấn đề thể hình trường hợp 1- sợi mạng bị đứt Chuyển mạch trung gian (trong mạng con) tham khảo bảng định tuyến cục bộ, tính tốn đường ngưng liên kết dựa SRLG báo hiệu cho đường ngưng liên kết sử dụng RSVP Sau thực chuyển mạch đường vòng đoạn liên kết bị ảnh hưởng Để phối hợp thể tính quán, chuyển mạch trung gian gửi cảnh báo tới NMS phát sợi đứt gửi thông báo tới NMS hồn thành chuyển mạch Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng 117 Bài giảng: “Mạng truyền tải quang” Chương 3- Truyền tải IP/WDM Hình 3.24 - Hồi phục đoạn mạng khác với hồi phục mạng Đối với hồi phục mạng, trước tiên đường sơ cấp tính toán báo hiệu Nếu xảy cố đoạn đường sơ cấp, sử dụng RSVP, thông tin cố (bao gồm SRLG bị ảnh hưởng) chuyển tiếp tới chuyển mạch biên Sau chuyển mạch biên lựa chọn đường thứ cấp, báo hiệu đường thực chuyển mạch tới đường thứ cấp Chuyển mạch biên gửi cảnh báo thông báo tới NMS Điều thể hình vẽ qua trường hợp 2- sợi mạng bị đứt Mỗi lần chuyển mạch biên nhận thơng báo lỗi RSVP, tính tốn thiết lập tuyến quang thứ cấp từ đầu đến cuối 3.4 KẾT LUẬN IP-giao thức Internet quy định định dạng quy tắc xử lý gói liệu Do IPv4 có số hạn chế không gian địa chỉ, định tuyến thiếu hiệu v.v nên bổ sung phiên IPv6 Hai phiên tồn Về phương diện truyền tải IP WDM (IP/WDM) yếu tố quan trọng để lựa chọn giao thức IP làm giao thức thống cho mạng truyền tải IP/WDM bao gồm IP/WDM điểm nối điểm, IP/WDM cấu hình lại IP/WDM chuyển mạch Trong IP/WDM chuyển mạch tồn công nghệ OBS, OPS OLS OBS OPS sử dụng, OLS- chuyển mạch nhãn quang phát triển tương lai Các mơ hình điều khiển mạng IP/WDM xếp chồng, tăng lên ngang Học viện Công nghệ Bưu Viễn thơng 118 Bài giảng: “Mạng truyền tải quang” Chương 3- Truyền tải IP/WDM hàng tồn phát triển Trong định tuyến mạng IP/WDM cần dựa vào giao thức OSPF Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thông 119 Bài giảng: “Mạng truyền tải quang” Chương 3- Truyền tải IP/WDM CÂU HỎI 1- IP/ WDM có chức là: a Cung cấp khả truyền dẫn trực tiếp luồng số PDH/SDH WDM b Cung cấp khả truyền dẫn trực tiếp gói liệu IP kênh quang c Cung cấp chế cân băng dung lượng tất kênh quang 2- Lý để phát triển IPv6 là: a Các kỹ thuật định tuyến truyền thống IPv4 không hiểu b Không gian địa IPv4 trở nên chật hẹp c Địa IPv6 biểu diễn dạng thập phân điều giúp đơn hóa q trình quản lý mạng 3- Trong kỹ thuật IP/ WDM, mơ hình ngang hàng dựa giả thiết việc điều khiển lớp quang chuyển sang thực ở: a Lớp WDM b Lớp IP c Lớp SDH 4- Theo mặt liệu, mạng IP/ WDM có cấu trúc: a Điểm - điểm b Cấu hình lại c Chuyển mạch d Cả ba câu 5- Theo mặt điều khiển, mô hình kết nối cho IP/ WDM là: a Mơ hình điều khiển xếp chồng b Mơ hình điều khiển tăng lên c Mơ hình điều khiển ngang hàng d Cả ba câu 6- Trong chuyển mạch burst quang: a Mào đầu điều khiển burst truyền lúc b Mào đầu điều khiển truyền trước khoảng thời gian so với thời điểm truyền burst Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng 120 Bài giảng: “Mạng truyền tải quang” Chương 3- Truyền tải IP/WDM c Mào đầu điều khiển truyền sau khoảng thời gian so với thời điểm truyền burst 7- Trong mạng truyền tải IP/WDM sử dụng kiểu chế: a Bảo vệ/hồi phục liên kết b Bảo vệ/hồi phục tuyến quang LS c Bảo vệ/hồi phục phần d Cả ba câu Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thông 121 ... Bưu Viễn thơng 93 Bài giảng: “Mạng truyền tải quang” Chương 3- Truyền tải IP/WDM ảo vào với cổng Các mạch ảo thiết lập sử dụng chuyển tiếp 3. 3- ĐIỀU KHIỂN TRONG MẠNG IP/ WDM 3. 3.1- Điều khiển... lai Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng 91 Bài giảng: “Mạng truyền tải quang” Chương 3- Truyền tải IP/WDM 3. 2.2- Các công nghệ hướng tới truyền tải IP/WDM 3. 2.2.1 Chuyển mạch burst quang Trong chuyển... với sử dụng EGP quang Hình 3. 14 - Mơ hình điều khiển tăng lên Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thông 98 Bài giảng: “Mạng truyền tải quang” Chương 3- Truyền tải IP/WDM 3. 3.1 .3 Mơ hình điều khiển ngang
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng: “Mạng truyền tải quang” Chương 3 Truyền tải IPWDM, Bài giảng: “Mạng truyền tải quang” Chương 3 Truyền tải IPWDM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay