Câu Hỏi Thi Vấn Đáp Môn Thực hành xường

5 15 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 13:28

Câu Hỏi Thi Vấn Đáp Môn THCS I Phần Mô Câu Nêu cấu tạo nguyên tắc hoạt động mạch chỉnh lưu nửa chu kỳ, chu kỳ ? So sánh công suất mạch hai trường hợp Câu Nêu cấu tạo nguyên tắc hoạt động mạch chỉnh lưu bội áp ? Điện áp điểm đo A hình vẽ sử dụng đầu dò chương trình CircuitMaker2000 có giá trị ? Câu Nêu cấu tạo nguyên tắc hoạt động mạch ổn áp tuyến tính dùng diode zenner ? Tác dụng thành phần mạch ntn ? Cơng thức tính điện áp đầu mạch ? Nếu muốn tăng dòng mạch ta phải thay đổi mạch ntn ? Thay đổi linh kiện mạch điện để đầu mạch có giá trị 9Vdc ? Câu Nêu cấu tạo nguyên tắc hoạt động mạch ổn áp tuyến tính đối xứng dùng diode zenner ? Tác dụng thành phần mạch ntn ? Cơng thức tính điện áp đầu mạch ? Nếu muốn tăng dòng mạch ta phải thay đổi mạch ntn ? Thay đổi linh kiện mạch điện để đầu mạch có giá trị ±9Vdc ? Câu Nêu nguyên tắc hoạt động mạch ổn áp tuyến tính đầu vào thay đổi ? Giá trị điện áp đầu mạch yếu tố định ? Câu Nêu nguyên tắc hoạt động mạch nhân áp ? Theo sơ đồ sách giáo trình điện áp tải ? Tại ? Câu Nêu cấu tạo nguyên tắc hoạt động mạch điện nguồn ổn áp đơn giản dùng diode zenner ? So sánh hai trường hợp khóa chuyển mạch vị trí khác ? Điện trở R2=520Ohm có tác dụng ? Câu Nêu cấu tạo nguyên tắc hoạt động mạch nguồn ổn áp công suất nhỏ dùng IC 7805 ? Nêu cơng thức tính điện áp lối mạch trường hợp hình vẽ (sgk) ? Giải thích nguyên tắc hoạt động ? So sánh trường hợp mắc mạch ? chúng có ưu khuyết điểm ? Câu Nêu cấu tạo nguyên tắc hoạt động mạch khuếch đại đảo dùng IC khuếch đại thuật tốn ? Nêu cơng thức tính điện áp lối ra, so sánh điện áp lối điện áp lối vào khuếch đại, có giống khác ? Hãy xây dựng mạch lặp lại điện áp với IC khuếch đại thuật tốn uA741 ? Với nguồn ni đối xứng ±12Vdc điện áp lối mạch khuếch đại đảo sơ đồ sgk lớn đo ? Tại ? Câu 10 Xây dựng mạch khuếch đại thuận dùng uA741 với hệ số khuếch đại ? Trình bày cơng thức tính điện áp lối sau khuếch đại ? Nhận xét dạng tín hiệu đo đầu vào đầu ? Xây dựng mạch lặp lại điện áp ? Với nguồn ni ±15Vdc mạch khuếch đại thuận cho điện áp đầu lớn ? Câu 11 Nêu cấu tạo nguyên tắc hoạt động mạch cộng đảo dùng uA741, trình bày cơng thức tính điện áp lối ? Người ta chọn giá trị điện trở 5K để làm ? Trong trường hợp nguồn ni ±15Vdc lối vào thay đổi ta đo giá trị điện áp đầu lớn ? Tại ? Nêu ứng dụng mạch thực tế ? Câu 12 Mạch cộng thuận : đo điện áp điểm A, B, C, D hình vẽ vàvà rút kết luận ? Nhận xét tỷ số (R1+Rht)/n*R1 n số nguồn tín hiệu đưa vào Từ rút kết luận đểcho mạch điện trở thành mạch cộng thuận thể phương trình Ura=U1+U2+ …Un Nêu ứng dụng mạch điện thực tế Câu 13 Nêu cấu tạo nguyên tắc hoạt động mạch trừ điện áp ? Viết công thức tính điện áp lối ? Nêu ứng dụng mạch nầy thực tế Câu 14 Viết biểu thức quan hệ tín hiệu đầu vào đầu mạch ? Tại lại gọi mạch tích phân ? Nếu tín hiệu đầu dạng sin, xung vng đầu tín hiệu có dạng ? Giải thích ? Câu 15 Viết biểu thức quan hệ tín hiệu đầu vào đầu mạch ? Tại lại gọi mạch vi phân ? Nếu tín hiệu đầu dạng sin, xung vng đầu tín hiệu có dạng ? Giải thích ? Câu 16 Nêu cấu tạo nguyên tắc hoạt động mạch so sánh điện áp, tác dụng linh kiện mạch ? Khi tín hiệu đầu vào thay đổi nhanh cần ý tới tham số mạch điện ? Điện áp cao có mạch ? Tại ? Câu 17 Trình bày cấu tạo nguyên tắc hoạt động mạch dao động đa hài ? Nêu tác dụng thành phần linh kiện có mạch ? Trình bày cơng thức tính tần số dao động mạch ? Câu 18 Cho mạch điện trigger hình vẽ sgk, nêu cấu tạo nguyên tắc hoạt động mạch ? để mạch có hai trạng thái ổn định giá trị điện trở R1, R2 K (hệ số khuếch đại không tải IC khuếch đại thuật tốn) cần thỏa mãn điều kiện ? Nêu ứng dụng mạch ? Câu 19 Trình bày cấu tạo nguyên tắc hoạt động mạch hạn chế điện áp trên, dưới, hai phía mắc theo kiểu song song nối tiếp ? Nêu ứng dụng mạch thức tế ? Câu 20 Xây dựng mạch ghép kênh từ cổng logic sở (làm bước: viết bảng trạng thái, viết phương trình logic, rút gọn vẽ mạch) Nêu quan hệ số đầu vào liệu số đầu vào địa ? Câu 21 Xây dựng mạch ghép kênh từ cổng logic sở (làm bước: viết bảng trạng thái, viết phương trình logic, rút gọn vẽ mạch) Nêu quan hệ số vào liệu số đầu vào địa ? Câu 22 Trình bày chức IC 7490, tên chức chân ? Xây dựng mạch đếm mod 80 dùng IC 7490 LED đoạn ? Câu 23 Xây dựng đếm mod 10 không đồng nối tiếp dùng trigger JK Hãy giải thích sử dụng phương pháp hồi tiếp xóa để tạo mod đếm theo yêu cầu ? Phân biệt rõ đếm chia tần ? Câu 24 Xây dựng mạch giải mã từ BCD sang thập phân ? Câu 25 Xây dựng mạch cộng hai số nhị phân bít ? Câu 26 Xây dựng mạch so sánh hai số nhị phân bít ? Câu 27 Xây dựng mạch trừ hai số nhị phân bít ? Câu 28 Giải thích mạch đồng hồ điện tử ? Nêu cấu tạo tác dụng linh kiện mạch ? Câu 29 Sử dụng IC đếm 7490 7447, LED đoạn tạo mạch đếm mod 20 ? Giải thích tác dụng linh kiện mạch Câu 30 Sử dụng IC đếm 7490 7447, LED đoạn tạo mạch đếm mod 40 ? Giải thích tác dụng linh kiện mạch Câu 31 Sử dụng IC đếm 7490 7447, LED đoạn tạo mạch đếm mod 60 ? Giải thích tác dụng linh kiện mạch Câu 32 Sử dụng IC đếm 7490 7447, LED đoạn tạo mạch đếm mod 80 ? Giải thích tác dụng linh kiện mạch Câu 33 Xây dựng mạch chi tần từ trigger IK với hệ số chia Phân biệt đếm với chia tần ? Câu 34 Xây dựng mạch chi tần từ trigger IK với hệ số chia Phân biệt đếm với chia tần ? Câu 35 Xâu dựng mạch bán hiệu HS tồn hiệu ? Từ xây dựng mạch trừ số nhị phân bit ? Câu 36 Xây dựng mạch bán tổng HA tồn tổng FA, từ xây dựng mạch cộng hai số nhị phân bit Câu 37 Trình bày bước q trình mơ phân tích mạch điện tử máy tính phần mềm ? Tạo mô mạch điện số lại dễ dàng việc mô mạch điện tử tương tự ? Câu 38 Trình bày bước cần thực tiến hành mô mạch điện tử có vi điều khiển, vi xử lý phần mềm Proteus ? Câu 39 Có bước cần làm mô mạch điện tử tương tự phần mềm CircuitMaker2000 ? Giải thích bước ? Theo em bước quan trọng ? Giải thích ? Câu 40 Một mạch điện có IC biến đổi ADC đó, dùng CircuitMaker2000 để mơ em chọn chế độ mơ ? giải thích ? II Phần 2- Lắp ráp mạch điện tử số Câu Trình bày nguyên tắc hoạt động mạch đo tần số hiển thị số digit ? Giải thích cấu tạo tác dụng linh kiện mạch điện ? Câu Trình bày cấu tạo nguyên tắc hoạt động mạch đo điện áp hiển thị số digit ? Nêu tác dụng linh kiện mạch ? Câu Với mạch đo tần số hiển thị số digit, giải thích nguyên tắc đo phương pháp đếm ? Phân biệt đo nhiều chu kỳ với đo chu kỳ ? Câu IC 7490 mạch có mod đếm bao nhiêu, giải thích ? Nêu chức chân IC 7490 ? Câu Nêu cơng thức tính tần số mạch tạo dao động 555 mạch đếm tần số ? Trình bày cơng thức tính tần số dao động ? Nguyên nhân dao động mạch điện 555 xuất phát thành phần mạch ? Câu Trong mạch đo tần số có sai số ? Giải thích nguyên nhân ? Nêu phương pháp giảm nhỏ sai số cho mạch điện ? Câu Trong mạch điện đo tần số người ta dùng phương pháp đo chu kỳ hay nhiều chu kỳ ? Phân biệt hai phương pháp ? Với tần số cần đo thấp phương pháp mang lại độ xác cao ? Câu Nêu nguyên nhân gây sai số mạch đo điện áp cách khắc phục ? Câu Nêu tác dụng mạch khóa mạch điện đo tần số ? Với trường hợp đo chu kỳ đo nhiều chu kỳ mạch điện khóa làm việc ntn ? Câu 10 Giải thích hoạt động mạch tạo xung điều khiển mạch điện đo tần số ? Tạo sap lại dùng xung số xung số ? Nếu dùng xung số xung số có không ? Câu 11 Sai số mạch đo tần số yếu tố định ? Sai số khắc phục được, sai số không khắc phục ? vẽ giải thích sai soo gây phương pháp đo ? Câu 12 Trong mạch đo tần số, tahy IC 7447 7448 có khơng phải thay đổi ntn ? Câu 13 Tác dụng IC7414 ? Biên độ tín hiệu vào đo có ảnh hưởng đến sai số mạch khơng ? Tại ? vẽ hình minh họa ? Câu 14 Nếu muốn tăng thời gian hiển thị kết lên mạch đo tần số có khơng ? Nếu phải làm ntn ? Thay đổi linh kiện mạch ? Câu 15 Tại máy đo phương pháp đếm thường có nhiều thang đo để phục vụ đo dải tần khác ? Giải thích ? Câu 16 Trong mạch đo điện áp hiển thị digit, nguyên nhân gây sai số mạch ? Yếu tố khắc phục , yếu tố khơng khắc phục ? Giải thích ? Câu 17 Trong mạch đo điện áp, sai số lượng tử tính ntn ? Ngun nhân gây sai số mạch ? có khắc phục khơng ? Câu 19 Trong mạch điện áp, ADC bít, giải thích chức chân ADC ? Nêu cơng thức tính sai số lượng tử ? Câu 20 IC74245 có tác dụng mạch, LED đoạn dùng loại ? Có thay khơng ? Giải thích ? Câu 21 Nêu tác dụng điện trở R1, R2 mạch đo điện áp ? Nêu cách tính ? Câu 22 Mạch điện đo điện áp có tồn sai số gây nguồn nuôi hay khơng ? Giải thích ? Câu 23 Sai số lượng tử ? Tính sai số lượng tử trường hợp cụ thể mạch ? Tạo nói số bít đầu ADC lại định độ xác phép đo ? Giải thích ? Câu 24 Nêu tác dụng cách tính tốn mạch chia áp R1, R2 mạch đo điện áp ? Câu 25 Dải đo mạch đo điện áp ? Độ xác lắp mạch thực tế ? Giải thích ? Câu 26 Độ ổn định điện áp nguồn nuôi mạch điện đo điện áp có ảnh hưởng đến kết đo hay khơng ? Giải thích ? Câu 27.Giải thích tác dụng chân ADC mạch đo điện áp ? Vẽ sơ đồ mạch điện trường hợp dùng lối vào In7 ? Câu 28 Trong mạch đo điện áp IC 7483 làm ? Giải thích chức chân Ic ? Câu 29 Trong mạch đo điện áp IC 7447, 74244 làm ? Giải thích chức chân IC này? Câu 30 Mạch đo điện áp có IC 74LS83 74LS85 giải thích vai trò IC mạch, nêu chức chân IC ? ... từ BCD sang thập phân ? Câu 25 Xây dựng mạch cộng hai số nhị phân bít ? Câu 26 Xây dựng mạch so sánh hai số nhị phân bít ? Câu 27 Xây dựng mạch trừ hai số nhị phân bít ? Câu 28 Giải thích mạch... lại dễ dàng việc mô mạch điện tử tương tự ? Câu 38 Trình bày bước cần thực tiến hành mơ mạch điện tử có vi điều khiển, vi xử lý phần mềm Proteus ? Câu 39 Có bước cần làm mơ mạch điện tử tương... điện áp ? Câu 25 Dải đo mạch đo điện áp ? Độ xác lắp mạch thực tế ? Giải thích ? Câu 26 Độ ổn định điện áp nguồn ni mạch điện đo điện áp có ảnh hưởng đến kết đo hay không ? Giải thích ? Câu 27.Giải
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu Hỏi Thi Vấn Đáp Môn Thực hành xường, Câu Hỏi Thi Vấn Đáp Môn Thực hành xường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay