Tiểu thuyết lịch sử nguyễn xuân khánh nhìn từ lý thuyết đối thoại (tt)

13 8 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 13:13

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM LÊ THỊ TUYẾT TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ NGUYỄN XUÂN KHÁNH NHÌN TỪ THUYẾT ĐỐI THOẠI Demo Version - Select.Pdf SDK Chuyên ngành: LUẬN VĂN HỌC Mã số: 60220120 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGỮ VĂN NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS THÁI PHAN VÀNG ANH Huế, năm 2014 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu kết nghiên cứu ghi luận văn trung thực, đồng tác giả cho phép sử dụng chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Lê Thị Tuyết Demo Version - Select.Pdf SDK ii LỜI CÁM ƠN Sau thời gian học tập Khoa Ngữ văn, Trường Đại học phạm Huế, nổ lực thân giúp đỡ tận tình thầy, giáo, gia đình bạn bè giúp tơi hồn thành luận văn khoa học Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Thái Phan Vàng Anh người hướng dẫn tận tình đầy tâm huyết giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy, cô giáo khoa Ngữ văn, Trường Đại học phạm Huế giúp đỡ đóng góp cho tơi nhiều ý kiến quý báu trình thực đề tài Demo Version - Select.Pdf SDK Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến phòng Đào tạo Sau đại học, Ban chủ nhiệm khoa Ngữ văn - Trường Đại học phạm Huế tạo điều kiện thuận lợi giúp tơi hồn thành luận văn Huế, tháng năm 2014 Tác giả luận văn Lê Thị Tuyết iii MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa i Lời cam đoan ii Lời cảm ơn iii Mục lục MỞ ĐẦU NỘI DUNG 11 CHƯƠNG TỪ THUYẾT ĐỐI THOẠI ĐẾN DUY ĐỐI THOẠI TRONG TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ NGUYỄN XUÂN KHÁNH 11 1.1 Từ đối thoại đời sống đến đối thoại văn chương 11 1.1.1 Đối thoại ngôn ngữ giao tiếp 11 1.1.2 Đối thoại văn học, nhìn từ thuyết Mikhail Bakhtin 13 1.2 đối thoại tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Xuân Khánh 15 1.2.1 Đối thoại để luận giải tiểu thuyết lịch sử 15 1.2.2 Đối thoại hình thức kiến tạo ngơn từ tiểu thuyết Demo Version - Select.Pdf SDK Nguyễn Xuân Khánh 19 CHƯƠNG TÍNH ĐỐI THOẠI TRONG TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ NGUYỄN XUÂN KHÁNH TỪ SỰ ĐAN CÀI CÁC LỚP DIỄN NGÔN 24 2.1 Đối thoại lịch sử 25 2.1.1 Đối thoại - cách thức nhìn nhận lại lịch sử 25 2.1.2 Sự thật hư cấu qua hình thức diễn giải lịch sử 29 2.2 Đối thoại văn hoá 32 2.2.1 Đối thoại - truy tìm cội nguồn sắc văn hoá dân tộc 32 2.2.2 Đối thoại - đường nối kết văn hoá từ truyền thống đến đại 35 2.3 Đối thoại tưởng, quan niệm 38 2.3.1 Từ đối thoại nhân vật đến tranh luận, xung đột tưởng 38 2.3.2 Đối thoại quan niệm nhân sinh 43 2.4 Liên văn - hình thức đối thoại ngầm diễn ngơn 45 CHƯƠNG TÍNH ĐỐI THOẠI TRONG TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ NGUYỄN XUÂN KHÁNH NHÌN TỪ NGHỆ THUẬT TỰ SỰ 50 3.1 Người kể chuyện chiến lược trần thuật giàu tính đối thoại 50 3.1.1 Người kể chuyện với chức tạo dựng tình đối thoại 50 3.1.1.1 Người kể chuyện toàn tri 51 3.1.1.2 Người kể chuyện chủ quan 55 3.1.2 Điểm nhìn trần thuật đối thoại 58 3.1.2.1 Điểm nhìn người kể chuyện điểm nhìn nhân vật phối hợp linh hoạt chiến lược trần thuật đối thoại 59 3.1.2.2 Sự di động điểm nhìn trần thuật đối thoại 61 3.2 Nhân vật hình thức đối thoại 63 3.2.1 Độc thoại nhân vật - hình thức vi đối thoại vấn đề tự nhận thức 64 3.2.2 Đối thoại qua hình thức trao đáp nhân vật 71 3.3 Tính đối thoại từ ngơn ngữ, giọng điệu 75 3.3.1 Ngôn ngữ đối thoại tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh 75 Demo Version - Select.Pdf SDK 3.3.2 Giọng điệu mang tính chất đối thoại tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh 78 KẾT LUẬN 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 PHỤ LỤC P1 MỞ ĐẦU Mục đích ý nghĩa đề tài 1.1 Cuộc sống dòng chảy khơng ngưng đọng hồn kết người ngày bồi đắp cho “đỉnh” cao hơn; chẳng muốn dừng lại nhìn ngắm thoả mãn đỉnh Trong tương quan đó, tiểu thuyết - thể loại văn học “chưa đơng cứng”, “chưa hồn kết” “thì chưa hoàn thành” đời tất yếu để phản ánh thực đời sống cách bao quát minh giải đời tầng sâu với nghĩa Thế mạnh tiểu thuyết, mà tiểu thuyết đương đại khẳng định giá trị thể loại nòng cốt đầy hấp lực Với ưu vượt trội so với thể loại khác, tiểu thuyết đương đại xơng xáo khám phá ngóc ngách, vấn đề xúc, nóng hổi đời sống đại Trong xu hướng mở rộng biên độ không giới hạn dung lượng, đề tài, tiểu thuyết không dừng lại vấn đề hơm mà quan tâm đến qua Quá khứ hay lịch sử đệm để người bước đến vươn tới tương lai Bỏ qua khứ đồng nghĩa với đánh Từ tiểu thuyết Demo Version - Select.Pdf SDK lịch sử đời làm vai trò tranh đa dạng tiểu thuyết Xét diện mạo chung văn học, không ghi nhận đóng góp tiểu thuyết lịch sử Đến năm gần thể loại thực gây tiếng vang văn đàn với bút tiêu biểu 1.2 Nguyễn Xuân Khánh xuất văn đàn đương đại Việt Nam tượng lạ nhanh chóng gây sức hút tài cống hiến nghệ thuật Với ba tiểu thuyết lịch sử Hồ Quý Ly, Mẫu Thượng Ngàn, Đội gạo lên chùa giành nhiều giải thưởng Hội nhà văn nước, tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Xuân Khánh khẳng định vị trí tranh đa sắc văn học thời đổi Tác phẩm ông có sức hấp dẫn lớn công chúng trang viết không dung chứa trữ lượng kiến thức lớn văn hoá, lịch sử văn học mà giàu tính nhân văn sâu sắc, phản ánh vấn đề vừa thiết vừa vĩnh thông điệp canh tân đất nước bảo tồn sắc văn hoá dân tộc Với đạt nói trên, thấy Nguyễn Xuân Khánh không đến với công chúng vai trò nhà văn, mà ơng thể vai trò trí thức tâm huyết với lịch sử văn hoá truyền thống Việt Nam Đánh giá tài Nguyễn Xuân Khánh, Đoàn Ánh Dương khẳng định: “ Nguyễn Xuân Khánh thực thành cơng, khơng vai trò nhà văn, mà vai trò trí thức ln quan tâm tới vấn đề văn hố lịch sử, quốc gia, dân tộc” 1.3 Tính đối thoại đặc trưng tiểu thuyết theo quan niệm Bakhtin/ nhóm Bakhtin Đối thoại vốn nguồn suối trì sống người trường nghĩa “con người tổng hồ mối quan hệ xã hội” Khơng trở thành đối tượng tham gia giao tiếp, người đánh phần chất Từ đối thoại đời sống đến đối thoại văn chương, Bakhtin nhóm ơng quan tâm nghiên cứu giải cách tường tận để khẳng định tính đối thoại thể nhiều phương diện tiểu thuyết phức điệu Phát sau nhà nghiên cứu mở rộng phạm vi thể tính đối thoại văn chương, đồng thời vận dụng thuyết đối thoại để cắt nghĩa tác phẩm văn học tiếng Trên sở nắm bắt số vấn đề thuyết đối thoại, chúng tơi nhận tính đối thoại nét cách tân mẻ tiểu thuyết lịch sử đại Nói khơng có nghĩa trước lâu, tiểu thuyết lịch sử ta chưa thể Demo Version - Select.Pdf SDK đặc tính Tuy nhiên, từ sau thời kỳ Đổi (sau 1986), với tâm hoài nghi, nhận thức lại lịch sử, tiểu thuyết gia không ngừng xới lật khứ đưa tất vào lập trường đối thoại Sức hấp dẫn tiểu thuyết lịch sử đương đại Việt Nam, nói, chủ yếu nằm tính đối thoại Trong đó, tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh đặc biệt gây ý người đọc hàm lượng văn hóa lịch sử, cách nhìn nhận lịch sử đa chiều tính đối thoại biểu nhiều phương diện Vận dụng thuyết đối thoại để khảo sát tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Xuân Khánh, nhận thấy phương thức đối thoại góp phần khơng nhỏ làm nên giá trị tác phẩm nhà văn trào lưu chung tiểu thuyết lịch sử đương đại Qua nghiên cứu, luận văn chúng tơi góp phần giá trị riêng, “những đối thoại lớn mở ra” từ phương thức biểu đến nội dung tưởng tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh bối cảnh tiểu thuyết lịch sử Việt Nam từ sau thời kì Đổi Đó để chọn vấn đề làm đề tài nghiên cứu Lịch sử vấn đề 2.1 Những cơng trình nghiên cứu vận dụng thuyết đối thoại Mikhail Bakhtin nhóm ơng (gồm Voloshinov, Medvedev) người quan tâm nghiên cứu triết thuyết đối thoại mà vận dụng phát huy hiệu tích cực ngày to lớn đời sống văn minh nhân loại Đặc biệt Bakhtin dành quan tâm lớn để nghiên cứu tính đối thoại văn chương qua hai cơng trình tập trung sức nặng ông luận thi pháp tiểu thuyết Những vấn đề thi pháp Dostoievsky Qua hai công trình, Bakhtin khẳng định “tính đối thoại nội ngôn từ” Đặc biệt, theo Bakhtin đối thoại biểu đầy đủ tập trung tiểu thuyết Và cơng trình Những vấn đề thi pháp Dostoievsky, ông lấy tiểu thuyết “Tội ác trừng phạt” minh chứng cho điều đó, để đến khẳng định tính đối thoại thể rõ nhiều phương diện tiểu thuyết phức điệu Về sau, năm 1981, Paris, người đọc bắt gặp đối thoại đặc biệt Tzvetan Todorov với Bakhtin cơng trình Mikhail Bakhtin - nguyên đối thoại Đó đối thoại mà Tzvetan Todorov tổ chức để tiếng nói Mikhail Bakhtin phải “tiếng nói nghe thấy trước đối thoại Demo Version - Select.Pdf SDK bắt đầu” (theo Đào Ngọc Chương) Trong cơng trình này, Tzvetan Todorov giới thiệu cách hệ thống nguyên đối thoại Bakhtin mà Việt Nam ta đến tiếp xúc qua dịch Đào Ngọc Chương, Nxb Đại học Quốc gia, TP Hồ Chí Minh, 2004 Từ quan điểm tính đối thoại văn chương Bakhtin khởi xướng, Tzvetan Todorov đề xuất phương pháp “phê bình đối thoại văn học” Bài viết Huy Liên “Từ đối thoại tiểu thuyết Bakhtin đến phê bình đối thoại Torodov” Tạp chí nghiên cứu văn học, số 1, 2005 làm rõ điều Theo Todorov “Phê bình đối thoại gặp gỡ nhiều tiếng nói, tiếng nói tác giả nhà phê bình, khơng có lợi cả” Đồng thời ơng phê bình đối thoại có mục đích tạo nên tranh luận, thảo luận nhà phê bình nhà văn nhằm vươn tới chân nghệ thuật, chân sống Đến thời gian gần đây, nhìn chung vấn đề thuyết nhiều nhà nghiên cứu trẻ quan tâm Tác giả Nguyễn Văn Thuấn viết “Tính đối thoại/ tính liên văn tưởng Mikhail Bakhtin”, đăng Tạp chí nghiên cứu văn học, số 2, 2013 có phân tích minh họa vấn đề thuyết cách sinh động Trong đó, tác giả khác biệt tính đối thoại tính liên văn tưởng Bakhtin với nhà giải cấu trúc khác J Kristeva, R Barthes đồng thời khẳng định khác biệt “tiếp tục khơi thêm đối thoại” Có thể nói cơng trình nghiên cứu trở thành tiền đề cho nghiên cứu bước đầu tính đối thoại văn chương Việt Nam mà khảo sát thấy số tượng cụ thể sau: Phạm Thành Hưng với báo “Khả đối thoại thiên tiểu thuyết”, Tạp chí Văn học, Số 10, năm 1996, khai thác đối thoại tác giả, nhân vật người đọc tiểu thuyết Công dân Brych nhà văn Séc I.Otrenasech Luận án Tiến sĩ Ngữ văn Nguyễn Hoa Bằng với đề tài “Thi pháp truyện ngắn Nam Cao” cơng trình nghiên cứu theo hướng vận dụng thuyết đối thoại Tác giả luận án rằng: “Nếu cần phải khái quát đặc trưng thi pháp truyện ngắn Nam Cao lại vài từ ngắn gọn, thi pháp đối thoại Tính đối thoại nguyên tắc, biện pháp, tưởng nghệ thuật Nam Cao Tính đối thoại đặc trưng cấu trúc truyện ngắn Nam Cao ( ) Tất yếu tố cấu thành chỉnh thể tác phẩm truyện ngắn Nam Cao xoay quanh trục đối Demo Version - Select.Pdf SDK thoại: ngôn ngữ, nhân vật, môi trường, kết cấu, cốt truyện, loại thể” Lê Huy Bắc “Truyện ngắn: luận tác gia tác phẩm” có viết chương 9: “Đối thoại tính đối thoại Vi hành” Tác giả viết khái quát số vấn đề luận tính đối thoại, từ soi rọi vào truyện ngắn Vi hành làm rõ biểu tính đối thoại có tác phẩm Ngoài ra, nhiều luận văn Thạc sĩ, nhiều tiểu luận, viết bắt đầu thâm nhập thuyết đối thoại để vận dụng nghiên cứu như: luận văn “Đối thoại hoá tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov F.Dostoievsky” Thái Thị Thìn, Trường Đại học Vinh, 2002; viết Thái Phan Vàng Anh “Tính đối thoại tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh” in cơng trình “Lịch sử văn hố - nhìn nghệ thuật Nguyễn Xuân Khánh” Nhà xuất Phụ nữ - Viện Văn học phát hành; viết “Liên văn vấn đề đối thoại tưởng văn xuôi đương đại Việt Nam” Thạc sĩ Phùng Phương Nga đăng báo Văn nghệ Trẻ; viết “Liên văn thể loại tính đối thoại tiểu thuyết lịch sử Việt Nam sau 1986” Nguyễn Văn Hùng đăng Tạp chí Văn hố Nghệ An ngày 07/12/2012 2.2 Những cơng trình nghiên cứu tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Xuân Khánh tính đối thoại tiểu thuyết lịch sử Với ba tiểu thuyết văn hoá - lịch sử xuất văn đàn, tên tuổi Nguyễn Xuân Khánh trở thành tượng tiểu thuyết gia thu hút ý lớn công chúng độc giới nghiên cứu phê bình văn học Tuy xuất muộn Hồ Quý Ly, Mẫu Thượng Ngàn, Đội gạo lên chùa gặt hái thành cơng rực rỡ, giới nghiên cứu phê bình quan tâm, khai thác khẳng định giá trị nhiều phương diện Ở đây, người viết nêu cơng trình nghiên cứu có tính chất tổng hợp đặt ba tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Xuân Khánh nhìn chung Theo dòng chảy thời gian gắn với đời ba tiểu thuyết này, kể đến cơng trình nghiên cứu sau: Trước hết phải kể đến tọa đàm văn học Viện Văn học tổ chức vào ngày 15/10/2012 bàn “Lịch sử văn hóa qua tự nghệ thuật Nguyễn Xuân Khánh”, trọng tâm ba tiểu thuyết Hồ Quý Ly (2000), Mẫu Thượng Ngàn (2006), Đội gạo lên chùa (2011) - tác phẩm tạo nên dấu ấn đặc sắc đời sống tiểu thuyết đương đại Việt Nam Sau từ tham luận toạ đàm, Demo Version - Select.Pdf SDK Nguyễn Đăng Điệp (chủ biên) Đoàn Ánh Dương, Đỗ Hải Ninh chọn lọc in thành sách với nhan đề: “Lịch sử văn hố - nhìn nghệ thuật Nguyễn Xuân Khánh” Nhà xuất Phụ nữ - Viện Văn học phát hành Cuốn sách, bao gồm hai phần: phần I - Diễn ngôn lịch sử nghệ thuật, phần II - Những chiến lược tự hướng tiếp cận; cho thấy đánh giá khách quan nhà nghiên cứu phê bình thành công, hạn chế tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh Tiểu luận “Về cách tân nghệ thuật Hồ Quý Ly, Mẫu Thượng Ngàn Đội gạo lên chùa Nguyễn Xuân Khánh” Lã Nguyên đăng Tạp chí Phê bình văn học - 12/2012, phát có ý nghĩa khẳng định cách tân nghệ thuật Nguyễn Xuân Khánh việc sáng tạo ngôn ngữ truyện kể Tiểu luận nghiên cứu cách hệ thống, đặt ba tác phẩm Nguyễn Xuân Khánh nhìn chung khái quát thành luận điểm đáng tin cậy Ngoài ra, nhiều cơng trình, viết bàn đến tiểu thuyết lịch sử Việt Nam đề cập nhiều đến ba tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Xuân Khánh Như viết “Liên văn thể loại tính đối thoại tiểu thuyết lịch sử Việt Nam sau 1986” Nguyễn Văn Hùng đăng trang web vonga1.wordpress.com Trong viết này, tác giả phần bàn đến ba tiểu thuyết Hồ Quý Ly, Mẫu Thượng Ngàn, Đội gạo lên chùa, đưa số nhận định minh chứng thủ pháp liên văn thể loại tính đối thoại lịch sử, văn hố, tưởng, tơn giáo tác phẩm Nguyễn Xuân Khánh Tiếp đó, viết Phùng Phương Nga “Liên văn vấn đề đối thoại tưởng văn xuôi đương đại Việt Nam“ đăng báo Văn nghệ Trẻ có bàn đến vấn đề đối thoại tưởng ba tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh Điểm lại cơng trình, viết thấy nhà nghiên cứu phê bình có đánh giá thành công Nguyễn Xuân Khánh từ ba tiểu thuyết lịch sử nhà văn Hai viết Nguyễn Văn Hùng Phùng Phương Nga nhiều bàn đến tính đối thoại tiểu thuyết Hồ Quý Ly, Mẫu Thượng Ngàn, Đội gạo lên chùa Tuy nhiên, hai viết dừng lại đánh giá có tính chất kháiDemo quát Đặc biệt, tham luận Thái Phan Vàng Anh “Tính đối thoại Version - Select.Pdf SDK tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh” toạ đàm ngày 15/10/2012, sau in sách “Lịch sử văn hố nhìn nghệ thuật Nguyễn Xuân Khánh”, rõ dạng thức đối thoại tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Xuân Khánh, vấn đề đối thoại tưởng, quan niệm; huyền thoại giải huyền thoại - đối thoại với lịch sử văn hố; tính đối thoại diễn ngôn trần thuật Trên sở tham khảo nhận định nhà nghiên cứu phê bình nêu trên, với đề tài “Tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Xuân Khánh nhìn từ thuyết đối thoại”, chúng tơi muốn khảo sát cách tồn diện ba tiểu thuyết thuyết đối thoại để tính đối thoại đó, vào nghiên cứu cách sâu sắc, có hệ thống Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Xuân Khánh với ba tác phẩm Hồ Quý Ly, Mẫu Thượng Ngàn, Đội gạo lên chùa 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu tính đối thoại tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh qua phương diện: đối thoại, đối thoại lịch sử - văn hoá - tưởng, hình thức trần thuật đối thoại Phương pháp nghiên cứu Trong trình triển khai nghiên cứu đề tài, người viết sử dụng số phương pháp nghiên cứu sau: 4.1 Phương pháp loại hình: Phương pháp sử dụng nhằm phân loại biểu khác tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Xuân Khánh xét theo thuyết đối thoại Đồng thời giúp người viết nghiên cứu làm rõ đặc trưng tính đối thoại thể loại tiểu thuyết lịch sử 4.2 Phương pháp cấu trúc - hệ thống: nghiên cứu tiểu thuyết Hồ Quý Ly, Mẫu Thượng Ngàn, Đội gạo lên chùa Nguyễn Xn Khánh mối quan hệ có tính chỉnh thể đặt tiến trình chung tiểu thuyết lịch sử Việt Nam đương đại 4.3 Phương pháp so sánh đối chiếu: Người viết sử dụng phương pháp để so sánh tính Demo đối thoạiVersion tiểu- thuyết lịch sử SDK Nguyễn Xuân Khánh với số sáng Select.Pdf tác tác giả thời nhằm riêng nhà văn 4.4 Phương pháp liên ngành: Vận dụng thuyết khoa học liên ngành để nghiên cứu đề tài thuyết ngôn ngữ học, tâm học, sử học Đóng góp đề tài 5.1 Lựa chọn thuyết đối thoại để khảo sát tượng tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Xuân Khánh, luận văn góp phần làm tường minh thêm vấn đề thuyết đối thoại, nguyên đối thoại M Bakhtin Mặt khác, đề tài phát khai thác biểu mang tính đặc trưng gây hiệu thẩm mỹ tính đối thoại tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Xuân Khánh 5.2 Luận văn cơng trình nghiên cứu có hệ thống tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Xuân Khánh nhìn từ thuyết đối thoại Từ đây, luận văn nêu bật nét riêng đặc sắc sáng tạo nghệ thuật tiểu thuyết gia, đồng thời góp phần khẳng định đóng góp ông thành tựu tiểu thuyết lịch sử Việt Nam đương đại nói riêng văn học Việt Nam đương đại nói chung Cấu trúc luận văn Nội dung Luận văn triển khai thành chương: Chương 1: Từthuyết đối thoại đến đối thoại tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Xuân Khánh Chương 2: Tính đối thoại tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Xuân Khánh từ đan cài lớp diễn ngơn Chương 3: Tính đối thoại tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Xuân Khánh nhìn từ nghệ thuật tự Demo Version - Select.Pdf SDK 10 ... 1: Từ lí thuyết đối thoại đến tư đối thoại tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Xuân Khánh Chương 2: Tính đối thoại tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Xuân Khánh từ đan cài lớp diễn ngôn Chương 3: Tính đối thoại. .. 1.1.2 Đối thoại văn học, nhìn từ lý thuyết Mikhail Bakhtin 13 1.2 Tư đối thoại tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Xuân Khánh 15 1.2.1 Đối thoại để luận giải tiểu thuyết lịch sử 15 1.2.2 Đối thoại. .. trên, với đề tài Tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Xuân Khánh nhìn từ lý thuyết đối thoại , chúng tơi muốn khảo sát cách toàn diện ba tiểu thuyết lý thuyết đối thoại để tính đối thoại đó, vào nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu thuyết lịch sử nguyễn xuân khánh nhìn từ lý thuyết đối thoại (tt) , Tiểu thuyết lịch sử nguyễn xuân khánh nhìn từ lý thuyết đối thoại (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay