Tiểu thuyết cám dỗ cuối cùng của chúa của nikos kazantzakis từ lý thuyết thế tục hóa tôn giáo (tt)

12 18 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 13:13

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN HOÀNG YẾN TI U THUY T “C M D CU I C NG C A CH A” C A NIKOS KAZANTZAKIS – NH N T L THUY T TH T C H A TÔN GI O Demo Version - Select.Pdf SDK CHUYÊN NGÀNH: LUẬN VĂN HỌC MÃ SỐ: 60 22 01 20 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGỮ VĂN NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN THỊ SÂM Huế, Năm 2014 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu kết nghiên cứu ghi luận văn trung thực, đồng tác giả cho phép sử dụng chưa cơng bố cơng trình khác Họ tên tác giả Nguyễn Hoàng Yến Demo Version - Select.Pdf SDK ii Tơi chân thành bày tỏ lòng biết ơn tới khoa Ngữ văn, phòng Đào tạo sau đại học trường Đại học Sư phạm Huế tạo điều kiện thuận lợi để bồi dưỡng tri thức hồn thành khóa học vừa qua Xin cảm ơn gia đình, thầy cơ, bè bạn động viên, giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt thời gian thực luận văn Đặc biệt, xin gửi đến cô giáo – TS Trần Thị Sâm lòng biết ơn sâu sắc Người Demo Version - Select.Pdf SDK tận tâm hướng dẫn, truyền đạt cho tri thức, kinh nghiệm, phương pháp làm việc khoa học để đạt hiệu cao Chân thành cảm ơn! Huế, tháng 09 năm 2014 Tác giả Nguyễn Hồng Yến iii iii MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa i Lời cam đoan ii Lời cảm ơn iii Mục lục MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài 1.1 Thế tục hóa tơn giáo có ý nghĩa việc nghiên cứu văn học? 1.2 Nikos Kazantzakis tinh thần tục Lịch sử vấn đề 2.1 Nhóm thuyết tục hóa tơn giáo 2.2 Nhóm viết Nikos Kazantzakis 2.3 Nhóm nghiên cứu tiểu thuyết Cám dỗ cuối Chúa Nikos Kazantzakis Đối tượng phạm vi nghiên cứu Demo Version - Select.Pdf SDK 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp cấu trúc – hệ thống 4.2 Phương pháp so sánh – đối chiếu 4.3 Phương pháp liên ngành Đóng góp luận văn Cấu trúc luận văn NỘI DUNG 10 Chương THẾ TỤC HĨA TƠN GIÁO NHÌN TỪ HÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT TRUNG TÂM 10 1.1 thuyết tục hóa tơn giáo 10 1.1.1 Nguồn gốc phát sinh thuyết tục hóa tôn giáo 10 1.1.2 Khái niệm tục hóa tơn giáo 12 1.2 Jesus đấu tranh chống lại “sứ mệnh” 13 1.2.1 Chối bỏ quyền 13 1.2.2 Sự phản kháng âm thầm 16 1.3 Jesus cám dỗ tục 19 1.3.1 Cám dỗ tính dục 20 1.3.2 Khát khao hôn nhân 25 Chương THẾ TỤC HĨA TƠN GIÁO NHÌN TỪ MỐI QUAN HỆ GIỮA BẢN THỂ VÀ TÂM LINH 30 2.1 Sự đứt gãy niềm tin vào Đấng Cứu 30 2.1.1 Sự suy giảm đức tin 30 2.1.2 Sự hoài nghi Đấng Cứu 34 2.2 Cuộc tranh đấu sứ mệnh tình thân 39 2.2.1 Sự phủ nhận ý Chúa 39 2.2.2 Những mát tinh thần 42 2.3 Cuộc tranh đấu đức tin tình yêu 44 2.3.1 Cuộc tranh đấu đức tin niềm tin hôn nhân 44 2.3.2 Cuộc tranh đấu đức tin tính dục 46 Demo Version - Select.Pdf SDK Chương THẾ TỤC HĨA TƠN GIÁO NHÌN TỪ PHƯƠNG DIỆN HÌNH THỨC BIỂU HIỆN 52 3.1 Thế tục hóa tơn giáo từ phương diện kết cấu 52 3.1.1 Hệ thống hình tượng nhân vật 52 3.1.2 Motif giấc mơ tục 54 3.2 Thế tục hóa tơn giáo từ phương diện nghệ thuật khắc họa tính cách nhân vật 58 3.2.1 Thủ pháp độc thoại nội tâm 58 3.2.2 Hành động nhân vật 63 3.3 Thế tục hóa tơn giáo từ phương diện giọng điệu 66 3.3.1 Giọng điệu hoài nghi – chất vấn 66 3.3.2 Giọng điệu mỉa mai – báng bổ 68 KẾT LUẬN 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 PHỤ LỤC MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài 1.1 Thế tục hóa tơn giáo có ý nghĩa việc nghiên cứu văn học? Thế tục hóa tơn giáo vấn đề không mẻ nước phương Tây, vậy, Việt Nam, mảnh đất màu mỡ chưa khai phá Khi giới thay đổi, đức tin khơng vững bền lúc người bắt đầu có nhìn tục điều linh thiêng Hiện tượng dẫn đến đời thuyết tục hóa tơn giáo Dưới góc nhìn tục, nhà văn đặc biệt quan tâm đến mối quan hệ thể tâm linh Họ đặt câu hỏi cứu rỗi nhu cầu trần tục lồi người Theo đó, hiểu thời gian dài, người thần thánh hóa việc, lại muốn giải thiêng tất Trong tiểu thuyết Cám dỗ cuối Chúa, nhân vật thần thánh vốn linh thiêng, xa cách Jesus tông đồ, mẹ Mary… soi chiếu ánh sáng tục họ trở nên gần gũi, sống động hết Demo Version - Select.Pdf SDK Chúng nhận thức rõ rằng, soi chiếu thuyết tục hóa tôn giáo vào tác phẩm văn chương cụ thể, thấy rõ mối quan hệ đa chiều tôn giáo – thực – văn học Với đó, chúng tơi chọn thuyết phương thức chủ đạo để nghiên cứu đề tài 1.2 Nikos Kazantzakis tinh thần tục Việc nhà văn sử dụng thuyết tục hóa tôn giáo làm phương thức chủ đạo sáng tạo nghệ thuật lựa chọn táo bạo đầy thử thách Nikos Kazantzakis tác giả thử nghiệm thành cơng lĩnh vực Ơng nhà văn triết gia Hy Lạp quan trọng kỉ XX Ông học luật, triết trị gia Nikos Kazantzakis chịu ảnh hưởng triết học Nietzsche, thuyết trực giác Henri Bergson Tác giả Bửu Tác giả kỉ XX nhận xét rằng: “Kazantzakis vượt lên nhà văn ngày Ở địa hạt ông xuất sắc: thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch” [76, tr.118] Sự nghiệp văn chương Nikos Kazantzakis đánh giá phong phú đa dạng với tác phẩm tiêu biểu Hoa huệ rắn (1906), Trong cung điện Minos (1914), kịch thời kỳ cổ đại Ulysse (1928), Jesus hùng ca Odysée (1938), Alexis Zorba – người hoan lạc (1946), Tự chết (1950), Cám dỗ cuối Chúa (1951) Xét cách tổng thể, toàn sáng tác Nikos Kazantzakis hành trình sống tìm niềm tin tuyệt đối Cuộc đời ơng tranh đấu khoái lạc thân xác đức tin tưởng, câu hỏi lớn sống chết Sự mâu thuẫn thúc ông viết nhiều tác phẩm đề tài tơn giáo, Cám dỗ cuối Chúa tác phẩm tiêu biểu cho đấu tranh nội suốt đời ông Nikos Kazantzakis nhà văn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến bạn đọc diện rộng Tác giả Võ Cơng Liêm nhận xét rằng: “Ơng người thơng minh, mẫn cán có học vị cao – theo đuổi nhiều tác giả có luận thuyết Nietzsche, Bergson, tìm hiểu văn học Nga, theo chân Phật giáo, nhà biên soạn, chuyển ngữ từ danh nhân khác Homer, Dante Goethe – Cùng thời gian ơng nhận biết đơi điều hết lòng thương yêu người thiếu may mắn học từ đó; qua hoạt động khác ông bước vào điạ vị - Select.Pdf SDK cao xãDemo hội…”Version [81] Những kinh nghiệm nếm trải đem lại cho Nikos Kazantzakis bầu hiểu biết sâu rộng Đặc biệt, ơng có cách nhìn nhận triết học tâm linh mẻ Điều gây tranh cãi sôi văn đàn sống Tiểu thuyết Cám dỗ cuối Chúa ông đời gây nhiều sóng dư luận, đặc biệt phản đối gay gắt Giáo hội Với trên, định chọn đề tài: “Tiểu thuyết Cám dỗ cuối Chúa - nhìn từ thuyết tục hóa tơn giáo” Hy vọng đề tài góp phần khiêm tốn việc nhận chân giá trị nhà văn Nikos Kazantzakis Lịch sử vấn đề Chúng tơi phân thành ba nhóm liệu liên quan đến đề tài: 2.1 Nhóm thuyết tục hóa tơn giáo Trong q trình thực luận văn, chúng tơi gặp nhiều khó khăn việc tìm hiểu lịch sử nghiên cứu thuyết tục hóa tơn giáo Mặc dù tơn giáo đề tài nhận nhiều quan tâm, nhiên tục hóa lại lĩnh vực nghiên cứu Ở Việt Nam, đề tài luận văn này, chủ yếu tiếp xúc với số tài liệu dịch số báo xuất năm gần Đáng ý số có dịch giả Phan Ngọc Chiến với viết Hai quan điểm đối nghịch tơn giáo: Thuyết tục hóa mơ hình thị trường tơn giáo Thơng qua việc dịch lại quan điểm học giả châu Âu, tác giả đưa hai phạm trù tôn giáo tương quan đối nghịch Điều giúp giải tượng tục hóa tơn giáo hai nguyên nhân: hình thành giới quan dẫn đến xói mòn niềm tin tơn giáo chuyện biệt hóa chức xã hội xã hội cơng nghiệp hóa dẫn đến suy yếu chức tổ chức tôn giáo đời sống xã hội Đầu kỉ XXI, giới nghiên cứu Việt Nam bắt đầu quan tâm đến vấn đề tục hóa tơn giáo, đáng ý có chùm viết Nguyễn Xuân Nghĩa Cụ thể: Tơn giáo q trình tục hóa (1996), Tơn giáo thời đại: Thế tục hóa hay phi tục hóa? (2003), Tâm thức tơn giáothuyết tục hóa châu Á Việt Nam (2010) Nội dung viết cho biết nhà nghiên cứu quay ngược thời gian, nhìn lại cách khái quát tổng quan tình hình nghiên cứu thuyết tục Demo Version - Select.Pdf SDK hóa tơn giáo trước năm 1980 năm 90 kỉ XX Theo đó, thuyết tục hóa tôn giáo hiểu học thuyết trải qua nhiều tranh cãi Nhưng nhìn chung, họ thừa nhận làm rõ thuyết tục hóa tơn giáo giải mối tương quan phức tạp tơn giáo tính đại Đồng thời, nhà nghiên cứu tìm nguồn gốc khai sinh thuyết tục hóa tơn giáo Họ nguồn gốc khai sinh văn hóa chịu ảnh hưởng nặng nề Ki-tô giáo Tây phương Các ý kiến vấn đề tục hóa tôn giáo sở quan trọng để nghiên cứu tác phẩm Cám dỗ cuối Chúa Nikos Kazantzakis từ thuyết tục hóa tơn giáo 2.2 Nhóm viết Nikos Kazantzakisthể kể đến tác Võ Công Liêm, Bửu , Tác giả Võ Cơng Liêm cho tồn tác phẩm Nikos Kazantzakis có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, tổng hòa kinh nghiệm thân nhà văn, hành trình đấu tranh tinh thần thể xác Nikos Kazantzakis muốn làm sống lại Thượng đế có thật thứ giáo điều bao che Điều ơng thể qua hình tượng Jesus tiểu thuyết Cám dỗ cuối Chúa (Nikos Kazantzakis Kẻ tìm tuyệt đối đời) Gặp đánh giá cao tài nhà văn này, dịch giả Bửu quan điểm với tác giả Võ Cơng Liêm Trong cơng trình Tác giả kỉ XX mình, tác giả đặt Nikos vào vị trí 13 tên tuổi nhà văn viết tiểu thuyết bật kỉ XX Không giới thiệu đời, nghiệp Nikos Kazantzakis đặt mối tương quan với lịch sử hoàn cảnh văn chương Hy Lạp, dịch giả Bửu muốn đánh giá lại cách công tài bị vùi lấp nhà văn Hy Lạp Bên cạnh báo viết Nikos Kazanzakis, tìm hiểu số luận văn nghiên cứu tác phẩm ơng Nổi bật số có luận văn tưởng sinh hai tiểu thuyết “Đơi bạn chân tình” Hermann Hesse “Alexis Zorba – người hoan lạc” Nikos Kazantzakis từ góc nhìn so sánh Phạm Ngọc Lư Luận văn trình bày tưởng sinh hai tác giả tiếng, Version có Nikos Kazantzakis Demo - Select.Pdf SDK Dưới góc nhìn so sánh, người viết làm rõ tưởng sinh Nikos Kazantzakis thơng qua nhân vật Zorba Thơng qua đó, hành trình dấn thân tìm thể Nikos Kazantzakis nghiên cứu, tìm hiểu Ngồi ra, khóa luận tốt nghiệp, đáng ý có đề tài Con người sinh Alexis Zorba – người hoan lạc Trần Thị Hoài Thu (2012) Kết cấu nhân vật song hành tiểu thuyết Alexis Zorba – người hoan lạc (2012) Nguyễn Thị Hà 2.3 Nhóm nghiên cứu tiểu thuyết Cám dỗ cuối Chúa Nikos Kazantzakis Cám dỗ cuối Chúa tiểu thuyết biết đến Việt Nam, đạo diễn Martin Scorcese chuyển thể thành phim Đề cập đến vấn đề nhạy cảm tôn giáo, tác phẩm nhận ý tín đồ theo nhiều chiều hướng khác Đáng ý số đó, linh mục Theophile với Về phim “Cơn cám dỗ cuối Đức Jesus” có cách nhìn tỉnh táo tiểu thuyết Theo ông, Nikos Kazantzakis xây dựng Đức Jesus dựa thuyết nhân chủ nghĩa người mộ đạo nên có nhìn tỉnh táo hình tượng văn học hư cấu Đặc biệt, gần có chùm viết tác giả Trần Huyền Sâm, cụ thể là: Người tình Jesus tiểu thuyết Cám dỗ cuối Chúa Nikos Kazantzakis (1, 2014), Tính chất tục hóa tơn giáo tiểu thuyết Cám dỗ cuối Chúa Nikos Kazantzakis (3, 2014), Judas phản đề Kinh Thánh qua quan điểm Nikos Kazantzakis (4, 2014), Thánh Saint Paul kiện Phục sinh theo quan điểm Nikos Kazantzakis (5, 2014) Tiếp nhận văn Cám dỗ cuối Chúa từ góc nhìn so sánh với Kinh Thánh (5, 2014) Quan tâm đến vấn đề tôn giáo tiểu thuyết Cám dỗ cuối Chúa, tác giả Trần Huyền Sâm tập trung nghiên cứu hình tượng nhân vật cách chi tiết Dưới góc nhìn liên văn bản, nhân vật Mary Magdalene tác giả đặt mối tương quan với Kinh Thánh Người phụ nữ Nikos Kazantzakis xây dựng biểu tượng đam mê, song hành với đời Jesus Nàng nhân vật “vừa huyền thoại, vừa xác thực lịch sử chứng từ quan Demo - Select.Pdf SDK trọng giúp hậu Version soi sáng phần thể Đức Jesus” (Người tình Jesus tiểu thuyết Cám dỗ cuối Chúa) Nghiên cứu phương diện tục hóa tơn giáo tác phẩm Cám dỗ cuối Chúa, tác giả tập trung hình tượng Jesus Bằng việc phân tích mơi trường xuất thân tục, đam mê, thèm muốn hèn nhát Ngài, viết làm rõ hình tượng tục ý nghĩa nhân văn sâu sắc đằng sau hình tượng nhân vật Jesus (Tính chất tục hóa tơn giáo tiểu thuyết Cám dỗ cuối Chúa Nikos Kazantzakis) Không sâu vào tìm hiểu ý nghĩa hình tượng Jesus người tình, chùm viết đề cập đến nhân vật khác Judas (Tiếp nhận văn Cám dỗ cuối Chúa từ góc nhìn so sánh với Kinh Thánh), Paul (Thánh Saint Paul kiện Phục sinh theo quan điểm Nikos Kazantzakis) Đặt tương quan so sánh với Kinh Thánh, tác giả làm sáng tỏ điểm dị biệt tương đồng Cám dỗ cuối Chúa Ngoài ra, gần có khóa luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Quỳnh Hoa với đề tài Yếu tố kì ảo tiểu thuyết Cám dỗ cuối Chúa Nikos Kazantzakis (2014) tìm hiểu nhân vật, khơng gian, motif kì ảo hiệu ứng nghệ thuật chúng tiểu thuyết Chùm viết tác giả Trần Huyền Sâm cơng trình nghiên cứu Nikos Kazantzakis thuyết tục hóa tơn giáo liệu tham khảo quan trọng để triển khai đề tài Tuy có nghiên cứu trực tiếp vấn đề tục hóa tơn giáo tiểu thuyết Cám dỗ cuối Chúa, song tài liệu đề cập mức độ khái quát, chưa sâu vào chi tiết ý nghĩa Dựa khảo sát chủ quan chúng tơi, chưa có đề tài luận văn thạc sĩ nghiên cứu tiểu thuyết Cám dỗ cuối Chúa Nikos Kazantzakis từ thuyết tục hóa tơn giáo Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài “Tiểu thuyết Cám dỗ cuối Chúa Nikos Kazantzakis - nhìn từ thuyết tục hóa tơn giáo” Demo Version - Select.Pdf SDK 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu đề tài tác phẩm Cám dỗ cuối Chúa Nikos Kazantzakis Trong trình nghiên cứu, đặt tác phẩm mối tương quan với văn Kinh Thánh Nhóm phiên dịch Các kinh phụng chuyển dịch (2009, NXB.Tôn giáo) Bên cạnh đó, người viết có liên hệ với số tiểu thuyết Nikos Kazantzakis tác phẩm Mật mã Da Vinci Dan Brown nhằm làm rõ tục hóa yếu tố tơn giáo tác phẩm Phương pháp nghiên cứu Để triển khai đề tài, sử dụng phương pháp, thao tác chủ yếu sau đây: 4.1 Phương pháp cấu trúc – hệ thống Soi chiếu tác phẩm phương pháp này, chúng tơi muốn nhìn tiểu thuyết góc độ cấu trúc chỉnh thể, để thấy ý nghĩa chi tiết tục mối tương quan với chi tiết tôn giáo 4.2 Phương pháp so sánh – đối chiếu Chúng sử dụng phương pháp so sánh – đối chiếu nhằm thấy tương đồng dị biệt tác phẩm Cám dỗ cuối Chúa (Nikos Kazantzakis) Kinh Thánh 4.3 Phương pháp liên ngành Văn chương ln có mối quan hệ mật thiết với phân ngành khác xã hội học, lịch sử học, tôn giáo học… Nghiên cứu đề tài này, ý thức mối tương quan để có nhìn bao qt vấn đề tục hóa tơn giáo tác phẩm Cám dỗ cuối Chúa Đóng góp luận văn Hoàn thành việc nghiên cứu đề tài này, Luận văn có đóng góp sau đây: 5.1 Làm sáng tỏ quan niệm nghệ thuật tôn giáo hành trình tìm kiếm đức tin tác giả Nikos Kazantzakis 5.2 Cung cấp cho người đọc nhìn có hệ thống thuyết tục hóa tơn giáo qua tác phẩm Cám dỗ cuối Chúa Cấu trúc luận văn Select.Pdf SDK Luận Demo văn đượcVersion triển khai- thành ba chương sau: Chương Thế tục hóa tơn giáo nhìn từ hình tượng nhân vật trung tâm Chương Thế tục hóa tơn giáo nhìn từ mối quan hệ thể tâm linh Chương Thế tục hóa tơn giáo nhìn từ phương diện hình thức biểu ... cứu tiểu thuyết Cám dỗ cuối Chúa Nikos Kazantzakis từ lý thuyết tục hóa tơn giáo Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài Tiểu thuyết Cám dỗ cuối Chúa Nikos. .. sống Tiểu thuyết Cám dỗ cuối Chúa ông đời gây nhiều sóng dư luận, đặc biệt phản đối gay gắt Giáo hội Với lý trên, định chọn đề tài: Tiểu thuyết Cám dỗ cuối Chúa - nhìn từ lý thuyết tục hóa tơn giáo ... nề Ki-tơ giáo Tây phương Các ý kiến vấn đề tục hóa tơn giáo sở quan trọng để nghiên cứu tác phẩm Cám dỗ cuối Chúa Nikos Kazantzakis từ lý thuyết tục hóa tơn giáo 2.2 Nhóm viết Nikos Kazantzakis
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu thuyết cám dỗ cuối cùng của chúa của nikos kazantzakis từ lý thuyết thế tục hóa tôn giáo (tt) , Tiểu thuyết cám dỗ cuối cùng của chúa của nikos kazantzakis từ lý thuyết thế tục hóa tôn giáo (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay