Thi pháp ngụ ngôn của người đãng trí từ góc nhìn của chủ nghĩa siêu thực (tt)

10 6 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 13:13

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM LƯU THỊ HỒNG THI PHÁP NGỤ NGƠN CỦA NGƯỜI ĐÃNG TRÍ CỦA NGƠ KHA TỪ GĨC NHÌN CỦA CHỦ NGHĨA SIÊU THỰC Demo Version - Select.Pdf SDK LUẬN VĂN THẠC SĨ NGỮ VĂN Huế, năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM LƯU THỊ HỒNG THI PHÁP NGỤ NGƠN CỦA NGƯỜI ĐÃNG TRÍ CỦA NGƠ KHA TỪ GĨC NHÌN CỦA CHỦ NGHĨA SIÊU THỰC Chun ngành: Lí luận văn học Mã số : 60 22 01 20 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGỮ VĂN Demo Version - Select.Pdf SDK NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS BỬU NAM Huế, năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu kết nghiên cứu ghi luận văn trung thực, đồng tác giả cho phép sử dụng chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Lưu Thị Hồng Demo Version - Select.Pdf SDK MỤC LỤC Trang phụ bìa i Lời cam đoan ii Lời cảm ơn iii Mục lục MỞ ĐẦU L ch n đ tài L ch sử vấn đ Đối tượng phạm vi nghiên cứu hiệm vụ nghiên cứu hương pháp nghiên cứu 10 Đ ng g p luận văn 10 ấu tr c luận văn 10 NỘI DUNG 11 CHƯƠNG 1: TỪ NGHỆ THUẬT KIẾN TẠO CẤU TRÚC ĐẾN THẾ GIỚI NGỤ NGÔN TRONG TRƯỜNG CA NGỤ NGƠN CỦA NGƯỜI ĐÃNG TRÍ CỦA NGƠ KHA TỪ GĨC NHÌN CỦA CHỦ NGHĨA SIÊU THỰC 11 Demov Version SDK Giới thuyết siêu thực -vàSelect.Pdf chủ nghĩa siêu thực 11 ghệ thuật kiến tạo cấu tr c văn trường ca Ngụ ngôn Người đãng trí từ g c nhìn chủ nghĩa siêu thực 13 ấu tr c b Ngụ ngôn Người đãng trí - trường ca siêu thực với phân mảnh, dán ghép giới hư/ thực đa chi u 13 ấu tr c b sâu làm lại thể trường ca 16 ác dạng thức tơi trữ tình trường ca Ngụ ngơn Người đãng trí từ g c nhìn chủ nghĩa siêu thực 19 mang nhi u đau đớn cảm nhận v chiến tranh 20 tơi trữ tình mang nỗi buồn cô đơn giới siêu thực chiêm cảm, mộng m đời thực đầy bi k ch đau thương 23 Thế giới ngụ ngôn trường ca Ngụ ngôn Người đãng trí từ g c nhìn chủ nghĩa siêu thực 28 Thế giới biểu tượng người 28 Thế giới b ng gi v loài vật 31 Thế giới thiên nhiên ảo h a 35 CHƯƠNG 2: NGHỆ THUẬT DỰNG HÌNH NG KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN NGHỆ THUẬT TRONG TRƯỜNG CA NGỤ NGƠN CỦA NGƯỜI ĐÃNG TRÍ CỦA NGƠ KHA TỪ GĨC NHÌN CỦA CHỦ NGHĨA SIÊU THỰC 39 hông gian nghệ thuật trường ca Ngụ ngơn Người đãng trí từ g c nhìn chủ nghĩa siêu thực 39 hông gian mê cung giới vô thức 39 hông gian n bình hồi niệm, khát v ng, ước mơ 42 hông gian ngột ngạt, t t ng thực đồng chồng chéo 45 Thời gian nghệ thuật trường ca Ngụ ngơn Người đãng trí từ g c nhìn chủ nghĩa siêu thực 48 Thời gian b x a nh a ranh giới, đồng thời gian 49 Thời gian chiêm cảm, ảo giác, mộng m 52 Thời gian thực với nhi u mát, đau thương 55 CHƯƠNG 3: NGHỆ THUẬT SỬ DỤNG NGÔN NGỮ, GIỌNG ĐIỆU TRONG TRƯỜNG CA NGỤ NGÔN CỦA NGƯỜI ĐÃNG TRÍ TỪ GĨC NHÌN CỦA CHỦ NGHĨA SIÊU THỰC 61 gôn ngữ trường ca Ngụ ngôn Người đãng trí từ g c nhìn chủ Demo Version - Select.Pdf SDK nghĩa siêu thực 61 Lời độc thoại kiểu mê sảng giả đối thoại 61 Sự lạ h a kết hợp va đập kì d từ ngữ 64 .3 ác thủ pháp tạo hình 66 Thủ pháp kiến tạo nhạc tính 70 Thủ pháp co dãn, mở rộng biên độ câu thơ tự 73 3.2 Gi ng điệu trường ca Ngụ ngôn Người đãng trí từ g c nhìn chủ nghĩa siêu thực 76 3.2.1 Gi ng chiêm nghiệm, triết l 76 Gi ng giằng xé, dằn vặt, trăn trở 80 .3 Gi ng đau x t, cảm thương v thân phận số phận người 83 Gi ng mơ mộng, trữ tình, tươi sáng 86 KẾT LUẬN 90 TÀI LIỆU THAM KH O 93 PHỤ LỤC MỞ ĐẦU L chọn tài 1.1 Vào năm kỉ XX, dải đất Việt am phải gánh ch u mát, đau thương mưa bom bão đạn chiến tranh ũng vào khoảng thời gian này, chủ nghĩa siêu thực sau xâm nhập thành công vào Việt nam thông qua sách báo háp nhanh ch ng lan tỏa để lại dấu ấn đậm nét lĩnh vực văn chương nghệ thuật Là nhà thơ khao khát cách tân thơ, vừa trí thức mi n bén với thời cuộc, bối cảnh ấy, vần thơ siêu thực gô am nhạy đời u dễ hiểu Là nhà thơ xứ Huế tài hoa, tiếng thơ gô bạn đ c tập thơ đầu tay Hoa cô độc, xuất năm thức đến với Tập thơ bắt đầu mang hướng phong cách thơ siêu thực với số thi ảnh cảm x c siêu hình đậm chất triết l Đến năm 1969, Ngụ ngơn Người đãng trí đời, c thể n i đ trường ca siêu thực văn h c đô th mi n am năm 0, gô Version - Select.Pdf SDK thực bướcDemo vào lãnh đ a giới siêu thực Sử dụng b t pháp siêu thực với thi ảnh ngôn từ mẻ kết hợp với thể loại trường ca, nhà thơ c khám phá cách tân táo bạo Ngụ ngơn Người đãng trí xứng đáng trở thành đỉnh cao tác phẩm thơ siêu thực Người đãng trí, nhà thơ - d ch giả thực Ngô iễm gô Hơn thế, với Ngụ ngôn hâu đánh giá cao tài thơ siêu ha, ông cho với lối viết siêu thực thi ảnh n thơ gô hay n n thơ ca siêu thực Việt am trước năm 1975 .3 Sau thời gian dài tác phẩm Ngụ ngơn Người đãng trí chưa nghiên cứu đánh giá đ ng mức, lí khác nhau, thời c , lạ kh hiểu phong cách thơ siêu thực c , giá tr tác phẩm dần xác lập lại Vì vậy, nghiên cứu vấn đ “Thi pháp Ngụ ngơn Người đãng trí từ g c nhìn chủ nghĩa siêu thực” việc làm c nghĩa v mặt lí luận, gi p ch ng ta c sở khoa h c để hiểu sâu phong cách thơ, đồng thời thấy đ ng g p nhà thơ n n văn h c Việt am giai đoạn 1954-1975 Lịch s v n gày nay, biến động l ch sử qua đi, tên gô đông đảo bạn đ c xa gần biết đến, thơ ơng độc giả tìm đ c nhi u hơn, quan tâm đánh giá nhi u Đây thời điểm quan tr ng để ch ng ta c nhìn khách quan, đánh giá đầy đủ v tác phẩm nhà thơ – liệt sĩ gô Trong viết Vũ trụ thơ Ngơ Kha, PGS.TS Bửu trình sáng tác nhà thơ với tập thơ Hoa cô độc ( gô am phân chia hành thành hai giai đoạn Giai đoạn thứ bắt đầu ) kết th c tập trường ca Ngụ ngơn Người đãng trí ( 8, xuất 9) Giai đoạn thứ hai bắt đầu với Trường ca hòa bình (viết khoảng cuối năm 8, xuất 9) kết th c thơ Mai có hòa bình (1/ 1973) Và ông c nhận xét: “Trường ca Ngụ ngôn Người đãng trí tập trường ca in đậm lối viết siêu thực thành tựu đỉnh cao thơ gô giai đoạn đầu” [33, tr.33] Hoàng hủ g c Tường lời mở đầu tuyển tập Thơ Ngô Kha (1991) thấy rằng: “Ngụ ngôn Người đãng trí đời, tiếng gào thét từ khước người b đẩy vào V thi pháp mà n i, đàng hoàng Demo Version - Select.Pdf SDK người bước h n vào d ng thơ siêu thực Việt biểu hiện, hạm h am” [25, tr.1] hận xét v thi pháp hong V na gió tang b ng thấy: “Ngụ ngơn thể tất nét tài hoa, độc đáo thi sĩ không trộn lẫn vào gi ng điệu tâm hồn người c ng thời gô vượt lên lối cũ, tìm cấu tr c cho giới nội tâm, thơng qua hệ thống kí hiệu ngơn ngữ đầy ẩn dụ đa nghĩa” [37, tr.90] Trong viết Người đọc khơng đãng trí, nghiên cứu v thơ sáng tác theo lối siêu thực nhà thơ gô ha, nhà nghiên cứu Đỗ Lai Th y đánh giá cao trường ca Ngụ ngôn Người đãng trí Theo ơng, “Thơ siêu thực gơ xứng đáng c v trí hành trình tìm khác thơ Việt” [54, tr.40] Ở Thơ Ngơ Kha-ngụ ngơn Người đãng trí, gơ Văn Tao đưa nhận đ nh: “Ngụ ngôn Người đãng trí h a tấu dài khơng điệp kh c, h a đồ lớn, không tự hỏi, không thắc mắc để c thể cảm thấy siêu thực hay trừu tượng thơ” [45, tr.41] Xem xét Ngụ ngôn Người đãng trí dựa đặc điểm thơ siêu thực, viết Thế giới siêu thực Ngụ ngơn Người đãng trí Ngơ Kha hạm Th nh ga c nhận xét tinh tế: “ thể thấy trường ca thể r nhi u đặc trưng thơ siêu thực, tập trung vào hai mảng khước từ thực tính lo-gic, diện giấc mơ, vô thức trí tưởng tượng” [69] Hồng Thụy nh Ngụ ngơn Người đãng trí - Ngh thu t người điên đưa kiến: “Ngụ ngơn Người đãng trí đậm dấu ấn trường phái siêu thực Thế giới “siêu thực” trường ca giới kì bí, ảo diệu Thi ảnh mờ nh e, phi logic, đủ để người đ c nhận tiếng n i “ ột k ong th n khao kh t tình thương ch ng thiết h n tr n” [3] Tác giả Trần Th Mỹ Hi n viết Thế giới siêu thực thơ Ngô Kha nghiên cứu v hành trình nhà thơ từ Hoa độc đến Ngụ ngơn Người đãng trí c lời nhận xét: “Sang Ngụ ngơn Người đãng trí tác giả lại đưa ch ng ta vào mi n siêu thực khác Đ không c n giới âm u, tăm tối mà mơ hồ, vô đ nh giới tâm thức người đãng trí hơng thực Version - Select.Pdf âm u Demo khơng hồn tồn sáng sủa, n SDK mang mang kh tả h a trộn thực mộng Tập thơ cho thấy vượt bậc v b t pháp siêu thực gơ tồn sáng tác mình” [69] hà nghiên cứu tr ng người trí th c guyễn Xuân Hoa Thơ Ngô Kha, h nh trình bi n th n làm r yếu tố triết h c phương Tây, triết h c sinh, siêu thực thơ gô từ tập Hoa cô độc đến trường ca Ngụ ngôn Người đãng trí ơng ra: “ hải đến tập trường ca Ngụ ngơn Người đãng trí, thi pháp thơ siêu thực gô phát triển đến đỉnh điểm” [22, tr.19] Đ c Ngụ Ngôn Người đãng trí gơ ha, tác giả iêu Lan hương Ngụ ngơn Người đãng trí, b n trường ca siêu thực độc đ o thi ca Vi t Nam nhận thấy: “ hững câu thơ ch i sáng dẫn dắt người đ c vào mê cung giấc mơ tưởng tượng Đ v ng cung khiến người ta hoảng hốt, sợ hãi, đơn độc vô v ng Lối viết siêu thực tự sông chảy gần với chủ nghĩa hậu đại toàn tác phẩm tầng tầng lớp lớp đ u thể: Trận chiến đấu với thi sĩ “Ngụ ngơn Người đãng trí đớn đau gơ ha”.Và nhà nghiên cứu viết tiếp gụ ngôn hệ Đ vật vã, gười hệ tri thức trước hoàn cảnh đất nước năm Đ không nỗi l ng riêng gô mà c n nỗi l ng hệ ông Bản trường ca không đặc sắc v nội dung mà c n c giá tr v mặt nghệ thuật, đặc biệt hệ thống thể loại trường ca Việt tượng độc đáo am u, từ trước đến nay, trường ca dường chưa nhà nghiên cứu lưu tâm, nghĩ đến, cho n v trí xứng đáng” [74] hìn chung, nay, c nhi u viết bàn v tác phẩm Ngụ ngôn Người đãng trí nhà thơ gơ ha, số vấn đ thi pháp đ cập đến song chưa nhà phê bình tập trung khai triển vấn đ nghiên cứu cách toàn diện c hệ thống Tuy nhiên nhận đ nh tác giả s gợi mở quan tr ng, gi p cho ch ng tơi tìm hiểu cách hệ thống khoa h c thi pháp Ngụ ngơn Người đãng trí từ g c nhìn chủ nghĩa siêu thực Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Demo Version - Select.Pdf SDK Đối tượng luận văn tác phẩm Ngụ ngơn Người đãng trí nhà thơ gơ gồi ra, thơ lẻ sáng tác trước sau Ngụ ngơn Người đãng trí sử dụng liệu bổ sung 3.2 Phạm vi nghiên cứu h ng tơi s tìm hiểu, khám phá thi pháp Ngụ ngơn Người đãng trí nhà thơ gô từ l thuyết chủ nghĩa siêu thực Nhi m v nghiên cứu Xuất phát từ l luận chủ nghĩa siêu thực, luận văn s vào nghiên cứu Ngụ ngôn Người đãng trí bình diện thi pháp để tìm hiểu khám phá độc đáo v phương diện nghệ thuật, nội dung qua đ chuyển tải thông điệp đầy tính nhân văn nhà thơ Đồng thời, từ kết nghiên cứu, luận văn cho thấy đ ng g p gô vào phát triển d ng thơ siêu thực Việt am n i riêng tiến trình đại h a cách tân thơ n i chung Phư ng pháp nghiên cứu Sự kết hợp nhi u phương pháp nghiên cứu tính tất yếu cơng trình khoa h c Ở đây, ch ng tơi sử dụng phương pháp chủ yếu sau: 5.1 Phư ng pháp vận ng l thuyết thi pháp học Luận văn vận dụng l thuyết thi pháp h c g p phần giải mã cấu tr c văn Ngụ ngơn Người đãng trí .2 Phư ng pháp ph n tích văn hương pháp phân tích văn ch ng vận dụng tối đa với lối đ c kĩ, đ c gần để khám phá v thi pháp trường ca cách vững khoa h c .3 Phư ng pháp c u trúc - h thống hương pháp cho phép người viết xem xét bình diện, yếu tố đặc điểm nghệ thuật thơ gô chỉnh thể nghệ thuật c tính cấu tr c quy luật nội .4 Phư ng pháp s sánh, ối chiếu Vận dụng phương pháp để c so sánh, đối chiếu cần thiết nhằm làm bật nét phong cách riêng vận động b t pháp nhà thơ gô Đ Demo ng g p cVersion luận văn - Select.Pdf SDK 6.1 Luận văn nghiên cứu Ngụ ngôn Người đãng trí, cấu tr c, hình thức nghệ thuật đặc sắc từ g c nhìn chủ nghĩa siêu thực tác phẩm 6.2 Luận văn kh ng đ nh kh ng đ nh giá tr cách tân v thể trường ca nhà thơ 6.3 Luận văn khám phá chất nhân với đa tầng nghĩa trường ca Ngụ ngôn Người đãng trí C u trúc c luận văn goài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, luận văn cấu tr c thành chương sau: hương : Từ nghệ thuật kiến tạo cấu tr c đến giới ngụ ngôn trường ca Ngụ ngơn Người đãng trí từ g c nhìn chủ nghĩa siêu thực hương : ghệ thuật xây dựng hình tượng khơng gian thời gian nghệ thuật trường ca Ngụ ngơn Người đãng trí từ g c nhìn chủ nghĩa siêu thực hương 3: ghệ thuật sử dụng ngôn ngữ, gi ng điệu trường ca ngơn Người đãng trí từ g c nhìn chủ nghĩa siêu thực 10 gụ ... TRƯỜNG CA NGỤ NGƠN CỦA NGƯỜI ĐÃNG TRÍ CỦA NGƠ KHA TỪ GĨC NHÌN CỦA CHỦ NGHĨA SIÊU THỰC 39 hông gian nghệ thuật trường ca Ngụ ngơn Người đãng trí từ g c nhìn chủ nghĩa siêu thực ... ca Ngụ ngơn Người đãng trí từ g c nhìn chủ nghĩa siêu thực hương : ghệ thuật xây dựng hình tượng khơng gian thời gian nghệ thuật trường ca Ngụ ngơn Người đãng trí từ g c nhìn chủ nghĩa siêu thực. .. NGÔN TRONG TRƯỜNG CA NGỤ NGƠN CỦA NGƯỜI ĐÃNG TRÍ CỦA NGƠ KHA TỪ GĨC NHÌN CỦA CHỦ NGHĨA SIÊU THỰC 11 Demov Version SDK Giới thuyết siêu thực -vàSelect.Pdf chủ nghĩa siêu thực 11 ghệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Thi pháp ngụ ngôn của người đãng trí từ góc nhìn của chủ nghĩa siêu thực (tt) , Thi pháp ngụ ngôn của người đãng trí từ góc nhìn của chủ nghĩa siêu thực (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay