Thế giới nghệ thuật trong tiểu thuyết henderson, ông hoàng mưa dưới góc nhìn liên văn hóa (tt)

12 17 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 13:13

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM VŨ THỊ HOÀI THẾ GIỚI NGHỆ THUẬT TRONG TIỂU THUYẾTHENDERSON, ƠNG HỒNG MƯA” DƯỚI GĨC NHÌN LIÊN VĂN HĨA Chun ngành: Lí luận văn học số : 60- Select.Pdf 22 01 20 Demo Mã Version SDK LUẬN VĂN THẠC SĨ NGỮ VĂN NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS BỬU NAM Huế, năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu kết nghiên cứu ghi luận văn trung thực, đồng tác giả cho phép sử dụng chưa công bố công trình khác Tác giả luận văn Vũ Thị Hồi Demo Version - Select.Pdf SDK LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc tới PGS.TS Bửu Nam – người tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt q trình hồn thành luận văn! Tôi xin trân trọng cảm ơn quý thầy Khoa Ngữ văn, q thầy Phòng Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Sư phạm Huế, giảng dạy giúp đỡ nhiều trình học tập, nghiên cứu! Xin chân thành cảm ơn chia sẻ, động viên, giúp đỡ Version Select.Pdf ngườiDemo thân, bạn bè, các- anh chị KhóaSDK 21 (học Đồng Nai) suốt thời gian qua! Huế, tháng năm 2014 Tác giả Vũ Thị Hoài MỤC LỤC Trang phụ bìa i Lời cam đoan ii Lời cảm ơn .iii Mục lục PHẦN MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu vấn đề Đối tượng phạm vi khảo sát 11 Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 11 Phương pháp nghiên cứu 11 Đóng góp luận văn 12 Bố cục luận văn 12 NỘI DUNG CHƯƠNG THẾ GIỚI NHÂN VẬT TRONG TIỂU THUYẾT “HENDERSON, ƠNG HỒNG MƯA” DƯỚI GĨC NHÌN LIÊN VĂN HĨA 13 1.1 Giới thuyết văn hóa liên văn hóa 13 1.1.1 Giới thuyết văn hóa- 13 Demo Version Select.Pdf SDK 1.1.2 Giới thuyết liên văn hóa 14 1.2 Thế giới nhân vật tiểu thuyết "Henderson, Ơng hồng mưa" góc nhìn liên văn hóa 15 1.2.1 Henderson – nhân vật trung tâm – mẫu tự truyện “anh hùng” thời đại 15 1.2.2 Thế giới nhân vật văn hóa Âu – Mỹ đại 23 1.2.3 Thế giới nhân vật văn hóa Châu Phi 26 1.2.4 Giải mã biểu tượng tín ngưỡng tâm linh tương tác văn hóa 31 1.2.5 Thủ pháp nghệ thuật biểu nhân vật 35 CHƯƠNG NGHỆ THUẬT KẾT CẤU CỐT TRUYỆN, KHÔNG – THỜI GIAN TRONG TIỂU THUYẾT “HENDERSON, ƠNG HỒNG MƯA” DƯỚI GĨC NHÌN LIÊN VĂN HÓA 38 2.1 Nghệ thuật kết cấu cốt truyện tiểu thuyết "Henderson, Ơng hồng mưa" góc nhìn liên văn hóa 38 2.1.1 Cốt truyện phiêu lưu, bợm nghịch 38 2.1.2 Cốt truyện khai tâm 42 2.1.3 Cốt truyện trưởng thành, giáo dục 45 2.1.4 Sự tổ hợp kiểu cốt truyện kết cấu văn 48 2.2 Kết cấu không gian nghệ thuật tiểu thuyết "Henderson, Ơng hồng mưa" góc nhìn liên văn hóa 49 2.2.1 Không gian nước Mỹ tù túng, ngột ngạt 49 2.2.2 Không gian châu Phi – khơng gian kiếm tìm ngã 52 2.3 Các dạng thức thời gian tiểu thuyết "Henderson, Ơng hồng mưa" góc nhìn liên văn hóa 56 2.3.1 Thời gian khứ – ám ảnh, bế tắc 56 2.3.2 Thời gian – thức ngộ, phục sinh 59 CHƯƠNG NGHỆ THUẬT TRẦN THUẬT TRONG TIỂU THUYẾT “HENDERSON, ÔNG HỒNG MƯA” DƯỚI GĨC NHÌN LIÊN VĂN HĨA 63 3.1 Người kể chuyện tiểu thuyết "Henderson, Ơng hồng mưa" góc nhìn liên văn hóa 63 3.1.1 Người kể chuyện xưng “Tôi” từ thể nghiệm đời đến trải nghiệm tâm linh 63 3.1.2 Người kể chuyện với chức khám phá giới đa văn hóa tương - Select.Pdf SDK tác Demo văn Version hóa 65 3.1.3 Người kể chuyện với chức hệ tư tưởng: kiếm tìm, thức ngộ tâm linh từ văn hóa châu Phi nguyên thủy 67 3.2 Điểm nhìn trần thuật "Henderson, Ơng hồng mưa" góc nhìn liên văn hóa 70 3.2.1 Điểm nhìn bên nhân vật “Tơi” hành trình thức ngộ tâm linh 71 3.3.2 Di chuyển phối kết linh hoạt điểm nhìn đối thoại liên văn hóa 73 3.3 Ngôn ngữ trần thuật tiểu thuyết "Henderson, Ơng hồng mưa" góc nhìn liên văn hóa 76 3.3.1 Kiểu trò chơi ngơn ngữ khơi hài, giễu nhại 76 3.3.2 Ngôn ngữ độc thoại, đối thoại triết lý góc nhìn liên văn hóa 79 3.4 Giọng điệu tiểu thuyết "Henderson, Ơng hồng mưa” góc nhìn liên văn hóa 83 3.4.1 Giọng điệu phản tư, chiêm nghiệm 85 3.4.2 Giọng điệu bi – hài kịch 87 3.4.3 Giọng điệu thức ngộ, triết lý 90 KẾT LUẬN 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 PHỤ LỤC Demo Version - Select.Pdf SDK PHẦN MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Nửa cuối kỷ XX nước Mỹ phải gánh chịu tổn thất nặng nề từ chiến tranh suy thoái kinh tế Xã hội Mỹ thiên đường sống mà bộc lộ hậu tàn tích nghiêm trọng Thế hệ cơng dân Mỹ lớn lên khủng hoảng, lo sợ, bất an, phương hướng Thực trạng thúc người dám nhìn thẳng thay đổi sống Giữa lúc nhà văn Saul Bellow xuất tia ánh sáng hứa hẹn hướng mới, tiến tương lai tốt đẹp cho thời đại Là nhà văn Nga gốc Do Thái với trải nghiệm sâu sắc từ đời Saul Bellow mang lại cho tiểu thuyết kỷ XX thở Người dân Mỹ chờ đón xuất ơng giống trở lại nhà thông thái, tư tưởng lớn Melville, Hawthorne Mark Twain Và thật sáng tác ơng có tác động to lớn đến nhận thức người dân Mỹ nói riêng nhân dân giới nói chung Tiểu thuyết Saul Bellow phân tích tinh tế văn hóa đại, nhà văn ln trăn trở với việc giải đề tài tổng hợp như: đấu tranh người với mình, nhận thức người giới hư ảo, mâu thuẫn hiDemo vọng tuyệt vọng… Với trí tuệSDK uyên thâm lòng nhân đạo sâu Version - Select.Pdf sắc với lao động miệt mài Saul Bellow cống hiến cho phát triển nhân loại Trải qua gần hai kỷ ngun tính nóng bỏng, nhân văn trang viết mà nhà văn muốn gửi đến bạn đọc Đó thơng điệp giới tương lai tốt đẹp, hòa bình, nhân văn nơi giá trị người, quốc gia, dân tộc khẳng định Vì đóng góp ông nhận nhiều giải thưởng danh giá Mỹ, giới, giải thưởng Nobel văn học năm 1976 Nhận xét nhà văn, báo Văn nghệ trẻ có viết: Nếu tâm hồn thể tinh khiết nhất, rõ ràng nhất, sống động sâu sắc lý trí, Bellow đem lại cho văn học Mỹ tâm hồn [58] Sự Saul Bellow khép lại thời kỳ rực rỡ văn học Mỹ kỷ XX Tiểu thuyết "Henderson, Ơng hồng mưa" nói riêng nghiệp sáng tác Saul Bellow nói chung đặt vấn đề có tính chất trường tồn người, văn hóa Vì ngưỡng mộ tài năng, trí tuệ lòng nhân văn nhân đạo Saul Bellow mạnh dạn chọn đề tài “Thế giới nghệ thuật tiểu thuyết “Henderson, Ơng hồng mưa” góc nhìn liên văn hóa” để nghiên cứu Lịch sử nghiên cứu vấn đề 2.1 Tình hình nghiên cứu lý thuyết liên văn hóa Thuật ngữ liên văn hóa từ đời trở thành khái niệm, phương tiện quan trọng việc nghiên cứu khoa học, văn học Mặc dù sử dụng rộng rãi nhiều lĩnh vực nội hàm thuật ngữ chưa đến khái niệm thống Để làm bật ý nghĩa, cấu tạo vai trò thuật ngữ liên văn hóa người viết xin từ nhiều cấp độ, khía cạnh khác để đưa đến nhìn tổng thể, khách quan cho người đọc: - Từ cấp độ Văn hóa: Tác giả Nicolas Journet viết “Đa văn hóathuyết xã hội đại” đa văn hóa tượng xã hội ứng dụng từ xa xưa, sử dụng số lĩnh vực, mặt lý thuyết chưa quan tâm, nghiên cứu Cho đến năm đầu thập niên 60, 70 đưa vào nhánh thuật ngữ liên văn hóa Như liên văn hóa có nguồn gốc, xuất thân từ thuật ngữ đa văn hóa, xã hội đại ngày hai trở thành xu hướng quan trọng thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp vùng văn hóa, quốc gia, dân tộc - Ở lĩnh vực triết học “Triết SDK học liên văn hóa” [52], tác giả Choe Demo Version - Select.Pdf Huyndok đưa quan điểm mẻ, tương đối đầy đủ liên văn hóa: + Liên văn hóa – mối quan hệ văn hóa + Liên văn hóa – đối thoại bình đẳng, dân chủ văn hóa, xóa bỏ quan niệm hình thái văn hóa trung tâm văn hóa ngoại vi - Trong lĩnh vực văn học, thuật ngữ liên văn hóa tiểu thuyết gia vận dụng hiệu đạt nhiều thành tựu nghệ thuật quan trọng Từ góc độ nghiên cứu, thuật ngữ liên văn hóa đề cập cơng trình sau: + PGS.TS Bửu Nam cơng trình Tồn cầu hóa xu hướng tiểu thuyết “Liên văn hóa” văn học giới đưa nhìn tồn cảnh, đa chức xu hướng liên văn hóa Qua tác phẩm văn học người đọc nhận giọng điệu mẻ văn hóa thời đại “rút ngắn khoảng cách địa lý”, thể loại tiểu thuyết xu hướng liên văn hóa đưa lại thành tựu xuất sắc văn học nghệ thuật + Cũng vào khám phá nội hàm thuật ngữ liên văn hóa có cơng trình nghiên cứu khác như: “Sự khám phá Châu Mỹ tiếp xúc liên văn hóa” “Tạp chí văn hóa nghệ thuật” TS Phạm Thị Anh Nga, “Giao lưu liên văn hóa tiến chung văn minh giới” tác giả Yao Jiehou Trên điểm mục nghiên cứu liên văn hóa “Lịch sử nghiên cứu vấn đề” Với thông tin khiêm tốn người viết mong muốn bước đầu cung cấp tư liệu quan trọngthuyết để người đọc có nhìn khách quan luận văn nghiên cứu chúng tơi 2.2 Tình hình nghiên cứu tiểu thuyết "Henderson, Ơng hồng mưa" tác giả Saul Bellow Saul Bellow tượng đặc biệt, sáng tác ông Tiểu thuyết ông ngụy trang lối viết tự do, phóng dật, thoải mái lại chứa đựng vấn đề nóng bỏng, cấp thiết thời đại Những đóng góp to lớn, nhiệt thành ông nhân loại đánh giá cao Năm 1976 ông vinh dự nhận giải thưởng Nobel văn học Với hệ văn chương trẻ ơng bậc thầy bứt phá, đổi nghệ thuật tiểu thuyết Nghiên cứu Bellow giá trị to lớn nghiệp ông vấn đề đáng quan tâm Tuy nhiên hạn chế khoảng cách địa lý, văn hóa ngơn ngữ nên cơng trình nghiên cứu Bellow Việt Nam hạn chế khiêm tốn Sau người viết xin điểm qua số sách viết nước có liên Demo Version - Select.Pdf SDK quan đến tác giả tiểu thuyết "Henderson, Ông hồng mưa" - Nhà nghiên cứu, phê bình văn học Lê Huy Bắc “Từ điển văn học nước ngoài” (2009) tập trung vào đột phá mặt nghệ thuật tiểu thuyết Saul Bellow Thế kỷ XX, Saul Bellow xuất luồng gió mới, “văn phong Bellow linh hoạt, ý nghĩa thâm trầm” “ông bậc thầy nghệ thuật châm biếm, hài hước” [3, tr.97] đứng sau nhà văn vĩ đai Melville, Mark Twain - Cơng trình nghiên cứu “Lịch sử văn học Hoa Kỳ” (NXB Giáo dục) (2010) tác giả Lê Huy Bắc nhìn bao quát, đầy đủ văn học đáng tự hào người dân Hoa Kỳ Trong dòng chảy lịch sử quốc gia này, Saul Bellow trụ cột có vai trò to lớn, tác phẩm ơng có ý nghĩa không quốc gia, văn hóa, mà phá vỡ giới hạn địa lý, phiêu lưu tới miền đất chạm đến vấn đề nhân văn cao Bên cạnh vị trí Saul Bellow, tác giả điểm xuyết tác phẩm tiêu biểu, tiểu thuyết "Henderson, Ơng hồng mưa" coi chín muồi phong cách thấm đẫm tính trí tuệ, nhân văn làm nên thành công cho danh tiếng Saul Bellow - Trong tựa đề tiểu thuyết Henderson, Ơng hồng mưa (Nhà xuất văn học) (2010) nhóm tác giả nghiên cứu đánh giá cao vị trí Saul Bellow văn đàn văn học Mỹ: “Saul Bellow tác gia lớn có tầm ảnh hưởng sâu rộng văn chương kỷ hai mươi” [7] Tuy ngắn gọn lời tựa sách phát tinh tế nhà văn “nhược điểm cố hữu trầm kha” văn minh đại, văn minh nhân vật Bellow cố gắng “đối đầu với lực tiêu cực xã hội đại, mang ý chí ngoan cường muốn vượt yếu đuối vô minh thân ngõ hầu” - Tác giả Đoàn Tử Huyến dành tặng cho Bellow với câu văn ngưỡng mộ “Saul Bellow… nhà viết tiểu thuyết trí tuệ có phong cách đặc sắc số nhà văn Mỹ đại” [18, tr.420] Trong sách nghiên cứu đồ sộ “108 nhà văn kỷ XX – XXI” (2011) tác giả giới thiệu cách tỉ mỉ, sâu sắc từ đời, người, thời đại tác phẩm tiêu biểu Bellow Sáng tác lơ lửng, không thích ứng đời nhà văn lại minh chứng phản ánh trung thành thực trạng hệ Mỹ lớn lên chiến tranh khủng hoảng Từ thấy chủ nghĩa nhân văn tư tưởng nhân đạo tiến Bellow Demo Version - Select.Pdf SDK Bên cạnh cơng trình nghiên cứu tác giả Saul Bellow tiểu thuyết "Henderson, Ơng hồng mưa" đăng tải trang báo mạng, sau người viết xin điểm qua vài viết: - Bài viết Saul Bellow: Bay bầu trời mặt đất (2005) “Vietbao.vn” tác giả viết có nhìn sâu sắc, mẻ, thiết thực đóng góp Saul Bellow Thế kỷ XX kỷ vinh danh, Saul Bellow người vinh danh Văn học Mỹ có lời ca ngợi ơng sau:“William Faulkner Saul Bellow xương sống văn học Mỹ Hai ông Melville, Hawthorne Mark Twain kỷ XX” [58] Và tác phẩm ông chiều sâu trí tuệ: “Tác phẩm Saul Bellow để lại cảm giác phong phú tư tưởng, đưa người đọc chìm sâu suy ngẫm đầy ắp trí tuệ, độ tuyệt đối triết lý” [58] - Trong ấn phẩm đặc biệt “Tóm lược văn học Hoa Kỳ” (2007) tác giả Kathryn VanSpackeren trang photos.state.gov [59], ghi lại cách cô đọng, súc tích gương mặt điển hình, mang đậm dấu ấn thời đại, có Saul Bellow 10 - Và phải kể đến số viết trang mạng “Newvietart.com” tác giả Lương Văn Hồng “Saul Bellow – giải văn học năm 1976”, “Vietbao.vn” báo “Văn nghệ trẻ”, “vietnam.net” với viết: “Saul Bellow trao giải Nobel đóng góp to lớn cho phát triển văn học Mỹ giới tác phẩm mang tính nhân đạo sâu sắc” dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng Với trích lược viết, cơng trình nghiên cứu người viết nhận thấy vấn đề tác phẩm tác giả Saul Bellow dấu chấm lửng văn học Việt Nam, chưa quan tâm mức Vậy với luận văn “Thế giới nghệ thuật tiểu thuyết "Henderson, Ơng hồng mưa" góc nhìn liên văn hóa” chúng tơi mong đem đến cho bạn đọc nước nhìn mẻ, sâu sắc, tồn diện vấn đề mang tính người, thời đại mà Saul Bellow muốn gửi gắm Đối tượng phạm vi khảo sát - Đối tượng nghiên cứu: Tiểu thuyết “Henderson, Ơng hồng mưa” tác giả Saul Bellow (do Thiếu Khanh Nguyễn Huỳnh Điệp dịch) (NXB Văn học) - Phạm vi nghiên cứu: Thế giới nghệ thuật tiểu thuyết "Henderson, Ơng hồng mưa" góc nhìn liên văn hóa Mục đích, Version nhiệm vụ -nghiên cứu SDK Demo Select.Pdf - Mục đích: Từ góc nhìn liên văn hóa người viết tiếp cận tác phẩm để thấy tài nghệ thuật bậc thầy, sáng tác độc đáo, kì lạ Saul Bellow Qua chuyển tải thơng điệp mang tính thời đại đến bạn đọc nước - Nhiệm vụ: Từ góc nhìn liên văn hóa "Henderson, Ơng hoàng mưa" để thấy giới nghệ thuật phong phú, kì lạ, uyên bác nhà văn Mỹ - Saul Bellow Phương pháp nghiên cứu Khám phá giới nghệ thuật góc nhìn liên văn hóa tổng hợp nhiều phương pháp nghiên cứu, người viết lựa chọn phương pháp sau: 5.1 Tiếp cận Thi pháp học Người viết vận dụng phương pháp thi pháp học lý thuyết để khảo sát giới nghệ thuật tiểu thuyết "Henderson, Ơng hồng mưa" 5.2 Tiếp cận nguyên lý đối thoại M.Bakhtin Đối thoại nguyên lý đối thoại văn hóa xem cách tân văn học đại Trên nguyên lý M Bakhtin, người viết phần thâm nhập, giải mã chiều sâu phức tạp độc thoại đa âm, đối thoại đa văn hóa 11 5.3 Phương pháp cấu trúc hệ thống Phương pháp cấu trúc hệ thống giúp người viết triển khai tối ưu hiệu giới nghệ thuật tiểu thuyết "Henderson, Ơng hồng mưa" Ngồi phương pháp người viết sử dụng luận văn phương pháp như: xã hội học, phân tích, tổng hợp Đóng góp luận văn - Đối với bạn đọc Việt Nam, tác giả Saul Bellow tiểu thuyết "Henderson, Ơng hồng mưa" phạm trù mẻ chưa biết đến rộng rãi Cho nên luận văn bước đầu giải mã tác phẩm với lý thuyết phù hợp với đặc trưng tiểu thuyết, góp phần soi rọi chiều sâu bí ẩn vẻ đẹp độc đáo - Dưới góc nhìn liên văn hóa, giới nghệ thuật tiểu thuyết "Henderson, Ơng hồng mưa" thể thành cơng ý đồ dòng tư tưởng minh triết Hoa Kỳ kỷ XX, hành trình thức ngộ kiếm tìm ngã đích thực người giao lưu, tương tác văn hóa Bố cục luận văn Ngồi phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, luận văn có cấu trúc ba chương sau: Demo Version - Select.Pdf SDK Chương Thế giới nhân vật tiểu thuyết "Henderson, Ơng hồng mưa" góc nhìn liên văn hóa Chương Nghệ thuật xây dựng cốt truyện, không – thời gian nghệ thuật tiểu thuyết "Henderson, Ơng hồng mưa" góc nhìn liên văn hóa Chương Nghệ thuật trần thuật tiểu thuyết "Henderson, Ơng hồng mưa" góc nhìn liên văn hóa 12 ... không – thời gian nghệ thuật tiểu thuyết "Henderson, Ơng hồng mưa" góc nhìn liên văn hóa Chương Nghệ thuật trần thuật tiểu thuyết "Henderson, Ơng hồng mưa" góc nhìn liên văn hóa 12 ... 1.1.1 Giới thuyết văn hóa- 13 Demo Version Select.Pdf SDK 1.1.2 Giới thuyết liên văn hóa 14 1.2 Thế giới nhân vật tiểu thuyết "Henderson, Ơng hồng mưa" góc nhìn liên văn hóa ... THUẬT TRẦN THUẬT TRONG TIỂU THUYẾT HENDERSON, ÔNG HỒNG MƯA” DƯỚI GĨC NHÌN LIÊN VĂN HĨA 63 3.1 Người kể chuyện tiểu thuyết "Henderson, Ơng hồng mưa" góc nhìn liên văn hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: Thế giới nghệ thuật trong tiểu thuyết henderson, ông hoàng mưa dưới góc nhìn liên văn hóa (tt) , Thế giới nghệ thuật trong tiểu thuyết henderson, ông hoàng mưa dưới góc nhìn liên văn hóa (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay