Phát triển kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 3 ở miền núi (tt)

13 6 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 13:12

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM PHẠM THỊ THU ANH PHÁT TRIỂN NĂNG GIẢI TỐN CĨ LỜI VĂN CHO HỌC SINH LỚP MIỀN NÚI Demo Version - Select.Pdf SDK LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU Thừa Thiên Huế, năm 2019 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM PHẠM THỊ THU ANH PHÁT TRIỂN NĂNG GIẢI TỐN CĨ LỜI VĂN CHO HỌC SINH LỚP MIỀN NÚI Chuyên ngành: GIÁO DỤC HỌC Mã số: 60 14 01 01 Demo Version - Select.Pdf SDK LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS TS NGUYỄN THỊ KIM THOA Thừa Thiên Huế, năm 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu kết nghiên cứu ghi luận văn trung thực, đồng tác giả cho phép sử dụng chưa công bố cơng trình khác Họ tên tác giả Phạm Thị Thu Anh Demo Version - Select.Pdf SDK ii Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy giáo, cán khoa Giáo dục Tiểu học phòng Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Sư phạm Huế tận tình giảng dạy tạo điều kiện thuận lợi cho trình học tập Xin chân thành cảm ơn người thân yêu gia đình, bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ, động viên tơi suốt q trình học tập thực luận văn Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giáo, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Thoa - người Demo Version Select.Pdf SDKdẫn giúp đỡ dành nhiều tâm - huyết hướng hồn thành luận văn Kính chúc quý thầy cô, bạn bè người thân gia đình sức khỏe, hạnh phúc thành đạt Huế, ngày 20 tháng 03 năm 2019 Tác giả Phạm Thị Thu Anh iii iii MỤC LỤC Trang phụ bìa i Lời cam đoan ii Lời cảm ơn iii Mục lục Danh mục chữ viết tắt luận văn Danh mục bảng, sơ đồ Danh mục hình CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Lí chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Giả thuyết khoa học 1.7 Cấu trúcDemo đề tài Version - Select.Pdf SDK CHƯƠNG TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 10 2.1 Lịch sử vấn đề nghiên cứu 10 2.1.1 Lịch sử vấn đề nghiên cứu nước 10 2.1.2 Lịch sử vấn đề nghiên cứu nước 11 2.2 Các khái niệm 12 2.2.1 12 2.2.2 Giải tốn lời văn 15 2.2.3 giải tốn lời văn 16 2.2.4 Phát triển giải tốn lời văn 16 2.3 Dạy học giải tốn lời văn lớp 17 2.3.1 Mục tiêu, nội dung yêu cầu dạy học giải toán lời văn lớp 17 2.3.2 Quy trình chung để giải tốn lời văn lớp 26 2.4 Các mức độ cần đạt giải toán lời văn 29 2.5 Đặc điểm tâm sinhhọc sinh lớp miền núi 31 2.5.1 Những yếu tố ảnh hưởng đến phát triểntoán học học sinh miền núi 31 2.5.2 Đặc điểm phát triển nhận thức học sinh lớp miền núi 32 2.6 Tiểu kết chương 36 CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 37 3.1 Phương pháp nghiên cứu 37 3.2 Đối tượng khảo sát 37 3.3 Công cụ nghiên cứu 37 3.3.1 Phiếu điều tra BGH thực trạng dạy học giải tốn lời văn cho hoc sinh lớp miền núi 37 3.3.2 Phiếu điều tra giáo viên tiểu học thực trạng dạy học giải tốn lời văn cho hs lớp miền núi 38 3.3.3 Bộ câu hỏi khảo sát việc học giải tốn lời văn học sinh lớp miền núi 38 3.3.4 Bộ đề khảo sát giải tốn lời văn học sinh lớp miền núi 38 3.3.5 Biện pháp phát triển giải tốn lời văn cho học sinh lớp miền núi 45 3.4 Quy trình thu thập xử lí liệu 46 3.5 Tiểu kết chương 47 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 48 4.1 Thực trạng giải toán học sinh lớp 3, trường Tiểu học Sông Hinh trường Tiểu Demo học Hai Version Riêng số 2,- Select.Pdf huyện Sông Hinh, SDKtỉnh Phú Yên 48 4.1.1 Kết điều tra giáo viên, cán quản lí 50 4.1.2 Kết điều tra từ bảng hỏi dành cho học sinh 52 4.1.3 Kết khảo sát mức độ giải tốn lời văn học sinh 53 4.2 Biện pháp phát triển giải tốn lời văn cho học sinh lớp miền núi 55 4.2.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 55 4.2.2 Biện pháp phát triển giải tốn lời văn cho học sinh lớp miền núi 57 4.3 Tiểu kết chương 69 CHƯƠNG LÍ GIẢI VÀ KẾT LUẬN 70 5.1 Lí giải kết luận cho câu hỏi 70 5.2 Lí giải kết luận cho câu hỏi 70 5.3 Lí giải kết luận cho câu hỏi 72 5.4 Tiểu kết chương 73 KẾT LUẬN 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN Viết tắt Viết đầy đủ BTCLV Bài tốn lời văn CLV lời văn DTTS Dân tộc thiểu số GV Giáo viên GTCLV Giải tốn lời văn HS Học sinh SGK Sách giáo khoa SGV Sách giáo viên THCS Trung học sở Demo Version - Select.Pdf SDK DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ Bảng 2.1 Các mức độ đạt GTCLV 29 Bảng 4.1 Những khó khăn HS miền núi giải BTCLV 50 Bảng 4.2 Nguồn tài liệu GV thường sử dụng dạy học BTCLV 51 Bảng 4.3 Nguồn tài liệu GV thường sử dụng thiết kế đề BTCLV 52 Bảng 4.4 Những khó khăn mà HS gặp phải giải BTCLV 53 Bảng 4.5 Kết Đề 55 Bảng 4.6: Kết Đề 55 Demo Version - Select.Pdf SDK DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1 54 Hình 4.2 54 Hình 4.3 54 Hình 4.4 54 Demo Version - Select.Pdf SDK CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Lí chọn đề tài Trong hệ thống Giáo dục phổ thơng Giáo dục Tiểu học giữ vị trí quan trọng Đây giai đoạn em sống môi trường học tập tiếp xúc với môn học cụ thể Mỗi mơn học tiểu học góp phần vào việc hình thành phát triển tồn diện nhân cách người, đặt tảng vững cho bậc học Do tiểu học em tạo điều kiện để phát triển toàn diện, tối đa với môn học thuộc tất lĩnh vực: tự nhiên, xã hội người tiểu học, mơn học khác, mơn Tốn vị trí quan trọng phát triển tư trẻ Toán học cung cấp cho em kiến thức, cần thiết để học mơn học khác học Tốn bậc học cao hơn, cung cấp cho em kiến thức, cần thiết cho người lao động ôn Tốn tiểu học nói chung góp phần làm cho HS phát triển toàn diện, khả giáo dục nhiều mặt mơn học, nhiều khả kế thừa phát triển tư Demo Version - Select.Pdf logíc, bồi dưỡng phát triển thao tác SDK trí tuệ cần thiết để nhận thức giới thực trừu tượng hóa, khái qt hóa Phân tích tổng hợp, so sánh, dự đoán, chứng minh bác bỏ Nó vai trò to lớn việc rèn luyện phương pháp suy nghĩ, phương pháp suy luận, phương pháp giải vấn đề khoa học cách tồn diện, xác Tốn học mơi trường hiệu để phát triển trí thông minh, tư độc lập, linh hoạt, sáng tạo, đồng thời góp phần xây dựng tình cảm, thói quen, đức tính tốt đ p người Với HS tiểu học, mơn Tốn khơng giúp trẻ làm quen với số, phép tính, mối quan hệ số lượng, hình dạng khơng gian mà giúp trẻ biết áp dụng kiến thức học vào thực tế sống thơng qua tình cụ thể BTCLV Trong dạy học mơn Tốn tiểu học, việc dạy học tốn lời văn xem ''hòn đá thử vàng'' dạy học Tốn HS phải tư cách tích cực linh hoạt, huy động kiến thức khả vào tình khác nhau, nhiều trường hợp phải biết phát kiện hay điều kiện chưa nêu cách tường minh chừng mực phải biết suy nghĩ động, sáng tạo Vì coi GTCLV biểu động hoạt động trí tuệ HS Cụ thể giải tốn lời văn mạch kiến thức chương trình tốn Lớp (Số học yếu tố Đại số, yếu tố Hình học, đại lượng đo đại lượng, giải tốn lời văn, số yếu tố thống kê) tiểu học, trình học tập HS chia làm giai đoạn: lớp 1, 2, (mức độ bản) giai đoạn lớp 4, (mức độ chuyên sâu) Trong giai đoạn lớp xem lớp “chuyển giao”, “bản lề” trình học tập tiểu học Dạy học giải tốn lời văn lớp nhằm kế thừa giải tốn lời văn lớp 1, 2, đồng thời chuẩn bị cho HS tảng để bước vào giai đoạn học tập lớp 3, em học kiến thức, thời điểm kết thúc giai đoạn 1, chuẩn bị học tiếp giai đoạn sau nên HS phải nắm tất ban đầu giải tốn nói riêng, tất khác nói chung Đặc biệt, lớp sang học II, HS bắt đầu làm quen với dạng tốn hợp bản, dạng tốn liên quan rút đơn vị Dạng tốn nhiều ứng dụng thực tế, Demo Version - Select.Pdf đòi hỏi em phải giải toán tốt,SDK ứng dụng thực tế hàng ngày Vì mạch kiến thức giải tốn lời văn đóng vai trò quan trọng nội dung chương trình Tốn HS lớp miền núi (bao gồm HS dân tộc Kinh HS DTTS) đối tượng học tập đặc biệt cần quan tâm Đối với trường tiểu học miền núi việc làm để đồng thời hai thành phần HS chiếm lĩnh kiến thức, hình thành rèn luyện thái độ học tập đắn đặt nhiều thách thức Hơn nữa, chênh lệch khả hiểu ngôn ngữ tiếng Việt, tiếp thu kiến thức HS DT Kinh HS DTTS lớn, gây nhiều bất lợi cho GV q trình giảng dạy Chính mà việc rèn luyện cho HS giải BTCLV cần quan tâm giải kịp thời Để tháo gỡ rào cản vấn đề phương pháp dạy học thuật dạy học đặt lên hàng đầu Tuy nhiên, phương pháp dạy học tốn phù hợp với văn hóa ngơn ngữ HS vùng núi nghiên cứu Việt Nam, đặc biệt cấp Tiểu học Xuất phát từ lí trên, chúng tơi chọn đề tài: “Phát triển giải tốn lời văn cho học sinh lớp miền núi” để nghiên cứu 1.2 Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu sở lí luận thực trạng việc GTCLV HS lớp Trường Tiểu học Sông Hinh Trường Tiểu học Hai Riêng số (Phú Yên), thông qua đề xuất biện pháp nhằm phát triển giải toán cho HS lớp miền núi Sông Hinh – Phú Yên 1.3 Câu hỏi nghiên cứu Với mục đích nghiên cứu trên, chúng tơi xác định câu hỏi nghiên cứu sau: Câu hỏi 1: Dựa vào sở lí luận để xây dựng biện pháp phát triển GTCLV cho HS lớp miền núi? Câu hỏi 2: GTCLV HS lớp trường Tiểu học Sông Hinh trường Tiểu học Hai Riêng số 2, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên đạt mức độ nào? Câu hỏi 3: Bằng cách để phát triển GTCLV cho HS lớp trường Tiểu học Sông Hinh trường Tiểu học Hai Riêng số 2, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên? 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu - Select.Pdf SDK Demo Version Biện pháp phát triển GTCLV lớp cho HS miền núi 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu - Giới hạn nội dung: Mạch kiến thức GTCLV lớp - Địa bàn nghiên cứu: Trường Tiểu học Sông Hinh trường Tiểu học Hai Riêng số 2, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên 1.5 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu lí luận: Tìm hiểu khái niệm liên quan đến giải tốn để làm rõ vấn đề: năng, giải toán, GTCLV, GTCLV cho HS Tiểu học nói chung HS lớp miền núi nói riêng, phát triển giải tốn cho HS - Phương pháp quan sát: Quan sát, ghi chép trình thực giải tốn HS để thu thập số liệu, đánh giá GTCLV HS lớp miền núi - Phương pháp điều tra, khảo sát: Điều tra thực trạng nhận thức việc dạy học giải toán CLV vấn đề liên quan mà đề tài quan tâm phiếu điều tra, khảo sát, bảng hỏi - Phương pháp hỏi ý kiến chuyên gia: Phỏng vấn nhà giáo dục, giảng viên đại học, GV kinh nghiệm Tiểu học để tìm hiểu vấn đề lí luận thực tiễn GTCLV lớp - Phương pháp thống kê tốn học: Sử dụng số cơng thức tốn học phần mềm để xử lí số liệu kết khảo sát, điều tra, kết thực nghiệm sư phạm - Phương pháp thực nghiệm sư phạm: Thực nghiệm biện pháp phát triển giải toán CLV nhằm bước đầu kiểm tra tính khả thi biện pháp đề 1.6 Giả thuyết khoa học Nếu xác định thực số biện pháp rèn luyện GTCLV lớp cho HS miền núi sở khoa học, hợp lí giúp HS phát triển tốt GTCLV đồng thời góp phần nâng cao hiệu dạy học GTCLV nói riêng mơn Tốn trường Tiểu học nói chung 1.7 Cấu trúc đề tài NgoàiDemo phần Kết luận, Tài liệu tham khảo, nội dung của đề tài gồm Version - Select.Pdf SDK chương sau: Chương 1: đầu Chương 2: Tổng quan vấn đề nghiên cứu Chương 3: Thiết kế nghiên cứu Chương 4: Kết nghiên cứu Chương 5: Kết luận, lí giải vận dụng ... việc học giải tốn có lời văn học sinh lớp miền núi 38 3. 3.4 Bộ đề khảo sát kĩ giải tốn có lời văn học sinh lớp miền núi 38 3. 3.5 Biện pháp phát triển kĩ giải tốn có lời văn cho học sinh lớp miền. .. dạy học giải tốn có lời văn cho hoc sinh lớp miền núi 37 3. 3.2 Phiếu điều tra giáo viên tiểu học thực trạng dạy học giải tốn có lời văn cho hs lớp miền núi 38 3. 3 .3 Bộ... 2.2.1 Kĩ 12 2.2.2 Giải tốn có lời văn 15 2.2 .3 Kĩ giải tốn có lời văn 16 2.2.4 Phát triển kĩ giải tốn có lời văn 16 2 .3 Dạy học giải tốn có lời văn lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 3 ở miền núi (tt) , Phát triển kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 3 ở miền núi (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay