Cảm quan hậu hiện đại trong hai tiểu thuyết “dấu về gió xóa” của hồ anh thái và “hoang tâm” của nguyễn đình tú (tt)

14 5 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 13:11

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN HOÀNG LONG C M QUAN H U HI N Đ I TRONG HAI TI U THUY T ”D U V GI X A” C A H ANH TH I V ”HOANG TÂM” C A NGUY N T Demo Version - Select.Pdf SDK Chuyên ngành: LÝ LUẬN VĂN HỌC Mã số: 60 22 32 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGỮ VĂN NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN THÁI HỌC Huế, Năm 2014 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu kết nghiên cứu ghi luận văn trung thực, đồng tác giả cho phép sử dụng chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Nguyễn Hoàng Long Demo Version - Select.Pdf SDK ii LỜI CẢM ƠN Tôi chân thành bày tỏ lòng biết ơn tới khoa Ngữ văn, phòng Đào tạo sau đại học trường Đại học Sư phạm Huế tạo điều kiện thuận lợi để bồi dưỡng tri thức hồn thành khóa học vừa qua Xin cảm ơn gia đình, thầy cơ, bè bạn động viên, giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt thời gian thực luận văn Đặc biệt, xin gửi đến giảng viên – PGS.TS Trần Thái Học lòng biết ơn sâu sắc Người tận tâm hướng dẫn, truyền đạt cho tri thức, kinh nghiệm, phương pháp làm việc khoa học để đạt hiệu cao Chân thành cảm ơn! Huế, tháng 08 năm 2014 Demo Version - Select.Pdf SDK iii Tác giả Nguyễn Hồng Long MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa i Lời cam đoan ii Lời cảm ơn .iii Mục lục MỞ ĐẦU Mục đích ý nghĩa đề tài Lịch sử vấn đề Đối tượng phạm vi nghiên cứu 10 Phương pháp nghiên cứu 10 Đóng góp luận văn 11 Cấu trúc luận văn 11 NỘI DUNG 12 Chương CẢM QUAN HẬU HIỆN ĐẠI TRONG HAI TÁC PHẨM “DẤU VỀ GIĨ XĨA” VÀVersion “HOANG- TÂM” NHÌNSDK TỪ TÍNH CHẤT TRÒ CHƠI 12 Demo Select.Pdf 1.1 Biến thực thành trò chơi hai tác phẩm “Dấu gió xóa” “Hoang tâm” 13 1.1.1 Trò chơi hóa hành trình khám phá giới người 13 1.1.1.1 “Dấu gió xóa” – trò chơi khám phá giới 13 1.1.1.2 “Hoang tâm” – trò chơi khám phá thân 14 1.1.2 Trò chơi hóa tính dục đời sống trị - văn hóa, lịch sử 15 1.1.2.1 Trò chơi hóa tính dục 15 1.1.2.2 Trò chơi hóa trị-văn hóa 20 1.1.2.3 Trò chơi hóa lịch sử 25 1.2 Biến sáng tạo nghệ thuật thành trò chơi hai tác phẩm “Dấu gió xóa” “Hoang tâm” 27 1.2.1 Trò chơi ngơn ngữ trò chơi kết cấu hai tác phẩm “Dấu gió xóa” “Hoang tâm 27 1.2.1.1 Trò chơi ngơn ngữ 27 1.2.1.2 Trò chơi kết cấu 31 1.2.2 Thủ pháp mờ hóa nhân vật cốt truyện 33 1.2.2.1 Mờ hóa nhân vật 33 1.2.2.2 Mờ hóa cốt truyện 34 Chương CẢM QUAN HẬU HIỆN ĐẠI TRONG HAI TÁC PHẨM “DẤU VỀ GIĨ XĨA” “HOANG TÂM” NHÌN TỪ TÍNH CHẤT GIẢI TRUNG TÂM 36 2.1 Tính chất giải trung tâm hai tác phẩm “Dấu gió xóa” “Hoang tâm” từ góc nhìn chủ đề, tưởng 37 2.1.1 Chủ đề 37 2.1.2 tưởng 40 2.2 Tính chất giải trung tâm hai tác phẩm “Dấu gió xóa” “Hoang tâm” từ góc nhìn tình huống, cốt truyện 44 2.2.1 Tình 44 2.2.2 Cốt truyện 46 2.3 Tính chất giải trung tâm hai tác phẩm “Dấu gió xóa” “Hoang Demo Version - Select.Pdf SDK tâm” từ góc nhìn nhân vật, biểu tượng 50 2.3.1 Nhân vật 50 2.3.2 Biểu tượng 53 Chương CẢM QUAN HẬU HIỆN ĐẠI TRONG HAI TÁC PHẨM “DẤU VỀ GIÓ XÓA” “HOANG TÂM” NHÌN TỪ TÍNH LIÊN VĂN BẢN 56 3.1 Sự trùng lặp tái sinh hình tượng 57 3.1.1 Hình tượng “Đảo Xanh” 57 3.1.2 Hình tượng “Cái giếng nghị trường” 58 3.1.3 Hình tượng đền Đa Giáo 59 3.1.4 Hình tượng cửa núi 60 3.1.5 Hình tượng “K” 61 3.2 Sự dẫn dụng văn văn hóa-lịch sử 62 3.2.1 Văn hóa Phật giáo 63 3.2.2 Huyền thoại tộc 66 3.3 Sự pha trộn thể loại 69 3.3.1 Tiểu thuyết nhật kí 70 3.3.2 Tiểu thuyết thơ, nhạc 71 KẾT LUẬN 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO 77 PHỤ LỤC Demo Version - Select.Pdf SDK MỞ ĐẦU Mục đích ý nghĩa đề tài 1.1 Trong năm trở lại lý thuyết hậu đại khơng q mẻ với giới nghiên cứu Tuy nhiên có tranh cãi về vấn đề có hay khơng dấu ấn hậu đại văn học Việt Nam Một bên cho dấu ấn hiển nhiên rõ ràng Mặt khác có ý kiến cho gọi hậu đại kéo dài đại, có nhập nhằng cách gọi tên Bởi lẽ đặc tính xuất hậu đại xuất đại Thêm nữa, tác giả tiêu biểu khuynh hướng hậu đại gương mặt tiêu biểu cho khuynh hướng đại Thế với thể chủ nghĩa hậu đại khẳng định diện đời sống xã hội Ở phương Tây điều hiển nhiên Với nước ta, hậu đại có lẽ dừng lại mức yếu tố, dấu ấn hay cảm quan mà Điều thể sáng tác nhà văn sau thời kì Đổi chi phối đến đời sống văn học đương đại Tiêu biểu dấu ấn sáng tác tác giả như: Nguyễn Bình Demo Version - Select.Pdf SDK Phương, Thuận, Nguyễn Việt Hà, Nguyễn Danh Lam, Vũ Đình Giang Cũng nằm sáng tác mang dấu ấn hậu đại ấy, “Dấu gió xóa” Hồ Anh Thái “Hoang tâm” Nguyễn Đình thể thay đổi sáng tạo nhà văn Việc tìm hiểu tác phẩm giúp ta củng cố hiểu thêm lý thuyết hậu đại với đặc tính Bên cạnh đó, việc sâu phân tích tác phẩm góp phần tường minh vấn đề mà lý thuyết ta chưa rõ Bởi lẽ lý thuyết soi sáng dẫn chứng cụ thể làm cho người đọc tiếp nhận thấu đáo trọn vẹn 1.2 Bên cạnh việc khẳng định làm sáng tỏ lý thuyết hậu đại, việc nghiên cứu đề tài giúp ta đối sánh, làm rõ cảm quan nhìn nhận đời hai nhà văn, mà cụ thể cảm quan hậu đại thể hai tiểu thuyết Như ta biết, tác phẩm văn chương sáng tạo nghệ thuật nhà văn Thông qua tác phẩm, nhà văn phản ánh giới với quan điểm, lập trường riêng Nghiên cứu song song hai tác phẩm giúp ta đối sánh điều Đồng thời ta khẳng định phong cách nhà văn thông qua hai tác phẩm Hồ Anh Thái nhà văn biết đến với số lượng tác phẩm lớn có giá trị Ơng thể tài nhiều thể loại khác như: truyện ngắn, tiểu luận-phê bình, tiểu thuyết Dù với thể loại nào, Hồ Anh Thái thể uyên bác Ở trang viết ơng, người đọc cảm nhận người với chiều sâu văn hóa trăn trở với thực sống Ngược lại, Nguyễn Đình lại tác giả trẻ tạo dư luận tiếp nhận tích cực năm trở lại Với mục đích miêu tả “thế giới trẻ”, Nguyễn Đình mạnh tay thể kỉ thuật viết tạo nên phong cách riêng hai tiểu thuyết “Dấu gió xóa” “Hoang tâm” nói đặc trưng hai phong cách Đi sâu tìm hiểu nội dung tác phẩm ắc hẳn phát điều thú vị từ hai phong cách Như ta có nói đến, dấu ấn hậu đại chi phối đến đời sống văn học nước ta, việc nghiên cứu đề tài xem phương thức để ta vận dụng tìm hiểu tác phẩm khác Chủ nghĩa hậu đại tồn với nhiều đặc trưng tiêu biểu, nhiều khuynh hướng sáng tác Nhưng dù phong phú Version Select.Pdf SDK đến đâu Demo ta tìm được- tính chất chung Những tác phẩm mang dấu ấn hậu đại nước ta Mỗi tác phẩm thể nghiệm, phong cách khác ln có đặc điểm chung tác phẩm Vì việc nghiên cứu đề tài chìa khóa để ta khám phá tác phẩm mang dấu ấn hậu đại khác Lịch sử vấn đề 2.1 Nhóm tài liệu liên quan gián tiếp Ở nhóm tài liệu chủ yếu cơng trình, tài liệu nghiên cứu dấu ấn hậu đại sáng tác nhà văn khác, đồng thời bao gồm tài liệu nghiên cứu bình diện khác liên quan đến sáng tác Hồ Anh Thái Nguyễn Đình 2.1.1 Nhóm tài liệu nghiên cứu đề tài hậu đại Từ tiếp nhận đến nay, chủ nghĩa hậu đại thể dấu ấn quan trọng đời sống văn học nước ta Vậy nên, vấn đề hậu đại trở thành đề tài phổ biến cơng trình nghiên cứu năm trở lại Số lượng cơng trình nghiên cứu phong phú Vậy nên xin giới thiệu số cơng trình tiêu biểu Ban đầu khuynh hướng nghiên cứu thay đổi đời sống tiểu thuyết so với trước Tiêu biểu cơng trình “Sự đổi tiểu thuyết Việt Nam đương đại qua ba tác giả Hồ Anh Thái, Tạ Duy Anh, Võ Thị Hảo” tác giả Nguyễn Thị Thu Hiền Cái cơng trình khác cách viết tiểu thuyết tác giả Hồ Anh Thái, Tạ Duy Anh Võ Thị Hảo so với cách viết trước Từ thấy vận động tiểu thuyết thay đổi tưởng thời đại Cũng chung vấn đề nghiên cứu đổi thay tiểu thuyết có cơng trình “Dấu ấn hậu đại văn xi Việt Nam từ 1986 đến 2006” tác giả Nguyễn Thái Hồng Cái khác cơng trình chỗ tác giả tìm hiểu dấu ấn hậu đại thông qua sáng tác tác gia tiêu biểu giai đoạn 1986-2006 Nếu cơng trình mình, Nguyễn Thị Thu Hiền dừng lại chỗ phân tích đổi tiểu thuyết tác giả Nguyễn Thái Hoàng khẳng định phong cách tiểu thuyết mang dấu ấn hậu đại Demo Select.Pdf SDK Bên cạnh việc Version nghiên cứu- đổi thay đời sống tiểu thuyết nước ta, giai đoạn xuất cơng trình nghiên cứu dấu ấn hậu đại sáng tác tác giả nước ngồi Có thể biết đến cơng trình “Linh sơn Cao Hành Kiện nhìn từthuyết hậu đại” tác giả Lê Minh Phong hay “Thế giới nghệ thuật truyện ngắn Raymond Carver góc nhìn hậu đại” tác giả Thế Thị Thùy Dương Gần ta có cơng trình “Yếu tố hậu đại “Trần trụi với văn chương” Paul Auster” Phạm Thị Tuấn Anh Nhìn chung cơng trình vận dụng lý thuyết hậu tìm hiểu sáng tác tác giả nước ngồi nên mang tính chất giới thiệu làm sáng tỏ lý thuyết lúc Bởi lẽ hậu đạithuyết xuất phương Tây nên thể rõ sáng tác Raymond Carver hay Paul Auster 2.1.2 Nhóm tài liệu nghiên cứu tác phẩm Hồ Anh Thái Như có nói đến, Hồ Anh Thái biết đến với sáng tác thể loại khác như: truyện ngắn, tiểu luận, khỏa luận, tiểu thuyết Nhưng có lẽ thành công hai phương diện truyện ngắn tiểu thuyết Vì số lượng cơng trình nghiên cứu sáng tác ông hai phương diện phong phú Trước hết mảng truyện ngắn Bùi Thị Thanh Hường người nghiên cứu hoàn chỉnh truyện ngắn Hồ Anh Thái cơng trình “Phong cách truyện ngắn Hồ Anh Thái” Tiếp đến tác giả Lê Song Thao, Trần Hữu Thiện nghiên cứu phương diện khác truyện ngắn Hồ Anh Thái Tác giả Lê Song Thao với cơng trình “Chất hài hước nghịch dị truyện ngắn Hồ Anh Thái” làm sáng tỏ vấn đề giễu nhại truyện ngắn ông Đây xem phong cách truyện ngắn Hồ Anh Thái Trong đó, Trần Hữu Thiện với cơng trình “Tư tiểu thuyết truyện ngắn Hồ Anh Thái” chứng minh truyện ngắn ông không lát cắt nhỏ sống mà dung chứa triết lí sâu sắc, tưởng tương đương tầm tiểu thuyết Bên cạnh truyện ngắn tiểu thuyết Hồ Anh Thái nói phương diện nhiều cơng trình nghiên cứu Vì thể loại này, số lượng cơng trình nghiên cứu phong phú đa dạng Tiểu thuyết Hồ Anh Thái xem xét phân tích nhiều góc độ khác Trước hết nhân vật Demo Select.Pdf SDK tiểu thuyết với cơng Version trình “Hình- tượng nhân vật tiểu thuyết Hồ Anh Thái” tác giả Trần Thị Quỳnh Trang Ở cơng trình này, tác giả đặc điểm kiểu loại nhân vật tiểu thuyết Hồ Anh Thái Liên quan đến nhân vật có cơng trình tương tự cấp độ lớn Đó cơng trình “Hình tượng nhân vật không gian nghệ thuật tiểu thuyết Hồ Anh Thái” tác giả Lê Thị Kim Dung Bên cạnh hình tượng nhân vật, cơng trình nghiên cứu không gian nghệ thuật tiểu thuyết Hồ Anh Thái Ở phương diện khác, tác giả Trần Quỳnh Trang nghiên cứu tiểu thuyết Hồ Anh Thái cấp độ khái qt với cơng trình “Phong cách tiểu thuyết Hồ Anh Thái” Từ việc nghiên cứu nhân vật, ngôn ngữ, không- thời gian tác giả khái quát phong cách tiểu thuyết riêng Hồ Anh Thái Bên cạnh đó, nghệ thuật trần thuật triển khai cơng trình tác giả Trần Thị Mỹ Hồng với tên gọi “Những đặc sắc nghệ thuật trần thuật tiểu thuyết Hồ Anh Thái” Ngồi ta biết đến Hồ Anh Thái nhà văn mang đậm dấu ấn văn hóa Nhờ vào vốn tri thức sâu rộng nên trang viết ơng vừa mang tính thời vừa thể bề dày văn hóa-lịch sử Chính phương diện nghiên cứu Nguyễn Thị Hương cơng trình “Văn xi Hồ Anh Thái từ góc nhìn văn hóa” Với cơng trình này, tác giả dấu ấn văn hóa thể sáng tác Hồ Anh Thái, đồng thời dạng văn hóa chi phối đến tác phẩm ơng Ở thể loại truyện ngắn ta nói đến cơng trình “Chất hài hước nghịch dị truyện ngắn Hồ Anh Thái” với tiểu thuyết có cơng trình tương tự Đó cơng trình “Hài hước đen tiểu thuyết Hồ Anh Thái” tác giả Hoàng Thị Huyền Điểm chung hai cơng trình khẳng định phong cách giễu nhại Hồ Anh Thái truyện ngắn tiểu thuyết Ngoài Hồ Anh Thái biết đến nhà văn mang xu hướng đổi liên tục Mỗi tác phẩm phong cách, tác phẩm sau không trùng lặp tác phẩm trước Số lượng tiểu thuyết Hồ Anh Thái nhiều tác phẩm ơng ln thể nghệ thuật riêng Vì vậy, Trần Thị Hương Giang nghiên cứu điều với cơng trình “Tư nghệ thuật tiểu thuyết Hồ Anh Thái” Demo Version - Select.Pdf SDK Có thể nói tiểu thuyết Hồ Anh Thái nói riêng sáng tác ơng nói chung nghiên cứu phong phú nhiều phương diện Mỗi công trình góc cạnh cho ta thấy rõ vai trò đóng góp nhà văn có ảnh hưởng lớn đến văn học Việt Nam đương đại 2.1.3 Nhóm tài liệu nghiên cứu tác phẩm Nguyễn Đình Nguyễn Đình tác giả trẻ tạo tiếng vang văn đàn nước ta năm gần nên cơng trình nghiên cứu sáng tác Nguyễn Đình khiêm tốn Có thể biết đến cơng trình “Tiểu thuyết Nguyễn Đình từ góc nhìn phân tâm học” tác giả Nguyễn Thị Tùng Hiên thực tiểu thuyết Nguyễn Đình thực bạo lực, sex, Với cơng trình này, Nguyễn Thị Tùng chọn cách tiếp cận mẻ việc tiếp nhận tác phẩm văn học nước ta Đồng thời với cách tiếp cận này, tác giả đưa lí giải thú vị tác phẩm Nguyễn Đình Bên cạnh đó, gần có cơng trình “Yếu tố kì ảo tiểu thuyết Nguyễn Đình Tú” tác giả Lương Xn Tuyến Với cơng trình này, tác giả khẳng định xuất yếu tố kì ảo tiểu thuyết Nguyễn Đình Tú, đồng thời phân tích hiệu việc sử dụng yếu tố kì ảo Ở phương diện nghiên cứu khác, tác giả Hồng Thị Thêu có cơng trình “Đặc điểm tiểu thuyết Nguyễn Đình Tú” phân tích khái quát nên phong cách tiểu thuyết Nguyễn Đình Nhưng khái quát bao gồm tác phẩm trước Nguyễn Đình Tú, lúc chưa xuất tiểu thuyết “Hoang tâm”tiểu thuyết lại đánh dấu phát triển cách viết nhìn nhận sống Nguyễn Đình 2.2 Nhóm tài liệu liên quan trực tiếp Nhóm tài liệu bao gồm cơng trình nghiên cứu vấn đề hậu đại liên quan đến tác phẩm Hồ Anh Thái Nguyễn Đình Tuy nhiên có sáng tác Hồ Anh Thái có cơng trình nghiên cứu hậu đại xuất vài năm trở lại Trong đáng ý cơng trình “ nh hưởngDemo chủVersion nghĩa hậu đại tiểu thuyết Hồ Anh Thái” tác - Select.Pdf SDK giả Hồng Anh cơng trình “Yếu tố hậu đại tiểu thuyết ‘SBC săn bắt chuột’ ‘Dấu gió xóa’ Hồ Anh Thái” tác giả Nguyễn Thị Thùy Dương Nhìn chung hai cơng trình phân tích yếu tố hậu đại thể tác phẩm Hồ Anh Thái Tính chất hậu đại thể phương diện nhân vật, ngôn ngữ, giọng điệu mà không xem xét cấp độ khái quát cao Từ việc nghiên cứu lịch sử vấn đề khẳng định vấn đề cảm quan hậu đại hai tiểu thuyết “Dấu gió xóa” Hồ Anh Thái “Hoang tâm” Nguyễn Đình đề tài chưa nghiên cứu nhiều Cần có cơng trình nghiên cứu để làm sáng tỏ đối sánh cảm quan hai tiểu thuyết Từ khẳng định hai phong cách tiểu thuyết khác hai tác giả Hồ Anh Thái Nguyễn Đình Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài “Cảm quan hậu đại hai tiểu thuyết Dấu gió xóa Hồ Anh Thái Hoang tâm Nguyễn Đình Tú” 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu chủ yếu đề tài hai tác phẩm “Dấu gió xóa” Hồ Anh Thái “Hoang tâm” Nguyễn Đình Tú, tập trung ba phương diện tương ứng ba chương Ngồi ra, q trình nghiên cứu, liên hệ với tiểu thuyết “SBC săn bắt chuột”, “Mười lẻ đêm” Hồ Anh Thái “Nháp”, “Kín” Nguyễn Đình Phương pháp nghiên cứu Để triển khai nghiên cứu đề tài này, vận dụng phương pháp thao tác chủ yếu sau đây: 4.1 Cấu trúc-hệ thống Sử dụng phương pháp này, người viết nghiên cứu đối tượng mối quan hệ Version - Select.Pdf SDK chặt chẽ vớiDemo chỉnh thể Ngoài việc nghiên cứu đặc điểm phải xem xét hệ thống để có nhìn tồn diện vấn đề 4.2 So sánh-đối chiếu Với phương pháp này, làm rõ đặc trưng tiểu thuyết, đồng thời có nhìn đối chiếu để vấn đề sáng tỏ Không nghiên cứu phương diện đồng đại mà so sánh xem xét khía cạnh lịch hiểu vấn đề mang tính lịch sử hệ thống 4.3 Thống kê-phân loại Phương pháp giúp thống kê yếu tố tác phẩm, phân loại chúng thành nhóm để đến nhận định nhanh 4.4 Phân tích-tổng hợp Đây thao tác để khám phá tác phẩm Dựa vào đặc điểm, chúng tơi tiến hành phân tích tác phẩm theo tiêu chí Từ tổng hợp lại đến kết luận nhanh 10 4.5 Phương pháp liên ngành Ngồi để nghiên cứu đề tài chúng tơi sử dụng số phương pháp liên ngành: thi pháp học, phân tâm học Đóng góp luận văn Thông qua nghiên cứu đê tài này, luận văn có đóng góp chủ yếu sau đây: 5.1 Góp phần khẳng định dấu ấn hậu đại văn học Việt Nam, đồng thời tìm hiểu đặc tính hậu đại phổ biến tiểu thuyết đương đại 5.2 Làm sáng tỏ cảm quan hậu đại hai tác phẩm “Dấu gió xóa” Hồ Anh Thái “Hoang tâm” Nguyễn Đình Tú, từ so sánh cảm quan nhìn nhận đời khác hai tác giả Hồ Anh Thái Nguyễn Đình 5.3 Khẳng định phong cách hai nhà văn Hồ Anh Thái Nguyễn Đình 5.4 Luận văn tài liệu hữu ích cho việc tìm hiểu hệ thống tác phẩm hai tác giả này, đồng thời cách tiếp cận để khám phá sáng tác mang khuynh hướng hậu đại khác Cấu trúc luận văn Ngoài phần Mở đầu, Kết luận Tài liệu tham khảo, Nội dung luận Demo Version - Select.Pdf văn triển khai thành chương sau đây: SDK Chương Cảm quan hậu đại hai tác phẩm “Dấu gió xóa” “Hoang tâm” nhìn từ tính chất trò chơi Chương Cảm quan hậu đại hai tác phẩm “Dấu gió xóa” “Hoang tâm” nhìn từ tính chất giải trung tâm Chương Cảm quan hậu đại hai tác phẩm “Dấu gió xóa” “Hoang tâm” nhìn từ tính liên văn 11 ... đề cảm quan hậu đại hai tiểu thuyết “Dấu gió xóa” Hồ Anh Thái “Hoang tâm” Nguyễn Đình Tú đề tài chưa nghiên cứu nhiều Cần có cơng trình nghiên cứu để làm sáng tỏ đối sánh cảm quan hai tiểu thuyết. .. ấn hậu đại văn học Việt Nam, đồng thời tìm hiểu đặc tính hậu đại phổ biến tiểu thuyết đương đại 5.2 Làm sáng tỏ cảm quan hậu đại hai tác phẩm “Dấu gió xóa” Hồ Anh Thái “Hoang tâm” Nguyễn Đình Tú, ... triển khai thành chương sau đây: SDK Chương Cảm quan hậu đại hai tác phẩm “Dấu gió xóa” “Hoang tâm” nhìn từ tính chất trò chơi Chương Cảm quan hậu đại hai tác phẩm “Dấu gió xóa” “Hoang tâm” nhìn
- Xem thêm -

Xem thêm: Cảm quan hậu hiện đại trong hai tiểu thuyết “dấu về gió xóa” của hồ anh thái và “hoang tâm” của nguyễn đình tú (tt) , Cảm quan hậu hiện đại trong hai tiểu thuyết “dấu về gió xóa” của hồ anh thái và “hoang tâm” của nguyễn đình tú (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay