Các biện pháp quản lý công tác xã hội hóa giáo dục ở các trường mầm non huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế (tt)

11 5 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 13:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - NGUYỄN THỊ XUÂN CÁC BIỆN PHÁP QUẢN CƠNG TÁC HỘI HĨA GIÁO DỤC CÁC TRƯỜNG MẦM NON HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Demo Version - Select.Pdf SDK Chuyên ngành: QUẢN GIÁO DỤC Mã số: 60 14 01 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học GS.TSKH THÁI DUY TUYÊN HUẾ, NĂM 2014 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực, đồng tác giả cho phép sử dụng TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Thị Xuân Demo Version - Select.Pdf SDK ii Lời cảm ơn Với tình cảm chân thành trân trọng nhất, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến: - Ban lãnh đạo Đại học Huế, Ban quản Sau Đại học Đại học Huế - Ban Giám hiệu, Phòng Quản Khoa học – Đối ngoại Khoa Tâm Giáo dục trường Đại học Sư phạm Huế - Các thầy giáo, cô giáo, cán công nhân viên tham gia giảng dạy, quản giúp đỡ suốt thời gian học tập nghiên cứu - GS.TSKH THÁI DUY TUYÊN, người thầy, người hướng dẫn khoa học tận tình giúp đỡ, bảo, hướng dẫn tơi hồn thành việc nghiên cứu đề tài, đề cương luận văn - Lãnh đạo Sở GD&ĐT, chuyên viên phòng ban thuộc Sở Demo Versioncán - Select.Pdf SDK - Lãnh đạo Phòng Giáo dục Phú Lộc chuyên viên tổ - Lãnh đạo, giáo viên nhân viên trường Mầm non huyện Phú Lộc tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ việc cung cấp số liệu tư vấn khoa học trình nghiên cứu - Gia đình, bạn bè đồng nghiệp quan tâm, động viên, khích lệ giúp đỡ tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Mặc dù cố gắng, đề cương luận văn chắn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Rất mong dẫn, góp ý chân tình q thầy cô quý vị độc giả Huế, tháng 05 năm 2014 Tác giả đề luận văn Nguyễn Thị Xuân iii MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa i Lời cam đoan ii Lời cảm ơn iii Mục lục Danh mục chữ viết tắt MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 7 Phạm vi giới hạn nghiên cứu đề tài Cấu trúc luận văn NỘI DUNG Demo Version - Select.Pdf SDK Chương 1.CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA CƠNG TÁC HỘI HÓA GIÁO DỤC CÁC TRƯỜNG MẦM NON 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.2 Một số khái niệm 12 1.2.1 Giáo dục 12 1.2.2 hội hóa 12 1.2.3 hội hóa giáo dục 14 1.2.4 Quản cơng tác hội hóa giáo dục: 16 1.3 Các yếu tố vấn đề hội hóa giáo dục 16 1.3.1 Mục tiêu hội hóa giáo dục: 16 1.3.2 Nội dung hội hóa giáo dục: 21 1.3.3 Biện pháp thực công tác hội hóa giáo dục: 23 1.4 Quản cơng tác hội hóa giáo dục trường mầm non huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 29 1.4.1 Kế hoạch hóa cơng tác hội hóa giáo dục: 29 1.4.2 Tổ chức máy công tác hội hóa giáo dục mầm non huyện Phú Lộc: 36 1.4.3 Quản trình ni dạy trẻ 37 1.4.4 Quản nguồn lực, sở vật chất, tài chính: 38 1.4.5 Quản công tác hội phụ huynh học sinh 39 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến cơng tác hội hóa giáo dục 39 Chương THỰC TRẠNG VIỆC THỰC HIỆN CƠNG TÁC HỘI HĨA GIÁO DỤC 41 2.1 Điều kiện tự nhiên – hội huyện Phú Lộc 41 2.2 Giới thiệu khái quát trình điều tra, khảo sát 41 2.3 Điều tra thực trạng cơng tác hội hóa giáo dục trường mầm non huyện Phú Lộc 42 2.3.1 Nhận thức hội chủ trương hội hóa giáo dục trường mầm non địa bàn huyện Phú Lộc 44 2.3.2 Vai trò mức độ tham gia lực lượng hội công tác hội hóa giáoDemo dục trường -mầm non huyệnSDK Phú Lộc 51 Version Select.Pdf 2.4 Thực trạng công tác quản hội hóa giáo dục trường mầm non 54 2.5 Đánh giá chung 59 Chương MỘT SỐ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN HỘI HÓA GIÁO DỤC 65 3.1 Các nguyên tắc xây dựng biện pháp 65 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 65 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính lịch sử 65 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống,đồng 66 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 67 3.2 Một số biện pháp 67 * Biện pháp 1: Nâng cao lực nhận thức hóa giáo dục 68 * Biện pháp 2: Nâng cao chất lượng giáo dục trường mầm non (cả cơng lập ngồi cơng lập) 71 * Biện pháp 3: Hồn thành lộ trình chuyển đổi thống loại hình trường mầm non theo quy hoạch ngành giáo dục tỉnh 74 * Biện pháp 4: Huy động cộng đồng tham gia tham gia công tác hội hóa giáo dục mầm non 75 * Biện pháp 5: Tiếp tục xây dựng hoàn thiện chế phối hợp nhà trường – gia đình hội: 77 * Biện pháp 6: Tăng cường cơng tác quản tài hội hóa giáo dục trường mầm non 81 * Biện pháp 7: Phát huy dân chủ hóa trường học: 83 3.3 Mối hệ biện pháp thực cơng tác hội hóa giáo dục trường mầm non huyện Phú Lộc 84 3.4 Khảo nghiệm tính cấp thiết tính khả thi nhóm biện pháp 87 3.4.1 Các nhóm đối tượng khảo nghiệm 87 3.4.2 Nội dung kết khảo nghiệm 87 3.4.3 Nhận xét kết khảo nghiệm: 91 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 94 Demo Version - Select.Pdf SDK I Kết luận: 94 II Kiến nghị: 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT XHHGDMN : hội hóa giáo dục mầm non XHHGD : hội hóa giáo dục XHH : hội hóa BGD-ĐT : Bộ giáo dục đào tạo GDĐT : Giaó dục đào tào NQ : Nghị PHHSMN : Phụ huynh học sinh mầm non UBND : Uỷ ban nhân dân HĐND : Hội đồng nhân dân CBQL : Cán quản CBGVNV : Cán giáo viên , nhân viên Demo Version - Select.Pdf SDK A MỞ ĐẦU LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Giáo dục có vai trò đặc biệt quan trọng chiến lược phát triển quốc gia hội hóa giáo dục việc tổ chức để thành viên hội, quan đồn thể tham gia vào cơng tác giáo dục với mục đích xây dựng hội học tập, mà đó, nhà nước đóng vai trò chủ đạo Bởi vậy, hội hóa giáo dục trở thành vấn đề toàn hội quan tâm Phú Lộc huyện nằm phía nam tỉnh Thừa Thiên Huế cách thành phố Huế 40 km phía Bắc theo quốc lộ 1A, phía Tây giáp dãy Trường sơn, phía đơng giáp biển Đơng Huyện Phú Lộc có 18 xã, thị trấn có 24 trường mầm non đóng địa bàn, đời sống nhân dân chủ yếu sống nơng nghiệp, ngư nghiệp nên nhiều khó khăn kinh tế, ngành Version - Select.Pdf SDK học mầm nonDemo ngày phát triển số lượng chất lượng Trong thành cơng đó, có ngun nhân quan trọng địa phương huy động có hiệu sức mạnh cộng đồng phát triển giáo dục ngành học mầm non Trong trình tổ chức thực chủ trương, sách hội hóa giáo dục, bên cạnh thuận lợi thành công khơng hạn chế khó khăn vấn đề cấp thiết nảy sinh, cần đánh giá xác giải thỏa đáng, để tốn hội hóa giáo dục có lời giải tối ưu Đó khó khăn hạn chế cơng tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức hội cơng tác hội hóa giáo dục; hiểu biết đơn giản phiến diện cơng tác hội hóa giáo dục bậc học mầm non; hạn chế công tác tổ chức, quản trường mầm non chủ thể tham gia triển khai thực hội hóa giáo dục thiếu động, sáng tạo người dân địa phương, tính bảo thủ tư hữu nơng dân, tính bao cấp… Bởi kinh nghiệm, cách làm hay chưa kịp thời phổ biến nhân rộng, hạn chế khiếm khuyết chưa kịp thời phát hiện, chấn chỉnh Làm để chủ trương hội hóa giáo dục thấm sâu tầng lớp nhân dân, chủ thể tham gia phát triển nghiệp giáo dục, làm để sách hội hóa giáo dục huy động sức mạnh tồn hệ thống trị, tồn hội, hợp lực gia đình, nhà trường hội huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm tạo bước chuyển nâng cao chất lượng tồn diện cơng tác giáo dục mầm non, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Xuất phát từ nêu trên, đề tài chọn “Các biện pháp quản công tác hội hóa giáo dục trường mầm non huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế” MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Nghiên cứu số biện pháp quản công tác hội hóa giáo dục Version - Select.Pdf trường mầm Demo non huyện Phú Lộc tỉnh ThừaSDK Thiên Huế nhằm góp phần đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hiệu Giáo dục-Đào tạo KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 3.1 Khách thể nghiên cứu: Công tác hội hóa giáo dục trường Mầm non huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế 3.2 Đối tượng nghiên cứu: Các biện pháp thực công tác hội hóa giáo dục trường mầm non huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Nếu đề xuất biện pháp: - Phù hợp với điều kiện thực tế, yêu cầu nguyện vọng nhân dân văn hóa địa phương; - Bồi dưỡng nâng cao nhận thức phương pháp làm công tác XHH cho đội ngũ giáo viên, cán quản lý; - Biết phối hợp công tác XHH nhà trường quan đoàn thể địa phương, cơng tác XHHGD trường mầm non huyện Phú Lộc đẩy mạnh, chất lượng giáo dục nâng cao, tích cực góp phần đắc lực thực chiến lược phát triển Giáo dục- Đào tạo phát triển kinh tế - hội địa phương huyện Phú Lộc giai đoạn NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 5.1 Nghiên cứu sở luận việc thực công tác XHHGD 5.2 Khảo sát, phân tích thực trạng cơng tác XHHGD bậc học mầm non huyện Phú Lộc giai đoạn 5.3 Đề xuất số biện pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh nâng cao chất lượng XHHGD, chất lượng giáo dục mầm non địa phương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 6.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu luận: Phân tích, tổng hợp,vấn đề luận XHHGD Demo Select.Pdf SDK Phân loại hệVersion thống hóa- luận 6.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Điều tra, khảo sát, (phiếu hỏi, phiếu điều tra) Phương pháp chuyên gia Phương pháp tổng kết kinh nghiệm 6.3 Phương pháp thống kê toán học: Sử dụng toán thống kê để xử kết điều tra, số liệu thu thập PHẠM VI VÀ GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Tác giả tập trung nghiên cứu số biện pháp thực công tác XHHGD trường mầm non huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế CẤU TRÚC LUẬN VĂN: Ngoài phần mở đầu kết luận kiến nghị, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm chương: -Chương 1: Cơ sở luận cơng tác hội hóa giáo dục trường mầm non -Chương 2: Thực trạng cơng tác hội hóa giáo dục trường mầm non huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế -Chương 3: Một số biện pháp công tác quản hội hóa trường mầm non huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế Demo Version - Select.Pdf SDK ... Nội dung xã hội hóa giáo dục: 21 1.3.3 Biện pháp thực công tác xã hội hóa giáo dục: 23 1.4 Quản lý cơng tác xã hội hóa giáo dục trường mầm non huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế ... tác xã hội hóa giáo dục trường mầm non huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế -Chương 3: Một số biện pháp công tác quản lý xã hội hóa trường mầm non huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế Demo Version -... tác giáo dục mầm non, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Xuất phát từ lý nêu trên, đề tài chọn Các biện pháp quản lý công tác xã hội hóa giáo dục trường mầm non huyện Phú Lộc tỉnh Thừa
- Xem thêm -

Xem thêm: Các biện pháp quản lý công tác xã hội hóa giáo dục ở các trường mầm non huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế (tt) , Các biện pháp quản lý công tác xã hội hóa giáo dục ở các trường mầm non huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay