Biện pháp quản lý xây dựng trường học thân thiện ở các trường tiểu học thị xã hương trà, tỉnh thừa thiên huế (tt)

13 1 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 13:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRẦN THỊ PHƯƠNG UYÊN BIỆN PHÁP QUẢN XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN ỞCÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ HƯ ƠNG- Select.Pdf TRÀ, TỈSDK NH THỪA THIÊN Demo Version HUẾ Chuyên ngành: Quản giáo dục Mã số: 60 14 01 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS BÙI VIỆT PHÚ i Huế, năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu kết nghiên cứu ghi luận văn trung thực, đồng tác giả cho phép sử dụng chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Demo Version - Select.Pdf Trần SDK Thị Phương Uyên ii Lời Cảm Ơn Là học viên đào tạo chuyên ngành Quản giáo dục Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế Qua thời gian học tập với mong muốn tiếp thu kiến thức từ nhà trường để áp dụng vào trình cơng tác giáo dục Hồn thành luận văn này, ngồi nổ lực cố gắng phấn đấu thân, nhận nhiều quan tâm, động viên, giúp đỡ tận tình tập thể, cá nhân, thầy cơ, gia đình, bạn bè đồng nghiệp Bằng chân tình, trước hết tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến q thầy giáo tham gia xây dựng lớp Cao học Quản giáo dục khóa XXI Trường Đại học Sư phạm Huế; quý thầy cô Khoa Tâm Giáo dục Khoa Đào tạo sau Đại học - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế tận tình dạy dỗ, hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt q trình học tập hồn thành luận văn Tơi vơ cảm ơn lãnh đạo Phòng GD&ĐT Thị Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, Hiệu trưởng trường Tiểu học Thuận Hòa Demo Version - Select.Pdf SDK đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi thời gian, vật chất, tinh thần để tham gia khóa học hồn thành chương trình học Đặc biệt xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo, Tiến sĩ Bùi Việt Phú -người Thầy tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Trong q trình thực đề tài, tơi bám sát nội dung phương pháp nghiên cứu, nhiên kiến thức kinh nghiệm nghiên cứu hạn chế, thời gian hạn hẹp nên khơng tránh khỏi thiếu sót định, mong nhận ý kiến đóng góp bổ sung quý thầy cô đồng nghiệp Tôi xin trân trọng chân thành cảm ơn Huế, ngày 15 tháng năm 2014 Tác giả luận văn Trần Thị Phương Uyên iii iii MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa i Lời cam đoan ii Lời cảm ơn iii Mục lục Danh mục cụm từ viết tắt Danh mục bảng, biểu đồ MỞ ĐẦU chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu 10 Cấu trúc luận văn 10 Demo Version - Select.Pdf SDK B NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 11 Chương CƠ SỞ LUẬN CỦA CÔNG TÁC QUẢN XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC 11 1.1 Khái quát lịch sử nghiên cứu vấn đề 11 1.2 Các khái niệm 14 1.2.1 Nhà trường 14 1.2.2 Quản lý, quản giáo dục 15 1.2.3 Quản nhà trường 17 1.2.4 Trường học thân thiện 18 1.3 Trường tiểu học hệ thống giáo dục quốc dân 19 1.3.1 Mục tiêu giáo dục tiểu học 20 1.3.2 Nhiệm vụ quyền hạn trường tiểu học 20 1.3.3 Trường tiểu học với phát triển toàn diện nhân cách học sinh 21 1.4 Nội dung xây dựng trường học thân thiện trường tiểu học 22 1.4.1 Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp an toàn 22 1.4.2 Dạy học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi học sinh địa phương, giúp em tự tin học tập 23 1.4.3 Rèn luyện kỹ sống cho học sinh 24 1.4.4 Phát triển trò chơi dân gian, tổ chức hoạt động tập thể vui tươi lành mạnh nhà trường 24 1.4.5 Chỉ đạo chăm sóc tơn tạo phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng quốc gia địa phương 25 1.5 Vai trò đội ngũ giáo viên cơng tác xây dựng trường học thân thiện trường tiểu học 26 1.6 Quản xây dựng trường học thân thiện trường tiểu học 27 1.6.1 Quản việc thực mục tiêu, yêu cầu, nội dung phong trào thi đua 28 1.6.2 Quản xây dựng triển khai kế hoạch phong trào thi đua"xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" 29 1.6.3 Xây dựng thực quy định quản hoạt động xây dựng trường học thân thiện trường tiểu học 31 1.6.4 Quản tổ chức thực có hiệu "Quy chế dân chủ hoạt động nhà Demo trường"Version 31 - Select.Pdf SDK 1.7 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác xây dựng trường học thân thiện trường tiểu học 32 TIỂU KẾT CHƯƠNG 33 Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 35 2.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế, văn hóa, hội thị Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 35 2.2 Quá trình phát triển giáo dục thị Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 36 2.2.1 Khái quát chung GD&ĐT thị Hương Trà 36 2.2.2 Về chất lượng GD&ĐT thị Hương Trà 37 2.2.3 Về đội ngũ cán quản giáo viên tiểu học 40 2.2.4 Về điều kiện sở vật chất 43 2.3 Thực trạng xây dựng trường học thân thiện trường tiểu học thị Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 46 2.3.1 Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn 46 2.3.2 Dạy học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi học sinh, giúp em tự tin học tập 48 2.3.3 Rèn luyện kỹ sống cho học sinh 49 2.3.4 Phát triển trò chơi dân gian, tổ chức hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh 51 2.3.5 Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc phát huy giá trị giá trị văn hóa, di tích lịch sử địa phương 53 2.4 Thực trạng quản xây dựng trường học thân thiện trường tiểu học thị Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 54 2.4.1 Nhận thức cán quản lý, giáo viên công tác xây dựng trường học thân thiện 54 2.4.2 Thực trạng quản nội dung xây dựng trường học thân thiện trường tiểu học thị Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 57 2.5 Đánh giá chung quản xây dựng trường học thân thiện trường tiểu học thị Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 62 2.5.1 Điểm mạnh 63 2.5.2 Điểm yếuVersion nguyên-nhân 64 Demo Select.Pdf SDK 2.5.3 Cơ hội 66 2.5.4 Khó khăn, thách thức 67 TIỂU KẾT CHƯƠNG 67 Chương BIỆN PHÁP QUẢN XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 69 3.1 Định hướng phát triển GD&ĐT công tác xây dựng trường học thân thiện tỉnh Thừa Thiên Huế 69 3.2 Các nguyên tắc xây dựng biện pháp 70 3.2.1 Đảm bảo tính đồng 70 3.2.2 Đảm bảo tính thực tiễn 71 3.2.3 Nguyên tắc đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phổ thông 71 3.3 Biện pháp quản xây dựng trường học thân thiện trường tiểu học thị Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 71 3.3.1 Quản việc bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho cán quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh cộng đồng xây dựng trường học thân thiện trường tiểu học 71 3.3.2 Tăng cường củng cố, xây dựng môi trường học đường xanh, sạch, đẹp 75 3.3.3 Quản lý, đạo đổi hoạt động dạy học phát huy tính tích cực học sinh 77 3.3.4 Quản việc xây dựng nội dung, tổ chức giáo dục hoạt động kỹ sống cho học sinh 80 3.3.5 Quản việc đổi hình thức tổ chức hoạt động tập thể 83 3.3.6 Huy động lực lượng nguồn lực hội tham gia xây dựng trường học thân thiện 86 3.3.7 Tăng cường sở vật chất, sách, thiết bị cho việc xây dựng trường học thân thiện 88 3.4 Mối quan hệ biện pháp 92 3.5 Khảo nghiệm tính cấp thiết tính khả thi biện pháp 92 3.5.1 Mục đích 92 3.5.2 Nội dung 92 3.5.3 Kết 93 Demo Version - Select.Pdf SDK TIỂU KẾT CHƯƠNG 95 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 97 Kết luận 97 Khuyến nghị 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 PHỤ LỤC P1 PHỤ LỤC P6 PHỤ LỤC P11 DANH MỤC CỤM TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Viết đầy đủ BCĐ : Ban đạo BGH : Ban giám hiệu CB CBGV CBQL : : : Cán Cán giáo viên Cán quản CSVC ĐH : : Cơ sở vật chất Đại học GD GD&ĐT : : Giáo dục Giáo dục đào tạo GV : Giáo viên HS HSTC HT KT-XH : : : : Học sinh Học sinh tích cực Hiệu trưởng Kinh tế hội NXB : Nhà xuất QLGD : Quản giáo dục SGK : Sách giáo khoa Demo Version - Select.Pdf SDK SL : Số lượng Th.sỹ : Thạc sỹ TS PGS TNCS UBND PCGDTH Tiến sỹ Phó giáo sư Thanh niên cộng sản Uỷ ban nhân dân Phổ cập giáo dục tiểu học : : : : : PCGDTHCS : PHHS : XSĐ : CNH-HĐH : Phổ cập giáo dục trung học sở Phụ huynh học sinh Xanh đẹp Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa KTTH-HN MN THCS THPT : : : :` Kỹ thuật thực hành - Hướng nghiệp Mầm non Trung học sở Trung học phổ thông CS : Cơ sở DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ BẢNG Bảng 2.1 Thực trạng học sinh xếp loại hạnh kiểm năm gần 37 Bảng 2.2 Kết xếp loại học lực học sinh trường tiểu học 38 Bảng 2.3 Phân tích kết học sinh yếu năm gần 39 Bảng 2.4 Thực trạng đội ngũ CBQL trường tiểu học 41 Bảng 2.5 Điều kiện sở vật chất trường tiểu học năm học 2012-2013 44 Bảng 2.6 Xây dựng mơ hình trường học an toàn, xanh, sạch, đẹp 47 Bảng 2.7 Nội dung đề xuất sáng kiến 49 Bảng 2.8 Nội dung rèn luyện kỹ sống 50 Bảng 2.9 Nội dung phát triển trò chơi dân gian, tổ chức hoạt động tập thể 52 Bảng 2.10 Nội dung hoạt động chăm sóc phát huy giá trị giá trị văn hóa 54 lịch sử nhà trường 54 Bảng 2.11 Nhận thức CBQL, GV tầm quan trọng công tác 55 xây dựng trường học thân thiện 55 Bảng 2.12 Nội dung ý kiến hài lòng cán bộ, GV 56 Bảng 2.13 Đánh giá kết việc thực phong trào "xây dựng trường học thân Demo Version - Select.Pdf SDK thiện" trường tiểu học 57 Bảng 2.14 Thực trạng quản nội dung xây dựng trường học thân thiện trường tiểu học thị Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 58 Bảng 2.15 Cách tiến hành đánh giá kết xây dựng trường học thân thiện trường tiểu học 61 Bảng 2.16 Những điều kiện cần thiết để xây dựng trường học thân thiện 61 Bảng 3.1 Kết khảo nghiệm nhận thức tính cấp thiết giải pháp với (n = 298, điểm X  điểm) 93 Bảng 3.2 Kết khảo nghiệm nhận thức tính khả thi giải pháp với (n = 298, điểm X  điểm) 94 BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1a Kết xếp loại hạnh kiểm học sinh trường tiểu học Thị Hương Trà từ 2010 - 2013 38 Biểu đồ 2.2a Biểu đồ kết học tập học sinh 38 Biểu đồ 2.3a Phân tích kết học sinh 39 MỞ ĐẦU chọn đề tài Giáo dục có vai trò vị trí quan trọng việc giáo dục hệ trẻ bậc tiểu học không phần bồi dưỡng nhận thức chuẩn mực đạo đức hội, mà chủ yếu góp phần định hình phát huy phẩm chất cần thiết, yếu tố quan trọng để hình thành nhân cách người, với hành vi cao đẹp đầy tính nhân văn Giáo dục q trình kết hợp vai trò chủ đạo giáo viên với tự giác tích cực, tự rèn luyện học sinh nhằm hình thành ý thức, tính cách chủ yếu hành vi thói quen đạo đức với chuẩn mực hội quy định Biến nhu cầu khách quan cuả hội thành nhu cầu cuả thân học sinh Trong phong trào nhà trường việc “Xây dựng trường học thân thiện” có ý nghĩa quan trọng q trình hồn thiện nhân cách học sinh mơi trường giáo dục Vì nhà trường phổ thơng, đặc biệt bậc tiểu học tổ chức “Xây dựng trường học thân thiện” yếu tố cần thiết, q trình giáo dục (theo nghĩa rộng), vừa yếu tố quan trọng Demo Version - Select.Pdf SDK việc hình thành phát triển nhân cách, đạo đức học sinh theo mục tiêu đào tạo đáp ứng yêu cầu đa dạng hội hệ trẻ Bởi vì, giá trị người khơng phải có sẵn mà phải giáo dục, Bác Hồ kính yêu thường nói: “Hiền phải đâu tính sẵn, phần nhiều giáo dục mà nên” Có thể nói đạo đức gốc bên chuyển hóa thành lời nói hành vi bên ngồi Con người phải có nhận thức đúng, tốt vật tượng từ có lời nói, hành vi tốt đẹp, đắn với vật tượng Để có nhận thức cần phải có giáo dục Giáo dục nói chung giáo dục đạo đức nói riêng phải thực từ lúc nhỏ, từ lứa tuổi tiểu học trường học gia đình thứ em, nên cần tạo cho em khoảng thời gian học tập thú mơi trường xanh, sạch, đẹp điều thiết yếu mà cần quan tâm “Xây dựng trường học thân thiện” chủ trương đắn, phù hợp với xu phát triển giáo dục giới, việc làm khó khăn, phức tạp, đòi hỏi kiên trì lãnh đạo ngành giáo dục Hiệu trưởng trường Phong trào có tính hội rộng rãi nên phải làm tốt cơng tác tun truyền, tạo đồng tình ủng hộ quyền, đồn thể phải thu hút đông đảo giáo viên, học sinh tham gia Phong trào “Xây dựng trường học thân thiện” việc làm mới, khó khăn lâu dài, đòi hỏi kiên trì, tinh thần khắc phục khó khăn vận dụng linh hoạt biện pháp để huy động tốt lực lượng hội tham gia Tuy nhiên, đối chiếu với mục tiêu, yêu cầu nội dung phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Bộ GD & ĐT, trường tiểu học thị Hương Trà thấy nhiều điểm bất cập như: Việc định hướng nội dung, hình thức phong trào “Xây dựng trường học thân thiện” số trường chưa có sáng tạo, lệ thuộc nhiều vào chi phối Chỉ thị Qua thực tế cho thấy hoạt động “Xây dựng trường học thân thiện” nhiều hạn chế như: Làm theo phong trào, chủ điểm, qua loa, chiếu lệ, nói xác xem nhẹ vai trò hoạt động này, có tổ chức mang tính hình thức, đối phó Nội dung đơn điệu chưa khắc sâu vào ý thức học sinh nên dẫn đến chất lượng hiệu giáo dục chưa cao Muốn làm tốt công tác giáo dục Ban lãnh đạo nhà trường phải nhận thức rõ vai trò hoạt động Demo Version - Select.Pdf SDK này, xem phong trào “Xây dựng trường học thân thiện” công tác trọng tâm nhà trường để đề biện pháp đạo cho phù hợp Phong trào “Xây dựng trường học thân thiện" có tác dụng to lớn khơng trường địa phương nơi tơi công tác với nhiều khác chưa dành cho lĩnh vực này, đầu tư xứng đáng trí tuệ, thời gian kinh phí cho hoạt động Xuất phát từ thực trạng nhà trường nêu với nguyên nhân khách quan làm hạn chế đến hiệu việc tổ chức phong trào “Xây dựng trường học thân thiện” chọn đề tài "BIỆN PHÁP QUẢN XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ" làm vấn đề nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Đề xuất biện pháp quản xây dựng trường học thân thiện trường tiểu học thị Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Công tác quản xây dựng trường học thân thiện trường tiểu học 3.2 Đối tượng nghiên cứu Các biện pháp quản xây dựng trường học thân thiện trường tiểu học thị Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế Giả thuyết khoa học Công tác xây dựng trường học thân thiện trường Tiểu học thị Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tạo hội điều kiện cho học sinh học tập rèn luyện tốt đạt kết tốt xây dựng hệ thống biện pháp quản khoa học tạo đồng thuận lực lượng nhà trường Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu sở luận quản xây dựng trường học thân thiện trường tiểu học Khảo sát thực trạng vấn đề quản xây dựng trường học thân thiện trường tiểu học thị xãVersion Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Demo - Select.Pdf SDKHuế Đề xuất biện pháp quản xây dựng trường học thân thiện trường tiểu học thị Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế Phương pháp nghiên cứu 6.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu luận Sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, phân loại, hệ thống hóa tài liệu nhằm nghiên cứu sở luận việc xây dựng trường học thân thiện trường tiểu học phù hợp với tình hình thực tiễn giai đoạn 6.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn Phương pháp điều tra phiếu hỏi để nghiên cứu nhận thức CBQL, giáo viên học sinh vấn đề xây dựng trường học thân thiện quản xây dựng trường học thân thiện trường tiểu học thị Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế Phương pháp vấn, trao đổi với đội ngũ CBQL, giáo viên, phụ huynh học sinh Phương pháp tổng kết kinh nghiệm nhằm rút thuận lợi khó khăn quản xây dựng trường học thân thiện trường tiểu học thị Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 6.3 Nhóm phương pháp bổ trợ Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia Phương pháp thống kê toán học: Để xử số liệu Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu công tác quản xây dựng trường học thân thiện trường tiểu học thị Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, từ năm 2010 đến 2013 Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục Luận văn có chương: Chương 1: Cơ sở luận công tác quản xây dựng trường học thân thiện trường tiểu học Chương 2: Thực trạng công tác quản xây dựng trường học thân thiện trường tiểu học thị Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế Chương 3: Biện pháp quản xây dựng trường học thân thiện trường Demo Version - Select.Pdf SDK tiểu học thị Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 10 ... xây dựng trường học thân thiện trường tiểu học Chương 2: Thực trạng công tác quản lý xây dựng trường học thân thiện trường tiểu học thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế Chương 3: Biện pháp quản. .. quản lý xây dựng trường học thân thiện trường tiểu học thị xãVersion Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Demo - Select.Pdf SDKHuế Đề xuất biện pháp quản lý xây dựng trường học thân thiện trường tiểu học. .. tổ chức phong trào Xây dựng trường học thân thiện chọn đề tài "BIỆN PHÁP QUẢN LÝ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ" làm vấn đề nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý xây dựng trường học thân thiện ở các trường tiểu học thị xã hương trà, tỉnh thừa thiên huế (tt) , Biện pháp quản lý xây dựng trường học thân thiện ở các trường tiểu học thị xã hương trà, tỉnh thừa thiên huế (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay