tiểu luận cong nghệ protein enzyme

18 6 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 13:11

LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay, với phát triển mạnh mẽ Công nghệ sinh học, chế phẩm enzyme sản xuất nhiều sử dụng hầu hết lĩnh vực như: chế biến thực phẩm, nông nghiệp, chăn nuôi, y tế… Phần lớn enzyme sản xuất quy mô công nghiệp thuộc loại enzyme đơn cấu tử, xúc tác cho phản ứng phân hủy Khoảng 75% chế phẩm enzyme thủy phân sử dụng cho việc thủy phân chất tự nhiên Protease enzyme sử dụng nhiều số ngành sản xuất như: chế biến thực phẩm (đông tụ sữa làm mát, làm mềm thịt, bổ sung để làm tăng chất lượng sản phẩm sản xuất bia, xử lý phế phụ phẩm chế biến thực phẩm…), sản xuất chất tẩy rửa, thuộc da, y tế, nông nghiệp… Protease sản xuất chủ yếu từ nguồn động vật thực vật, người ta tập trung vào sản xuất protease từ vi sinh vật Qua nhiều năm, việc gia tăng sử dụng vi sinh vật nguồn cung cấp Protease đa cải thiện đáng kể hiệu sản xuất sản phẩm tạo nhiều Tuy nhiên giá thành Protease cao, hạn chế việc sử dụng rộng rãi enzyme sản xuất Các chế phẩm thu sau q trình ni cấy sản xuất enzyme chưa phải chế phẩm có độ tinh khiết cao protein chiếm 20-30%.Vì vậy, việc nghiên cứu cải tiến phương pháp tách tinh chế enzyme nhằm thu chế phẩm có độ tinh khiết cao cần thiết Và với đề tài “Thu nhận enzyme Protease từ Nấm mốc Asp.oryzae” mong muốn góp phần làm rõ đặc điểm, tính chất enzyme Protease phương pháp thu nhận, tinh chế ứng dụng PHẦN 1: NỘI DUNG CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ENZYME PROTEASE ĐỊNH NGHĨA: Protease enzyme xúc tác thủy phân liên kết peptit (CO-NH) phân tử protein chất tương tự Nhiều Protease có khả liên kết este vận chuyển acid amin Hình 1.1 Phản ứng thủy phân liên kết peptide phân loại Dựa vào vị trí tác động mạch polypeptide, exopeptidase phân chia thành loại: - Aminopeptidase: xúc tác thủy phân liên kết peptit đầu nitơ mạch polypeptit - Cacboxypeptidase: xúc tác thủy phân liên kết peptit đầu cacbon mạch polypeptit Dựa vào động học chế xúc tác endopeptidase dược chia thành nhóm: - Serin proteinase: proteinase có chứa nhóm (-OH) gốc serin có vai trò quan trọng hoạt động xúc tác enzyme - Cysteine proteinase: proteinase chứa nhóm (-SH) - Aspartic proteinase: thuộc nhón pepsin ( pepsin bao gồm enzyme tiêu hóa chimosin, rennin, pepsin…) - Metallo proteinase: nhóm tìm thấy vi khuẩn, nấm mốc Đặc điểm tính chất Các cơng trình nghiên cứu Protease vi sinh vật ngày nhiều Các kết nghiên cứu cho thấy Protease loài vi sinh vật khác nhiều tính chất Căn vào chất phản ứng, pH hoạt động thích hợp,… nhà khoa học phân loại Protease vi sinh vật thành bốn nhóm sau: P-xerin; P-thiol; P-kim loại; P-acid Có thể tóm tắt đặc tính nhóm Proteinase bảng 1.1 Bảng 1.1 Một số tính chất Protease (P) vi sinh vật Nhóm Nguồn E P Xerin Bac.subtilis Chất kìm hãm DFP + Đặc điểm pH tối TTHĐ Xerin Kiềm -SH 7,5 thích Bac.pumilus Str.griseus Str.fradiae Art hrobacter B22 Asp.oryzae Asp.flavus Asp.sojae P-tiol E.coli Streplococcus Indoaxeta-mit Clostridium histoly- Ps.cloromerP loại ticum kim Bac.subtilus Bac.subtilus curbenzoat EDTA++ NRRL 1,10octa- B3411 Bac Subtilisamy Losaccarilicis Bac Megaterium Psuedomonasaerugin oa Atreptomeces naraensis Asp Oryzae Acremonium kiliense Clostridiumhisttolyti um fenantrolin 7,0 Kim loại hóa Trung tính trị hai P Acid Asp.niger Dizoaxetil Asp.Awamori Dlnorlox-inmetil Sailoi,penicillium este COOH Acid Janthinellum Rhizopus chinensis Mucor pucillus Endothia parasilica 3.1 Cấu trúc trung tâm hoạt động (TTHĐ) Protease Trong TTHĐ Protease vi sinh vật gốc acid amin đặc trưng cho nhóm có số gốc acid amin khác Các kết nghiên cứu chung TTHĐ số Protease vi sinh vật cho phép rút số nhận xét chung sau: - TTHĐ Protease đủ lớn bao gồm số gốc aa số trường hợp có cofactơ kim loại + Các Protease kim loại có TTHĐ lớn vào khoảng 21 0A, phân biệt thành sáu phần TTHĐ (subsite), phần TTHĐ tương ứng với gốc aa phân tử chất + Đối với Protease acid, theo nhiều nghiên cứu cấu trúc TTHĐ tinh thể Protease acid Phizopus chinenis Endothia parasilica cho thấy phân tử Protease gồm có hai hạt, chúng có khe hở vào khoảng 200A Khe hở phần xúc tác E, gốc Asp-35 Asp215 xếp đối diện khe - Đối với Protease không chứa cysteine, TTHĐ chúng có tính mềm dẻo cấu trúc khơng gian chúng không giữ vững cầu disulphide Mặc dù TTHĐ Protease vi sinh vật có khác enzyme xúc tác cho phản ứng thủy phân liên kết peptide theo chế chung sau: E+S enzyme – S enzyme – S + P1 enzyme + P2 Hình 1.4 Cơ chế xúc tác TTHĐ Enxyme Trong đó: E: enzyme, S: chất, enzyme - S: Phức chất enzym- chất, P1: Là sản phẩm phản ứng, P2: Là sản phẩm thứ hai phản ứng 3.2 nguồn thu nhận protease Protease phân bố thực vật, động vật, vi sinh vật Tuy nhiên nguồn enzyme vi sinh vật phong phú nhất, có hầu hết vi sinh vật vi khuẩn, nấm mốc xạ khuẩn… nói vi sinh vật nguồn nguyên liệu thích hợp để sản xuất enzyme quy mô lớn dùng công nghệ đời sống Nguồn enzyme từ vi sinh vật thay enzyme từ động vật thực vật hàng loạt ưu điểm sinh lý vi sinh vật kỹ thuật sản xuất liệt kê sau: + Vi sinh vật có khả chuyển hóa khối lượng chất lớn khối lượng thể chúng hàng ngàn lần sau ngày đêm + Enzyme thu nhận từ vi sinh vật có hoạt tính cao + Tốc độ sinh sản vi sinh vật mạnh, thời gian ngắn thu lượng sinh khối vi sinh vật lớn, giúp thời gian ngắn thu lượng enzyme nhiều lượng sản phẩm trao đổi chất cao 3.3 đặc điểm nguồn vi sinh vật để sản xuất enzyme protease: Trong ni cấy vi sinh vật thu nhận enzyme có số kỹ thuật chung số kỹ thuật riêng Những kỹ thuật chung bao gồm: + Kỹ thuật tạo giống + Lựa chọn phương pháp nuôi cấy + Thiết kế thiết bị nuôi cấy + Kỹ thuật lên men + Tách, tinh chế thu nhận Enzyme - Nhiều vi sinh vật có khả tổng hợp mạnh Protease, enzyme tế bào tiết vào môi trường nuôi cấy Một số Protease ngoại bào sản xuất quy mô công nghiệp sử dụng rộng rãi nhiều ngành công nghiệp, nông nghiệp y học - Nguồn vi sinh vật thu nhận enzyme Protease chủ yếu gồm: vi khuẩn, nấm mốc, xạ khuẩn Vi khuẩn: Protease vi khuẩn sinh loai enzyme endopeptidase exopeptidase Do Protease vi khuẩn có tính đặc hiệu chất cao Chúng có khả phân hủy tới 80% liên kết peptide phân tử protein Hình Baccillus subtilis Bacillus subtilis chưng vi khuẩn có khả tổng hợp manh protease Ngồi có số chủng khác B.mesentericus, B.thermorpoteoliticus số giống thuộc chi Clostridiu Nấm mốc: Nhiều loại nấm mốc có khả tổng hợp lượng lớn Protease ứng dụng công nghiệp thực phẩm chủng: Aspergillus oryzae, A terricola, A fumigatus, A saitoi, Penicilliumchysogenum)…các loại nấm mốc có khả tổng hợp ba loại P: acid, kiềm trung tính Nấm mốc đen tổng hợp chủ yếu Protease acid, có khả thủy phân protein pH 2,5-3 Hình 2: Aspergillus oryzae Hình 3: Condium of Aspergillus oryzae Một số nấm mốc khác như: A candidatus, P cameberti, P roqueforti… có khả tổng hợp Protease có khả đơng tụ sữa sử dụng sản xuất phomát Xạ khuẩn: Về phương diện tổng hợp Protease, xạ khuẩn nghiên cứu vi khuẩn nấm mốc Tuy nhiên, người ta tìm số chủng có khả tổng hợp cao như: Streptomyces grieus, S fradiae, S trerimosus… Hình 4: Xạ khuẩn Các chế phẩm xạ khuẩn biết nhiều pronase (Nhật) tách chiết từ S.grieus, enzyme có đặc tính đặc hiệu rộng, có khả thủy phân tới 90% liên kết peptide nhiều protein thành acid amin Bảng 1.2 Một số vi sinh vật có khả tổng hợp mạnh Protease (P) Vi khuẩn VSV Bac Subtilispha Ghi P trung tính, P kiềm (subtillzin) Bac Cireulans Bac Sphaericus Bac Thermophilus Bac Aerothermophilus Bac Thermoacidurans Bac.Thermoproteoly ticus P kiềm Bac Brevis Bac Licheniformis P trung tính Bac Mesenlericus P Trung tính, P acid Bac Megaterium P acid P kiềm Bac Cereus Bac Pumilus { colagenase Cl Perfringens Cl Histolyticum Cl Sporogens P trung tính,P kiềm Xạ Ps Aerruginosa Str Griseus Dùng kỹ nghệ Nhật, Mỹ, gồm khuẩn Str Rimosus 11 enzyme với chất procolagen Str fradiae phân giải 70% Str faeca is peptidase Str reetus var pro-teolyticus cacboxypeptidase), hai P: P- serin Nấm Asp Oryzae P-kim loại, P xerin, có loại mốc Asp Satoi P acid, đến aa có P, hai (lơxinamino-peptidase, P trung tính, P kiềm P acid (aspergilopepti- dase A) Asp Awamori P acid Asp Niegr Hai P acid Asp Shirousami P acid Asp Fumigatus Hai P: Pacid, P kiềm Asp Tericola P acid có tác dụng làm đơng sữa P trung tính Asp Candidus P kiềm Hai P: P kiềm P trung tính Asp Ochraceus P acid P kiềm Asp Sojae P acid có tác dụng làm đơng sữa Asp Flavus dùng Nhật để thay cho rennin Pen Janthinellum Pen Chrysogenum Pen Cyaneo fulvum Mucor Pusillus Rh Chinensis Ph Delemar Ph Niveus Ph Nodous Ph Pseudokinensis Ph Peka Phymatorrichum omnivorum Chương II: sản xuất enzyme protease từ nấm mốc Aspergillus oryzae: giới thiệu chung nấm mốc Aspergillus oryzae: A spergillus oryzae Asp oryzae loại nấm vi thể thuộc Plectascales, lớp Ascomycetes ( nang khuẩn ) Cơ thể sinh trưởng hệ sợi bao gồm sợi mảnh, chiều ngang 5-7 µm, phân nhánh nhiều có vách ngang , chia sợi thành nhiều bao tế bào ( nấm đa bào ) Từ sợi nằm ngang hình thành sợi đứng thằng gọi cuống đính bào tử, có quan sinh sản vơ tính Cuống đính bào tử Asp.oryzae thường dài 1-2 mm nên nhìn thấy mắt thường Phía đầu cuống đính bào tử phồng lên gọi bọng Từ bọng phân chia thành tế bào nhỏ, thn, dài, gọi tế bào hình chai Đầu tế bào hình chai phân chia thành bào tử đính vào nhau, nên gọi đính bào tử Đính bào tử Asp.oryzae có màu vàng lục hay màu vàng hoa cau… Đặc điểm giống Asp.oryzae giàu enzyme thủy phân nội bào ngoại bào ( amylase, protease, pectinasa,… ), ta hay gặp chúng kho nguyên liệu, thùng chứa đựng bột, gạo… hết không rửa sạch, cặn bã bia, bã rượu, lỏi ngô, bã sắn… Chúng mọc phát triển có thành lớp mốc, có màu sắc đen, vàng… Màu bào tử già có màu sắc Các bào tử này, dễ bị gió bay xa rơi vào đâu gặp điều kiện thuận lợi mọc thành mốc Quy trình thu nhận enzyme protease từ nấm mốc Asp.oryzae Nước Nguyên liệu dinh dưỡng (bột bắp, cao nấm men, pepton) Khoáng hỗn hợp Hấp trùng Làm nguội đến 300C Đỗ lên khay Giống Asp.oryzae 0,5-2% Nuôi cấy nhiệt độ phòng Thu nhận sinh khối (enzyme thơ) Chế phẩm ezyme thô đem sử dụng Chế phẩm enzyme thơ đem tinh chế Sấy Nghiền mịn Trích ly Lọc Dùng chăn nuôi Bã Kết tủa enzyme Thu nhận kết tủa Sấy Tinh chế Chế phẩm ezyme Kỹ thuật Thu nhận enzyme protease tinh khiết Giải thích quy trình: Sau trộn giống, môi trường trải khay với chiều dài 2-3cm, đưa vào phòng ni cấy, đặt giá đỡ Các giá đỡ thiết kế cho lượng không khí lưu thơng thường xun Phòng ni cấy phải có hệ thống điều chỉnh nhiệt độ độ ẩm khơng khí Nhiệt độ thích hợp cho nấm sợi phát triển 28-32 0C Nhiệt độ thấp cao ảnh hưởng không tốt cho nấm sợi phát triển Trong q trình ni cấy, ta hồn tồn khơng cần điều chỉnh pH Môi trường bán rắn môi trường tĩnh nên thay đổi pH vùng ảnh hưởng đến tồn khối môi trường Thời gian nuôi nấm sợi thu nhận enzyme vào khoảng 36-60 Điều phụ thuộc vào chủng nấm mốc Asp.oryzae điều kiện môi trường phụ thuộc vào điệu kiện ni cấy Q trình phát triển nấm mốc môi trường bán rắn nuôi phương pháp bề mặt trải qua giai đoạn sau:  Giai đoạn 1: Giai đoạn kéo dài 10-14 kể từ thời gian bắt đầu ni cấy Enzyme bắt đầu đươc hình thành Trong giai đoạn phải đặc biệt quan tâm đến chế độ nhiệt độ Tuyệt đối không đưa nhiệt độ cao 300C thời kỳ đầu giống mẫn cảm với nhiệt độ  Giai đoạn 2: Giai đoạn kéo dài 14-18 Enzym protease tổng hợp mạnh Lượng O2 khơng khí giảm CO tăng dần, giai đoạn cần phải thơng khí mạnh nhiệt độ cố gắng trì khoảng 29-300C tốt  Giai đoạn 3: Giai đoạn kéo dài 10-20 Q trình trao đổi chất yếu dần, mức độ giảm chất dinh dưỡng chậm lại Nhiệt độ khối mơi trường giảm, làm giảm lượng khơng khí mơi trường xuống 20-25 thể tích khơng khí /thể tích phòng ni cấy/ 1giờ Nhiệt dộ ni trì 30 0C, giai đoạn này, bào tử hình thành nhiều lượng Enzym protease tạo giảm xuống Chính việc xác định thời điểm cần thiết để thu nhận enzym cần thiết 4.5.2.3 Thu nhận sản phẩm: Kết thúc trình ni cấy ta thu nhận chế phẩm enzym protease, chế phẩm gọi chế phẩm enzym thơ Tùy theo mục đích sử dụng ta dùng chế phầm thô không cần phải trình tinh Trong trường hợp cần thiết khác, ta phải tiến hành làm enzym Để sản xuất enzym tinh khiết người ta phả tiến hành sau:  Nghiền mịn Tồn khối lượng enzym thơ protease đem nghiền nhỏ Mục đích qúa trình vừa phá vỡ thành tế bào vừa làm nhỏ thành phần chế phẩm thô Khi thành tế bào phá vỡ, enzym nội bào chưa thoát khỏi tế bào dễ dàng thoát khỏi tế bào Phần lớn enzym protease ngoại bào tổng hợp thoát khỏi tế bào thấm vào thành phần môi trường Khi ta nghiền nhỏ, enzym thoát khỏi thành phần dễ dàng Trong nghiền người ta thường sử dụng chất trợ nghiền cát thạch anh bột thủy tinh Các chất chất vô không tham gia vào phản ứng khả tăng mức độ ma sát trước sử dụng cát thạch anh bột thủy tinh phải rửa sạch, sấy khô nhiệt độ lớn 100 0C để loại bỏ nước tiêu diệt vi sinh vật  Trích ly: Sau nghiền mịn, người ta cho nước vào để trích ly enzym protease Các loại enzyme thủy phân có khả tan nước nên người ta thường dùng nước dung mơi hòa tan Cứ phần chế phẩm enzym thô, người ta cho 4-5 phần nước, khuấy nhẹ sau lọc lấy dịch, phần bã thu riêng dùng làm thực phẩm gia súc (chú ý cần loại bỏ cát thạch anh bột thủy tinh khỏi hỗn hợp bã cho gia súc ăn) Dịch thu nhận dạng chế phẩm enzym thơ có chứa nước, chất hòa tan khác từ khối mơi trường ni cấy Việc tách enzym khỏi vật chất  Kết tủa enzym protease Để làm việc người ta tiến hành kết tủa enzyme nhờ tác nhân gây tủa Trong công nghệ tinh chế enzyme, người ta thường dùng cồn sunfat amon Hai tác nhân kết tủa dễ tìm kiếm giá rẻ so với tác nhân gây tủa khác Trong tiến hành kết tủa, người ta phải làm lạnh dung dịch enzym thô tác nhân kết tủa để tránh làm hoạt tính enzym Khi đổ chất làm kết tủa enzym vào dung dịch enzym thô phải từ từ để tránh tượng biến tính Các enzym tạo kết tủa lắng xuống đáy, tiến hành gạn lọc thu nhận kết tủa dạng paste (độ ẩm lớn 70%W) Ở trạng thái enzym dễ bị biến tính nhiều nước để dễ bảo quản người ta sấy kết tủa enzyn protease 40OC độ ẩm cuối đạt 5-8% W (thiết bị sấy thường dùng máy sấy phun sương Trong nhiều trường hợp chế phẩm enzyme protease dạng kết tủa hoàn tồn chưa mặt hóa học chứa số enzym ngồi enzyme ta quan tâm Trong trình thu nhận enzyme protease cần số thiết bị để cần thiết như: Nồi hấp khử trùng mơi trùng Mục đích q trình trùng tiêu diệt hồn tồn vi sinh vật tạp nhiểm mơi trường dinh dưỡng, ngồi q trình gia nhiệt làm cho mơi trường dinh dưỡng chuyển hóa vi sinh vật dễ dàng đồng hóa chất dinh dưỡng môi trương nuôi cấy Ta tiến hành trùng thời gian 45- 60 phút, áp suất 1at, nhiệt độ 118 – 1250C  Máy nghiền búa: Loại thiết bị dùng để nghiên cứu chủng nấm mốc Sản phẩm ban đầu có kích thước tiểu phần nhỏ đến 50 mm qua đoạn ống nắp thiết bị, cho vào tâm rôto cách liên tục, tác động lực ly tâm sản phẩm qua khoảng búa bị va đập nhiều lần bị vỡ  Máy trích ly: Thiết bị nghiền búa Để trích ly enzyme, acid amin chất khác từ vật liệu rắn điều kiện sản xuất lớn, người ta ứng dụng trích ly tác động liên tục Bộ nạp liệu kiểu vít tải chuyển pha rắn canh trường nấm mốc vào phần cột nạp liệu Canh trường nấm mốc từ cột nạp liệu qua cột chuyển nằm ngang vào cột nâng sau vắt thải ngồi.Nước dâng lên cột nạp liệu bảo hòa liên tục sau qua lọc đưa ngồi Thời gian trích ly 40-60 phút 250C  Máy sấy phun sương Khơng khí qua lọc gia nhiệt đưa vào phân phối khơng khí đỉnh thiết bị; khí nóng đưa vào buồng sấy theo hình xốy trôn ốc Nguyên liệu dạng lỏng từ máng nguyên liệu qua lọc bơm lên phun sương đỉnh buồng sấy làm nguyên liệu trở thành dạng hạt sương cực nhỏ, tiếp xúc với khí nóng, lượng nước có ngun liệu nhanh chóng bay hơi, nguyên liệu dạng lỏng sấy khô thành thành phẩm thời gian cực ngắn Thành phẩm phần đáy buồng sấy phân li gió xốy đùn ngồi, phần khí thừa lại quạt gió hút đẩy ngồi Máy sấy phun sương LPG Thiết bị sấy phun hình đáy  Thiết bị lọc: Máy lọc chân không dạng thùng quay: Loại ứng dụng để tách sinh khối vi sinh vật khỏi dung dịch canh trường Chất lỏng canh trường chảy vào nhánh băng tải chuyển dịch phòng chân khơng, phần chiết qua lỗ lọc vào khoang, tiểu phần rắn huyền phù bị giữ lại bề mặt băng tải Sơ đồ thiết bị lọc chân không dạng thùng quay tác động liên tục CHƯƠNG III: ỨNG DỤNG CỦA ENZYME PROTEASE TỪ NẤM MỐC APS ORYZAE: Protease khơng ứng dụng nhiều y dược, hóa học, nông nghiệp, mà công nghiệp Protease chiếm vai trò quan trọng, việc sử dụng enzyme cơng nghiệp đa dạng, phong phú đạt nhiều kết to lớn Thử nhìn thống kê sơ sau lãnh vực dùng Protease ta thấy đa dạng: cơng nghiệp thịt, công nghiệp chế biến cá, công nghiệp chế biến sữa, cơng nghiệp bánh mì, bánh kẹo, cơng nghiệp bia, công nghiệp sản xuất sữa khô bột trứng, công nghiệp hương phẩm mỹ phẩm, công nghiệp dệt, công nghiệp da, công nghiệp phim ảnh, công nghiệp y học… Nhưng chủ yếu enzyme protease chiết xuất từ nấm mốc Aps oryzae sản xuất Bia: - Chế phẩm Protease có ý nghĩa quan trọng việc làm tăng độ bền bia rút ngắn thời gian lọc Protease Aps oryzae dùng để thủy phân protein hạt ngũ cốc, tạo điều kiện xử lý bia tốt Ứng dụng enzyme Protease để làm ổn định chất lượng nước rượu vang - ngun nhân gây khó khăn cho việc làm nước gây đục nước protein Ngồi ra, Protease ứng dụng rộng rãi nhiều ngành khác như: - Điều chế dịch đạm thủy phân dùng làm chất dinh dưỡng, chất tăng vị thực phẩm sản xuất số thức ăn kiêng - Protease nấm mốc vi khuẩn phối hợp với amylase tạo thành hỗn hợp enzyme dùng làm thức ăn gia súc có độ tiêu hóa cao, có ý nghĩa lớn chăn ni gia súc gia cầm - Điều chế môi trường dinh dưỡng vi sinh vật để sản xuất vaccine, kháng sinh,… - Sản xuất keo động vật, chất giặt tổng hợp để giặt tẩy chất bẩn protein, sản xuất mỹ phẩm, … PHẦN III: KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO  Tài liệu tham khảo tiếng Việt [1] Trần Xuân Ngạch (2007), Công nghệ enzym, Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng [2] Nguyễn Trọng Cẩn, Nguyễn Thị Hiền, Đỗ Thị Giang, Trần Thị Luyến (1998), Công nghệ enzyme, Nhà xuất Nơng nghiệp TP Hồ Chí Minh [3] Lương Đức Phẩm (2004), Công nghệ vi sinh vật, Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội [5] Phạm Trần Vĩnh Phú (2007), “ Nghiên cứu số chủng vi sinh vật ưa nhiệt từ trình phân hủy tự nhiên rác thải sinh hoạt thành phố Đà Nẵng”, Đồ án tốt nghiệp [6] Lê Xuân Phương (2001), Vi sinh vật công nghiệp, NXB Xây dựng, Hà Nội [7] Nguyễn Đức Lượng ( chủ biên),(2004), Công Nghệ EnZym, Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh [8] Vũ Ngọc Bội (2004), luận án tiến sĩ sinh học: “Nghiên cứu trình thủy phân proteinenzyme Protease từ B.subtilis S5”, Đại Học Quốc Gia TP.Hồ Chí Minh Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên [9] Hồ Thị Tuyết Mai(2006), giảng Công nghệ E, Trường Cao Đẳng Lương Thực Thực Phẩm [10] Phạm Thị Trân Châu, Phan Tuấn Nghĩa (2006), Công nghệ sinh học, tập 3: enzyme Ứng Dụng, NXB Giáo Dục [11] enzyme Vi Sinh Vật, tập 1, Lê Ngọc Tú, La Văn Chử, Phạm Trân Châu, NXB Jhoa học kỹ thuật Hà Nội 1982  Tài liệu tham khảo mạng-internet [1] http://www.thuvienkhoahoc.com/tusach/Subtilisin [2] http://www.cimsi.org.vn/tapchi/sotty ai5-9-1999.htm [3] http://phobachkhoa.com/@pbk/showthread.php?t=17432 ... thành nhóm: - Serin proteinase: proteinase có chứa nhóm (-OH) gốc serin có vai trò quan trọng hoạt động xúc tác enzyme - Cysteine proteinase: proteinase chứa nhóm (-SH) - Aspartic proteinase: thuộc... khác enzyme xúc tác cho phản ứng thủy phân liên kết peptide theo chế chung sau: E+S enzyme – S enzyme – S + P1 enzyme + P2 Hình 1.4 Cơ chế xúc tác TTHĐ Enxyme Trong đó: E: enzyme, S: chất, enzyme. .. enzyme vi sinh vật phong phú nhất, có hầu hết vi sinh vật vi khuẩn, nấm mốc xạ khuẩn… nói vi sinh vật nguồn nguyên liệu thích hợp để sản xuất enzyme quy mô lớn dùng công nghệ đời sống Nguồn enzyme
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận cong nghệ protein enzyme, tiểu luận cong nghệ protein enzyme

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay