Biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp ở thành phố nha trang, tỉnh khánh hòa (tt)

12 4 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 13:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRẦN NGUYÊN LẬP BI PH QU L PH TRI Chuyên ngành: Quản giáo dục số: 60140114 Demo Version - Mã Select.Pdf SDK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS PHAN MINH TIẾN Hu , năm 2014 i LỜI CAM ĐOAN xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực đồng tác giả cho phép sử dụng chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Trần Nguyên Lập Demo Version - Select.Pdf SDK ii Lời cám ơn Tôi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến Khoa Tâm giáo dục, Phòng Đào tạo sau đại học trường Đại học sư phạm - Đại học Huế; Quý Thầy, Quý Cô giáo giảng dạy lớp Cao học quản giáo dục khóa XXI tận tình hướng dẫn, tạo điều kiện cho tơi tham gia suốt q trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc đến Phó giáo sư - Tiến sĩ Phan Minh Tiến, người thầy trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn khoa học ân cần bảo, giúp đỡ vượt quan nhiều khó khăn q trình nghiên cứu hoàn thành luận văn Xin trân trọng cám ơn Quý lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, Phòng Giáo dục Đào tạo TP Nha Trang, cán quản lý, GV trường TH địa bàn thành phố Nha Trang hết lòng quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ thu thập số liệu, khảo sát thực trạng để hoàn thành khóa học luận văn Xin cám ơn gia đình, bạn bè thân hữu ln động viên giúp đỡ tơi suốt q trình học tập hồn thành luận văn Demo Version - Select.Pdf SDK Dù có nhiều cố gắng, song luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót, tơi kính mong đóng góp, hướng dẫn Thầy, Cơ giáo, bạn đồng nghiệp người quan tâm đến đề tài nghiên cứu Xin chân thành cám ơn! Huế, tháng 10 năm 2014 Tác giả luận văn Trần Nguyên Lập iii iii MỤC LỤC Trang rang phụ bìa i Lời cam đoan ii Lời cảm ơn iii MỤ LỤ D MỤ D MỤ Ữ B Ế Ắ MỞ ĐẦU chọn đề tài Mục đích nghiên cứu hách thể đối tượng nghiên cứu iả thuyết khoa học hiệm vụ nghiên cứu NỘI DUNG 10 Chương CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP 10 Demo Version - Select.Pdf SDK 1.1 hái quát lịch sử nghiên cứu vấn đề 10 1.2 ác khái niệm 11 1.2.1 GV đội ngũ GV TH 11 1.2.2 huẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học 12 1.2.3 hát triển đội ngũ TH theo CNN 14 1.2.4 Quản phát triển đội ngũ 1.3 iếp cận chiến lược phát triển 1.3.1 thuyết phát triển 1.3.2 ông tác quản 1.4 ị trí vai trò L việc phát triển đội ngũ theo 17 L 17 theo theo tiếp cận sơ đồ quản thời kỳ - L 19 đất nước yêu cầu 19 1.4.1 trò vị trí tầm quan trọng cấp học dân thời kỳ 15 L 18 1.3.3 hát triển đội ngũ đặt đội ngũ theo - hệ thống giáo dục quốc đất nước 19 1.4.2 hững đặc trưng thời kỳ yêu cầu đặt đội ngũ đất nước 20 - 1.5 Quản phát triển đội ngũ theo 23 1.5.1 ầm quan trọng việc phát triển đội ngũ 1.5.2 ội dung phát triển đội ngũ 1.5.3 hòng D& theo theo 23 24 công tác quản phát triển đội ngũ 1.6 ác yếu tố ảnh hưởng đến công tác phát triển theo theo 28 31 1.6.1 Yếu tố chủ quan 31 1.6.2 Yếu tố khách quan 32 Ế ƯƠ 33 Chương THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC VÀ CÔNG TÁC QUẢN PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA 34 2.1 hái quát điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội D - thành phố rang tỉnh hánh òa 34 2.1.1 hái quát chung vị trí địa kinh tế xã hội 34 2.1.2 hái quát tình hình D 35 Demo Version - Select.Pdf SDK 2.1.3 ình hình D thành phố rang tỉnh hánh òa 37 2.2 hái quát trình khảo sát thực trạng 39 2.3 hực trạng thành phố rang tỉnh hánh òa 39 2.3.1 Số lượng 39 2.3.2 cấu thành phố rang tỉnh hánh òa 40 2.3.3 hất lượng 41 2.3.4 ánh giá chung thành phố rang tỉnh hánh òa 43 2.4 hực trạng cơng tác quản phát triển theo 2.4.1 hực trạng nhận thức cán quản công tác phát triển 44 ý nghĩa 44 2.4.2 guyên nhân dẫn đến thành công tồn 58 Ế ƯƠ 63 Chương CÁC BIỆN PHÁP QUẢN PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP 64 3.1 sở nguyên tắc xác lập biện pháp 64 3.1.1 sở xác lập giải pháp 64 3.1.2 guyên tắc xây dựng biện pháp 67 3.2 ác biện pháp phát triển theo 69 3.2.1 hóm biện pháp nâng cao nhận thức đấu cho D ý thức học tập phấn 69 3.2.2 hóm biện pháp xây dựng quy hoạch tuyển dụng yêu cầu 71 3.2.3 hóm biện pháp bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu 3.2.4 hóm biện pháp bố trí sử dụng luân chuyển 3.2.5 đáp ứng 75 80 hóm biện pháp tăng cường công tác kiểm tra đánh giá theo CNN 82 3.2.6 hóm biện pháp xây dựng điều kiện hỗ trợ để phát triển theo CNN 86 Demo Version - Select.Pdf SDK 3.2.7 Mối quan hệ nhóm biện pháp 90 3.3 hảo nghiệm nhận thức tính cần thiết tính khả thi nhóm biện pháp đề xuất 91 3.3.1 hái quát trình tổ chức khảo nghiệm 91 3.3.2 ết khảo nghiệm tính cần thiết khả thi giải pháp 92 Ế ƯƠ 94 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 95 ết luận 95 huyến nghị 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ vi t tắt Chữ vi t đầy đủ B D& Bộ giáo dục & tạo CBQL án quản CNN huẩn nghề nghiệp CNH - ông nghiệp hóa - iện đại hóa ội ngũ ội ngũ giáo viên GD iáo dục GV iáo viên GVTH iáo viên tiểu học HT ọc tập NCKH ghiên cứu khoa học NNL guồn nhân lực NXB hà xuất Quản QL Demo Version - Select.Pdf SDK Sáng kiến kinh nghiệm SKKN iểu học TH Ủy ban nhân dân UBND DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ Trang Bảng 2.1 Số lượng thành phố rang từ năm 2009 - 2014 39 Bảng 2.2 cấu thành phố rang tỉnh hánh òa 40 Bảng 2.3 rình độ luận trị trường thành phố rang tỉnh hánh òa 41 Bảng 2.4 rình độ trường rang tỉnh hánh òa 42 Bảng 2.5 ánh giá chung lĩnh vực người theo tự đánh giá theo 42 Bảng 2.6 ánh giá chung BQL lĩnh vực người Bảng 2.7 hận thức BQL đánh giá 43 mức độ cần thiết áp dụng 44 Bảng 2.8 hận thức BQL người theo ý nghĩa việc phát triển 45 Bảng 2.9 ự đánh giá lĩnh vực trị đạo đức lối sống 50 Bảng 2.10 ánh giá BQL “Lĩnh vực trị đạo đức lối sống” GVTH 51 Demo Version - Select.Pdf SDK Bảng 2.11 ự đánh giá “Lĩnh vực kiến thức” 52 Bảng 2.12 ánh giá BQL “Lĩnh vực kiến thức” Bảng 2.13 ự đánh giá “ ỹ S ” 54 Bảng 2.14 ánh giá BQL “ ỹ S ” Bảng 2.15 hững khó khăn triển theo chuẩn Bảng 3.1 ánh giá 52 54 trình thực công tác phát 60 tính cần thiết khả thi biện pháp đề xuất 92 Bảng 3.2 ánh giá BQL tính cần thiết khả thi biện pháp 92 Sơ đồ 1.1: Mối quan hệ quản 17 Sơ đồ 1.2: Quản L 19 Sơ đồ 1.3: ội dung phát triển đội ngũ 26 Sơ đồ 3.1 Sơ đồ mối quan hệ biện pháp 91 MỞ ĐẦU chọn đề tài Mỗi dân tộc quốc gia quan tâm xây dựng phát triển giáo dục vững mạnh ó nhân tố định để thúc đẩy phát triển đất nước dân tộc; tiền đề đường quan trọng nhằm phát huy nguồn lực người để phát triển kinh tế - xã hội nhân tố quan trọng hàng đầu góp phần to lớn tạo nên chất lượng giáo dục quốc gia iệc quản phát triển đội ngũ nhà giáo phát triển NNL cho giáo dục nói chung cho ngành học nói riêng sở có tính luận có ý nghĩa thực tiễn việc phát triển nguồn lực cho tương lai đất nước Sinh thời hủ tịch hí Minh khẳng định “ hơng có thầy giáo khơng có giáo dục khơng có giáo dục khơng có cán khơng nói đến kinh tế - văn hóa” Quán triệt tư tưởng hí Minh vào thực tiễn tình hình giáo dục đào tạo đất nước ghị ại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X khẳng định: “ hát triển giáo dục quốc sách hàng đầu ảng ổi toàn diện giáo dục iệt am theo hướng chuẩn hóa đại hóa xã hội hóa dân chủ hóa Demo - Select.Pdf SDKlý giáo dục phát triển đội hội nhập quốc tế Version đổi chế quản cán quản khâu then chốt” ây quan điểm mang tính chiến lược thể tính tồn diện khách quan khoa học ảng hà nước việc phát triển NNL chất lượng cao công tác đào tạo ngành giáo dục Bởi lúc hết phát triển vững mạnh toàn diện vừa hồng vừa chuyên yêu cầu cần thiết giáo dục iệt am hỉ thị 40/ - W Ban Bí thư rung ương ảng "xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản giáo dục" rõ: mục tiêu xây dựng đội ngũ nhà giáo cán quản giáo dục chuẩn hoá đảm bảo chất lượng đủ số lượng đồng cấu đặc biệt trọng nâng cao lĩnh trị phẩm chất lối sống lương tâm tay nghề nhà giáo; thông qua việc quản phát triển định hướng có hiệu nghiệp giáo dục để nâng cao chất lượng đào tạo NNL đáp ứng đòi hỏi ngày cao nghiệp iáo dục - đất nước [2] cấp học phổ thông hệ thống giáo dục quốc dân đặt móng cho phát triển tư thể chất trí tuệ tình cảm thẩm mỹ cho học sinh chuẩn bị tảng kiến thức cần thiết cho trẻ bước vào bậc học phổ thông cao hát triển giáo dục cách vững tảng cho phát triển nguồn lực người phục vụ cho phát triển giáo dục phổ thơng sau phổ thơng ì việc xây dựng phát triển cho cấp học nhiệm vụ cấp bách trình đổi phát triển nghiệp giáo dục đào tạo nước nhà uy nhiên trước nhu cầu phát triển mạnh mẽ hệ thống giáo dục quốc dân nói chung giáo dục nói riêng hội cấp học hiếu số lượng phân bố chưa đồng vùng GV chưa đáp ứng nhu cầu xã miền chưa đồng chất lượng chí có phận hạn chế lực kiến thức kỹ giảng dạy… ban hành theo Quyết định số 14/2007/Q -B D ngày 04 tháng năm 2007 Bộ trưởng Bộ iáo dục sở cho việc đánh giá bồi dưỡng phát triển đội ngũ giúp tạo; Quyết định Mục đích tự đánh giá lực nghề nghiệp sở xây dựng kế hoạch học tập rèn luyện phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức trình độ trị chuyên môn nghiệp vụ; sở để đánh giá đội hàng năm theo Quy chế đánh giá xếp loại phổ thông công lập phục vụ công tác quản bồi dưỡng quy hoạch góp phần khắc phục tình trạng chạy theo cấp mà khơng thực chất Bên cạnh việc phát triển theo sở để quan quản Demo Version Select.Pdf đề xuất chế độ sách -đối với SDK rang thành phố thuộc tỉnh hánh òa thành phố có nhiều tiềm phát triển kinh tế du lịch dịch vụ rong thời gian qua ngành giáo dục đào tạo thành phố nói chung cấp học nói riêng có nỗ lực không ngừng để phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu ngày cao thành phố nói riêng tỉnh hánh òa nói chung uy nhiên trước nhu cầu phát triển mạnh mẽ hệ thống giáo dục quốc dân giáo dục lực lượng giáo dục nói chung òa hạn chế so với thành phố rang tỉnh hánh có chênh lệch nhiều độ tuổi đội ngũ chất lượng chưa địa phương xã phường thành phố; chưa đạt yêu cầu so với trình độ đào tạo rong quản công tác quy hoạch kế hoạch chưa trọng; việc đánh giá sàng lọc chưa đảm bảo sách thu hút nhân tài chưa đủ mạnh; vấn đề chất lượng hiệu công tác đào tạo bồi dưỡng chưa cao… rên sở nêu việc xây dựng phát triển đội ngũ đạt giai đoạn mang tính khoa học tính chiến lược vừa đòi hỏi thực tiễn ì tơi chọn đề tài nghiên cứu: “Biện pháp quản phát triển đội ngũ GVTH theo CNN thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa” làm đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản giáo dục với mong muốn đóng góp cơng sức nhỏ bé việc nâng cao chất lượng đội ngũ thành phố rang tỉnh hánh òa Mục đích nghiên cứu rên sở nghiên cứu luận thực trạng đội ngũ triển D& cầu thành phố thành phố công tác phát rang đề xuất biện pháp quản phòng rang việc phát triển đội ngũ đáp ứng yêu Bộ iáo dục tạo ban hành Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1 hách thể nghiên cứu: ông tác quản phát triển đội ngũ 3.2 ối tượng nghiên cứu: Biện pháp quản phát triển đội ngũ theo chuấn nghề nghiệp thành phố rang tỉnh hánh òa Giả thuy t khoa học ông tác quản phát triển đội ngũ thành phố rang tỉnh hánh òa thời gian qua đạt kết tích cực nhiều khó khăn bất cập ếu đề xuất thực đồng biện pháp quản phát triển đội ngũtính hệ thống khoa học khả thi xây dựng - Select.Pdf SDK đội ngũ Demo Version địa bàn thành phố rang đủ số lượng đảm bảo chất lượng, đạt theo yêu cầu Bộ iáo dục tạo quy định Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 ghiên cứu sở luận công tác quản phát triển đội ngũ theo CNN 5.2 theo 5.3 hảo sát đánh giá thực trạng GV công tác phát triển đội ngũ thành phố rang tỉnh hánh òa ề xuất biện pháp quản phát triển đội ngũ theo địa bàn thành phố rang tỉnh hánh òa Phương pháp nghiên cứu 6.1 hóm phương pháp nghiên cứu luận: Sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu phân loại hệ thống hoá tài liệu…nhằm xây dựng sở luận đề tài 6.2 hóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn Sử dụng phương pháp điều tra tổng kết kinh nghiệm vấn lấy ý kiến chuyên gia… nhằm khảo sát đánh giá thực trạng vấn đề nghiên cứu khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 6.3 Phương pháp thống kê toán học chương trình xcel nhằm xử kết nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu, đối tượng 7.1 hạm vi nội dung ghiên cứu đề xuất biện pháp quản phòng thành phố rang việc phát triển đội ngũ iáo dục nhằm đạt tạo GVTH 7.2 hạm vi thời gian Số liệu nghiên cứu vòng năm (từ 2010 -2011 đến 2013 - 2014) 7.3 hạm vi không gian đối tượng ồm có 44 trường 615 người địa bàn tồn thành phố rang tỉnh hánh òa BQL trường 87 người chuyên viên phòng D& 12 người Cấu trúc luận văn goài phần mở đầu kết luận khuyến nghị luận văn gồm chương: hương 1: sở luận quản phát triển đội ngũ hương 2: hực trạng đội ngũ theo công tác quản phát triển đội ngũ TH theo CNN thành phố rang tỉnh hánh òa Demo Version - Select.Pdf SDK hương 3: ác biện pháp quản phát triển đội ngũ thành phố rang tỉnh hánh òa ết luận khuyến nghị Danh mục tài liệu tham khảo hụ lục theo ... CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP 64 3.1 sở nguyên tắc xác lập biện pháp 64 3.1.1 sở xác lập... tác quản lý phát triển đội ngũ 3.2 ối tượng nghiên cứu: Biện pháp quản lý phát triển đội ngũ theo chuấn nghề nghiệp thành phố rang tỉnh hánh òa Giả thuy t khoa học ông tác quản lý phát triển đội. .. CÔNG TÁC QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP Ở THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA 34 2.1 hái quát điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội D - thành phố rang tỉnh hánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp ở thành phố nha trang, tỉnh khánh hòa (tt) , Biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp ở thành phố nha trang, tỉnh khánh hòa (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay