Biện pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ hiệu trưởng các trường trung học cơ sở huyện cam lâm, tỉnh khánh hòa (tt)

11 3 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 13:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM LÊ ANH BẰNG BIỆN PHÁP QUẢN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ HUYỆN CAM LÂM, TỈNH KHÁNH HÒA Demo Version - Select.Pdf SDK Chuyên ngành: Quản Giáo dục Mã số: 60140114 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học PGS TS TRẦN VĨNH TƯỜNG Huế, năm 2014 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực, đồng tác giả cho phép sử dụng chưa cơng bố cơng trình khác Huế, tháng 10 năm 2014 Tác giả luận văn Demo Version - Select.Pdf SDK Lê Anh Bằng ii LỜI CẢM ƠN Bằng tất tình cảm chân thành trân trọng nhất, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Giám đốc Đại học Huế; Hiệu trưởng Trường Đại học sư phạm Huế; quý Thầy, giáo Khoa Tâm Giáo dục Trường Đại học sư phạm Huế; quý Thầy, giáo tham gia quản lý, giảng dạy quan tâm, động viên, giúp đỡ tác giả suốt trình học tập, nghiên cứu để hoàn thành luận văn Xin chân thành cám ơn Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm, lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục Đào tạo, Ban lãnh đạo giáo viên trường Trung học sở địa bàn huyện Cam Lâm, quý bạn bè đồng nghiệp gia đình tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu đóng góp ý kiến quý báu suốt trình tác giả thực luận văn Tác giả xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Trần Vĩnh Tường - Người Thầy tận tâm hướng dẫn, tận tình bảo, trau dồi cho tác giả phương pháp nghiên cứu khoa học kiến thức khoa học quản bổ ích Demo Version - Select.Pdf SDK Mặc dù cố gắng, song luận văn chắn tránh khỏi thiếu sót; tác giả kính mong quý thầy, giáo, nhà khoa học bạn đồng nghiệp đóng góp ý kiến, giúp đỡ để việc nghiên cứu tác giả hoàn thiện đạt kết tốt Chân thành cám ơn! Huế, tháng 10 năm 2014 Tác giả luận văn Lê Anh Bằng iii MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa……………………………………………………………………… i Lời cam đoan……………………………………………………………………… ii Lời cảm ơn………………………………………………………………………… iii MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ ĐỒ MỞ ĐẦU chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu 8 Đóng góp luận văn Cấu trúc luận văn NỘI DUNG Chương SỞ LUẬN CỦA CÔNG TÁC QUẢN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘIVersion NGŨ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ Demo - Select.Pdf SDK 1.1 Khái quát lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.2 Một số khái niệm 11 1.2.1 Quản chức quản 11 1.2.2 Quản giáo dục, quản nhà trường 15 1.2.3 Chất lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ Hiệu trưởng 18 1.3 Trường Trung học sở hệ thống giáo dục quốc dân 19 1.3.1 Đặc điểm cấp học Trung học sở 19 1.3.2 Vị trí trường Trung học sở 20 1.3.3 Mục tiêu giáo dục trung học sở 20 1.3.4 Về nội dung giáo dục trung học sở 21 1.3.5 Về phương pháp giáo dục trung học sở 21 1.4 Nhiệm vụ, quyền hạn hoạt động quản trường Trung học sở 22 1.4.1 Nhiệm vụ quyền hạn 22 1.4.2 Hoạt động quản trường Trung học sở 22 1.5 Hiệu trưởng trường Trung học sở 23 1.5.1 Vai trò Hiệu trưởng trường Trung học sở 23 1.5.2 Nhiệm vụ quyền hạn Hiệu trưởng trường Trung học sở 24 1.5.3 Yêu cầu nhân cách người Hiệu trưởng trường Trung học sở 25 1.6 Ý nghĩa việc nâng cao chất lượng đội ngũ Hiệu trưởng trường Trung học sở 29 1.7 Những yếu tố ảnh hưởng đến trình quản nâng cao chất lượng đội ngũ Hiệu trưởng trường Trung học sở 31 1.7.1 Những yếu tố khách quan 31 1.7.2 Những yếu tố chủ quan 32 Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN ĐỘI NGŨ HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ HUYỆN CAM LÂM, TỈNH KHÁNH HÒA 34 2.1 Khái quát tình hình kinh tế - xã hội, giáo dục đào tạo huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa 34 2.1.1 Khái quát vị trí địa tình hình kinh tế - xã hội 34 2.1.2 Khái quát tình hình giáo dục đào tạo 36 2.1.3 Tổng quan giáo dục Trung học sở huyện Cam Lâm 38 2.2 Khái quát trình khảo sát thực trạng 42 2.3 Thực trạng đội ngũ Hiệu trưởng trường Trung học sở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa 43 2.3.1 Về số lượng, cấu trình độ chun mơn, nghiệp vụ 43 2.3.2 Về chất lượng đội ngũ Hiệu trưởng trường Trung học sở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa 45 2.4 Thực trạng công tác quản đội ngũ Hiệu trưởng trường Trung học sở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa 53 2.4.1 Quản công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ Hiệu trưởng 53 Demo Version - Select.Pdf SDK 2.4.2 Quản đội ngũ Hiệu trưởng qua công tác kiểm tra, đánh giá 55 2.4.3 Quản đội ngũ Hiệu trưởng thông qua công tác tổ chức cán 56 2.4.4 Quản đội ngũ Hiệu trưởng thông qua tổ chức Đảng, quyền địa phương 57 2.4.5 Quản đội ngũ Hiệu trưởng thông qua công tác cải cách hành chính, thi đua, khen thưởng 59 2.5 Đánh giá chung công tác quản đội ngũ Hiệu trưởng trường Trung học sở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa 59 2.5.1 Ưu điểm 59 2.5.2 Một số tồn 60 2.5.3 Nguyên nhân tồn 61 Chương BIỆN PHÁP QUẢN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ HUYỆN CAM LÂM, TỈNH KHÁNH HÒA 64 3.1 Định hướng đề xuất biện pháp 64 3.1.1 Căn định hướng nâng cao chất lượng đội ngũ Hiệu trưởng trường Trung học sở 64 3.1.2 Căn định hướng phát triển giáo dục yêu cầu giáo dục Trung học sở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa 65 3.2 Các nguyên tắc xây dựng biện pháp 67 3.2.1 Các biện pháp đề xuất phải mang tính hệ thống đồng 67 3.2.2 Các biện pháp đề xuất phải mang tính khả thi 67 3.2.3 Các biện pháp đề xuất phải đảm bảo tính hiệu 67 3.2.4 Các nguyên tác đề xuất phải đảm bảo tính kế thừa 67 3.3 Các biện pháp quản nâng cao chất lượng đội ngũ Hiệu trưởng trường Trung học sở huyện Cam Lâm 68 3.3.1 Biện pháp bồi dưỡng nâng cao lực nhận thức cho đội ngũ Hiệu trưởng 68 3.3.2 Nhóm biện pháp đào tạo, bồi dưỡng chun mơn, nghiệp vụ 70 3.3.2.1 Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ Hiệu trưởng trường Trung học sở 70 3.3.2.2 Đổi công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ Hiệu trưởng 72 3.3.3 Nhóm biện pháp nâng cao lực quản nhà trường cho đội ngũ Hiệu trưởng trường Trung học sở 74 3.3.3.1 Đẩy mạnh công tác tra, kiểm tra trường Trung học sở 74 3.3.3.2 Tăng cường quản thông tin giáo dục; nghiên cứu khoa học, hội thảo, tham quan học tập cho đội ngũ Hiệu trưởng 75 3.3.3.3 Hồn thiện quy trình đánh giá Hiệu trưởng trường Trung học sở theo Chuẩn hiệu trưởng 76 3.3.3.3.1 Mục tiêu biện pháp 76 3.3.3.3.2 Nội dung cách thức thực 76 Select.Pdf 3.3.3.4 TăngDemo cường Version lãnh đạo- cấp úySDK Đảng công tác quản nâng cao chất lượng Hiệu trưởng trường Trung học sở 79 3.3.4 Nhóm biện pháp công tác tổ chức cán 80 3.3.4.1 Điều tra, khảo sát, đánh giá chất lượng đội ngũ Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng trường Trung học sở 80 3.3.4.2 Thực tốt công tác quy hoạch cán 83 3.3.4.3 Đổi công tác bổ nhiệm, luân chuyển sử dụng Hiệu trưởng 84 3.3.5 Nhóm biện pháp đảm bảo chế độ sách, khuyến khích, động viên Hiệu trưởng 87 3.3.5.1 Đổi công tác thi đua, khen thưởng 87 3.3.5.2 Từng bước hồn thiện chế độ sách đội ngũ Hiệu trưởng 88 3.4 Mối quan hệ biện pháp 89 3.5 Khảo nghiệm nhận thức tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 90 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 94 Kết luận 94 Khuyến nghị 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ ĐỒ Trang Bảng 2.1 Quy mô phát triển giáo dục 38 Bảng 2.2 Thống kê chất lượng hai mặt giáo dục 05 năm gần 39 Bảng 2.3 Thống kê kết công nhận tốt nghiệp học sinh giỏi 40 Bảng 2.4 Đội ngũ cán quản giáo dục giáo viên 41 Bảng 2.5 Thống kê sở vật chất trang thiết bị dạy học 41 Bảng 2.6 Ngân sách giáo dục địa phương 42 Bảng 2.7 Thống kê độ tuổi, thâm niên công tác, số năm làm quản 43 Bảng 2.8 Thống kê trình độ đào tạo, luận trị, quản giáo dục 44 Bảng 2.9 Tổng hợp kết đánh giá phẩm chất trị, đạo đức nghề nghiệp Hiệu trưởng trường Trung học sở huyện Cam Lâm 46 Bảng 2.10 Tổng hợp kết đánh giá lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm Hiệu trưởng trường Trung học sở huyện Cam Lâm 48 Bảng 2.11 Tổng hợp kết đánh giá lực kế hoạch hóa, lực tổ chức Hiệu trưởng trường Trung học sở huyện Cam Lâm 49 Demo - Select.Pdf Bảng 2.12 Tổng hợpVersion kết đánh giá năngSDK lực đạo, kiểm tra, đánh giá Hiệu trưởng trường Trung học sở huyện Cam Lâm 51 Bảng 2.13 Tổng hợp kết đánh giá hình thức bồi dưỡng 53 Bảng 2.14 Tổng hợp kết đánh giá hình thức kiểm tra 55 Bảng 2.15 Tổng hợp kết khảo sát bước quy trình bổ nhiệm 57 Bảng 3.1 Kết khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp 90 đồ 1.1 Mối quan hệ chức quản 14 đồ 1.2 Các yếu tố quản giáo dục 16 đồ 1.3 Mối quan hệ thành tố trình giáo dục 18 đồ 3.1 Mối quan hệ nhóm biện pháp 89 MỞ ĐẦU chọn đề tài Nhân loại bước vào kỷ XXI, kỷ nhiều biến động sâu sắc nhanh chóng lĩnh vực kinh tế, trị, đời sống xã hội Xu hướng tồn cầu hóa đã, thu hút mở ngày nhiều cho quốc gia, dân tộc hội thách thức lớn Trong bối cảnh chung đó, giáo dục đào tạo ngày vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng, nhân tố định đến vận mệnh tương lai quốc gia, dân tộc Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15/6/2004 Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: “Phát triển giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu, động lực quan trọng thúc đẩy nghiệp cơng nghiệp hóa - đại hóa đất nước, điều kiện để phát huy nguồn lực người Đây trách nhiệm toàn Đảng, toàn dân, nhà giáo cán quản giáo dục lực lượng nồng cốt vai trò quan trọng” Do đó, đổi mới, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản giáo dục ln vấn đề cấp thiết tính định thành công hay thất bại hoạt động giáo dục đào tạo Luật Giáo dục (2005) nêu: “Cán quản giáo dục giữ vai trò quan Demo Version - Select.Pdf SDK trọng việc tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động giáo dục”, “Nhà nước kế hoạch xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản giáo dục nhằm phát huy vai trò trách nhiệm cán quản giáo dục, bảo đảm phát triển nghiệp giáo dục” Nghị số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế” rõ: Phải phát triển đội ngũ nhà giáo cán quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục đào tạo; xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo cán quản giáo dục gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng hội nhập quốc tế Cán quản giáo dục cấp phải qua đào tạo nghiệp vụ quản Trong “Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020”, Chính phủ đề nhóm giải pháp, đổi quản giáo dục coi khâu đột phá, điều kiện tiên để nâng cao chất lượng giáo dục Giáo dục Trung học sở phận giáo dục phổ thông hệ thống giáo dục quốc dân Giáo dục Trung học sở tiếp tục hoàn thiện nhân cách cho học sinh, giúp học sinh củng cố phát triển kết giáo dục tiểu học, điều kiện phát huy lực cá nhân, tạo lực người khả tiếp nhận chiếm lĩnh công nghệ cao, đáp ứng xu hội nhập quốc tế Với xu hướng đổi toàn diện giáo dục - đào tạo nay, việc xây dựng đội ngũ cán quản giáo dục phẩm chất tốt, lực quản giỏi, đội ngũ Hiệu trưởng trường Trung học sở việc làm quan trọng hết Để trường Trung học sở vững mạnh, phát triển toàn diện, đạt mục tiêu đề đòi hỏi phải người Hiệu trưởng giỏi, đầy đủ luận cẩm nang với động, sáng tạo, nhiệt tình, trách nhiệm để đưa kết giáo dục nhà trường ngày lên Vai trò, trách nhiệm Hiệu trưởng trường Trung học sở quan trọng Những năm qua, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ lực quản lý, song so với yêu cầu đổi nghiệp giáo dục thời kỳ công nghiệp hóa - đại hóa đất nước đội ngũ Hiệu trưởng trường Trung học sở nhiều hạn chế, bất cập Sự khơng đồng trình độ chuyên môn, chênh lệch, hạn chế kiến thức lực quản lý, làm công tác quản chủ yếu theo kinh nghiệm Version nguyên Demo - Select.Pdf SDK nhân ảnh hưởng tới việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trường trung học sở Đội ngũ Hiệu trưởng trường Trung học sở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đặc điểm nói Cam Lâm huyện nông thành lập vào tháng 04/2007 sở sáp nhập sốhuyện Diên Khánh Thị xã Cam Ranh Hơn mười năm trước, hầu hết đội ngũ Hiệu trưởng trường Trung học sở Cam Lâm bồi dưỡng ngắn hạn công tác quản lý, nhiên kiến thức quản so với khơng phù hợp; nhiều Hiệu trưởng lâu năm chưa bồi dưỡng, đào tạo lại nghiệp vụ quản lý, đổi nghiệp vụ quản chưa cập nhật nên cơng việc vấn đề xuất chế quản thay đổi, Hiệu trưởng tích lũy nhiều kinh nghiệm lúng túng thực thi nhiệm vụ quản nhà trường Mặt khác, số Hiệu trưởng trẻ bổ nhiệm thông qua kỳ thi tuyển, tuyển chọn từ đội ngũ quy hoạch giáo viên giỏi, dù trình độ chun mơn chưa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, thiếu kinh nghiệm quản nên hiệu đạt không cao Tất điều làm cho mâu thuẫn chất lượng, lực quản Hiệu trưởng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục giai đoạn tăng thêm Do đó, nâng cao chất lượng đội ngũ Hiệu trưởng trường Trung học sở nhiệm vụ quan trọng thiết Ngành giáo dục Cam Lâm Đã nhiều cơng trình nhà khoa học giáo dục nghiên cứu vấn đề nêu góc độ tiếp cận khác Tuy nhiên, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, vấn đề chưa nghiên cứu cách hệ thống Xuất phát từ tính cấp thiết nhằm đáp ứng yêu cầu đòi hỏi việc nâng cao chất lượng đội ngũ Hiệu trưởng trường Trung học sở, tác giả chọn vấn đề: Biện pháp quản nâng cao chất lượng đội ngũ Hiệu trưởng trường Trung học sở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa làm đề tài luận văn thạc sĩ Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu luận khảo sát, đánh giá thực trạng đội ngũ Hiệu trưởng trường Trung học sở, đề xuất biện pháp quản nâng cao chất lượng đội ngũ Hiệu trưởng trường Trung học sở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Công tác xây dựng, phát triển đội ngũ Hiệu trưởng trường Trung học sở 3.2 Đối tượngVersion nghiên cứu Demo - Select.Pdf SDK Biện pháp quản nâng cao chất lượng đội ngũ Hiệu trưởng trường Trung học sở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa Giả thuyết khoa học Nếu xác lập thực biện pháp quản phù hợp với yêu cầu đổi chương trình, nội dung phương pháp giáo dục nay, đồng thời phù hợp với điều kiện thực tiễn ngành giáo dục địa phương góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ Hiệu trưởng trường Trung học sở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu sở luận vấn đề quản nâng cao chất lượng đội ngũ Hiệu trưởng trường Trung học sở 5.2 Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản đội ngũ Hiệu trưởng trường Trung học sở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa 5.3 Đề xuất biện pháp quản nâng cao chất lượng đội ngũ Hiệu trưởng trường Trung học sở địa bàn huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa; khảo nghiệm tính cần thiết khả thi biện pháp đề xuất Phương pháp nghiên cứu 6.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu luận Sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp hệ thống hóa tài liệu liên quan để xây dựng sở luận đề tài nghiên cứu 6.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn Sử dụng phương pháp điều tra, vấn, tọa đàm, quan sát sư phạm, phương pháp tổng kết kinh nghiệm, phương pháp lấy ý kiến chuyên gia nhằm khảo sát, đánh giá thực trạng công tác quản nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ Hiệu trưởng trường Trung học sở địa bàn huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa 6.3 Phương pháp thống kê tốn học Nhằm xử số liệu kết thu từ thực trạng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu, khảo sát thực trạng đề xuất biện pháp quản nâng cao chất lượng đội ngũ Hiệu trưởng trường Trung học sở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa Đóng góp luận văn 8.1 Về luận Xác lập làm rõ thêm sở luận công tác quản nâng cao chất Demo Version Select.Pdf SDK lượng đội ngũ Hiệu trưởng -trường Trung học sở 8.2 Về thực tiễn Đánh giá thực trạng công tác quản nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ Hiệu trưởng trường Trung học sở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa Đề xuất biện pháp quản nâng cao chất lượng đội ngũ Hiệu trưởng trường Trung học sở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa Cấu trúc luận văn Ngoài phần mục lục, mở đầu, kết luận khuyến nghị, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, luận văn gồm chương Chương sở luận công tác quản nâng cao chất lượng đội ngũ Hiệu trưởng trường Trung học sở Chương Thực trạng chất lượng đội ngũ Hiệu trưởng trường Trung học sở công tác quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ Hiệu trưởng trường Trung học sở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa Chương Biện pháp quản nâng cao chất lượng đội ngũ Hiệu trưởng trường Trung học sở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa ... chất lượng đội ngũ Hiệu trưởng trường Trung học sở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa Chương Biện pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ Hiệu trưởng trường Trung học sở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. .. Chương Cơ sở lý luận công tác quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ Hiệu trưởng trường Trung học sở Chương Thực trạng chất lượng đội ngũ Hiệu trưởng trường Trung học sở công tác quản lý, nâng cao chất. .. phần nâng cao chất lượng đội ngũ Hiệu trưởng trường Trung học sở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu sở lý luận vấn đề quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ Hiệu trưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ hiệu trưởng các trường trung học cơ sở huyện cam lâm, tỉnh khánh hòa (tt) , Biện pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ hiệu trưởng các trường trung học cơ sở huyện cam lâm, tỉnh khánh hòa (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay