Biện pháp quản lý hoạt độngkiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh THPT huyện cam lâm, tỉnh khánh hòa (tt)

12 1 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 13:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN VĂN NGÔN BIỆN PHÁP QUẢN HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN CAM LÂM, TỈNH KHÁNH HÒA Demo Version - Select.Pdf SDK CHUYÊN NGÀNH: QUẢN GIÁO DỤC MÃ SỐ: 60140114 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ QUANG SƠN Huế, năm 2014 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu kết nghiên cứu ghi luận văn trung thực, đồng tác giả cho phép sử dụng chưa công bố cơng trình khác TÁC GIẢ Nguyễn Văn Ngơn Demo Version - Select.Pdf SDK ii LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Lãnh đạo Trường ĐHSP Huế, Khoa Tâm - Giáo dục, Phòng Sau Đại học, Giảng viên ngồi nhà trường tận tình giảng dạy, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Đặc biệt, tơi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc PGS TS Lê Quang Sơn, người Thầy, người hướng dẫn khoa học tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu để hoàn thành luận văn với kiến thức sâu rộng, kinh nghiệm quý báu với lòng học trò Đồng thời tơi xin chân thành cảm ơn: - Lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Khánh Hòa; - Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên học sinh trường THPT địa bàn huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa; - Gia đình, bạn bè đồng nghiệp,… Demo Version - Select.Pdf SDK Đã động viên khích lệ, đóng góp ý kiến, cung cấp tài liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng chắn luận văn không tránh khỏi thiếu sót, tác giả kính mong góp ý, dẫn quý báu Hội đồng khoa học, thầy giáo, cô giáo đồng nghiệp để tác giả tiếp tục hồn thiện luận văn mình, góp phần nhỏ bé vào phát triển nghiệp giáo dục đào tạo tỉnh Khánh Hòa Khánh Hòa, tháng 10 năm 2014 Tác giả Nguyễn Văn Ngơn iii MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa i Lời cam đoan ii Lời cảm ơn iii MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG LUẬN VĂN MỞ ĐẦU chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Cấu trúc luận văn Version - Select.Pdf SDK NỘI DUNGDemo Chương CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH 10 1.1 Tổng quan nghiên cứu 10 1.1.1 Các nghiên cứu giới 10 1.1.2 Các nghiên cứu Việt Nam 12 1.2 Những khái niệm đề tài 13 1.2.1 Quản lý, Quản giáo dục 13 1.2.2 Hoạt động KT - ĐG KQHT học sinh 16 1.2.3 Quản hoạt động KT - ĐG KQHT học sinh 18 1.3 Cơ sở luận KT - ĐG KQHT học sinh THPT 19 1.3.1 Vai trò, ý nghĩa việc KT - ĐG KQHT học sinh 19 1.3.2 Các chức hoạt động KT - ĐG KQHT HS 22 1.3.3 Những yêu cầu sư phạm hoạt động KT - ĐG kết học tập HS 23 1.3.4 Những nguyên tắc thực hoạt động KT - ĐG kết học tập HS 25 1.3.5 Các hình thức KT - ĐG kết học tập HS 26 1.3.6 Các phương pháp KT - ĐG KQHT HS 27 1.4 luận quản hoạt động KT - ĐG KQHT HS 29 1.4.1 Vai trò, ý nghĩa việc QL hoạt động KT - ĐG KQHT HS 29 1.4.2 Nội dung quản hoạt động KT - ĐG KQHT HS THPT 31 Chương THỰC TRẠNG QUẢN HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THPT HUYỆN CAM LÂM, TỈNH KHÁNH HÒA 39 2.1 Khái quát tình hình kinh tế - xã hội, giáo dục đào tạo huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa 39 2.1.1 Khái quát vị trí địa tình hình kinh tế - xã hội 39 2.1.2 Khái quát tình hình giáo dục đào tạo 40 2.2 Mô tả trình khảo sát 45 2.3 Thực trạng hoạt động KT - ĐG quản KT - ĐG kết học tập HS THPT huyện Cam Lâm 46 2.3.1 Thực trạng hoạt động KT - ĐG kết học tập HS huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa 46 2.4 Thực trạng quản hoạt động KT - ĐG KQHT HS THPT Hiệu trưởng trường THPT huyện Cam Lâm 51 2.4.1 Thực trạng QL xây dựng kế hoạch KT - ĐG KQHT HS 51 Demo - Select.Pdf 2.4.2 Thực trạng Version việc bồi dưỡng nghiệp vụ SDK hoạt động KT - ĐG KQHT cho GV 52 2.4.3 Thực trạng quản nội dung KT - ĐG KQHT HS 53 2.4.4 Thực trạng quản phương pháp KT - ĐG KQHT HS 54 2.4.5 Thực trạng quản hình thức KT - ĐG KQHT HS 56 2.4.6 Thực trạng QL kết hoạt động KT - ĐG KQHT HS 57 2.4.7 Thực trạng quản điều kiện hỗ trợ cho việc thực hoạt động KT - ĐG KQHT HS 59 2.5 Nhận xét, đánh giá chung thực trạng QL hoạt động KT - ĐG biện pháp QL hoạt động KT - ĐG KQHT HS Hiệu trưởng trường THPT huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa 63 2.5.1 Ưu điểm 63 2.5.2 Hạn chế 63 2.5.3 Nguyên nhân 64 Chương CÁC BIỆN PHÁP QUẢN HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 68 3.1 Những nguyên tắc xây dựng biện pháp quản hoạt động KT - ĐG KQHT HS THPT 68 3.1.1 Bảo đảm tính pháp tính khoa học 68 3.1.2 Nguyên tắc biện chứng 68 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính phù hợp tính khả thi 68 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống tồn diện 69 3.1.5 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa phát triển 69 3.2 Các biện pháp quản 69 3.2.1 Nâng cao nhận thức hoạt động KT - ĐG KQHT HS CBQL, GV , HS phụ huynh học sinh 69 3.2.2 Nâng cao lực CBQL GV hoạt động KT - ĐG KQHT HS72 3.2.3 Quản đồng khâu hoạt động KT - ĐG kết học tập HS trường THPT 75 3.2.4 Biện pháp đổi phương pháp dạy học theo hướng hình thành lực tự KT - ĐG 83 3.2.5 Biện pháp tăng cường sở vật chất phục vụ hoạt động KT - ĐG kết học Demo Version - Select.Pdf SDK tập HS THPT 85 3.2.6 Biện pháp tăng cường ứng dụng CNTT hoạt động KT - ĐG kết học tập HS THPT 86 3.2.7 Tăng cường quản - kiểm tra công tác KT - ĐG kết học tập HS 88 3.3 Mối quan hệ biện pháp 89 3.4 Khảo nghiệm tính cấp thiết tính khả thi 90 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 94 KẾT LUẬN 94 KHUYẾN NGHỊ 96 2.1 Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo 96 2.2 Đối với Sở Giáo dục Đào tạo 96 2.3 Đối với Hiệu trưởng trường THPT huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa 97 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT ĐẦY ĐỦ CBQL Cán quản CNH - HĐH Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa CNTT Cơng nghệ thơng tin CSVC Cơ sở vật chất GD Giáo dục GD - ĐT Giáo dục - đào tạo GV Giáo viên HĐ Hoạt động HS Học sinh KQHT Kết học tập KT - ĐG Kiểm tra - đánh giá KT - KN Kiến thức - Kĩ PP Phương pháp PPDH Phương pháp dạy học QL Quản Demo Version - Select.Pdf SDK QLGD Quản giáo dục TBDH Thiết bị dạy học THPT Trung học phổ thông TNKQ Trắc nghiệm khách quan DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ TRONG LUẬN VĂN Trang Bảng 2.1 Bảng thống kê số liệu tổng hợp xếp loại HL-HK tồn tỉnh Khánh Hòa năm học 2013 - 2014 41 Bảng 2.2 Bảng thống kê số liệu tổng hợp xếp loại HL-HK trường THPT địa bàn huyện Cam Lâm năm học 2013 - 2014 41 Bảng 2.3 Thống kê số lượng HS THPT huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa 42 Bảng 2.4 Thống kê tỉ lệ xếp loại học lực HS THPT huyện Cam Lâm 43 Bảng 2.5 Thống kê tỉ lệ xếp loại hạnh kiểm HS THPT huyện Cam Lâm 43 Bảng 2.6 Thống kê kết xếp loại TN THPT HS khối 12 huyện Cam Lâm 43 Bảng 2.7 Thống kê đội ngũ cán quản giáo viên (năm 2013-2014) 45 Bảng 2.8 Bảng thống kê tỉ lệ nhận thức chức HĐ KT - ĐG 46 Bảng 2.9 Thống kê tỉ lệ nhận thức nguyên tắc hoạt động KT - ĐG 47 Bảng 2.10 Thống kê lực xây dựng nội dung KT - ĐG 49 Bảng 2.11 Thống kê mức độ sử dụng phương pháp, hình thức KT - ĐG KQHT GV kiểm tra định kỳ trường THPT huyện 49 Bảng 2.12 Thống kê ý kiến HS yêu cầu đạt kết cao KT - ĐG 51 Bảng 2.13 Thống kê mức độ thực việc xây dựng kế hoạch KT - ĐG 51 DemokêVersion - Select.Pdf Bảng 2.14 Thống mức độ thực việc bồiSDK dưỡng hoạt động KT - ĐG 52 Bảng 2.15 Thống kê mức độ thực triển khai yêu cầu KT - ĐG theo chuẩn kiến thức kĩ 53 Bảng 2.16 Thống kê phương pháp KT - ĐG GV sử dụng thường xuyên trường THPT huyện 54 Bảng 2.17 Thống kê kết thực phương pháp KT - ĐG GV sử dụng thường xuyên trường THPT huyện 55 Bảng 2.18 Thống kê kế hoạch thực hình thức KT - ĐG thực trường THPT địa bàn huyện Cam Lâm 56 Bảng 2.19 Thống kê tỉ lệ số lượng mức độ nhận thức công tác QL xử kết hoạt động KT - ĐG 57 Bảng 2.20 Thống kê biện pháp QL kết hoạt động KT - ĐG kết học tập HS THPT huyện Cam Lâm 58 Bảng 2.21 Thống kê mức độ thực việc QL CSVC, TBDH phục vụ cho hoạt động KT - ĐG kết học tập HS THPT địa bàn huyện Cam Lâm 60 Bảng 3.1 Kết khảo nghiệm tính cấp thiết tính khả thi biện pháp 91 Sơ đồ 1.1 Mối quan hệ trình đánh giá chất lượng dạy học 29 Demo Version - Select.Pdf SDK MỞ ĐẦU chọn đề tài Trong Nghị Hội nghị Trung ương khóa XI đổi toàn diện Giáo dục Đào tạo Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam nêu rõ: “Giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu, nghiệp Đảng, Nhà nước toàn dân Đầu tư cho giáo dục đầu tư phát triển, …”, “Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài Chuyển mạnh trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện lực phẩm chất người học Học đôi với hành; luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình giáo dục xã hội” Trong kỷ XXI, với phát triển mạnh mẽ cách mạng khoa học cơng nghệ GD nhân loại có bước tiến vượt bậc Xã hội ngày phát triển đặt yêu cầu ngày cao lĩnh vực GD - ĐT, đòi hỏi GD - ĐT vừa phải đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng nhân dân, vừa phải đảm bảo nguồn lực cho xã hội Để đáp ứng yêu cầu đó, mục tiêu quan trọng cải cách giáo dục phổ thơng, đổi chương trình phương pháp giảng dạy nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo Demo Version - Select.Pdf SDK HS phát triển nhân cách người học cách toàn diện Đồng thời với việc đổi phương pháp dạy học, công tác KT - ĐG KQHT HS phải chuyển biến mạnh mẽ theo hướng phát triển trí thơng minh sáng tạo HS, khuyến khích tính vận dụng linh hoạt, sáng tạo kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo học vào thực tiễn, đánh giá dựa theo lực thực người học KT - ĐG KQHT HS thành tố quan trọng trình dạy học, việc KT - ĐG khơng nhằm mục đích đánh giá KQHT HS mà nguồn thơng tin ngược giúp người dạy, người QL nắm bắt PP, chất lượng giảng dạy để từ điều chỉnh hoạt động dạy QL đạt hiệu cao Tuy nhiên, để đánh giá kết người học cách khách quan trung thực, để có PP đánh giá KQHT cách xác điều mà nhà GD, nhà QLGD cần quan tâm Trong nhà trường THPT nay, việc đổi phương pháp dạy học yêu cầu cấp bách có tính đột phá để nâng cao chất lượng dạy học Việc đổi phương pháp dạy học đòi hỏi phải tiến hành cách đồng tồn diện, từ mục đích, nội dung phương pháp dạy học làm thay đổi việc KT-ĐG Đồng thời, KT-ĐG động lực đổi phương pháp dạy học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đảm bảo thực mục tiêu GD đặt Thực tế cho thấy, nhận thức công tác KT - ĐG số phận CBQL, GV HS chưa thật đắn đầy đủ; lực đội ngũ CBQL GV công tác KT-ĐG nhiều hạn chế; điều kiện vật chất kĩ thuật trường THPT chưa đáp ứng nhu cầu đổi KT-ĐG, điều gây trở ngại lớn việc đổi công tác KT-ĐG phát triển giáo dục Cũng khơng nằm ngồi khó khăn trở ngại đó, cơng tác KTĐG KQHT HS trường THPT địa bàn huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa chưa Hiệu trưởng trường quan tâm mức, chưa trọng đến biện pháp QL hoạt động KT-ĐG chưa đồng bộ, công tác thường thả giao cho tổ chuyên môn GV mơn Vì mà dẫn đến đánh giá KQHT HS chưa thống nhất, chưa phản ánh vai trò, tầm quan trọng hoạt động đổi GD Vì vậy, việc QL hoạt động KT-ĐG KQHT HS việc làm cần thiết Hiệu trưởng nhà trường Nếu khơng có biện pháp QL đồng đạo kịp thời, xa rời thực tế chạy theo thành tích dẫn đến đánh giá sai chất lượng đào tạo, gây tác hại to lớn việc đào tạo sử dụng nguồn nhân lực, rào cản trình đổi phát triển ngành GD Xuất phát từ lí trên, chúng tơi nhận thấy vấn đề mang tính thời sự, vừa có ý nghĩa luận vừa có ý nghĩa thực tiễn cao Do chọn đề tài - Select.Pdf “Biện phápDemo quản lýVersion hoạt động KT-ĐG kếtSDK học tập học sinh THPT huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa” để làm luận văn tốt nghiệp cao học chuyên ngành QLGD, với mong muốn tìm biện pháp phù hợp nhằm thúc đẩy tiến trình đổi công tác KT-ĐG KQHT HS trường THPT huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa, nâng cao hiệu cơng tác KT-ĐG KQHT HS góp phần nâng cao chất lượng GD - ĐT bậc THPT huyện thời gian tới Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu sở luận thực tiễn QL hoạt động KT - ĐG KQHT HS trường THPT huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa, từ đề xuất biện pháp QL Hiệu trưởng hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trường THPT huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu: Hoạt động KT - ĐG kết học tập HS trường THPT huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa 3.2 Đối tượng nghiên cứu: Các biện pháp QL Hiệu trưởng HĐ KT - ĐG KQHT HS trường THPT huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa Giả thuyết khoa học Nếu thực đồng biện pháp QL Hiệu trưởng hoạt động KT - ĐG KQHT HS cách phù hợp khoa học tác động tích cực đến việc giảng dạy GV học tập HS, nâng cao hiệu hoạt động KT ĐG KQHT góp phần nâng cao chất lượng GD- ĐT trường THPT huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu sở luận QL hoạt động KT - ĐG KQHT HS THPT 5.2 Khảo sát, đánh giá thực trạng quản Hiệu trưởng hoạt động KT - ĐG KQHT học sinh THPT huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa 5.3 Đề xuất biện pháp quản hoạt động KT - ĐG KQHT học sinh trường THPT huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa Phương pháp nghiên cứu 6.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu luận: Sử dụng PP phân tích, tổng hợp tài liệu, hệ thống hóa tài liệu…nhằm xây dựng sở luận đề tài 6.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Sử dụng PP điều tra, tổng kết kinh nghiệm, lấy ý kiến chuyên gia…nhằm khảo sát, đánh giá thực trạng vấn đề nghiên cứu khảo nghiệm tính cần thiết, tính khả thi biện pháp đề xuất 6.3 Sử dụng phương pháp thống kê toán học để xử kết nghiên cứu Demo Version - Select.Pdf SDK Phạm vi nghiên cứu 7.1 Phạm vi nội dung : Nghiên cứu đề xuất biện pháp QL Hiệu trưởng hoạt động KT - ĐG KQHT HS 7.2 Khách thể khảo sát : CBQL, GV HS trường THPT huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa (gồm trường: THPT Đồn Thị Điểm, THPT Trần Bình Trọng, THPT Nguyễn Huệ) Cấu trúc luận văn - Phần mở đầu - Phần nội dung, gồm chương : + Chương 1: Cơ sở luận HĐ KT - ĐG KQHT HS trường THPT + Chương 2: Thực trạng QL hoạt động KT - ĐG KQHT HS trường THPT huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa + Chương 3: Các biện pháp đề xuất - Phần kết luận khuyến nghị - Danh mục tài liệu tham khảo - Phụ lục ... 1.4.2 Nội dung quản lý hoạt động KT - ĐG KQHT HS THPT 31 Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THPT HUYỆN CAM LÂM, TỈNH KHÁNH HÒA ... Chương CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 68 3.1 Những nguyên tắc xây dựng biện pháp quản lý hoạt động KT - ĐG KQHT HS THPT ... KQHT HS THPT 5.2 Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý Hiệu trưởng hoạt động KT - ĐG KQHT học sinh THPT huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa 5.3 Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động KT - ĐG KQHT học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý hoạt độngkiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh THPT huyện cam lâm, tỉnh khánh hòa (tt) , Biện pháp quản lý hoạt độngkiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh THPT huyện cam lâm, tỉnh khánh hòa (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay