Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường trung học phổ thông thị xã hương trà, tỉnh thừa thiên huế (tt)

15 5 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 13:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRẦN ĐẠI NGHĨA BIỆN PHÁP QUẢN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THỊ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Demo Version - Select.Pdf SDK Chuyên ngành: QUẢN GIÁO DỤC Mã số: 60 14 01 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS TRẦN XUÂN BÁCH Huế, Năm 2014 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Trần Đại Nghĩa Demo Version - Select.Pdf SDK ii Với tình cảm chân thành, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Khoa Tâm giáo dục, Phòng Đào tạo sau Đại học Trường Đại học sư Phạm Huế quý thầy cô tham gia quản lý, giảng dạy giúp đỡ tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Tiến sĩ Trần Xuân Bách, người tận tình giúp đỡ động viên tơi q trình thực đề tài nghiên cứu Tôi xin trân trọng cảm ơn đến thầy cô giáo cán quản lý, giáo viên em học sinh trường trung học phổ thông thị Hương Trà tận tình cung cấp thơng tin giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu, hồn thành luận văn Demo Version - Select.Pdf SDK Trong trình học tập nghiên cứu, cố gắng số điều kiện khách quan, điều kiện nghiên cứu hạn chế, nên luận văn khơng tránh khỏi sai sót, kính mong q thầy cô giáo, đồng nghiệp bạn bè tiếp tục giúp đỡ, góp ý Tơi xin nghiêm túc tiếp thu lấy làm học kinh nghiệm Huế, tháng năm 2014 Tác giả Trần Đại Nghĩa iii MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA i LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG A MỞ ĐẦU chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 10 Khách thể đối tượng nghiên cứu 11 Giả thuyết khoa học 11 Nhiệm vụ nghiên cứu 11 Phương pháp nghiên cứu 11 Phạm vi nghiên cứu 12 Đóng gópDemo đề tài 12 Version - Select.Pdf SDK Cấu trúc luận văn 12 B NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 13 CHƯƠNG CƠ SỞ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 13 1.1 Khái quát lịch sử vấn đề nghiên cứu 13 1.2 Các khái niệm đề tài 16 1.2.1 Quản 16 1.2.2 Quản giáo dục 17 1.2.3 Quản nhà trường 19 1.2.4 Hoạt động giáo dục 21 1.2.5 Hoạt động giáo dục lên lớp 21 1.2.6 uản hoạt động giáo dục lên lớp 22 Hoạt động giáo dục lên lớp trường thpt 23 1.3.1 Vị trí HĐGDNGLL trường THPT 23 1 .2 Vai trò hoạt động giáo dục lên lớp 25 1.3.3 Mục tiêu hoạt động giáo dục lên lớp trường THPT 25 1.3.4 Nhiệm vụ hoạt động giáo dục lên lớp trường THPT 26 .5 Các nguyên tắc tổ chức HĐGDNGLL trường THPT 27 .7 Hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngồi lên lớp trường THPT 28 .8 uy trình tổ chức hoạt động giáo dục ngồi lên lớp trường THPT 30 1.4 Quản HĐGDNGLL trường trung học phổ thông 32 1.4.1 Quản việc xây dựng kế hoạch HĐGDNGLL 32 1.4.2 Quản việc tổ chức thực kế hoạch HĐGDNGLL trường THPT 32 1.4.3 Chỉ đạo, phối hợp thực kế hoạch HĐGDNGLL trường THPT 33 1.4.4 Quản việc giám sát, kiểm tra, đánh giá HĐGDNGLL trường THPT 34 1.4.5 Quản nguồn lực cho HĐGDNGLL trường THPT 35 TIỂU KẾT CHƯƠNG 36 CHƯƠNG THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THỊ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 37 2.1 Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế - hội Thị Hương Trà, Tỉnh Thừa ThiênVersion Huế 37 Demo - Select.Pdf SDK 2.1.1 Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên 37 2.1.2 Tình hình phát triển kinh tế - hội 37 2.2 Khái quát tình hình phát triển giáo dục đào tạo trường THPT Thị Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế 38 2.3 Thực trạng hoạt động giáo dục lên lớp trường THPT Thị Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế 40 .1 Khái quát trình khảo sát 40 2.3.2 Nhận thức cán quản lý, giáo viên, học sinh HĐGDNGLL 40 2.3.3 Thực trạng tổ chức, thực HĐGDNGLL trường THPT Thị Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế 43 2.3.4 Nội dung hình thức tổ chức HĐGDNGLL 45 .5 Điều kiện, phương tiện, phương pháp tổ chức HĐGDNGLL 46 2.4 Thực trạng quản HĐGDNGLL trường Trung học phổ thông Thị Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 48 2.4.1 Quản việc xây dựng kế hoạch HĐGDNGLL 48 2.4.2 Quản việc tổ chức, phối hợp thực HĐGDNGLL 51 2.4.3 Chỉ đạo, phối hợp tổ chức HĐGDNGLL 53 2.4.4 Quản nguồn nhân lực cho HĐGDNGLL 56 2.4.5 Quản việc kiểm tra, đánh giá kết thực HĐGDNGLL 58 2.5 Đánh giá thực trạng nguyên nhân 60 2.5.1 Hiệu quản HĐGDNGLL trường THPT Thị Hương Trà 60 2.5.2 Những kết đạt 61 2.5.3 Những tồn tại, hạn chế 61 2.5.4 Nguyên nhân hạn chế 62 TIỂU KẾT CHƯƠNG 63 CHƯƠNG BIỆN PHÁP QUẢN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THỊ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 65 Các nguyên tắc xây dựng biện pháp 65 1.1 Xây dựng biện pháp đảm bảo thực mục tiêu, quản hoạt động giáo dục lên lớp 65 Demo Version - Select.Pdf SDK 1.2 Xây dựng biện pháp quản hoạt động giáo dục lên lớp phù hợp với thực tiễn 65 Xây dựng biện pháp phải đảm bảo tính pháp 66 1.4 Xây dựng biện pháp phải đảm bảo phù hợp đặc điểm tâm sinh lý, lứa tuổi, phù hợp với địa phương, phát huy tính tích cực, tự giác, động, sáng tạo học sinh 65 1.5 Xây dựng biện pháp phải đảm bảo tính hệ thống tính đồng 66 3.2 Biện pháp quản hoạt động giáo dục lên lớp trường Trung học phổ thông Thị Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế 66 2.1 Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho lực lượng tham gia hoạt động giáo dục lên lớp 66 2.2 Thành lập củng cố ban đạo hoạt động giáo dục lên lớp 68 Xây dựng hồn thiện cơng tác kế hoạch hóa hoạt động giáo dục lên lớp 70 .2.4 Tăng cường quản nguồn nhân lực cho hoạt động giáo dục ngồi lên lớp cách có hiệu 74 3.2.5 Phát huy vai trò nòng cốt Đồn niên, phối hợp lực lượng giáo dục nhà trường để tổ chức HĐGDNGLL 77 3.2.6 Vận dụng linh hoạt thường xuyên thực biện pháp kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm hoạt động giáo dục lên lớp 79 2.7 Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, lực tổ chức cho lực lượng tham gia HĐGDNGLL 81 3.2.8 Tạo điều kiện hỗ trợ thời gian, tài chính, sở vật chất cho hoạt động giáo dục lên lớp 83 2.9.Đổi nội dung, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp 85 3.3 Mối quan hệ biện pháp 87 3.4 Khảo nghiệm thử nghiệm biện pháp 87 3.4.1 Khảo nghiệm tính cần thiết, tính khả thi biện pháp 87 Demo Version - Select.Pdf SDK 3.4.2 Thử nghiệm biện pháp 89 TIỂU KẾT CHƯƠNG 93 C KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 94 Kết luận 94 Khuyến nghị 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT CBQL : Cán quản CNH- HĐH : Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa CSVC : Cơ sở vật chất GD&ĐT : Giáo dục đào tạo GVCN : Giáo viên chủ nhiệm HĐGDNGLL : Hoạt động giáo dục lên lớp KT- XH : Kinh tế hội TDTT : Thể dục thể thao THPT : Trung học phổ thông TNCS : Thanh niên cộng sản UBND : Ủy ban nhân dân Demo Version - Select.Pdf SDK DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Tổng hợp tình hình học sinh trường Trung học phổ thông Thị Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế 39 Bảng 2.2 Tình hình sở vật chất trường Trung học phổ thông Thị Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế 39 Bảng 2.3 Thống kê đánh giá hạnh kiểm học sinh trường Trung học phổ thông Thị Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế 39 Bảng 2.4 Thống kê đánh giá kết học tập học sinh trường Trung học phổ thông Thị Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế 40 Bảng 2.5 Mức độ nhận thức cần thiết HĐGDNGLL trường THPT Thị Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế 41 Bảng 2.6 Mức độ nhận thức vai trò HĐGDNGLL trường THPT Thị Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế 41 Bảng 2.7 Nhận thức mức độ yêu thích học sinh HĐGDNGLL trường THPT Thị Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế 42 Bảng 2.8 Nhận thứcVersion học sinh tác dụng SDK HĐGDNGLL đến trình học Demo - Select.Pdf tập rèn luyện học sinh 42 Bảng 2.9 Đánh giá học sinh mức độ tổ chức, mức độ tham gia tính hiệu HĐGDNGLL tổ chức trường theo chương trình Bộ GD&ĐT 43 Bảng 2.10 Đánh giá học sinh mức độ tổ chức, mức độ tham gia học sinh tính hiệu hình thức tổ chức HĐGDNGLL trường 45 Bảng 2.11 Ý kiến học sinh thuận lợi khó khăn việc tham gia HĐGDNGLL 47 Bảng 2.12 Ý kiến CB L, giáo viên chủ nhiệm giáo viên việc lập kế hoạch thực hiện, tính hiệu thực kế hoạch HĐGDNGLL trường 48 Bảng 2.1 Ý kiến CB L, giáo viên chủ nhiệm giáo viên xây dựng kế hoạch HĐGDNGLL trường 50 Bảng 2.14 Cán quản lý, giáo viên đánh giá mức độ thực tính hiệu HĐGDNGLL tổ chức trường theo chủ đề hàng tháng 51 Bảng 2.15 Đánh giá CB L, giáo viên chủ nhiệm giáo viên mức độ tổ chức thực hiện, tính hiệu thực hình thức tổ chức HĐGDNGLL 52 Bảng 2.16 Ý kiến CBQL biện pháp đạo điều hành, tổ chức để nâng cao hiệu quản HĐGDNGLL 54 Bảng 2.17 Ý kiến CB L, giáo viên chủ nhiệm giáo viên việc chịu trách nhiệm điều hành, tổ chức HĐGDNGLL 54 Bảng 2.18 Ý kiến CB L, giáo viên chủ nhiệm giáo viên mức độ phối hợp tổ chức thực hiện, tính hiệu thực với lực lượng tham gia HĐGDNGLL trường 55 Bảng 2.19 Ý kiến CB L, giáo viên chủ nhiệm giáo viên kiến thức, kỹ năng, lực cần có việc quản HĐGDNGLL trường 56 Bảng 2.20 Ý kiến CB L, giáo viên chủ nhiệm giáo viên biện pháp kiểm tra, đánh giá HĐGDNGLL trường 58 Bảng 2.21 Nhận định đánh giá CB L, giáo viên chủ nhiệm giáo viên mức độ hiệu HĐGDNGLL trường 60 Bảng 3.1 Kết khảo nghiệm mức độ cần thiết biện pháp 88 Bảng 3.2 Kết khảo nghiệm tính khả thi biện pháp đề xuất 89 Demo Version - Select.Pdf SDK Bảng 3.3 Kết khảo nghiệm mức độ cần thiết việc bồi dưỡng, tập huấn 91 Bảng 3.4 Kết khảo nghiệm mức độ hiệu sau bồi dưỡng 92 A MỞ ĐẦU DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong năm gần đây, trước yêu cầu ngày cao hội giáo dục, Đảng Nhà nước ta tập trung đưa sách lãnh đạo, đầu tư cho giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo Việt Nam bước phát triển ngang tầm với khu vực giới Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII khẳng định: “Giáo dục - đào tạo quốc sách hàng đầu”, Nghị Đại hội Đảng lần thứ IX nhấn mạnh: “Phát triển giáo dục đào tạo động lực quan trọng thúc đẩy nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa, điều kiện để phát huy nguồn lực người - yếu tố để phát triển hội, tăng trưởng kinh tế nhanh bền vững” Nghị Đại hội Đảng lần thứ X tiếp tục nêu rõ: “Về giáo dục đào tạo, phấn đấu để lĩnh vực với khoa học công nghệ thực quốc sách hàng đầu, thông qua việc đổi toàn diện giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chấn hưng giáo dục Việt Nam” Giáo dục đứng trước sứ mệnh nặng nề hội đặt ra, phải giải nhiều vấn đề phức tạp bối cảnh tồn cầu hóa hội Demo Version - Select.Pdf SDK nhập Tìm hiểu giới đại, phác họa tranh chung đặc điểm yêu cầu nó, từ tìm giải pháp nhằm giải có hiệu vấn đề giáo dục nói chung nhiệm vụ dạy học nhà trường nói riêng việc làm có ý nghĩa thiết thực cán quản giáo dục, góp phần chung sức toàn Đảng, toàn dân thực thành công nghiệp phát triển giáo dục nước nhà Với mục tiêu đến năm 2020, Việt Nam từ nước nông nghiệp trở thành nước công nghiệp, hội nhập với cộng đồng quốc tế Để thực mục tiêu trên, đòi hỏi tổ chức, cá nhân phải nhanh chóng tiếp cận hòa nhập vào phát triển chung nhân loại Mặt dân trí phải nâng cao nhằm cung cấp nguồn nhân lực phát triển số lượng, lẫn chất lượng Với yêu cầu cấp thiết đó, nhiệm vụ ngành giáo dục đào tạo phải trang bị kiến thức cho người học khơng có tri thức lĩnh hội nhà trường mà phải có lực chiếm lĩnh tri thức cách chủ động, sáng tạo; đồng thời, người học phải có lực giải vấn đề, có kiến thức chun mơn kỹ nghề nghiệp, kỹ giao tiếp, ứng xử, tổ chức, tư độc lập, lực tốt, có lĩnh, ý thức làm chủ sáng tạo, có khả thích ứng hợp tác với cộng đồng công việc sống hàng ngày Theo A.Carrel, “Giáo dục thiên trí thức tạo người có óc mà khơng tim” Chính thế, ngồi học khóa lớp, học sinh thường tham gia hoạt động nhóm nhằm trao đổi thơng tin, giải trí sau học căng thẳng lớp Nhu cầu giao tiếp, tự khẳng định niên ngày tăng cao phù hợp với bốn trụ cột giáo dục kỉ XXI mà UNESCO đưa ra: “Học để biết, học để làm, học để chung sống học để tự khẳng định mình” Như đèn soi sáng cho người đặc biệt hệ trẻ học tập rèn luyện thân Ngày nay, bàn đến cơng tác giáo dục khơng người cho phát triển giáo dục phát triển, khai thác tiềm trí tuệ, phát triển nghề nghiệp, nên quan tâm đến đổi nội dung chương trình dạy học mơn khoa học công nghệ mà quên việc đào tạo kỹ mềm, nhằm hình thành phát triển nhân cách, rèn luyện người động, sáng tạo, có khả tự quản, tổ chức hoạt động, lập kế hoạch, kiểm tra đánh giá… Điều quan trọng hình thành phẩm chất tâm như: tình yêu q hương đất nước, lòng nhân ái, tính cộng đồng, động, sáng tạo, tự tin, có ý chí…, giá trị đạo đức cần có người lao động thời kỳ Cơng nghiệp hóa Hiện đại hóa Như vậy, giá trị người khơng thơng qua học lớp, mà thơng qua loại hình hoạt động giáo dục ngồi lên lớp Demo Hoạt động giáoVersion dục ngoài- Select.Pdf lên lớp làSDK khâu, phận tồn q trình giáo dục, góp phần tạo thống nhất, khép kín q trình giáo dục nhà trường, trình giáo dục trình dạy học hai trình phận trình giáo dục tổng thể Trong trình dạy học, việc truyền thụ cho học sinh tri thức khoa học cách có hệ thống mà ln hướng đến việc giáo dục nhân cách hình thành kỹ sống, phát huy vai trò chủ thể, tích cực hoạt động nhà trường ngồi hội Có thể khẳng định rằng, việc tổ chức hoạt động giáo dục nhà trường chưa thật thống đạo tổ chức hoạt động giáo dục Đơi thực chồng chéo hoạt động Việc triển khai, tổ chức thực qua loa, khơng trọng trường trung học có nhiệm vụ “Tổ chức giảng dạy, học tập hoạt động giáo dục khác theo chương trình giáo dục phổ thơng” “Hoạt động giáo dục ngồi lên lớp bao gồm hoạt động ngoại khoá khoa học, văn học, nghệ thuật, thể dục thể thao, an tồn giao thơng, phòng chống tệ nạn hội, giáo dục giới tính, giáo dục pháp luật nhằm phát triển toàn diện bồi dưỡng khiếu; hoạt động vui chơi, tham quan, du lịch, giao lưu văn hố, giáo dục mơi trường; hoạt động hội, từ thiện phù hợp với đặc điểm sinh lứa tuổi học sinh”[2, tr.1- 12] Tầm quan trọng cơng tác giáo dục ngồi lên lớp ngày đề cao Bộ Giáo dục Đào tạo thức đưa mơn học “Giáo dục ngồi lên lớp” vào chương trình phân ban lớp 10 từ năm học 2006- 2007 Rõ ràng, hoạt động giáo dục lên lớp phận q trình giáo dục Thơng qua hoạt động này, học sinh củng cố mở rộng tri thức, rèn luyện kỹ năng, phát triển xúc cảm, tình cảm thân lực riêng ua đó, em thể khả chủ động, sáng tạo tích cực thân hoạt động Trong năm qua, trường trung học phổ thơng Tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung Thị Hương Trà nói riêng quan tâm đến hoạt động giáo dục lên lớp Tuy nhiên, trình quản lý, tổ chức, kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục lên lớp chưa đem lại hiệu Đa số hoạt động ngồi lên lớp “giao khốn” cho Đồn niên đảm trách Nhìn chung, việc quản hoạt động giáo dục lên lớp Hiệu trưởng nhiều hạn chế, chưa đảm bảo yêu cầu phát triển giáo dục toàn diện theo mục tiêu chung giáo dục Vì vậy, để đạt kết tốt hoạt động giáo dục ngồi lên lớp đòi hỏi người Hiệu trưởng cần -cóSelect.Pdf biện SDK pháp quản lý, tổ chức, kiểm tra đánh Demo Version giá cách khoa học Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh theo định hướng Đảng nhà nước đề Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn việc nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động giáo dục lên lớp, tác giả chọn nghiên cứu đề tài: “Biện pháp quản hoạt động giáo dục lên lớp trường trung học phổ thông Thị Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế” MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Trên sở nghiên cứu sở luận thực trạng cơng tác quản hoạt động giáo dục ngồi lên lớp trường Trung học phổ thông Thị Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế, nhằm tìm ưu điểm, hạn chế nguyên nhân dẫn đến thực trạng Từ đó, đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu quản hoạt động giáo dục lên lớp trường Trung học phổ thông Thị Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế 10 KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 3.1 Khách thể nghiên cứu Hoạt động giáo dục lên lớp trường Trung học phổ thông Thị Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế 3.2 Đối tượng nghiên cứu Quản hoạt động giáo dục lên lớp trường trung học phổ thông Thị Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Việc tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp trường trung học phổ thông Thị Hương Trà quan tâm có hạn chế Bên cạnh đó, việc quản Hiệu trưởng hoạt động giáo dục lên lớp chưa tiếp cận mục tiêu, yêu cầu chức quản giáo dục Nếu xác định rõ sở luận đánh giá thực trạng đề xuất biện pháp quản hoạt động giáo dục lên lớp hợp lý, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh trường Trung học phổ thông Thị Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 5.1 Nghiên cứu sở luận quản hoạt động giáo dục lên lớp trường Trung học phổ thông Demo Version - Select.Pdf SDK 5.2 Khảo sát thực trạng hoạt động giáo dục ngồi lên lớp cơng tác quản hoạt động giáo dục lên lớp trường Trung học phổ thông Thị Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế 5.3 Đề xuất biện pháp quản hoạt động giáo dục lên lớp trường Trung học phổ thông Thị Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 6.1 Phương pháp nghiên cứu luận - Phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa vấn đề luận liên quan đến đề tài nghiên cứu 6.2 Phương pháp điều tra Xây dựng phiếu điều tra dựa sở luận, mục đích nghiên cứu Trong gồm loại phiếu: + Phiếu hỏi dành cho cán quản (Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng; Bí thư, Phó Bí thư Đồn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; tổ trưởng, tổ phó chun mơn) + Phiếu hỏi dành cho giáo viên chủ nhiệm, giáo viên môn + Phiếu hỏi dành cho học sinh 11 6.3 Các phương pháp bổ trợ uan sát, lấy ý kiến chuyên gia 6.4 Phương pháp sử dụng toán thống kê để phân tích xử số liệu nhằm định lượng kết nghiên cứu 6.5 Phương pháp khảo nghiệm Nhằm kiểm tra tính cần thiết, tính khả thi biện pháp đề xuất PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đề tài tập trung chủ yếu nghiên cứu công tác quản hoạt động giáo dục lên lớp theo chương trình phân ban trường Trung học phổ thông Thị Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế Gồm trường: Trung học phổ thơng Bình Điền, Trung học phổ thông Đặng Huy Trứ, Trung học phổ thông Hương Trà, Trung học phổ thông Hương Vinh Nghiên cứu thực trạng quản hoạt động giáo dục lên lớp trường Trung học phổ thông Thị Hương Trà năm gần đây, đặc biệt năm học 2013- 2014 ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI ua nghiên cứu luận quản giáo dục nói chung quản HĐGDNGLL nói riêng, để hệ thống kiến thức quản hiểu rõ, nắm nguyên tắc biện pháp quản Từ đó, lựa chọn đưa biện pháp quản hoạt độngDemo giáo dục lên lớp cácSDK trường Trung học phổ thông Thị Version - Select.Pdf Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế, nhằm thực mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh theo định hướng Đảng nhà nước CẤU TRÚC LUẬN VĂN A Phần mở đầu B Phần nội dung Chương 1: Cơ sở luận hoạt động giáo dục lên lớp trường Trung học phổ thông Chương 2: Thực trạng cơng tác quản hoạt động giáo dục ngồi lên lớp trường Trung học phổ thông Thị Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế Chương 3: Biện pháp quản hoạt động giáo dục lên lớp trường Trung học phổ thông Thị Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế C Phần kết luận khuyến nghị * Kết luận * Khuyến nghị - Tài liệu tham khảo - Phụ lục 12 ... cứu Hoạt động giáo dục lên lớp trường Trung học phổ thông Thị xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế 3.2 Đối tượng nghiên cứu Quản lý hoạt động giáo dục lên lớp trường trung học phổ thông Thị xã Hương. .. luận hoạt động giáo dục lên lớp trường Trung học phổ thông Chương 2: Thực trạng công tác quản lý hoạt động giáo dục lên lớp trường Trung học phổ thông Thị xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế Chương... 63 CHƯƠNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 65 Các nguyên tắc xây dựng biện pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường trung học phổ thông thị xã hương trà, tỉnh thừa thiên huế (tt) , Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường trung học phổ thông thị xã hương trà, tỉnh thừa thiên huế (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay