Biện pháp quản lý hoạt động đào tạo ngành quản trị văn phòng – lưu trữ theo tiếp cận đảm bảo chất lượng ở trường cao đẳng sư phạm nha trang (tt)

13 10 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 13:10

c đội ngũ cán công chức, viên chức quan, tổ chức theo chủ trương Đảng nhà nước, thực công tác xã hội hóa giáo dục, đa dạng hóa loại hình, ngành nghề đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội đất nước nói chung tỉnh Khánh Hòa nói riêng Trong vài năm trở lại trường CĐSP Nha Trang mạnh dạn mở ngành đào tạo QTVP-LT, ngành nhiều mẻ song thu hút quan tâm người học xã hội, đặc biệt với hệ thống quan, tổ chức địa bàn tỉnh nhà số vùng lân cận Chính vậy, việc đào tạo ngành học giai đoạn đòi hỏi phải có đầu tư kỹ càng, đặc biệt chất lượng sản phẩm đầu phải đảm bảo yêu cầu xã hội Quản tốt hoạt động đào tạo theo tiêu chí tiếp cận ĐBCL chìa khóa giúp nhà trường việc định hướng cho sản phẩm đầu ngành học, từ việc tổ chức đào tạo hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ngành nghề, đáp ứng yêu cầu xã hội Nếu xác lập hệ thống tiêu chí theo tiếp cận ĐBCL, đồng thời đề xuất biện pháp thực thi nhằm quản tốt hoạt động đào tạo chắn phát huy vai trò nhà trường việc nâng cao chất lượng đào tạo ngành nghề, đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cho xã hội giai đoạn đổi Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu số vấn đề sở luận công tác ĐBCL đào tạo, xác lập tiêu chí ĐBCL vận dụng nhà trường 5.2 Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản hoạt động đào tạo ngành QTVP-LT Trường CĐSP Nha Trang Tham chiếu kết đào tạo với xã hội, so sánh thực tế với tiêu chí ĐBCL 5.3 Đề xuất biện pháp quản hoạt động đào tạo theo tiếp cận ĐBCL ngành QTVP-LT Trường CĐSP Nha Trang Demo Version - Select.Pdf SDK Phương pháp nghiên cứu 6.1 Phương pháp nghiên cứu luận: Đọc phân tích tài liệu, giáo trình, tạp chí ngồi nước, văn pháp quy, quy định ngành GD& ĐT có liên quan đến cơng tác ĐBCL, nhằm xây dựng sở luận đề tài 6.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Phương pháp điều tra Anques, phương pháp quan sát, phương pháp vấn, trao đổi, tổng kết kinh nghiệm; phương pháp lấy ý kiến chuyên gia 6.3 Phương pháp thống kê toán học: Dùng phương pháp thống kê toán học để phân tích, tổng hợp số liệu mà đề tài nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng việc vận dụng biện pháp quản đào tạo theo tiếp cận ĐBCL ngành Quản trị Văn phòng Lưu trữ trường CĐSP Nha Trang Cấu trúc luận văn Ngoài danh mục từ viết tắt, danh mục bảng biểu, phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, nội dung luận văn gồm chương: Chương 1: Cơ sở luận quản hoạt động đào tạo ngành QTVP-LT theo tiếp cận ĐBCL trình độ Cao đẳng Chương 2: Thực trạng công tác quản hoạt động đào tạo ngành QTVP-LT trường CĐSP Nha Trang Chương 3: Biện pháp quản hoạt động đào tạo ngành QTVP-LT theo tiếp cận ĐBCL Trường CĐSP Nha Trang Demo Version - Select.Pdf SDK 10 ... luận văn gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý hoạt động đào tạo ngành QTVP-LT theo tiếp cận ĐBCL trình độ Cao đẳng Chương 2: Thực trạng công tác quản lý hoạt động đào tạo ngành QTVP-LT trường. .. dụng biện pháp quản lý đào tạo theo tiếp cận ĐBCL ngành Quản trị Văn phòng – Lưu trữ trường CĐSP Nha Trang Cấu trúc luận văn Ngoài danh mục từ viết tắt, danh mục bảng biểu, phần mở đầu, kết luận,... Trang Tham chiếu kết đào tạo với xã hội, so sánh thực tế với tiêu chí ĐBCL 5.3 Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động đào tạo theo tiếp cận ĐBCL ngành QTVP-LT Trường CĐSP Nha Trang Demo Version -
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý hoạt động đào tạo ngành quản trị văn phòng – lưu trữ theo tiếp cận đảm bảo chất lượng ở trường cao đẳng sư phạm nha trang (tt) , Biện pháp quản lý hoạt động đào tạo ngành quản trị văn phòng – lưu trữ theo tiếp cận đảm bảo chất lượng ở trường cao đẳng sư phạm nha trang (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay