Biện pháp quản lý của hiệu trưởng đối với việc đổi mới phương pháp dạy học các môn xã hội ở các trường trung học phổ thông phía nam tỉnh thừa thiên huế trong bối cảnh hiện nay (tt)

13 5 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 13:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VÕ THỊ HẢI LÊ ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM  VÕ THỊ HẢI LÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤC BIỆN PHÁP QUẢN CỦA HIỆU TRƯỞNG ĐỐI VỚI VIỆC ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CÁC MÔN HỘI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THƠNG PHÍA NAM TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY Demo Version - Select.Pdf SDK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤC  HUẾ, NĂM 2014 Huế, Năm 2014 140TR, 10B LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, thầy giáo – PGS.TS Trần Vĩnh Tường hướng dẫn Các số liệu kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực, đồng tác giả cho phép sử dụng chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Võ Thị Hải Lê Demo Version - Select.Pdf SDK Trong suốt q trình học tập hồn thành luận văn này, nhận hướng dẫn, giúp đỡ quý báu quý thầy cô, anh chị, bạn bè đồng nghiệp Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới: Ban giám hiệu, Phòng đào tạo Sau đại học, Khoa Tâm - Giáo dục Trường Đại học Sư phạm, Đại Học Huế tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ trình học tập hồn thành luận văn PGS.TS Trần Vĩnh Tường, người thầy kính mến hết lòng giúp đỡ, dạy bảo, động viên tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Sở Giáo dục Đào tạo, Trường trung học phổ thông địa bàn phía Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, quý thầy cô giáo lãnh đạo Trường trung học phổ thông, thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy em họcDemo sinh cộng tác, tạo điều kiện cho tơi q trình Version - Select.Pdf SDK học tập, cung cấp số liệu, tài liệu thông tin bổ ích để tơi nghiên cứu, hồn thiện luận văn Trong thời gian nghiên cứu hoàn thiện luận văn tâm huyết nỗ lực thân, cơng trình nghiên cứu vận dụng kinh nghiệm, kiến thức học hai năm qua khiêm tốn nhiều hạn chế Bởi thế, tránh khỏi sai sót, khiếm khuyết Mong nhận ý kiến đóng góp bổ ích q thầy giáo anh chị đồng nghiệp Xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng năm 2014 Tác giả Võ Thị Hải Lê MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa i Lời cam đoan .ii Lời cảm ơn iii Mục lục Danh mục ký hiệu chữ viết tắt Danh mục sơ đồ, bảng biểu MỞ ĐẦU chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu 10 Cấu trúcDemo luận văn 10 Version - Select.Pdf SDK NỘI DUNG 11 Chương 1: CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN CỦA HIỆU TRƯỞNG ĐỐI VỚI VIỆC ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CÁC MÔN HỘI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 11 1.1 Sơ lược lịch sử nghiên cứu vấn đề 11 1.2 Các khái niệm liên quan đến đề tài 13 1.2.1 Khái niệm quản 13 1.2.2 Khái niệm quản giáo dục 14 1.2.3 Khái niệm quản nhà trường 15 1.2.4 Khái niệm phương pháp dạy học 15 1.2.5 Đổi phương pháp dạy học trường Trung học phổ thông 16 1.2.6 Quản hoạt động đổi phương pháp dạy học 16 1.3 Nội dung đổi PPDH môn XH 17 1.3.1 Vị trí, vai trò môn hội trường Trung học phổ thông 17 1.3.2 Sự cần thiết việc đổi phương pháp dạy học môn hội trường Trung học phổ thông 19 1.3.3 Các định hướng đổi phương pháp dạy học trường Trung học phổ thông 20 1.3.4 Nội dung đổi phương pháp dạy học môn hội 21 1.4 Quản đổi phương pháp dạy học môn hội hiệu trưởng trường Trung học phổ thông 24 1.4.1 Vai trò hiệu trưởng trường Trung học phổ thông công việc quản hoạt động đổi phương pháp dạy học 24 1.4.2 Chức quản đổi phương pháp dạy học môn hội hiệu trưởng trường Trung học phổ thông 24 1.4.3 Nội dung quản hiệu trưởng việc đổi phương pháp dạy học môn hội trường Trung học phổ thông 26 1.4.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc quản đổi việc thực phương pháp dạy học môn hội 30 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY Demo Version - Select.Pdf SDK HỌC CÁC MÔN HỘI CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHÍA NAM TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY 33 2.1 Vài nét tình hình KT-XH giáo dục khu vực phía Nam tỉnh Thừa Thiên Huế 33 2.1.1 Một số nét khái quát KT-XH khu vực phía Nam tỉnh Thừa Thiên Huế 33 2.1.2 Khái quát tình hình giáo dục Trung học phổ thơng khu vực phía Nam tỉnh Thừa thiên Huế 34 2.2 Thực trạng đổi phương pháp dạy học quản hiệu trưởng việc đổi PPDH môn hội trường trung học phổ thơng phía Nam tỉnh Thừa Thiên Huế bối cảnh 38 2.2.1 Thực trạng đổi phương pháp dạy học môn hội trường trung học phổ thơng phía Nam tỉnh Thừa Thiên Huế 39 2.2.2 Thực trạng quản hiệu trưởng việc đổi PPDH môn XH trường THPT phía Nam tỉnh Thừa Thiên Huế 45 2.2.3 Đánh giá thực trạng quản hiệu trưởng việc đổi PPDH môn XH trường THPT phía Nam tỉnh Thừa Thiên Huế 58 Chương 3: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CÁC MÔN HỘI CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THƠNG PHÍA NAM TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY 63 3.1 Cơ sở đề xuất biện pháp 63 3.2 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 65 3.3 Các biện pháp 66 3.3.1 Biện pháp 1: Bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho đội ngũ CBQL GV môn XH đổi thực PPDH 66 3.3.2 Biện pháp 2: Tăng cường quản hoạt động tổ chuyên môn 67 3.3.3 Biện pháp 3: Quản hoạt động giảng dạy GV môn XH 70 3.3.4 Biện pháp 4: Bồi dưỡng nâng cao kỹ sử dụng PPDH cho Demo Version - Select.Pdf SDK đội ngũ GV môn XH 73 3.3.5 Biện pháp 5: Quản hoạt động học tập hướng vào rèn luyện cho học sinh lực tự học, tư độc lập, sáng tạo học tập môn XH 74 3.3.6 Biện pháp 6: Quản đổi công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động học tập HS 77 3.3.7 Biện pháp 7: Quản điều kiện hỗ trợ việc đổi PPDH môn XH 78 3.4 Khảo nghiệm tính cấp thiết khả thi biện pháp đề xuất 81 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 PHỤ LỤC DANH MỤC KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết đầy đủ Chữ viết tắt BGH : Ban giám hiệu CBQL : Cán quản CMHS : Cha mẹ học sinh CNTT : Công nghệ thông tin CSVN : Cộng sản Việt Nam CSVC : Cơ sở vật chất ĐDDH : Đồ dùng dạy học GD & ĐT : Giáo dục Đào tạo GVCN : Giáo viên chủ nhiệm GVBM : Giáo viên môn GV : Giáo viên HS : Học sinh HT : Hiệu trưởng Demo Version - Select.Pdf SDK KT - XH : Kinh tế - hội NV : Nhân viên PP : Phương pháp PPDH : Phương pháp dạy học QL : Quản QLGD : Quản giáo dục QĐ : Quyết định TBDH : Thiết bị dạy học THCS : Trung học sở THPT : Trung học phổ thông TT-Huế : Thừa Thiên Huế TTCM : Tổ trưởng chuyên môn XH : hội XHCN : hội chủ nghĩa DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Trang * Bảng biểu Bảng 2.1 Hệ thống trường lớp trường THPT phía Nam tỉnh Thừa Thiên Huế 34 Bảng 2.2 Đội ngũ CBQL trường THPT phía Nam tỉnh Thừa Thiên Huế 36 Bảng 2.3 Đội ngũ giáo viên 36 Bảng 2.4 Kết xếp loại Hạnh kiểm (tỷ lệ: %) 37 Bảng 2.5 Kết xếp loại văn hóa (tỷ lệ: %) 38 Bảng 2.6 Chất lượng đội ngũ giáo viên môn XH trường THPT phía Nam tỉnh Thừa Thiên Huế từ (2010-2013) 39 Bảng 2.7 Nhận thức đổi PPDH CBQL GV 40 Bảng 2.8 Kỹ năngthiết kế dạy khâu soạn giáo án, giáo viên THPT phía Nam tỉnh Thừa Thiên Huế 41 Bảng 2.9 PPDH GV thuộc mơn XH trường trung học phổ thơng phía Nam tỉnh Thừa Thiên Huế 42 Demo Version - Select.Pdf SDK Bảng 2.10 Thực trạng hoạt động học tập lớp học sinh 43 Bảng 2.11.a Kỹ tự học môn XH 44 Bảng 2.11.b Kỹ tự học môn XH nhà 45 Bảng 2.12 Quản hoạt động tổ chuyên môn môn XH 47 Bảng 2.13 Khảo sát thực trạng quản hoạt động bồi dưỡng kỹ đổi PPDH môn XH cho GV 51 Bảng 2.14 Khảo sát thực trạng quản hoạt động học tập học sinh 52 Bảng 2.15 Khảo sát thực trạng quản CSVC TBDH cho đổi PPDH môn XH 54 Bảng 2.16 Khảo sát thực trạng phối hợp lực lượng giáo dục để đổi PPDH môn XH 57 Bảng 3.1 Kết khảo sát tích cấp thiết biện pháp đề xuất 82 Bảng 3.2 Kết khảo sát tích khả thi biện pháp đề xuất 83 MỞ ĐẦU chọn đề tài Thế giới ngày với chuyển biến ảnh hưởng to lớn đến tình hình nước, dân tộc sống người Trong chuyển biến đó, bật hình thành hội thơng tin, kinh tế tri thức phát triển nhanh chóng chưa thấy khoa học công nghệ, xu tồn cầu hố Những yếu tố tác động mạnh mẽ đến giáo dục, đòi hỏi phải cải cách giáo dục Tư tưởng quan điểm cải cách giáo dục: đổi mục tiêu giáo dục, đại hóa nội dung dạy học sở vật chất (CSVC) trường học, đổi cách kiểm tra đánh giá, đổi phương pháp dạy học (PPDH) xem quan trọng Đó xu thời đại, trào lưu chung loài người, yêu cầu khách quan công xây dựng đất nước ta thời kì hội nhập Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng xác định: “Phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao yếu tố định phát triển nhanh, bền vững đất nước Phát triển Version - Select.Pdf giáo dục Demo quốc sách hàng đầu Đổi cănSDK bản, toàn diện giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hoá, đại hoá, hội hoá, dân chủ hoá hội nhập quốc tế Trong đó, đổi chương trình, nội dung, phương pháp dạy học, đổi chế quản giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên cán quản khâu then chốt Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, lực sáng tạo kỹ thực hành” Như vậy, yêu cầu đổi giáo dục đào tạo đổi phương pháp dạy học có vị trí đặc biệt quan trọng, phương pháp dạy học phù hợp đem lại mặt mới, sức sống cho giáo dục hội đại Để thực điều này, việc xây dựng phát triển đội ngũ giáo viên (GV) những nhiệm vụ cấp thiết ngành giáo dục Đã từ lâu hoạt động dạy học nói chung, hoạt động dạy học mơn hội (XH) nói riêng có hạn chế định Đó hoạt động dạy học theo lối truyền thụ chiều, áp đặt, tạo cho người học cách học bị động, hạn chế việc phát triển phẩm chất linh hoạt, độc lập sáng tạo tư duy, khả ứng dụng kiến thức kỹ thu nhận áp dụng vào thực tiễn.Với điều kiện phát triển phương tiện truyền thông, bối cảnh hội nhập, mở rộng giao lưu, đặc biệt Internet, học sinh (HS) tiếp thu nhiều nguồn thông tin đa dạng, phong phú từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau, em hiểu biết nhiều hơn, linh hoạt thực tế Trong học tập, HS khơng thoả mãn với vai trò người tiếp thu thụ động, khơng chấp nhận kiểu dạy học hạn chế nói Vì lẽ đó, đổi hoạt động dạy học mơn XH điều cần thiết Trên thực tế, hiệu trưởng trường trung học phổ thông (THPT) địa bàn nói chung trường THPT phía Nam tỉnh Thừa Thiên Huế (TT-Huế) nói riêng cố gắng tìm tòi có đổi định công tác quản hoạt dạy học đội ngũ GV theo hướng đổi PPDH nhằm nâng cao chất lượng dạy học Tuy nhiên khơng tồn tại, khuyết điểm, nhiều vấn đề hạn chế; khả chủ động, sáng tạo, lực thực hành HS yếu Đa số em chưa nhận thức vị trí ý nghĩa mơn XH Vì tình trạng học lệch xem nhẹ môn XH trường THPT phổ biến Thêm vào Version đó, số- GV chưa thực SDK đổi PPDH theo hướng tích Demo Select.Pdf cực Hơn nữa, việc quản lý, đạo đổi hoạt động môn XH chưa đáp ứng yêu cầu đổi chương trình giáo dục THPT Vì chưa đủ để tạo nên bước chuyển biến thực hoạt động dạy học, đặc biệt môn XH trường THPT Từ trên, lựa chọn vấn đề: “Biện pháp quản hiệu trưởng việc đổi phương pháp dạy học môn hội trường Trung học phổ thơng phía Nam tỉnh Thừa Thiên Huế bối cảnh nay” làm đề tài luận văn cao học chuyên ngành Quản giáo dục Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu luận thực tiễn để xây dựng biện pháp quản đổi PPDH, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn XH trường THPT phía Nam tỉnh Thừa Thiên Huế Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Công tác quản hoạt động dạy học hiệu trưởng trường THPT phía Nam tỉnh Thừa Thiên Huế 3.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản hiệu trưởng q trình đổi PPDH mơn XH trường THPT phía Nam tỉnh Thừa Thiên Huế Giả thuyết khoa học Nếu đề xuất biện pháp quản cách khoa học, thiết thực, đồng bộ, hợp phù hợp với điều kiện thực tiễn địa bàn nhằm nâng cao lực chuyên môn đội ngũ GV môn XH; tạo động lực dạy học cho thầy trò chất lượng dạy học mơn XH trường THPT phía Nam tỉnh Thừa Thiên Huế nâng cao rõ rệt Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu sở luận công tác quản hoạt động dạy học, quản việc đổi PPDH hiệu trưởng trường trung học phổ thông Demo Version - Select.Pdf SDK 5.2 Điều tra, khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác quản đổi PPDH hiệu trưởng trường THPT phía Nam tỉnh TT-Huế 5.3 Đề xuất số biện pháp quản đổi PPDH hiệu trưởng trường THPT phía Nam tỉnh TT-Huế Phương pháp nghiên cứu 6.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu luận Sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu, phân loại tài liệu khái quát hóa tài liệu, cơng trình nghiên cứu có liên quan nhằm xây dựng sở luận đề tài nghiên cứu 6.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 6.2.1.Sử dụng phương pháp điều tra giáo dục: Đây phương pháp chủ đạo sử dụng nhằm khảo sát, đánh giá thực trạng công tác quản hiệu trưởng việc đổi PPDH Chúng sử dụng phiếu hỏi, bao gồm câu hỏi nhiều lựa chọn mức độ khác việc đổi PPDH trường THPT 6.2.2 Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: nhằm tổng kết luận điểm, mơ hình cơng tác quản hiệu trưởng việc đổi PPDH trường THPT phía Nam tỉnh TT-Huế 6.2.3 Phương pháp vấn, phương pháp lấy ý kiến chuyên gia nhằm thu thập thêm thơng tin có liên quan đến vấn đề nghiên cứu 6.2.4 Phương pháp quan sát: Dự giờ, quan sát, tìm hiểu hoạt động dạy học GV HS Tìm hiểu khảo sát cơng tác đạo nhà trường thông qua kế hoạch hoạt động hệ thống văn đạo cấp quản giáo dục 6.2.5 Phương pháp thống kê toán học: Sử dụng số thuật toán thống kê áp dụng nghiên cứu giáo dục để xử kết điều tra, phân tích kết nghiên cứu, đồng thời để đánh giá mức độ tin cậy phương pháp điều tra Phạm vi nghiên cứu Chúng tập trung nghiên cứu biện pháp quản hiệu trưởng việc thực đổi PPDH môn XH bối cảnh trường THPT phía Nam tỉnh TT-Huế Phạm vi nghiên cứu đề tài giới hạn trường THPT phía Demo Version - Select.Pdf SDK Nam tỉnh TT-Huế bao gồm huyện Phú Lộc Thị Hương Thủy Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, luận văn gồm ba chương Chương 1: Cơ sở luận quản hiệu trưởng việc đổi phương pháp dạy học môn hội trường Trung học phổ thông Chương 2: Thực trạng quản đổi phương pháp dạy học môn hội hiệu trưởng trường Trung học phổ thơng Phía Nam tỉnh Thừa Thiên Huế bối cảnh Chương 3: Các biện pháp quản đổi phương pháp dạy học môn hội hiệu trưởng trường Trung học phổ thơng phía Nam tỉnh Thừa Thiên Huế bối cảnh 10 NỘI DUNG Chương CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN CỦA HIỆU TRƯỞNG ĐỐI VỚI VIỆC ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CÁC MÔN HỘI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1 Sơ lược lịch sử nghiên cứu vấn đề Giáo dục lĩnh vực mà thời đại nào, quốc gia dành nhiều quan tâm, nghiên cứu nhà khoa học Tuy nhiên, nghiên cứu vấn đề giáo dục điều dễ dàng, lẽ vấn đề ln ln có gắn kết, ràng buộc với lĩnh vực khác hội, kinh tế, trị, văn hóa-xã hội Chính vậy, nghiên cứu biện pháp quản hoạt động dạy học hay hoạt động đổi PPDH hiệu trưởng nhằm đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục vấn đề khó khăn phức tạp Đặc biệt giai đoạn đổi giáo dục nay, quản hoạt động đổi PPDH giữ vai trò then chốtVersion cơng tác quản trường Demo - Select.Pdf SDK học Do đề tài nhiều nhà giáo dục nước giới quan tâm nghiên cứu Khổng tử (551-479tr.CN) quan tâm đến việc kích thích tư cho học cách khuyến khích sở trường phê bình sở đoản Đến kỷ XVI trở đi, có nhiều nhà nghiên cứu giáo dục đưa tư tưởng tiến Montesquieu (1533-1592) người Pháp mệnh danh ông tổ sư phạm Châu Âu Ông chủ trương giảng dạy hoạt động, quan sát trực tiếp, tiếp xúc vật đời sống hàng ngày Komensky(1592-1670) người Séc đòi hỏi người thầy phải dạy HS thích thú học tập có cố gắng thân để nắm lấy tri thức Ơng nói: "Tơi thường bồi dưỡng cho học sinh tinh thần độc lập quan sát, đàm thoại việc ứng dụng tri thức vào thực tiễn" Từ năm cuối kỷ XX, nhiều nước phát triển công bố chiến lược phát triển kinh tế - hội năm đầu kỷ mới, mà hạt nhân chiến lược tiến hành cải cách giáo dục chẳng hạn như: Hàn Quốc:1988; Pháp: 1989; 11 ... hiệu trưởng việc đổi phương pháp dạy học môn Xã hội trường Trung học phổ thông Chương 2: Thực trạng quản lý đổi phương pháp dạy học môn Xã hội hiệu trưởng trường Trung học phổ thơng Phía Nam tỉnh. .. pháp dạy học môn Xã hội 21 1.4 Quản lý đổi phương pháp dạy học môn Xã hội hiệu trưởng trường Trung học phổ thông 24 1.4.1 Vai trò hiệu trưởng trường Trung học phổ thông công việc quản. .. Phía Nam tỉnh Thừa Thiên Huế bối cảnh Chương 3: Các biện pháp quản lý đổi phương pháp dạy học môn Xã hội hiệu trưởng trường Trung học phổ thơng phía Nam tỉnh Thừa Thiên Huế bối cảnh 10 NỘI DUNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý của hiệu trưởng đối với việc đổi mới phương pháp dạy học các môn xã hội ở các trường trung học phổ thông phía nam tỉnh thừa thiên huế trong bối cảnh hiện nay (tt) , Biện pháp quản lý của hiệu trưởng đối với việc đổi mới phương pháp dạy học các môn xã hội ở các trường trung học phổ thông phía nam tỉnh thừa thiên huế trong bối cảnh hiện nay (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay