Quy trình xử lý tràn dầu

12 7 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 13:09

GVHD: Th.s Vưu Ngọc Dung SVTH: Nhóm 4, 08SH111 Nguyễn Văn Tình Nguyễn Văn Tn Nguyễn Thành Trí Phạm Thanh Tuyền Tạ Thị Thủy ToumThong ( Na) Yoksamay (Tím) Mở đầu 1.1 Giới thiệu dầu mỏ 1.2 Thành phần dầu mỏ Nội dung 2.1 Nguyên nhân tràn dầu 2.2 Ảnh hưởng tràn dầu 2.3 Phương pháp xử tràn dầu Kết luận Giới thiệu dầu mỏ • Dầu mỏ hay dầu thơ chất lỏng sánh đặc màu nâu ngả lục Dầu thô tồn lớp đất đá số nơi vỏ Trái Đất Dầu mỏ hỗn hợp hóa chất hữu thể lỏng đậm đặc, phần lớn hợp chất hydrocarbon, thuộc gốc alkane, thành phần đa dạng Các hợp chất hữu dầu mỏ HC no Ankan XicloAnkan Mạch vòng Hợp chất có cấu trúc dị vòng HC thơm Benzen vòng Ankyl benzen HC thơm đa nhân phức hệ vòng Có ngun nhân là: -Thứ tàu chở dầu vùng ảnh hưởng bị cố ý muốn cố ý súc rửa, xả dầu -Thứ hai, lòng nước biển hay lòng đất rò rỉ ống dẫn dầu, bể chứa dầu -Thứ ba, khoan thăm dò, khoan khai thác, túi dầu bị rách địa chấn Đối với mơi trường: - Thay đổi tính chất hóa nước, hệ sinh thái vùng bờ biển đáy biển - Làm mat can bang khí hậu khu vực, giảm bốc nước dẫn đến giảm lượng mưa, làm nghèo tài nguyên biển Đối với sinh vật: - Các hợp chất dầu tràn tác động chất độc sinh vật, tồn mơi trường thời gian dài chúng phá hủy hệ sinh thái Đối với kinh tế xã hội người: - Tốn kinh phí để giải hậu - Gây bện da đường hơ hấp • Phương pháp sinh học Sử dụng vi sinh vật diện tự nhiên vùng bị ô nhiễm dầu.Để làm điều này, người ta bơm ôxy vào vùng bị ô nhiễm cung cấp hỗn hợp dinh dưỡng để làm gia tăng nhanh chóng số lượng vi sinh vật Vi khuẩn chuyên ăn dầu: SG-7 Alcanivorax Borkumensis Thuộc họ Pseudomonas, Gram âm Kích hoạt vi sinh vật (biostimulation): bổ sung chế phẩm sinh học có chứa chất dinh dưỡng cần thiết: nitơ (NH4NO3), phốt (K2HPO4, KH2PO4), khoáng chất… cho hệ vi sinh vật địa có khả phân hủy dầu Vi sinh vật cần nguồn dinh dưỡng cacbon, nitơ, phốt hợp để sinh trưởng phát triển Enretech-1 Vi khuẩn: Achromobbacter; Aeromonas; Alcaligenes; Arthrobacter; Bacillus; Beneckea; Brevebacterium • • Xạ khuẩn: Streptomyces Sp; Actinomyces Sp •Nấm: Allescheria; Aspergillus; Aureobasidium; Botrytis; Candida; Cephaiosporium; Cladosporium; Cunninghamella; Debaromyces; Fusarium Việc áp dụng công nghệ sinh học vấn đề xử dầu tràn biển mang lại hiệu rõ rệt Một bãi biển bị hư hại tràn dầu khơi phục hồn tồn từ đến năm làm công nghệ sinh học, khơng 10 năm nhiều để khơi phục Vi sinh vật mơi trường có dầu mỏ ( đặc biệt xạ khuẩn phân hủy dầu mỏ tốt) với điều kiện thích nghi chúng ăn dầu mỏ (sử dụng hợp phần dầu mỏ làm chất dinh dưỡng nguồn cac bon) Chúng dùng phần chất dầu mỏ để xây dựng tế bào đồng thời phân hủy thành phần dầu mỏ đến CO2, nước, axit hữu đơn giản ... đầu 1.1 Giới thiệu dầu mỏ 1.2 Thành phần dầu mỏ Nội dung 2.1 Nguyên nhân tràn dầu 2.2 Ảnh hưởng tràn dầu 2.3 Phương pháp xử lý tràn dầu Kết luận Giới thiệu dầu mỏ • Dầu mỏ hay dầu thô chất lỏng... đề xử lý dầu tràn biển mang lại hiệu rõ rệt Một bãi biển bị hư hại tràn dầu khơi phục hồn tồn từ đến năm làm công nghệ sinh học, khơng 10 năm nhiều để khơi phục Vi sinh vật mơi trường có dầu. .. -Thứ tàu chở dầu vùng ảnh hưởng bị cố ý muốn cố ý súc rửa, xả dầu -Thứ hai, lòng nước biển hay lòng đất rò rỉ ống dẫn dầu, bể chứa dầu -Thứ ba, khoan thăm dò, khoan khai thác, túi dầu bị rách
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình xử lý tràn dầu, Quy trình xử lý tràn dầu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay