quy trình lập pages bán hàng trên facebook

7 8 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 12:51

Thiết kế giao diện CHỌN TÊN PAGE - Tên thương hiệu + Nói rõ sản phẩm Nói đặc điểm sản phẩm Thêm hotline vào tên page Thêm website vào tên page Không đặt tên kiểu ABC SHOP =>> Khách hàng nhìn vào tên page, hiểu bán sản phẩm gì??? Vai trò trang Fanpage Cửa hàng viết Gắn sản phẩm vào fanpage Cài đặt Auto tăng like page • https://chrome.google.com/webstore/detail/auto-invite/giifofpohlo dloonfhbflbnfnkhkplmn?utm_source=chrome-app-launcher-info-dialog • START >> OK ... website vào tên page Khơng đặt tên kiểu ABC SHOP =>> Khách hàng nhìn vào tên page, hiểu bán sản phẩm gì??? Vai trò trang Fanpage Cửa hàng viết Gắn sản phẩm vào fanpage Cài đặt Auto tăng like page
- Xem thêm -

Xem thêm: quy trình lập pages bán hàng trên facebook, quy trình lập pages bán hàng trên facebook

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay