target tối ưu hóa chi phí quảng cáo facebook

17 17 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 12:40

Target Facebook Target • Giới tính • Tuổi • Địa lý • Sở thích • Hành vi • Vị trí hiển thị • V.v… Nghiên cứu trực tiếp khách hàng • Vào facebook khách hàng >> Nghiên cứu • https://www.facebook.com/ads/preferences • https://stalkscan.com/ https://lookup-id.com/ để phân tích ( Hai công cụ sử dụng Graph search Facebook) Insights: Audience • Audience Insights: cơng cụ giúp phân tích nhóm đối tượng dựa đặc điểm nhân học, hành vi, tương tác, mối liên quan… • Trình ql Quảng cáo >> Kế hoạch >> Thông tin chi tiết đối tượng Link: https://www.facebook.com/ads/audience-insights/ Tệp đối tượng tương tự • Tương tác với video • Tương tác với Page • Gửi tin nhắn cho page • TT tệp mua hàng • Tệp DATA giống khách • TT tệp DATA có sẵn Nghiên cứu đối thủ • Dùng clone nghiên cứu đối thủ Cài addon Interest Extractor • Gợi ý Target Retarget • Cài pixel Thu thập Data khách hàng • Chạy quảng cáo • Lookalike Testing A/B • Test A/B tạo nhiều mẫu quảng cáo khác để thử nghiệm sau chọn mẫu quảng cáo có kết tốt Từ tăng hiệu cho quảng cáo Thứ tự test A/B • Nội dung + Hình ảnh • Những yếu tố thay đổi • Chọn từ đến sở thích ( Tìm sở thích từ trước) • Tập trung ngân sách cho adset tốt • Đọc kết sau test • Tối ưu quảng cáo nội dung Test hình ảnh + Power Editor • Trình QL quảng cáo >> Power Editor + Ưu điểm: Thao tác siêu nhanh, tạo hàng ngàn mẫu quảng cáo thời gian ngắn Custom Audience Overlap Facebook Audience • Facebook Audience Overlap hay gọi đối tượng chồng chéo cho phép marketer chọn hai nhóm đối tượng (tối đa nhóm) lọc có người có điểm chung (đặc điểm, hành vi, sở thích) hai nhóm ... sẵn Nghiên cứu đối thủ • Dùng clone nghiên cứu đối thủ Cài addon Interest Extractor • Gợi ý Target Retarget • Cài pixel Thu thập Data khách hàng • Chạy quảng cáo • Lookalike Testing A/B • Test.. .Target • Giới tính • Tuổi • Địa lý • Sở thích • Hành vi • Vị trí hiển thị • V.v… Nghiên cứu trực
- Xem thêm -

Xem thêm: target tối ưu hóa chi phí quảng cáo facebook, target tối ưu hóa chi phí quảng cáo facebook, Thu thập Data khách hàng

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay