tâm lí và hành vi của người làm chứng trong giai đoạn điều tra , xét xử vụ án hình sự.

2 19 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 12:22

tâm lí và hành vi của người làm chứng trong giai đoạn điều tra , xét xử vụ án hình sự.tâm lí và hành vi của người làm chứng trong giai đoạn điều tra , xét xử vụ án hình sự.tâm lí và hành vi của người làm chứng trong giai đoạn điều tra , xét xử vụ án hình sự.tâm lí và hành vi của người làm chứng trong giai đoạn điều tra , xét xử vụ án hình sự.tâm lí và hành vi của người làm chứng trong giai đoạn điều tra , xét xử vụ án hình sự.tâm lí và hành vi của người làm chứng trong giai đoạn điều tra , xét xử vụ án hình sự. Đề 12: : tâm hành vi người làm chứng giai đoạn điều tra , xét xử vụ án hình MỞ BÀI Trong điều tra tội phạm , việc tìm thật khách quan vụ án trách nhiệm quan điều tra Tuy nhiên để đạt mục đích ngồi nỗ lực quan điều tra cần hỗ trợ người quan hữu quan khác Điều tra viên thông qua người trực tiếp hay gián tiếp chứng kiến vụ án để khơi phục lại tình tiết vụ án vấn đề quan trọng cần thiết Xuất phát từ tính quan trọng này, đòi hỏi điều tra viên phải ý đến tâm hành vi người làm chứng q trình lấy lời khai họ Từ giúp điều tra viên có khả làm chủ trình thu thập lời khai , loại bỏ điều kiện bất lợi cho việc hình thành lời khai , tạo điều kiện tốt để người làm chứng cung cấp lời khai đầy đủ Để tìm hiểu quy luật tâmngười chứng nhóm chúng em xin lựa chọn đề : “ Tâm hành vi người làm chứng giai đoạn điều tra , xét xử vụ án hình sự.” NỘI DUNG I.Khái quát chung người làm chứng giai đoạn điều tra, xét xử vụ án hình Các khái niệm a Người làm chứng Tại khoản điều 66 Bộ luật tố tụng hình năm 2015 quy định: “Người làm chứng người biết tình tiết liên quan đến nguồn tin tội phạm, vụ án quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng triệu tập đến làm chứng.” b Giai đoạn điều tra Điều tra vụ án hình giai đoạn tố tụng hình (TTHS) mà quan Điều tra vào quy định pháp luật TTHS kiểm sát Viện kiểm sát tiến hành biện pháp cần thiết nhằm thu thập củng cố chứng cứ, nghiên cứu tình tiết vụ án hình sự, phát nhanh chóng đầy đủ tội phạm, người có lỗi việc thực tội phạm tội để truy cứu trách nhiệm hình sự, đồng thời bảo đảm cho việc bồi thường thiệt hại vật chất tội phạm gây nên sở định: Đình điều tra vụ án hình chuyển tồn tài liệu vụ án cho Viện kiểm sát kèm theo kết luận điều tra đề nghị truy tố bị can c Giai đoạn xét xử Xét xử vụ án hình giai đoạn cuối hoạt động tố tụng hình sự, mà cấp Tòa án có thẩm quyền vào quy định pháp luật tố tụng hình tiến hành: áp dụng biện pháp chuẩn bị cho việc xét xử; đưa vụ án hình xét xử theo thủ tục sơ thẩm để xem xét thực chất vụ án, đồng thời sở kết tranh tụng công khai dân chủ hai bên buộc tội bào chữa để phán xét vấn đề tính chất tội phạm hành vi, có tội hay khơng có tội bị cáo (hoặc xét xử vụ án theo thủ tục phúc thẩm - án hay định sơ thẩm tuyên chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị kiểm tra tính hợp pháp có án hay định có hiệu lực pháp luật theo trình tự giám đốc thẩm tái thẩm - án hay định bị kháng nghị) cuối cùng, tuyên án (quyết định) Tòa án có hiệu lực pháp luật nhằm giải vấn đề trách nhiệm hình cách cơng minh pháp luật, có đảm bảo sức thuyết phục KẾT LUẬN Việc nắm bắt tâm hành vi người làm chứng tạo cho người làm chứng có trạng thái tâm lý tích cực, từ hình thành lời khai đầy đủ, thật góp phần làm sáng tỏ thật khách quan vụ án Trên kết tập nhóm nhóm em Do nhiều thiếu sót hạn chế kiến thức lý luận thực tiễn , nhóm em ming thầy đóng góp ý kiến để làm chúng em hoàn thiện .. .Xét xử vụ án hình giai đoạn cuối hoạt động tố tụng hình s , mà cấp Tòa án có thẩm quyền vào quy định pháp luật tố tụng hình tiến hành: áp dụng biện pháp chuẩn bị cho vi c xét xử; đưa vụ án hình. .. LUẬN Vi c nắm bắt tâm lí hành vi người làm chứng tạo cho người làm chứng có trạng thái tâm lý tích cực, từ hình thành lời khai đầy đ , thật góp phần làm sáng tỏ thật khách quan vụ án Trên kết tập... vụ án hình xét xử theo thủ tục sơ thẩm để xem xét thực chất vụ án, đồng thời sở kết tranh tụng công khai dân chủ hai bên buộc tội bào chữa để phán xét vấn đề tính chất tội phạm hành vi, có tội
- Xem thêm -

Xem thêm: tâm lí và hành vi của người làm chứng trong giai đoạn điều tra , xét xử vụ án hình sự., tâm lí và hành vi của người làm chứng trong giai đoạn điều tra , xét xử vụ án hình sự.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay