các tuyến nội tiết chính trong cơ thể

13 20 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 12:03

HỆ THỐNG CÂU HỎI CỦA NHÓM 4: CÁC TUYẾN NỘI TIẾT CHÍNH TRONG THỂ Câu 1: Trong thể người,tuyến nội tiết đóng vai trò đạo hoạt động hầu hết tuyến nội tiết khác? A.Tuyến sinh dục B.Tuyến yên C.Tuyến giáp D.Tuyến tuỵ Câu 2: Thuỳ trước tuyến yên tiết hoocmon đây? A.TH B.ADH C.ACTH D.OT Câu 3: tuyến yên gồm thuỳ? A.2 B.3 C.4 D.5 Câu 4: ADH tác động đến quan ? A.gan B.Tim C.thận D.phổi câu Câu 5: Tuyến yên vai trò nào? A.là tuyến giữ vai trò hoạt động đạo B.là tuyến phụ tuyến nội tiết thể C.là tuyến hỗ trợ tuyến giáp để hoạt động thể D.Tất đáp án sai Câu 6.khi tác động lên buồng trứng FSH vai trò gì? A.kích thích tiết testoteron B.kích thích bao nỗn phát triển testoteron C.kích thích q trình sinh tinh phương án lại D.tất Câu 7:hiện tượng “người khổng lồ” liên quan mật thiết đến hoocmon nào? A GH B FSH C LH D TSH Câu 8: Hormone tuyến cận giáp tham gia …… A, điều hòa trao đổi muối, canxi B Đảm bảo ổn định muối máu C Điều hòa trao đổi muối, canxi photpho, đảm bảo ổn định muối máu D Cả A B Câu Điền vào chỗ trống (1 đôi, đôi đôi - g, 5-8g, 1-3g.) Tuyến thượng thận gồm đôi nằm thận Mỗi tuyến nặng từ đến g Câu 10 Cấu tạo tuyến thượng thận gồm A Phần vỏ phần tủy B Phần vỏ, phần tủy phần nhân C Gồm chất adrenaline nỏadrenaline tạo thành Câu Nồng độ glucose máu mức ổn định A 3-4% B 2-1% C 0.2-0.9 % D 0.1- 0.12% Câu 11 Phần vỏ tuyến thượng thận chức A Tiết hormon thúc đẩy biến đổi protein thành gluxit B Điều hòa trao đổi Na, K C Tăng cường khả miễn dịch thể D Cả đáp án A, B, C Câu 12 Các chất adrenaline noraderenaline tác dụng A Điều hòa trao đổi chất B Gây co mạch làm tăng huyết áp, tim đập nhanh C Biến protein thành gluxit, làm giảm huyết áp D, A B E A C Câu 14 : Hoocmon tham gia vào chế điều hoà sinh dục nam giới ? A Testosteron B LS C.FSH D Tất phương án Câu 15: nam , testosteron loại tế bào bào tiết ? A.Tế nón B.Tế bào que C.Tế bào hạch D.Tế bào kẽ Câu 16 Loại hoocmon gây biến đổi ther tuổi dậy nam ? A.Ơxitoxin B.Progesteron C Testosteron D.Ostrogen Câu 17 Dưới hiệu thường xuất tuổi dạy nam ? A.Vú phát triển B Sụn giáp phát triển,lộ hầu C.Hông nở rộng D.Xuất kinh nguyệt Câu 18.Dấu hiệu xuất độ tuổu dậy nam nữ ? A.Xuất mụn trứng cá B Moc lông nách C.lớn nhanh D.tất phương án lại Câu 19 Ở nữ giới,hoocmon kích thích trứng chín rụng? A.Ơstrogen B.Progesteron C.FSH D.LH Câu 20 Trong q trình phát triển thai nhi, phân hố giới kết thúc ? A Tuần thứ 12 * B Tuần thứ C Tuần thứ D Tuần thứ 28 ... NHÓM 4: CÁC TUYẾN NỘI TIẾT CHÍNH TRONG CƠ THỂ Câu 1: Trong thể người ,tuyến nội tiết đóng vai trò đạo hoạt động hầu hết tuyến nội tiết khác? A .Tuyến sinh dục B .Tuyến yên C .Tuyến giáp D .Tuyến tuỵ... câu Câu 5: Tuyến yên có vai trò nào? A.là tuyến giữ vai trò hoạt động đạo B.là tuyến phụ tuyến nội tiết thể C.là tuyến hỗ trợ tuyến giáp để hoạt động thể D.Tất đáp án sai Câu 6.khi tác động lên... 2: Thuỳ trước tuyến yên tiết hoocmon đây? A.TH B.ADH C.ACTH D.OT Câu 3: tuyến yên gồm thuỳ? A.2 B.3 C.4 D.5 Câu 4: ADH tác động đến quan ? A.gan B.Tim C.thận D.phổi câu Câu 5: Tuyến yên có vai
- Xem thêm -

Xem thêm: các tuyến nội tiết chính trong cơ thể, các tuyến nội tiết chính trong cơ thể

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay