Thí nghiệm cộng vận tốc

7 6 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 12:01

I Lý chọn đề tài II Mục đích đề tài III Cơ sở lý thuyết IV Dụng cụ thí nghiệm V Tiến hành thí nghiệm VI Kết thí nghiệm VII Ứng dụng dạy học I Lí chọn đề tài - Vật lý học môn học thực nghiệm, việc sử dụng thí nghiệm vào đơn vị kiến thức điều quan trọng cần phải đề cập đến Tuy nhiên: - Điều kiện trang thiết bị kỹ thuật, thí nghiệm nhiều trường học, bậc học hạn chế Vì vậy, phương tiện phần chưa đáp ứng chất lượng dạy học - Tính tương đối chuyển động cơng thức cộng vận tốc có vai trò quan trọng, cốt lõi chương động lực học động lực học chất điểm sách giáo khoa vật lý lớp 10 Phần học sinh xem ví dụ từ sống nên trừu tượng, từ thừa nhận cơng thức cộng vận tốc nên khó hiểu chất ⇒ Để khắc phục điều đó, chúng tơi sử dụng bảng từ thí nghiệm để chứng minh, mô tả công thức cộng vận tốc, giúp em học sinh hình dung rõ ràng, cụ thể vấn đề cốt lõi chương động lực học động lực học chất điểm II Mục đích đề tài - Sử dụng bảng từ thí nghiệm để khảo sát cơng thức cộng vận tốc - Giúp học sinh hình dung rõ ràng, cụ thể vấn đề cốt lõi chương động lực học động lực học chất điểm III Cơ sở lý thuyết - Quy tắc cộng vận tốc vật hai hệ quy chiếu chuyển động tịnh tiến nhau: Tại thời điểm, véctơ vận tốc tuyệt đối tổng véctơ vận tốc tương đối véc tơ vận tốc kéo theo - Sử dụng bảng từ để mô tả chuyển động vật, từ tìm vận tốc kiểm chứng công thức cộng vận tốc Quy tắc cộng vận tốc IV Dụng cụ thí nghiệm - bảng từ (4 bảng 14cm*20cm) - ròng rọc cố định - dây treo - vật có gắn nam châm - ray ngang (64 cm) - ray dọc (42 cm) - hộp nam châm - tôn (45cm*65cm) - thước 50cm Bộ thí nghiệm mơ tả cơng thức cộng vận tốc - đồng hồ bấm giây V Tiến hành thí nghiệm Thí nghiệm 1: Vận tốc tương đối vận tốc kéo theo vng góc với - Bước 1: Để ray dọc vng góc với bảng từ - Bước 2: Kéo dây để bảng chuyển động tịnh tiến sang trái - Bước 3: Bấm đồng hồ lúc bắt đầu kéo dây đến dừng kéo - Bước 4: Quan sát đồ thị vẽ bảng - Bước 5: Dùng thước đo quãng đường chuyển động - Bước 6: Từ quãng đường, thời gian tìm vận tốc - Bước 7: Kiểm chứng công thức cộng vận tốc Thí nghiệm 2: Vận tốc tương đối vận tốc kéo theo hợp với góc - Bước 1: Để ray dọc hợp với bảng từ góc - Bước 2: Kéo dây để bảng chuyển động tịnh tiến sang trái - Bước 3: Bấm đồng hồ lúc bắt đầu kéo dây đến dừng kéo - Bước 4: Quan sát đồ thị vẽ bảng - Bước 5: Dùng thước đo quãng đường chuyển động - Bước 6: Từ quãng đường, thời gian tìm vận tốc - Bước 7: Kiểm chứng công thức cộng vận tốc VI Kết thí nghiệm Thí nghiệm 1: Vận tốc tương đối vận tốc kéo theo vng góc với Thí nghiệm 2: Vận tốc tương đối vận tốc kéo theo hợp với góc VII Ứng dụng dạy học - Dạy học SGK Vật lí 10, 10 SGK Vật lí 10 Nâng cao: Tính tương đối chuyển động Cơng thức cộng vận tốc - Giải tốn điển hình áp dụng công thức cộng vận tốc sách giáo khoa, sách tập - Sử dụng bảng từ làm thí nghiệm tích hợp để giải tốn ném xiên, ném ngang; toán cộng vận tốc - Bộ thí nghiệm mơ tả cơng thức cộng vận tốc - Bộ thí nghiệm mơ tả tốn ném ngang, ném x VIII Đánh giá thí nghiệm - Bộ thí nghiệm làm từ vật liệu, thiết bị quen thuộc nên giáo viên học sinh dễ dàng chế tạo, sử dụng - Bộ thí nghiệm trực quan, kết biểu diễn dạng đồ thị nên thuận lợi cho việc quan sát xử lí số liệu (các thí nghiệm hành khơng giải vấn đề này) Số liệu thu có độ xác cao - Bộ thí nghiệm lắp ráp chủ yếu nam châm vít nối nên dễ tháo lắp, gọn nhẹ, độ bền cao - Bộ thí nghiệm có giá thành rẻ (khoảng 280.000 VNĐ) ... thời gian tìm vận tốc - Bước 7: Kiểm chứng công thức cộng vận tốc VI Kết thí nghiệm Thí nghiệm 1: Vận tốc tương đối vận tốc kéo theo vng góc với Thí nghiệm 2: Vận tốc tương đối vận tốc kéo theo... véctơ vận tốc tuyệt đối tổng véctơ vận tốc tương đối véc tơ vận tốc kéo theo - Sử dụng bảng từ để mơ tả chuyển động vật, từ tìm vận tốc kiểm chứng công thức cộng vận tốc Quy tắc cộng vận tốc IV... cộng vận tốc - Giải toán điển hình áp dụng cơng thức cộng vận tốc sách giáo khoa, sách tập - Sử dụng bảng từ làm thí nghiệm tích hợp để giải toán ném xiên, ném ngang; toán cộng vận tốc - Bộ thí
- Xem thêm -

Xem thêm: Thí nghiệm cộng vận tốc, Thí nghiệm cộng vận tốc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay