123doc giao an mon toan ten bai cong so do thoi gian

6 13 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 11:54

NHĨM KẾ HOẠCH BÀI DẠY MƠN TỐN LỚP TÊN BÀI: CỘNG SỐ ĐO THỜI GIAN I MỤC TIÊU BÀI DẠY 1) Kiến thức: - Giúp HS nắm vững mối quan hệ số đo thời gian (giờ, phút, giây, ) - Biết cách cộng số đo thời gian tương tự với cách cộng số tự nhiên (nắm vững cách cộng) 2) Kĩ năng: - Biết đặt tính cách thực phép cộng số đo thời gian - Giải toán đơn giản cộng số đo thời gian 3) Thái độ: - Rèn luyện tính cẩn thận qua việc đặt tính cách, cách làm việc khoa học qua việc trình bày đổi kết phép tính cách rõ ràng - Qúy trọng tiết kiệm thời gian, tinh thần làm việc hăng hái II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - GV: Giáo án, SGK, bảng phụ, đồ tóm tắt, bút lơng, thước kẻ - HS: SGK, III PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Diễn giảng, đàm thoại, nêu vấn đề, động não, trực quan, thảo luận nhóm, thực hành – luyện tập IV HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU THỜI GIAN Phút phút HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1) ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số - Cho lớp hát 2) KIỂM TRA BÀI CŨ “Bảng đơn vị đo thời gian” - Dán bảng phụ mời HS xung phong lên bảng thực đổi đơn vị thời gian: năm = tháng tuần ngày = = giờ rưỡi = phút - Lớp trưởng báo cáo sĩ số - HS hát - HS lên bảng thực hiện, lớp làm vào năm = 48 tháng tuần ngày = 42 = 54 giờ rưỡi = 150 phút PP GIẢNG DẠY NHÓM - Lớp nhận xét 12 phút - GV nhận xét, tuyên dương 3) DẠY BÀI MỚI “Cộng số đo thời gian” * Giới thiệu (kết hợp ơn cũ): Mục đích: cho học sinh nhớ lại kiến thức cách cộng số tự nhiên để làm tiền đề cho việc thực cộng số đo thời gian Hoạt động: - Gọi HS nhắc lại cách cộng - HS nhắc lại: số tự nhiên + Đặt tính theo cột dọc + Làm tính từ phải sang trái, hàng đơn vị Cộng hàng đơn vị với nhau, hàng chục với nhau, - Lớp nhận xét, bổ sung - GV nhận xét, tuyên dương - Đặt vấn đề: “Liệu - HS phát biểu ý kiến: thực tương + Có Bằng cách đặt tính tự với số đo thời theo cột dọc, cộng số gian không? đơn vị với + Khơng Vì có nhiều đơn vị khác - Để biết điều làm rõ học “Cộng số đo thời gian” - GV ghi tựa lên bảng - Vài HS nhắc lại, lớp ghi tựa vào a) Ví dụ 1: - Gọi HS đọc đề toán - HS đọc đề toán, lớp lắng nghe * GV sử dụng hệ thống câu * HS trả lời, lớp nhận xét, hỏi hướng dẫn HS: bổ sung: + Đề toán cho ta biết + Đề tốn cho biết: gì?  Ơ tơ từ Hà Nội đến Thanh Hóa hết 15 phút  Đi tiếp đến Vinh hết 35 phút + Đề tốn hỏi ta điều gì? - Nêu vấn đê - Đàm thoại NHÓM + Đề tốn hỏi: Ơ tơ qng đường từ Hà Nội đến Vinh hết - Trực quan * GV tóm tắt đề tốn thời gian? (sơ đồ) đồ đoạn thẳng (dán bảng): ? 15 phút Hà Nội 35 phút Thanh Hóa Vinh + Dựa vào đồ, muốn biết ô tô từ Hà Nội đến Vinh hết thời gian, em thực phép tính gì? + GV gọi HS lên bảng đặt tính: + HS quan sát đồ, trả lời: Thực phép cộng - Động não + HS xung phong làm bài, lớp làm vào nháp: + 15 phút 35 phút 50 phút + Cho HS trình bày cách làm + HS trả lời: Đặt tính theo cột dọc, cộng số với nhau, giữ nguyên phút + Lớp quan sát nhận + GV nhận xét, tuyên dương xét + Ta trình bày: 15 phút + 35 phút = 50 phút + Cho HS thắc mắc + HS thắc mắc (nếu có) b) Ví dụ (hướng dẫn tương tự Ví dụ 1): - Gọi HS đọc đề toán - HS đọc đề toán, lớp lắng * Tổ chức cho HS hỏi đáp nghe với để nắm nội * HS hỏi đáp theo cặp dung toán: Một HS - Đàm thoại NHÓM hỏi, HS khác trả lời, sau đổi vai trò: + Đề tốn cho ta biết gì? + Đề tốn cho biết:  Quãng đường đầu tiên, xe đạp hết 22 phút 58 giây  Quãng đường thứ hai, xe + Đề tốn hỏi ta điều gì? đạp hết 23 phút 25 giây + Đề tốn hỏi: Người hai quãng đường hết + Muốn biết xe đạp hai thời gian? quãng đường hết bao + Thực phép cộng nhiêu thời gian, ta thực phép tính gì? * Sau đó, trở lại phần điều khiển GV + Tương tự Ví dụ 1, ta đặt tính theo cột dọc Mời HS + HS lên bảng thực hiện, xung phong lên bảng làm lớp làm vào + 22 phút 58 giây 23 phút 25 giây 45 phút 83 giây * Kết quả toán vừa làm có đặc biệt? Các em làm với kết này? * 83 giây phút nên ta cần đổi sang phút để cộng vào phút phía trước - Các em dùng cách để đổi 83 giây sang phút? (ôn lại tiết trước) + Lớp nhận xét * Đặc biệt “83 giây” Đổi sang phút - Động não - Diễn giảng - Thực phép chia: 83 60 83 giây = phút 23 giây + Ta trình bày: 22 phút 58 giây + 23 phút 25 giây = 46 phút 23 giây + Cho HS thắc mắc + HS thắc mắc (nếu có) c) Rút kiến thức: - Mời HS phát biểu cách cộng số đo thời gian - Động não NHÓM - HS phát biểu, lớp nhận xét, bổ sung + Đặt cột dọc cho đơn vị thẳng cột với (phút viết phút, giây viết giây, ) + Đơn vị cộng với đơn vị đó, ghi lại tên đơn vị 15 Phút - GV nhận xét, tuyên dương - GV dán nội dung học lên bảng: + Đặt tính theo cột dọc, đơn - HS phát biểu lại nội dung vị phía tương ứng đơn học, lớp lắng nghe vị phía (thẳng cột) chép vào + Làm tính từ phải sang trái Ghi kết trước đơn vị + Đổi kết (nếu có) - Trở lại ý kiến đầu giờ, GV tuyên dương bạn có ý kiến 4) Luyện tập, củng cố Mục tiêu: giúp học sinh thực hành luyện tập để củng cố nắm vững kiến thức học Hoạt động: - Chia câu tập cho tổ thảo luận; tập 2, tổ (5 phút)  Câu 1: * năm tháng + năm tháng * phút + 32 phút * 12 18 phút + 12 phút * 35 phút + 42 phút * ngày 20 + ngày 15 * phút 13 giây + phút 15 giây * phút 45 giây + phút 15 giây * 12 phút 43 giây + phút 37 giây  Câu 2: Lâm từ nhà đến bến xe bt hết 35 phút, sau tơ đến Viện Bảo tàng Lịch sử hết 20 phút Hỏi Lâm từ nhà đến Viện Bảo tàng - tổ thảo luận theo tập phân cơng - Thảo luận nhóm - Thực hành luyện tập NHÓM phút Lịch sử hết thời gian? - Lần 1, mời đại diện tổ lên bảng làm tập - Lần 2, mời đại diện tổ lên bảng làm tập - GV nhận xét, tuyên dương Kết luận: Thời gian vô quý giá, em cần làm việc, học tập có kế hoạch để sử dụng thời gian hiệu quả, tiết kiệm thời gian 5) Dặn - Xem lại học - Giao tập nhà - Xem trước bài: “Trừ số đo thời gian” - Đại diện tổ lên bảng làm lần Các tổ nhận xét chéo - Lớp lắng nghe - Lắng nghe chép yêu cầu vào V, NHẬN XÉT ... Khơng Vì có nhiều đơn vị khác - Để biết điều làm rõ học “Cộng số đo thời gian” - GV ghi tựa lên bảng - Vài HS nhắc lại, lớp ghi tựa vào a) Ví dụ 1: - Gọi HS đọc đề toán - HS đọc đề toán, lớp lắng... nhà đến Viện Bảo tàng - tổ thảo luận theo tập phân cơng - Thảo luận nhóm - Thực hành luyện tập NHÓM phút Lịch sử hết thời gian? - Lần 1, mời đại diện tổ lên bảng làm tập - Lần 2, mời đại diện... để cộng vào phút phía trước - Các em dùng cách để đổi 83 giây sang phút? (ôn lại tiết trước) + Lớp nhận xét * Đặc biệt “83 giây” Đổi sang phút - Động não - Diễn giảng - Thực phép chia: 83 60 83
- Xem thêm -

Xem thêm: 123doc giao an mon toan ten bai cong so do thoi gian, 123doc giao an mon toan ten bai cong so do thoi gian

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay