TÀI LIỆU ôn THI VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN năm 2019 môn TIN học

71 12 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 11:51

TÀI LIỆU THI TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO DỤC NĂM 2019 TÀI LIỆU ƠN THI MƠN TIN HỌC VĂN PHỊNG Facebook.com/tailieuthivienchucgiaovien 0962497916 MỤC LỤC CHƯƠNG HỆ ĐIỀU HÀNHWINDOWS .4 BÀI THỰC HÀNH CHƯƠNG 2.1 Sử dụng Microsoft Word 10 Bảng Tạo văn bản 10 Bảng Mở văn bản tạo sẵn 10 Bảng Lưu văn bản soạn thảo 10 Hiển thị hộp thoại định dạng Tab .14 Vẽ hiệu chỉnh biểu đồ .18 Tạo tiêu đề (Header and Footer) cho văn bản 19 CHƯƠNG MICROSOFT EXCEL 27 Một số khái niệm 27 Một số thao tác với Excel 28 Mở đóng Excel 28 Thao tác với vùng 28 Thao tác với dòng, cột ô 31 Thao tác với workbook 35 4.Làm việc với liệu Excel 38 Nhập liệu, hiệu chỉnh .38 Định dạng 39 Định dạng chung 39 5.Biểu thức hàm Excel 43 Giới thiệu công thức hàm: 43 Các hàm excel .48 Sắp xếp liệu .52 7.Biểu đồ Excel 53 Giới thiệu biểu đồ 53 Vẽ Biểu đồ .54 Facebook.com/tailieuthivienchucgiaovien 0962497916 Các thao tác Biểu đồ .54 CHƯƠNG MICROSOFT POWERPOINT .60 4.1 Sử dụng phần mềm trình chiếu Microsoft PowerPoint .60 Tạo thuyết trình .60 Bước 2: Chọn lệnh New, hộp Available Templates and Themes xuất bên phải .60 Bước 3: Chọn Blank presentation (Nếu muốn tạo thuyết trình rỡng).Chọn Sample templates (Nếu muốn tạo thuyết trình từ mẫu có sẵn) 60 Bước 4: Nhấn nút Create để tạo 60 Lưu thuyết trình .60 Mở đóng thuyết trình 60 Đưa đối tượng đồ họa vào trang trình chiếu 61 Nhúngâmthanh video vào trình chiếu 61 4.3.1 Nhúng âm vào trình chiếu 61 Nhúng video vào trình chiếu 62 10 Làm việc với SlideMaster 62 Chèn xóa slide master 63 Trình chiếu thuyết trình 64 Tạo tiêu đề đầu cuối trang cho trình chiếu 64 ĐỀ THI MẪU 68 Facebook.com/tailieuthivienchucgiaovien 0962497916 1.1 CHƯƠNG HỆ ĐIỀU HÀNHWINDOWS Quản lý thư mục tệp thông qua Windows Explore Windows Explore chương trình dùng để quản lý ổ đĩa, thư mục tập tin 1.1.1 Mở cửa sổ Windows Explore Cách 1: Nhấn chuột phải vào nút Start  chọn Open Windows Explore Cách 2: Vào Start  ProgramsAccessories Windows Explore Cách 3: Nhấn tổ hợp phím Window + E 1.1.2 Cửa sổ Windows Explorer Vùng làm việc cửa sổ Windows Explorer gồm phần:  Vùng bên trái: thể thư mục  Vùng bên phải: thể nội dung thư mục chọn vùng bên trái 1.2 Các thao tác cửa sổ Windows Explorer 1.2.1 Đánh dấu chọn đối tượng (file folder)  Chọn đối tượng Nhắp vào biểu tượng tên đối tượng Giữ nút trái chuột, rê chuột chọn  Chọn nhóm đối tượng - Chọn liên tiếp: nhắp vào đối tượng đầu tiên, giữ phím Shift, nhắp vào đối tượng cuối Chọn rời rạc: giữ Ctrl, nhấn chuột vào đối tượng cần chọn  Chọn tất đối tượng - Nhấn tổ hợp phím Ctrl + A Vào Organize (với windows xp vào Edit) chọn Select All 1.2.2 Tạo thư mục (folder)  Chọn thư mục gốc (chứa thư mục cần tạo) vùng bên trái cửa sổ Windows Explore thực hai cách sau: Cách 1: Nhắp chuột vào New Folder menu - Cách 2: Nhắp chuột phải vào vùng trống cửa sổ bên phải  chọn Facebook.com/tailieuthivienchucgiaovien 0962497916 New/Folder 1.2.3 Đổi tên tập tin(file) thư mục(folder) Bước 1: Thực cách  Nhắp lần (tốc độ chậm) vào tên đối tượng  Chọn đối tượng vào File/Rename  Nhắp phải vào đối tượng  chọn Rename  Chọn đối tượng nhấn phím F2 Bước 2: Gõ tên nhấn Enter 1.2.4 Xóa file folder Chọn đối tượng cần xóa thực cách sau:  Nhấn phím Delete  Nhắp phải vào đối tượng  chọn Delete  Vào File/Delete 1.2.5 Di chuyển (cut) đối tượng (file, folder) Chọn đối tượng cần di chuyển: Cách 1: Nhắp giữ đối tượng chọn kéo vào thư mục cần di chuyển tới Cách 2: Bước 1: Chọn chức Cut (menu Organize (với windows xp vào Edit), nhắp chuột phải) Bước 2: Chọn thư mục cần di chuyển đối tượng tới, chọn chức Paste để dán đối tượng (menu Organize (với windows xp vào Edit), nhắp chuột phải) 1.2.6 Sao chép (copy) đối tượng (file, folder) Chọn đối tượng cần chép: Cách 1: Nhấn giữ phímCtrl, kéo đối tượng chọn thả vào thư mục cần chép tới Cách 2: Bước 1:Click chuộtphải vào đối tượng cần copy, chọn Copy Bước 2: Chọn thư mục cần chép đối tượng tới, chọn chức Paste để dán đối tượng (hoặc click phải chuột vào vùng trống thư mục cần chép, chọn Paste) 1.2.7 Phục hồi đối tượng xóa từ Recycle bin  Mở thùng rác (Recycle bin), chọn đối tượng cần phục hồi thực hiện:  Nhắp phải vào đối tượng, chọn Restore Hoặc: Nhắp chọnRestore this item menu Nếu muốn phục hồi tất đối tượng nhấp vào Restore all items Facebook.com/tailieuthivienchucgiaovien 0962497916 menu 1.2.8 Xóa đối tượng khỏi thùng rác  Chọn đối tượng cần xóa, thực cách (Nhấn Delete, nhấn chuột phải chọn Delete, File/Delete)  Chọn Yes Nếu muốn xoá tất đối tượng nhắp vào Empty the Recycle Bin menu Tìm kiếm thư mục tệp  1.3 Chọn ổ đĩa/thư mục cần tìm kiếm, sau nhập từ khóa vào khung tìm kiếm Windows Explorer, chương trình tìm kiếm tập tin thư mục thư mục mở Nhập tên tập tin thư mục cần tìm Để thực việc tìm kiếm nâng cao tồn máy tính, bạn kích vào menu Start, nhập từ khóa vào hộp Search programs and files sau kích vào See more results Ngồi để gọi cửa sổ tìm kiếm bạn nhập dòng lệnh “search-ms:” vào địa cửa sổ Windows khác hộp thoại Run Facebook.com/tailieuthivienchucgiaovien 0962497916 Cửa sổ tìm kiếm xuất Người dùng dùng kí tự đại diện “*” nhập từ khóa, kí tự dùng để thay nhóm kí tự mà bạn khơng nhớ xác ví dụ “*eat.*” 1.4 Nén giải nén tập tin vào thư mục phần mềm tiện ích Winrar WinRAR chương trình giúp nén giải nén tập tin dạng nén, tập tin nén kỹ thuật đặc biệt làm cho kích thước nhỏ lại để thuận tiện việc lưu trữ trao đổi mạng Internet Ngồi ra, WinRAR nén lúc nhiều tập tin thư mục lại thành tập tin nén để giúp cho việc lưu trữ chúng thuận tiện Sau cài đặt, chức WinRAR xuất nhấn nút phải chuột vào tập tin hay thư mục Chức giúp tạo nhanh tập tin nén từ tập tin hay thư mục chọn Sau cách sử dụng chức WinRAR: 1.4.1 Nén tập tin Click phảchuột lên tập tin hay thư mục muốn nén ->Xuất Menu với chức WinRAR:  Add to archive : Mở chương trình WinRAR để tạo tập tin nén với nhiều lựa chọn khác  Add to "tên_tập_tin.rar": Tạo nhanh tập tin nén lấy tên đối tượng chọn Facebook.com/tailieuthivienchucgiaovien 0962497916  Compress and email : Mở chương trình WinRAR để tạo tập tin nén sau gởi tập tin nén thông qua Email  Compress to "tên_tập_tin.rar" and email: Tạo nhanh tập tin nén, lấy tên đối tượng chọn sau gởi tập tin nén thông qua Email 1.4.2 Cách giải nén tập tin nén Nhấn nút phải chuột vào tập tin nén chọn: Extract files : Giải nén vào nơi tùy chọn, xuất cửa sổ cho phép chọn Extract here: Giải nén nơi chứa tập tin nén Extract to tên_tập_tin\: Tạo thư mục có tên giống tập tin nén giải nén vào Nếu tập tin đặt mật xuất hộp thoại, phải nhập mật nhấn Ok để giải nén Facebook.com/tailieuthivienchucgiaovien 0962497916 BÀI THỰC HÀNH CHƯƠNG BÀI TẠO THƯ MỤC HỌ SBD_HOTENTHISINH ổđĩa D E, SBD số báo danh thí sinh; HOTENTHISINH họ tên thí sinh Tạo thư mục có cấu trúc hình bên thư mục SBD_HOTENTHISINH (10 điểm) Sử dụng chức tìm kiếm để tìm 03 tập tin có phần mở rộng *.txt, copy kết tìm vào thư mục Tư vấn online (5 điểm) Nén thư mục Tư vấn online thành file Tư vấn online.rar cắt file sang thư mục Kế toán (5 điểm) BÀI Tạo thư mục có cấu trúc hình bên thư mục SBD_HOTENTHISINH (10 điểm) Sử dụng chức tìm kiếm để tìm 03 tập tin có phần mở rộng *.txt có kích thước lớn 10 KB, copy kết tìm vào thư mục Tổ (5 điểm) Nén thư mục Tổ thành file Tổ 3.rar cắt file sang thư mục Khối văn phòng (5 điểm) BÀI 3:Thực yêu cầu sau: Thông tin hoạt động a Tạo thư mục có cấu trúc hình thư mục SBD_HOTENTHISINH Hoạt động lãnh đạo bên Chỉ đạo b Sao chép thư mục “Chỉ đạo” “Giám vào thư mục “Hoạt động Sở-BanNgành” c.Nén thư mục “Hoạt động lãnh đạo” thành file Hoạt động lãnh đạo.zip, thư mục Thông tin hoạt động Giám sát sát” Hoạt động Sở-Ban-Ngành Hoạt động địa phương lưu Facebook.com/tailieuthivienchucgiaovien 0962497916 CHƯƠNG XỬ LÝ VĂN BẢN VỚI MICROSOFT WORD 2010 2.1 Sử dụng Microsoft Word Bảng Tạo văn bản Nhấn chuột vào Tab File, chọn New, nhấn đúp chuột vào mục Blank document Hoặc dùng tổ hợp phím Ctrl+N Bảng Mở văn bản tạo sẵn Phím tắt mở tài liệu có sẵn Ctrl+O Bạn vào Tab File, chọn Open Bảng Lưu văn bản soạn thảo Lưu tài liệu Nhấn Tab File, chọn Save dùng tổ hợp phím Ctrl+S, chọn nơi lưu save as, đặt tên file File name nhấn save Ngoài lưu văn dạng đọc cách chọn PDF (*.pdf) save as type Mặc định lưu tài liệu dạng Word 2003 trở trước Muốn Word 2010 mặc định lưu với định dạng Word 2003, bạn nhấn Tab File, chọn Word 10 Facebook.com/tailieuthivienchucgiaovien 0962497916 tính…) thực chức thay đổi độ rộng cột,chiều cao hàng, chức freeze panes) Nhập trình bày bảng tính sau: Bảng tính 1: Yêu cầu: Câu 1: Thực định dạng: a Định dạng cột ngày bán : dd/mm/yyyy.(Lưu ý: Định dạng phải thực trước nhập liệu, kiểm tra định dạng mặc định máy Control Panel) b Định dạng font chữ cho toàn bảng tính Times New Roman, size 12 c Kẻ khung, định dạng cho bảng tính Câu 2: Tính THANHTIEN = DONGIA * SOLUONG (định dạng đơn vị tiền tệ USD) Câu 3: Tính THANHTIENVND = THANHTIEN * 17890 (định dạng đơn vị tiền tệ VND, có dấu phân cách hàng nghìn) Câu 4: Sắp xếp bảng tính theo mã hàng tăng dần BÀI THỰC HÀNH (Nội dung chính: Tính tốn excel, sử dụng hàm: Sum, Max, Min, Average) Yêu cầu: Câu 1:Tính lương, phụ cấp tổng cộng, biếtLương 1.050.000 số ngày công chuẩn 22 Lương = ( HSL * Lương * Ngày công)/Số ngày công chuẩn Phụ cấp = 1/2 * Lương Tổng cộng = Lương + Phụ cấp Câu 2:Tính tổng cột Lương, Phụ Cấp Tổng cộng Câu 3:Thiết lập cơng thức làm tròn số phần thập phân cột Lương cột phụ cấp Tổng cộng Câu 4: Tính tổng cộng, cao nhất, thấp nhất, trung bình cột Lương, Phụ cấp, Tổng cộng BÀI THỰC HÀNH Mở phần mềm Microsoft excel thực yêu cầu sau Lưu thi với tên BÀI 4.xlsx TT Họ tên Điểm chuyên cần Điểm trình Điểm thi Vân Anh 8 Hải Đăng 9 Tiến Đạt Điểm trung bình Xếp loại Điểm trung bình chung lớp Tổng điểm cao • Soạn thảo BẢNG KẾT QUẢ MÔN HỌC theo mẫu với yêu cầu font chữ Time New Roman, cỡ chữ 12 • Lập cơng thức để tính điểm trung bình cột “Điểm trung bình” đó: Điểm trung bình = Điểm chun cần × 10 % + Điểm q trình × 40 % + im bi thi ì 50% Lp cơng thức tính “Điểm trung bình chung lớp” cột “Điểm chuyên cần”, “Điểm trình”, “Điểm thi”, “Tổng điểm” • Lập cơng thức để tính ô “Tổng điểm cao nhất” cột “Tổng điểm” • Lập cơng thức tính cột Xếp loại, biết xếp loại tính sau: Nếu Điểm trung bình Error: Reference source not found xếp loại giỏi Nếu Error: Reference source not foundĐiểm trung bình < xếp loại Error: Reference source not foundĐiểm trung bình < xếp loại trung bình Nếu Điểm trung bình < xếp loại yếu • Sắp xếp bảng điểm theo thứ tự giảm dần Điểm trung bình CHƯƠNG MICROSOFT POWERPOINT 4.1 Sử dụng phần mềm trình chiếu Microsoft PowerPoint Tạo thuyết trình Bước 1: Vào ngăn File Bước 2: Chọn lệnh New, hộp Available Templates and Themes xuất bên phải Bước 3: Chọn Blank presentation (Nếu muốn tạo thuyết trình rỡng).Chọn Sample templates (Nếu muốn tạo thuyết trình từ mẫu có sẵn) Bước 4: Nhấn nút Create để tạo Lưu thuyết trình Lưu thuyết trình Bước 1: Vào ngăn File Bước 2: Chọn lệnh Save, hộp Save As xuất Bước 3: Nhập tên tập tin thuyết trình hộp File name Bước 4: Chọn loại định dạng tập tin Save as type Bước 5: Tại hộp Save in, bạn tìm đến thư mục cần lưu tập tin Bước 6: Nhấn nút Save để lưu Mở đóng thuyết trình Mở lại thuyết trình lưu đĩa: Vào ngăn File chọn Recent chọn Open Đóng thuyết trình: Vào ngăn File chọn Close Các thao tác với slide Có nhiều kiểu bố trí placeholder slide mà PowerPoint xây dựng sẵn gọi layout Tùy theo nội dung cần xây dựng cho slide mà ta chọn kiểu layout phù hợp Chèn slide mới: Vào ngăn Home chọn chức New slide Sao chép slide: Nhấp phải chuột lên số slide chọn, chọn Duplicate Slide từ danh sách lệnh Xóa slide: Chọn slide ngăn Slides muốn xóa, nhấn phím Delete bàn phím để xóa slide nhấp phải chuột lên slide chọn Delete Slide Ngăn Slides Các placeholder Đưa đối tượng đồ họa vào trang trình chiếu Chúng ta cần thêm hộp văn để nhập thêm thông tin vẽ thêm biểu tượng vào slide + Chèn Shape(vẽ biểu tưởng): Vào ngăn Insert, nhóm Illustrations, chọn Shape, chọn biểu tượng cần vẽ + Chèn Texbox(văn bản): Vào ngăn Insert, nhóm Text, chọn nútTextbox vẽ hộp văn slide + Chèn WordArt(Chữ nghệ thuật): Vào ngăn Insert, nhóm Text, chọn nút WordArt, chọn màu sắc cho WordArt + Chèn SmartArt: vào ngăn Insert, nhóm Images chọn Smart Art Nhúngâmthanh video vào trình chiếu 4.3.1 Nhúng âm vào trình chiếu Microsoft PowerPoint cho phép bạn chèn nhiều định dạng nhạc khác vào slide, thông thường chèn định dạng.mp3 hay wma vào slide chúng cho chất lượng tốt có kích thước tập tin nhỏ Để nhúng âm ta thực hiện: Vào ngăn Insert, nhóm Media, chọn Audio Với tính Trim Audio, cắt bỏ bớt đoạn âm không cần thiết chừa lại phần tập tin âm Bạn chọn vào biểu tượng hình loa slide vào ngăn Audio Tools, nhóm Editing, chọn lệnh Trim Audio Thiết lập đoạn âm cần lấy Start Time End Time nhấn nút OKsau hồn tất Hình Thiết lập đoạn âm cần sử dụng Nhúng video vào trình chiếu PowerPoint 2010 tương thích với nhiều định dạng video phổ biến nay.Trong đó, nên sử dụng hai định dạng flv wma chúng cho chất lượng hình ảnh chấp nhận được, phát sinh lỗi chèn có kích thước tập tin nhỏ Định dạng tập tin video dùng cho PowerPoint 2010 a Các định dạng âm PowerPoint hỗ trợ như: flv (Flash Video – lựa chọn video tốt chèn vào PowerPoint 2010), asf (Advanced Streaming Format), avi (Audio Video Interleave), mpg hay mpeg (Moving Picture Experts Group), wmv (Windows Media Video) b Đôi phần mở rộng tập tin video giống với danh sách chèn vào PowerPoint codec sử dụng tập tin không phù hợp Cách tốt nên sử dụng codec Microsoft chuyển đổi định dạng video để đảm bảo tính tương thích Để nhúng đoạn phim ta thực hiện: Vào ngăn Insert, nhóm Media, chọn Video Tìm đến thư mục chứa video, chọn video nhấn nút Insert để chèn vào slide nhấn nút xổ xuống nút Insert chọn Link to file để liên kết với video mà khơng nhúng vào thuyết trình 10 Làm việc với SlideMaster Slide master slide nằm vị trí slide master, chứa thơng tin theme layout thuyết trình bao gồm slide, màu sắc, hiệu ứng, kích thước vị trí placeholder slide Mỗi thuyết trình có slide master Điểm hữu ích sử dụng slide master thay đổi toàn kiểu dáng thiết kế thuyết trình nhanh chóng Khi muốn hình ảnh hay thơng tin xuất tất slide nên thêm chúng slide master để tránh phải nhập thông tin trùng lặp slide Do hiệu chỉnh thay đổi slide master ảnh hưởng đến toàn thuyết trình nên thực hiệu chỉnh thay đổi chế độ hình Slide Master Slide Master Slide layout Hình Cửa sổ Slide Master Để chuyển sang cửa sổ Slide Master, bạn vào ngăn View, nhóm Master Views chọn Slide Master Hình Chọn chế độ hình Slide Master Chèn xóa slide master Một thuyết trình có tối thiểu slide master, bạn tạo thêm slide master khác Với nhiều slide master thuyết trình, áp dụng slide master cho chương phần thuyết trình sau Các bước thực hành sau: Bước 1: Vào ngăn View, nhóm Master Views, chọn Slide Master để trở lại cửa sổ Slide Master Bước 2: Vào ngăn Slide Master, đến nhóm EditMaster, chọn Insert Slide Master Một Slide Master mặc định chèn vào sau slide master có Bước 3: Có nhiều kiểu slide layout chèn, bạn xóa bớt kiểu không sử dụng cách chọn slide layout nhấn Delete bàn phím để xóa Bước 4: Để xóa slide master slide layout vừa tạo bạn chọn slide master nhấn phím Delete 11 Trình chiếu in thuyết trình Trình chiếu thuyết trình Vào ngăn Slide Show chọn nhóm Start Slide Showchọn lệnh: Hình Chọn lệnh để trình chiếu Slide Show 4.3 From Beginning:trình chiếu báo cáo slide thuyết trình 4.4 From Current Slide:trình chiếu báo cáo slide hành thuyết trình 4.5 Broadcast Slide Show: trình chiếu thuyết trình thơng qua mạng internet cho người xem từ xa, trình bày chi tiết phần sau 4.6 Custom Slide Show: trình chiếu thuyết trình từ Custom Show Bạn chọn tên Custom Show để trình chiếu 12 In PowerPoint Tạo tiêu đề đầu cuối trang cho trình chiếu Các bước thực hành sau: Bước 1: Mở tập tin ppt Bước 2: Vào ngăn Insert, nhóm Text, chọn lệnh Header & Footer, hộp thoại Header and Footer xuất Hình Chọn lệnh Header & Footer Bước 3: Chọn ngăn Slide hộp thoại Header and Footer làm theo sau: 4.5 Date and time: thiết lập thời gian xuất slide 4.6 Slide number: Bạn đánh dấu chọn vào ô số thứ tự slide 4.7 Footer: Hãy nhập vào tên bạn 4.8 Don’t show on title slide: bạn chọn tùy chọn để không áp dụng Header & Footer slide tựa đề (title slide) In slide Để in slide PowerPoint 2010 thực sau: Chọn File / Print, xuất hộp thoại, nhấn Enter click chuột vào Print để in Tuy nhiên để mặc định, nhấn Enter (hoặc click chuột Print) máy in đen trắng slide trang Để thiết lập chế độ in nhiều slide trang, in hai mặt, tùy chỉnh khác, click chuột vào Printer Properties -> xuất hộp thoại (tùy vào loại máy in khác mà hộp thoại xuất khác nhau), click chuột vào tab Effects, thiết lập cỡ giấy chiều in giấy 10 Click chuột vào tab finishing, xuất hộp thoại sau : Tại thiết lập số slide trang, thứ tự slide, sau click chuột vào nút OK BÀI THỰC HÀNH CHƯƠNG BÀI THỰC HÀNH Hãy thiết kế thuyết trình theo mẫu sau thỏa mãn yêu cầu đât lưu vào ổ đĩa D:\ với tên BAI THUC HANH1.PPTX (các hình ảnh slide mang tính minh họa, thí sinh chèn hình ảnh bất kỳ) Yêu cầu: Chọn mẫu slide design cho slide: Tạo hiệu ứng chuyển tiếp slide (Slide Transition) Tạo hiệu ứng cho tất đối tượng slide Thiết lập để Slide trình chiếu tự động (khơng cần dùng chuột bàn phím) Chèn Footer cho slide họ tên học viên Chèn số trang cho slide Slide 2,3,4 thiết lập Font chữ Time new roman, cỡ chữ 32 BÀI THỰC HÀNH Hãy thiết kế thuyết trình theo yêu cầu sau lưu vào ổ đĩa D:\ với tên BAI THUC HANH 2.PPTX (các hình ảnh slide mang tính minh họa, thí sinh chèn hình ảnh bất kỳ) Yêu cầu: Chọn mẫu slide design cho slide: Tạo hiệu ứng chuyển tiếp slide (Slide Transition) Tạo hiệu ứng cho tất đối tượng slide Thiết lập để Slide trình chiếu tự động (khơng cần dùng chuột bàn phím) Chèn Footer cho slide họ tên học viên Chèn số trang cho slide Slide 2,3,4 thiết lập Fontchữ Time new roman, cỡ chữ 32 ĐỀ THI MẪU THỜI GIAN LÀM BÀI: 30 PHÚT (KHÔNG KỂ THỜI GIAN PHÁT ĐỀ) Thí sinh tạo thư mục có dạng SBD_HOTENTHISINH ổ đĩa D E, tất làm lưu vào thư mục Ví dụ thí sinh Nguyễn Văn An có SBD 125 tạo thư mục 125_NGUYENVANAN Câu 1:(10 điểm) a.Tạo thư mục có cấu trúc hình bên thư mụcSBD_HOTENTHISINH b Nén thư mục Sách Lịch sử thành file Sách lịch sử.rar cắt file sang thư mục Sách Địa lý Câu 2: MS Excel (30 điểm) Tạo bảng tính lưu bảng tính với tên Thi.xls thư mục SBD_HOTENTHISINH BẢNG KÊ HÀNG NHẬP KHO Mã hàng Tên hàng ML01 Máy lạnh SANYO TV02 Tivi SONY TL01 Tủ lạnh HITACHI Số lượng Đơn giá 12 4000000 5550000 12 6000000 TỔNG: Tiền chiết khấu Thành tiền ? ? ? ? Yêu cầu: • Nhập trình bày bảng tính • Lập cơng thức tínhTiền chiết khấu = Đơn giá * số lượng * 5% • Lập cơng thức tính Thành tiền=Đơn giá* Số lượng –Tiền chiết khấu • Lập cơng thức tính TỔNG Tiền chiết khấu TỔNG Thành tiền • Sắp xếp bảng kê theo thứ tự giảm dần cột Thành tiền Câu 3: MS Word (30 điểm) Soạn thảo văn với nội dung bên thỏa mãn yêu cầu đây, lưu văn với tên Thi word.doc thư mục SBD_HOTENTHISINH trên, hình ảnh sử dụng hình khác thay Font chữ Time New Roman, cỡ chữ 13 Lề trái: cm; lề phải, trên, dưới: cm Khoảng cách dòng: 1.5 lines Khoảng cách đoạn: 6pt Đánh số trang cho văn trình bày với số trang vị trí phần trang CHÂN DUNG NHÀ KHOA HỌC Nhưng có lúc bạn tự hỏi mình: Thế nhà khoa học? Câu hỏi 2.500 học sinh từ 10 đến 17 tuổi Ấn Độ, Chilê, Pháp, Mỹ, Ý, Mêhicô, Braxin Nigiêria trả lời qua tranh tham gia thi vẽ chân dung nhà khoa học Lạ hầu hết vẽ nhà khoa học người Bài (30 điểm) MICROSOFT POWERPOINT Thiết kế thuyết trình theo yêu cầu sau lưu vào thư mục bạn đĩa D với tên Baithi PowerPoint.pptx Yêu cầu: Chọn mẫu cho slide: Tạo hiệu ứng chuyển tiếp slide (Slide Transition) Thiết lập để Slide trình chiếu tự động (khơng cần dùng chuột bàn phím) Tạo hiệu ứng cho tất đối tượng slide Chèn footer cho slide họ tên học viên Chèn số trang cho slide ... trường đại học THPT nước Những dự kiến thay đổi chương trình sách giáo khoa sau: Học cấp tiểu học Tích hợp nội mơn Lịch sử cấp THCS Học theo chủ đề trung học phổ thông 23 Facebook.com/tailieuthivienchucgiaovien... Sau cài đặt, chức WinRAR xuất nhấn nút phải chuột vào tập tin hay thư mục Chức giúp tạo nhanh tập tin nén từ tập tin hay thư mục chọn Sau cách sử dụng chức WinRAR: 1.4.1 Nén tập tin Click phảchuột... Facebook.com/tailieuthivienchucgiaovien 0962497916  Compress and email : Mở chương trình WinRAR để tạo tập tin nén sau gởi tập tin nén thông qua Email  Compress to "tên_tập _tin. rar" and email: Tạo nhanh tập tin
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU ôn THI VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN năm 2019 môn TIN học , TÀI LIỆU ôn THI VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN năm 2019 môn TIN học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay