ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH TIỂU học (1) đã chuyển đổi (1)

6 9 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 11:51

ĐỀ THI THAM KHẢO (Đề thi có trang) ĐỀ THI TUYỂN GIÁO VIÊN Môn: Kiến thức chuyên môn tiểu học Vị trí dự tuyển: Giáo viên tiểu học Thời gian làm 90 phút Phần I: Tiếng Việt (50 điểm) Câu 1: Câu câu ghép? A Vì mải chơi, Dế Mèn chịu đói mùa đơng B Nếu thời tiết thuận lợi vụ mùa bội thu C Năm nay, em Lan học lớp D Trên cành cây, chim chóc hót líu lo Câu 2: Cặp quan hệ từ câu sau biểu thị quan hệ gì? “ Hễ mẹ tơi có mặt nhà nhà cửa lúc ngăn nắp, sẽ” A Nguyên nhân – kết B Tương phản C Điều kiện – kết D Tăng tiến Câu 3: Trong câu sau, câu dùng không quan hệ từ? A Tuy em phải sống xa bố mẹ từ nhỏ nên em nhớ thương bố mẹ B Mặc dù điểm Tiếng Việt em thấp điểm Tốn, em thích học Tiếng Việt C Cả lớp em gần gũi động viên Hòa dù Hòa mặc cảm, xa lánh lớp D Tuy khỏi ốm Tú tích cực tham gia lao động Câu 4: Điền quan hệ từ thích hợp vào chổ chấm: …chúng tơi có cánh…chúng bay lên mặt trăng để cắm trại A Hễ, B Gía, C Nếu, D Tuy, Câu 5: Trong thơ “Chú tuần” em thấy người chiến sĩ tuần mong muốn điều cho cháu thiếu nhi? A Các cháu ngủ yên B Các cháu học hành tiến C Các cháu có sống tốt đẹp tương lai D Tất đáp án Câu 6: Điền cặp từ hơ ứng thích hợp vào chổ trống câu sau: A Nào, B Chưa, C Càng, D Bao nhiêu – nhiêu Câu 7: Trận chưa qua, trận khác tới, riết tợn Page | Các vế câu câu ghép nối với cách nào? A Nối với dấu phẩy B Nối với quan hệ từ C Nối với cặp quan hệ từ D Nối với cặp từ hơ ứng Câu 8: Dấu chấm có tác dụng gì? A Dùng để kết thúc câu hỏi B Dùng để kết thúc câu cảm C Dùng để kết thúc câu kể D Dùng để kết thúc câu cầu khiến Câu 9: Dấu phẩy câu sau có tác dụng gì? Giặc đến nhà, đàn bà đánh A Ngăn cách phận trạng ngữ với chủ ngữ vị ngữ B Ngăn cách vế câu ghép C Ngăn cách phận làm chủ ngữ câu D Ngăn cách phận làm vị ngữ câu Câu 10: Tên quan đơn vị viết chưa tả? A Trường Mầm non Hoa Sen B Nhà hát Tuổi trẻ C Viện thiết kế máy nông nghiệp D Nhà xuất Giáo dục Câu 11: Đọc “Lớp học đường” em thấy Rê-mi học chữ hồn cảnh nào? A Khơng có trường lớp để theo học B Khơng có sách dụng cụ học tập bình thường C Thầy giáo cụ chủ gánh xiếc rong D Tất hoàn cảnh nêu Câu 12: Từ khơng dùng để đức tính phái nữ? A Dịu dàng B Gan lì C Nhẫn nại D Duyên dáng Câu 13: Từ không đồng nghĩa với từ quyền lực? A Quyền công dân B Quyền hạn C Quyền D Quyền hành Câu 14: Từ từ đồng nghĩa với chăm chỉ? Page | A Chăm bẳm B Cần mẫn C Siêng D Chuyên cần Câu 15: Làm thống kê có tác dụng gì? A Để báo cáo thành tích B Để tổng hợp tình hình C Để nắm nhanh thơng tin đánh giá xác việc, vấn đề D Tất đáp án Câu 16: Dấu đặt phận tiếng? A Âm đầu B Âm C Âm đệm D Âm cuối Câu 17: Từ đồng âm từ nào? A Giống âm, hoàn toàn khác nghĩa B Giống nghĩa, hoàn toàn khác âm C Giống âm D Giống nghĩa Câu 18: Ba cau thơ sau sử dụng biện pháp nghệ thuật gì? Cả cơng trường say ngủ cạnh dòng sơng Những tháp khoan nhô lên trời ngẫm nghĩ Những xe ủi, xe ben sánh vai nằm nghỉ A Nhân hóa B So sánh C Vừa so sánh vừa nhân hóa D Đảo ngữ Câu 19: Đọc đoạn thơ sau: Đứng nhà mà cháy Mà tỏa sáng xung quanh Chỉ thương đèn Khơng sáng chân Dòng gồm tất từ mang nghĩa chuyển thơ A đứng – nhà – B đứng – nhà – chân C đứng – – chân D sáng – – chân Câu 20: Từ có tiếng “truyền” có nghĩa trao lại cho người khác (thế hệ sau) A Truyền thống B Truyền C Lan truyền D Truyền Page | Phần II: Toán (50 điểm) Câu 1: Kết phép cộng: 697583 + 245736 = ? A 843319 B 942319 C 943219 D 943319 C x = 437 D x = 337 Câu 2: Tìm x biết: 549 + x = 976 A x = 427 B x = 327 Câu 3: Một phân xưởng lắp xe đạp, sáu tháng đầu lắp 36900 xe đạp, sáu tháng cuối năm lắp nhiều sáu tháng đầu năm 6900 xe đạp Hỏi năm phân xưởng lắp xe đạp? A 43800 xe đạp B 80700 xe đạp C 70700 xe đạp D 50700 xe đạp Câu 4: Tuổi chị tuổi em cộng lại 45 tuổi, chị em 11 tuổi Hỏi chị tuổi, em tuổi? A 28 tuổi 17 tuổi B 17 tuổi tuổi C 39 tuổi 28 tuổi D 39 tuổi 17 tuổi Câu 5: Cả hai lớp 4E 4H trồng 700 Lớp 4E trồng lớp 4H 150 Hỏi lớp trồng cây? A 425 575 B 275 425 C 125 tuổi 275 tuổi D 275 tuổi 575 tuổi Câu 6: Thu hoạch ruộng tạ thóc Thu hoạch ruộng thứ nhiều ruộng thứ hai 10 tạ thóc Hỏi thu hoạch ruộng ki-lơ-gam thóc? A 27kg 37kg B 270kg 370kg C 2700kg 3700kg D 4700kg 3700kg Câu 7: Tìm hai số biết tổng hiệu chúng là: 485 45 A 175 220 B 265 310 C 175 265 D 220 265 Câu 8: Góc sau góc bẹt? O A Góc O M N B Góc M P C Góc N D Góc P Câu 9: Tam giác bên có góc nhọn? A B C D Page | Câu 10: Phát biểu sau đúng: A Góc nhọn lớn góc vng B Góc tù lớn góc vng C Góc bẹt nhỏ góc tù D Góc nhọn lớn góc tù Câu 11: Khơng làm phép tính, cho biết chữ số tân kết sau: 1981 + 1982 + 1983 + … + 1989 A B C D 𝟑 Câu 12: Chuyển hỗn số thành phân số được: 𝟒 A 19 B 23 C 11 D 15 Câu 13: Gọi abc số có chữ số, a bên trái b chữ số hàng trăm, b chữ số hàng chục a bên phải b chữ số hàng đơn vị Tìm abc thỏa mãn đầy đủ yêu cầu sau: * Chữ giống thay chữ số giống nhau, chữ khác thay chữ số khác *b=a×a * abc chia hết cho Vậy số abc là: A 111 B 242 C 393 D Khơng thể có Câu 14: Từ số 1; 2; lập số có chữ số chia hết cho A số B số C số D số Câu 15: a) Trong hình sau có đoạn thẳng A 12 Đoạn thẳng B 13 đoạn thẳng C 14 đoạn thẳng D 15 đoạn thẳng b) Trong hình sau có tam giác A tam giác B tam giác C tam giác D 10 tam giác Page | Câu 16: Khi chia 17,035 cho 6, ta thực sau: 17,035 50 2,839 23 55 Số dư phép toán bao nhiêu? A 0,1 B 0,01 C 0,001 D Câu 17: Biết năm khơng nhuận đến năm nhuận Rồi lại đến năm thường năm nhuận Hỏi kỷ XXI có năm nhuận? A 33 năm nhuận C 25 năm nhuận C 75 năm nhuận D 50 năm nhuận Câu 18: Một vật mặt trăng nặng 1/6 trái đất Hỏi bò tót trái đất nặng tạ mặt trăng cân nặng bao nhiêu? A 900kg B 15 yến C 100kg D tạ Câu 19: Một hình vng có cạnh dài 4cm, câu đúng? A Diện tích hình vng chu vi hình vng B Diện tích hình vng lớn chu vi hình vng C Chu vi hình vng bé diện tích hình vng D Cả câu sai Câu 20: Cho biểu thức: 11 12 13 14 14 15 16 X = 28 × 30 × 22 × 26 × 26 × 32 × 24 Giá trị biểu thức là: A 16 B C 64 D 32 TRỌN BỘ: facebook.com/tailieuthivienchucgiaovien Page | ... nghiệp D Nhà xuất Giáo dục Câu 11: Đọc “Lớp học đường” em thấy Rê-mi học chữ hoàn cảnh nào? A Khơng có trường lớp để theo học B Khơng có sách dụng cụ học tập bình thường C Thầy giáo cụ chủ gánh... bẳm B Cần mẫn C Siêng D Chuyên cần Câu 15: Làm thống kê có tác dụng gì? A Để báo cáo thành tích B Để tổng hợp tình hình C Để nắm nhanh thơng tin đánh giá xác việc, vấn đề D Tất đáp án Câu 16:... Đứng nhà mà cháy Mà tỏa sáng xung quanh Chỉ thương đèn Khơng sáng chân Dòng gồm tất từ mang nghĩa chuyển thơ A đứng – nhà – B đứng – nhà – chân C đứng – – chân D sáng – – chân Câu 20: Từ có tiếng
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH TIỂU học (1) đã chuyển đổi (1) , ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH TIỂU học (1) đã chuyển đổi (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay