Quyền sử dụng đất

4 13 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 11:35

Quyền sử dụng đất là một dạng hàng hóa, đồng thời nó là một dạng tài sản được pháp luật Việt Nam công nhận, khi nó thỏa mãn một số điều kiện quy định. Khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một thửa đất nhất định được hiểu quyền sử dụng đất đó được định giá trị bằng tiền đối với thửa đất đó trong thời hạn sử dụng đất được xác định, từ đó người được quyền sử dụng đất được quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; quyền được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Nhà nước ta đã thống nhất cấp giấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân sử dụng đất tức là bảo vệ tài sản cho công dân (điều 106, điều 4 mục 24 Luật Đất đai. điều 108 , 181 Bộ luật Dân sự). Giấy chứng nhận quyến sử dụng đất (GCNQSDĐ) là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất để đảm bảo họ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân cũng là chủ trương lớn của Đảng và nhà nước nhằm tạo động lực thúc đấy phát triển kinh tế xã hội, đồng nghĩa với việc tăng cường thiết chế nhà nước trong quản lý đất đai. Bởi lẽ: Cấp GCNQSDĐ là căn cứ pháp lý đầy đủ để giải quyết mối quan hệ về đất đai, cũng là cở sở pháp lý để nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sử dụng đất của họ. Giấy CNQSDĐ có vai trò quan trọng, là căn cứ để xây dựng các quyết định cụ thể, như các quyết định về đăng kí, theo dõi biến động kiểm soát các giao dịch dân sự về đất đai. Giấy CNQSDĐ không những buộc người dử dụng đất phải nộp nghĩa vụ tài chính mà còn giúp cho họ được đền bù thiệt hại về đất khi bị thu hồi GCNQSDĐ còn giúp xử lý vi phạm về đất đai. Thông qua việc cấp GCNQSDĐ, nhà nước có thể quản lý đất đai trên toàn lãnh thổ, kiểm soát được việc mua bán, giao dịch trên thị trường và thu được nguồn tài chính lớn hơn nữa. GCNQSDĐ là căn cứ xác lập quan hệ về đất đai, là tiền đề để phát triển kinh tế xã hội. giúp cho các cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất, yên tâm đầu tư trên mảnh đất của mình.Xét ở góc độ lí luận thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ là một văn bản chứng quyền cho nên không thể coi nó là tài sản và cũng không thể xem nó là loại giấy tờ có giá trong thanh toán, trao đổi. Tuy nhiên, xét ở góc độ thực tiễn thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một trong những vật rất phổ biến dùng để thế chấp vay tiền ngân hàng. Việc thế chấp giấy này ở ngân hàng để vay tiền được xem là một loại giao dịch dân sự hợp pháp, đối tượng của giao dịch này là thế chấp quyền sử dụng đất. Vậy trong trường hợp nào thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được coi là tài sản ? Đó là khi nó được dùng trong quan hệ dân sự, có giá trị thanh toán, trao đổi ngang giá với vật khác, theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.Gắn với tình huống thực tế bà Võ Thị Thành sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cầm cố cho bà Phan Thị Tòng để vay 1.000.000 đồng. Đây là một giao dịch dân sự hợp pháp và bà Võ Thị Thành đã thế chấp quyền sử dụng đất của mình để vay tiền bà Phan Thị Tòng , trong giao dịch này giấy chứng nhận quyền sử đất được coi như một tài sản dưới dạng vật được quy đinh tại điều 163, Bộ luật dân sự năm 2005. Điều kiện để một vật được coi là tài sản đó là vật đó phải là một bộ phận của thế giới vật chất, mang lại lợi ích cho chủ thể và phải có giá trị đặc trưng, con người phải chiếm hữu được, có thể đang tồn tại hoặc hình thành trong tương lai. Như vậy, nếu như ta coi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với chức năng sử dụng như một tờ giấy thông thường thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được xem như một tài sản. Do đó giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng có thể được coi là tài sản trong nhiều trường hợp. GỢI Ý CÂU 3 THÔI NHÉ Công văn số 141TANDTCKHXX về việc thẩm quyền giải quyết các yêu cầu trả lại giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản của Tòa án nhân dân tối cao ngày 2192011.Nội dung công văn nêu rõ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không phải là “giấy tờ có giá” quy định tại Điều 163 của Bộ luật Dân sự năm 2005; do đó, nếu có yêu cầu Tòa án giải quyết buộc người chiếm giữ trả lại các giấy tờ này thì Tòa án không thụ lý giải quyết. Tòa án phải hướng dẫn cho người khởi kiện có thể yêu cầu cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền buộc người chiếm giữ bất hợp pháp giấy tờ nêu trên phải trả lại cho chủ sở hữu, người chiếm hữu hợp pháp đối với loại giấy tờ đó.Theo hướng dẫn trên thì gia đình bạn có thể đến cơ quan công an, cơ quan hành chính tại địa phương để yêu cầu về việc đòi lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đã mất. Tuy nhiên, sau công văn thì cũng chưa có hướng dẫn cụ thể nào về vấn đề này nên thực tế việc đòi lại Giấy chứng nhận bị người khác chiếm giữ đang gặp nhiều khó khăn.Để giải quyết khó khăn trên, theo chúng tôi, gia đình bạn nên yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp về việc sử dụng tài sản trái phép (vấn đề thứ hai).Vấn đề thứ hai, yêu cầu giải quyết tranh chấp để đòi lại quyền sử dụng đất đang bị sử dụng trái phép.Quyền sử dụng đất thuộc quyền sử dụng của bà bạn nên bà có quyền cho phép hoặc không cho phép người cháu được ở trên đất đó. Nếu bà đã yêu cầu người cháu trả lại mảnh đất (để cho lại người con út) mà người cháu vẫn cố tình không trả thì bà có quyền gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.Trước hết là yêu cầu hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất (Điều 135 Luật Đất đai). Trường hợp sau hòa giải mà người cháu vẫn không trả thì nhà bạn có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền (vì mảnh đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) (Điều 136 Luật Đất đai). Tòa án nhân dân sẽ giải quyết tranh chấp căn cứ vào tình hình thực tế của nhà bạn và căn cứ theo quy định của pháp luật.Quyền sử dụng đất là một dạng hàng hóa, đồng thời nó là một dạng tài sản được pháp luật Việt Nam công nhận, khi nó thỏa mãn một số điều kiện quy định. Quyền sử dụng đất dạng hàng hóa, đồng thời dạng tài sản pháp luật Việt Nam cơng nhận, thỏa mãn số điều kiện quy định Khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đất định hiểu quyền sử dụng đất định giá trị tiền đất thời hạn sử dụng đất xác định, từ người quyền sử dụng đất quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền chấp, bảo lãnh, góp vốn quyền sử dụng đất; quyền bồi thường Nhà nước thu hồi đất Nhà nước ta thống cấp giấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để bảo hộ quyền lợi ích hợp pháp cho công dân sử dụng đất tức bảo vệ tài sản cho công dân (điều 106, điều mục 24 - Luật Đất đai điều 108 , 181 - Bộ luật Dân sự) Giấy chứng nhận quyến sử dụng đất (GCNQSDĐ) giấy chứng nhận quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất để đảm bảo họ quyền lợi ích hợp pháp người có quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất.Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân chủ trương lớn Đảng nhà nước nhằm tạo động lực thúc phát triển kinh tế xã hội, đồng nghĩa với việc tăng cường thiết chế nhà nước quản lý đất đai Bởi lẽ: - Cấp GCNQSDĐ pháp lý đầy đủ để giải mối quan hệ đất đai, cở sở pháp lý để nhà nước công nhận bảo hộ quyền sử dụng đất họ - Giấy CNQSDĐ có vai trò quan trọng, để xây dựng định cụ thể, định đăng kí, theo dõi biến động kiểm soát giao dịch dân đất đai - Giấy CNQSDĐ buộc người dử dụng đất phải nộp nghĩa vụ tài mà giúp cho họ đền bù thiệt hại đất bị thu hồi - GCNQSDĐ giúp xử lý vi phạm đất đai - Thông qua việc cấp GCNQSDĐ, nhà nước quản lý đất đai tồn lãnh thổ, kiểm sốt việc mua bán, giao dịch thị trường thu nguồn tài lớn - GCNQSDĐ xác lập quan hệ đất đai, tiền đề để phát triển kinh tế xã hội giúp cho cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất, yên tâm đầu tư mảnh đất Xét góc độ lí luận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất văn chứng quyền coi tài sản khơng thể xem loại giấy tờ có giá tốn, trao đổi Tuy nhiên, xét góc độ thực tiễn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vật phổ biến dùng để chấp vay tiền ngân hàng Việc chấp giấy ngân hàng để vay tiền xem loại giao dịch dân hợp pháp, đối tượng giao dịch chấp quyền sử dụng đất Vậy trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất coi tài sản ? Đó dùng quan hệ dân sự, có giá trị toán, trao đổi ngang giá với vật khác, theo thỏa thuận theo quy định pháp luật Gắn với tình thực tế bà Võ Thị Thành sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cầm cố cho bà Phan Thị Tòng để vay 1.000.000 đồng Đây giao dịch dân hợp pháp bà Võ Thị Thành chấp quyền sử dụng đất để vay tiền bà Phan Thị Tòng , giao dịch giấy chứng nhận quyền sử đất coi tài sản dạng vật quy đinh điều 163, Bộ luật dân năm 2005 Điều kiện để vật coi tài sản vật phải phận giới vật chất, mang lại lợi ích cho chủ thể phải có giá trị đặc trưng, người phải chiếm hữu được, tồn hình thành tương lai Như vậy, ta coi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với chức sử dụng tờ giấy thơng thường giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xem tài sản Do giấy chứng nhận quyền sử dụng đất coi tài sản nhiều trường hợp GỢI Ý CÂU THƠI NHÉ Cơng văn số 141/TANDTC-KHXX việc thẩm quyền giải yêu cầu trả lại giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản Tòa án nhân dân tối cao ngày 21/9/2011 Nội dung công văn nêu rõ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất “giấy tờ có giá” quy định Điều 163 Bộ luật Dân năm 2005; đó, có u cầu Tòa án giải buộc người chiếm giữ trả lại giấy tờ Tòa án khơng thụ lý giải Tòa án phải hướng dẫn cho người khởi kiện yêu cầu quan chức giải theo thẩm quyền buộc người chiếm giữ bất hợp pháp giấy tờ nêu phải trả lại cho chủ sở hữu, người chiếm hữu hợp pháp loại giấy tờ Theo hướng dẫn gia đình bạn đến quan cơng an, quan hành địa phương để yêu cầu việc đòi lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng Tuy nhiên, sau cơng văn chưa có hướng dẫn cụ thể vấn đề nên thực tế việc đòi lại Giấy chứng nhận bị người khác chiếm giữ gặp nhiều khó khăn Để giải khó khăn trên, theo chúng tơi, gia đình bạn nên u cầu quan nhà nước có thẩm quyền giải tranh chấp việc sử dụng tài sản trái phép (vấn đề thứ hai) Vấn đề thứ hai, yêu cầu giải tranh chấp để đòi lại quyền sử dụng đất bị sử dụng trái phép Quyền sử dụng đất thuộc quyền sử dụng bà bạn nên bà có quyền cho phép khơng cho phép người cháu đất Nếu bà yêu cầu người cháu trả lại mảnh đất (để cho lại người út) mà người cháu cố tình khơng trả bà có quyền gửi đơn đến quan có thẩm quyền để giải Trước hết yêu cầu hòa giải Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất (Điều 135 Luật Đất đai) Trường hợp sau hòa giải mà người cháu khơng trả nhà bạn có quyền khởi kiện Tòa án nhân dân có thẩm quyền (vì mảnh đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) (Điều 136 Luật Đất đai) Tòa án nhân dân giải tranh chấp vào tình hình thực tế nhà bạn theo quy định pháp luật Quyền sử dụng đất dạng hàng hóa, đồng thời dạng tài sản pháp luật Việt Nam cơng nhận, thỏa mãn số điều kiện quy định ... vậy, ta coi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với chức sử dụng tờ giấy thơng thường giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xem tài sản Do giấy chứng nhận quyền sử dụng đất coi tài sản nhiều trường... thẩm quyền giải tranh chấp việc sử dụng tài sản trái phép (vấn đề thứ hai) Vấn đề thứ hai, yêu cầu giải tranh chấp để đòi lại quyền sử dụng đất bị sử dụng trái phép Quyền sử dụng đất thuộc quyền. .. thẩm quyền (vì mảnh đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) (Điều 136 Luật Đất đai) Tòa án nhân dân giải tranh chấp vào tình hình thực tế nhà bạn theo quy định pháp luật Quyền sử dụng đất dạng
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyền sử dụng đất, Quyền sử dụng đất

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay