Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập đọc Tự thuật

3 8 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 11:24

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP TẬP LÀM VĂN TỰ GIỚI THIỆU CÂU VÀ BÀI I.MỤC TIÊU  Nghe trả lời số câu hỏi thân.(BT1)  Nói lại vài thơng tin biết bạn (BT2) HS giỏi bước đầu biết kể lại nội dung tranh(BT3) thành câu chuyện ngắn II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC  Tranh minh họa tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU Nội dung Hoạt động dạy Hoạt động học Mở đầu: Bài mới: - Giới thiệu Hoạt động 1: Hướng dẫn làm tập * Hướng dẫn HS làm tập lúc Bài 1: trả lời câu hỏi *Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh so sánh cách Bài 2: dựa vào làm hai tập tập 1, nói lại điều em biết bạn - Giúp HS nắm vững yêu cầu : * HS Đọc đề tập 1, - Bài 1, tự giới thiệu Bài 2, giới thiệu bạn - Thực hành theo cặp - Lắng nghe Trả lời câu hỏi thân Khi nghe bạn trả lời câu hỏi mình, lớp lắng nghe, ghi nhớ để làm tập - GV hỏi câu – HS trả lời ( làm mẫu) - HS làm mẫu - Yêu cầu học sinh ngồi cạnh thực hành hỏi – đáp với theo nội dung câu hỏi - Thực hành hỏi đáp theo nhóm - Gọi học sinh lên bảng thực hành trước lớp - Yêu cầu học sinh trình bày kết làm việc Sau lần học sinh trình bày, GV gọi học sinh khác nhận xét sau GV nhận xét cho điểm học sinh - Nhiều nhóm học sinh lên bảng hỏi đáp trước lớp theo mẫu câu: Tên bạn gì?… Cả lớp ghi vào phiếu - học sinh trình bày trước lớp + học sinh tự kể + học sinh giới thiệu bạn cặp với + học sinh giới thiệu bạn vừa thực hành hỏi – đáp trước lớp Hoạt động 2: *GV treo bảng phụ ghi sẵn tập Bài 3: - Gọi học sinh đọc yêu cầu Viết lại nội dung tranh 1, câu + Hỏi: Bài tập gần giống với tập học? Nói: Hãy quan sát tranh kể lại nội dung - HS đọc + Giống tập tiết Luyện từ câu học.- - Làm cá nhân để tạo thành câu chuyện tranh câu văn Sau đó, ghép câu văn lại với 13-15p - Gọi nghe học sinh trình bày Yêu cầu học sinh khác nhận xét sau lần học sinh đọc Chỉnh sữa làm cho học sinh Kết luận: Khi viết câu văn liền mạch viết văn Củng cố: - GV nhận xét tiết học - Dặn dò em chưa hoàn chỉnh tập nhà làm lại cho tốt - Yêu cầu em chuẩn bị trước sau - Trình bày theo bước: học sinh tiếp nối nói tranh; học sinh trình bày hồn chỉnh ... học sinh đọc yêu cầu Viết lại nội dung tranh 1, câu + Hỏi: Bài tập gần giống với tập học? Nói: Hãy quan sát tranh kể lại nội dung - HS đọc + Giống tập tiết Luyện từ câu học.- - Làm cá nhân để... lớp + học sinh tự kể + học sinh giới thiệu bạn cặp với + học sinh giới thiệu bạn vừa thực hành hỏi – đáp trước lớp Hoạt động 2: *GV treo bảng phụ ghi sẵn tập Bài 3: - Gọi học sinh đọc yêu cầu Viết... câu chuyện tranh câu văn Sau đó, ghép câu văn lại với 13 -15 p - Gọi nghe học sinh trình bày Yêu cầu học sinh khác nhận xét sau lần học sinh đọc Chỉnh sữa làm cho học sinh Kết luận: Khi viết câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập đọc Tự thuật, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập đọc Tự thuật

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay