Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập đọc Tự thuật

3 12 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 11:24

Tuần: GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT TẬP ĐỌC: TỰ THUẬT I MỤC TIÊU: 1) Rèn khả đọc thành tiếng: - Đọc từ có vần khó ( quê quán, quận, trường ) - Biết nghỉ sau dấy phảy, dòng, phần yêu câu trả lời dòng - Biết đọc văn tự thuật rõ ràng rành mạch 2) Rèn kỹ đọc hiểu: - Nắm nghĩa biết cách dùng từ giải nghĩa sau học, từ đơn vị hành ( xã, huyện ) - Nắm thơng tin xác bạn học sinh - Bước đầu có khái niện văn tự thuật ( lý lịch ) II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Viết sẵn nội dung câu hỏi 3, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: A/Kiểm tra cũ: Hsđọc đoạn : “ Có cơng mài sắt có ngày nên kim” +Lúc đầu cậu bé học hành ntn? + Câu chuyện khuyên em điều gì? B/Bài mới: 1) Giới thiệu Gv cho Hs quan sát tranh giới thiệu 2) Luyện đọc: a) Đọc mẫu : GV đọc mẫu lần b) Hướng dẫn học sinh luỵện đọc kết hợp giải nghĩa từ * Đọc câu: gọi học sinh đọc nối dòng + Tìm tiếng có vần un, âm đầu s – Giáo viên ghi bảng – hướng dẫn HS đọc *Đọc đoạn: - Gọi học sinh đọc từ đầu đến trước từ quê quán, học sinh khác đọc hết - Hướng dẫn em đọc ngắt nghỉ số câu – sửa sai học sinh - Trong đoạn kết hợp giúp học sinh hiểu nghĩa từ: tự thuật, quê quán, nơi * Đọc đoạn nhóm - Chia nhóm cho học sinh – giáo viên theo dõi * Thi đọc nhóm - Gọi đại diện nhóm đọc theo đoạn, - Cả lớp giáo viên nhận xét đánh giá 3) Hướng dẫn tìm hiểu: Yêu cầu lớp đọc thầm toàn trả lời câu hỏi + Em biết bạn Thanh Hà? ( Họ tên- bạn nữ, ngày sinh ) + Nhờ đâu em biết rõ bạn? ( tự thuật bạn ) + HS theo cặp trao đổi trả lời câu hỏi 3,4 - GV nhận xét, sửa chữa 4)Luyện đọc lại: Gọi 4,5 học sinh đọc lại, lưu ý đọc với giọng rõ ràng 5)Củng cố dặn dò: Nhắc học sinh cần ghi nhớ cách viết tự thuật xác Giáo viên nhận xét học ... mới: 1) Giới thiệu Gv cho Hs quan sát tranh giới thiệu 2) Luyện đọc: a) Đọc mẫu : GV đọc mẫu lần b) Hướng dẫn học sinh luỵện đọc kết hợp giải nghĩa từ * Đọc câu: gọi học sinh đọc nối dòng + Tìm tiếng. .. hiểu nghĩa từ: tự thuật, quê quán, nơi * Đọc đoạn nhóm - Chia nhóm cho học sinh – giáo viên theo dõi * Thi đọc nhóm - Gọi đại diện nhóm đọc theo đoạn, - Cả lớp giáo viên nhận xét đánh giá 3) Hướng... tiếng có vần un, âm đầu s – Giáo viên ghi bảng – hướng dẫn HS đọc *Đọc đoạn: - Gọi học sinh đọc từ đầu đến trước từ quê quán, học sinh khác đọc hết - Hướng dẫn em đọc ngắt nghỉ số câu – sửa sai
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập đọc Tự thuật, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập đọc Tự thuật

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay