Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập viết Chữ hoa: A

4 11 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 11:01

Giáo án Tiếng việt Môn: Tập viết Bài: CHỮ A I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: -Viết chữ hoa A (1dòng cỡ vừa, 1dòng cỡ nhỏ), chữ câu ứng dụng: Anh em thuận hoà (3lần) Chữ viết rõ ràng, tương đối nét, thẳng hàng, bước đầu biết nối nét chữ viết hoa với chữ thường chữ ghi tiếng -HS khá, giỏi viết đún đủ dòng (tập viết lớp) trang TV2 -Học sinh biết cảm thụ hay việc rèn chữ viết II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -Bài dạy, tranh minh hoạ -Xem trước III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Kiểm tra cũ: Giới thiệu Phát triển bài: *Hoạt động 1: Hướng dẫn tập viết *Mục tiêu: Biết viết chữ hoa ( A ) *Cách tiến hành: HOẠT ĐỘNG CỦA HS -Giáo viên cho học sinh quan sát chữ mẫu nhận- -Học sinh quan sát trả lời xét chữ A hoa +Chữ A hoa gồm đường kẻ, ngang cao ô ly? +Được viết nét ? Giáo viên: miêu tả: nét giống nét móc ngược trái lượn phía nghiêng bên phải,nét nét móc phải.nét nét lượng ngang *Hoạt động 2: Hướng dẫn cách viết: *Mục tiêu: HS nhớ lại cách cầm viết *Cách tiến hành: Nét 1: Đặt bút đường kẻ ngang 3, viết nét móc ngược từ lên nghiêng phải lượng phía dừng bút đường kẻ Nét 2: Từ điểm dừng bút nét chuyển hướng bút viết nét móc ngược phải dừng bút đường kẻ Nét 3: Lìa bút lên khoảng thân chữ, viết nét lượn ngang thân chữ từ trái sang phải -Giáo viên hướng dẫn viết mẫu chữ A cỡ vừa ( dòng kẻ) bảng lớp nhắc lại cách viết để học sinh theo dõi *Hướng dẫn học sinh viết bảng -Giáo viên nhận xét uốn nắn -Hướng dẫn học sinh viết câu ứng dụng “ Anh….” -Giáo viên yêu cầu học sinh đọc -Hướng dẫn viết chữ A(2,3 *Hướng dẫn quan sát nhận xét lần ) +Chữ A hoa cở nhỏ chữ h cao ô li? -Học sinh viết bảng chữ A +Chữ t cao li? -“Anh em thuận hòa” +Những chữ n,m,o,a cao li? -Nhắc cách đặt dấu chữ -5li +Các chữ (tiếng ) viết cách khoảng chừng -2,5 li nào? -1 li -Giáo viên viết chữ mẫu Anh lên dòng kẻ điểm cuối chữ A nối liền với chữ n -Cách chữ o *Hướng dẫn viết vào bảng -Giáo viên nhận xét uốn nắn *Hoạt động 3: Hướng dẫ học sinh viết vào vỡ *Mục tiêu: HS viết ô li -Học sinh viết vào bảng 2,3 *Cách tiến hành: lần dòng chữ A cỡ vừa ( li ) dòng ứng dụng cỡ nhỏ ( 2,5 li) -GV nhận xét A Kết luận: Anh em thuận hòa - Nhận xét tiết học Hỏi củng cố lại - Dặn dò HS học nhà Rút kinh nghiệm: ... dụng “ Anh….” -Giáo viên yêu cầu học sinh đọc -Hướng dẫn viết chữ A (2, 3 *Hướng dẫn quan sát nhận xét lần ) +Chữ A hoa cở nhỏ chữ h cao ô li? -Học sinh viết bảng chữ A +Chữ t cao li? -“Anh em... h a +Những chữ n,m,o ,a cao li? -Nhắc cách đặt dấu chữ -5li +Các chữ (tiếng ) viết cách khoảng chừng -2, 5 li nào? -1 li -Giáo viên viết chữ mẫu Anh lên dòng kẻ điểm cuối chữ A nối liền với chữ. .. -Giáo viên cho học sinh quan sát chữ mẫu nhận- -Học sinh quan sát trả lời xét chữ A hoa +Chữ A hoa gồm đường kẻ, ngang cao ô ly? +Được viết nét ? Giáo viên: miêu tả: nét
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập viết Chữ hoa: A, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập viết Chữ hoa: A

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay