Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập viết Chữ hoa: A

5 10 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 11:01

Giáo án Tiếng việt lớp MÔN: TẬP VIẾT Tiết 1: A - Anh em thuận hoa I Mục tiêu Kiến thức: - Rèn kỹ viết chữ - Viết A (cỡ vừa nhỏ), câu ứng dụng theo cỡ nhỏ, chữ viết mẫu nét nối nét qui định Kỹ năng: Dạy kỹ thuật viết chữ với rèn tả mở rộng vốn từ, phát triển tư Thái độ: Góp phần rèn luyện tính cẩn thận II Chuẩn bị - GV: Chữ mẫu A Bảng phụ viết chữ cỡ nhỏ - HS: Bảng, III Các hoạt động Hoạt động Thầy Khởi động (1’) Bài cu (3’) - GV giới thiệu dụng cụ học tập - Tập viết đòi hỏi đức tính cẩn thận kiên nhẫn Hoạt động Trò - Hát Bài Giới thiệu: (1’) Nhiệm vụ tập viết - Nắm cách viết chữ hoa Viết vào chữ dòng cỡ nhỏ - Nắm cách nối nét từ chữ viết hoa sang chữ viết thường đứng liền sau chúng Phát triển hoạt động (28’)  Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa  (ĐDDH: chữ mẫu)  Mục tiêu: Nắm cấu tạo nét chữ A  Phương pháp: Trực quan Hướng dẫn HS quan sát nhận xét * Gắn mẫu chữ A - Chữ A cao li? - Gồm đường kẻ ngang? - Viết nét? - GV vào chữ A miêu tả: - + Nét 1: gần giống nét móc ngược (trái) lượn phía nghiêng bên phải + Nét 2: Nét móc phải + Nét 3: Nét lượn ngang - li - đường kẻ ngang - nét - HS quan sát - GV viết bảng lớp - GV hướng dẫn cách viết - GV viết mẫu kết hợp nhắc lại cách viết HS viết bảng - GV yêu cầu HS viết 2, lượt - HS tập viết bảng - GV nhận xét uốn nắn  Hoạt động 2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng  Mục tiêu: Nắm cách viết câu ứng dụng, mở  (ĐDDH: bảng phụ câu mẫu) rộng vốn từ  Phương pháp: Đàm thoại * Treo bảng phụ Giới thiệu câu: Anh em thuận hòa - Giải nghĩa: Lời khuyên anh em nhà - HS đọc câu phải yêu thương Quan sát nhận xét: - Nêu độ cao chữ - A, h: 2,5 li - t: 1,5 li - Cách đặt dấu chữ - n, m, o, a: li - Dấu chấm (.) â - Các chữ viết cách khoảng chừng nào? - Dấu huyền (\) a - GV viết mẫu chữ: Anh lưu ý nối nét A n - Khoảng chữ o HS viết bảng * Viết: Anh - GV nhận xét uốn nắn - HS viết bảng  Hoạt động 3: Viết  Mục tiêu: Viết mẫu cỡ chữ, trình bày cẩn - Vở tập viết thận  Phương pháp: Luyện tập * Vở tập viết: - GV nêu yêu cầu viết - HS viết - GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu - Chấm, chữa - GV nhận xét chung Củng cố – Dặn dò (2’) - GV nhận xét tiết học - Nhắc HS hoàn thành nốt viết  Rút kinh nghiệm: ... thiệu: (1 ) Nhiệm vụ tập viết - Nắm cách viết chữ hoa Viết vào chữ dòng cỡ nhỏ - Nắm cách nối nét từ chữ viết hoa sang chữ viết thường đứng liền sau chúng Phát triển hoạt động (28 ’)  Hoạt động 1: ... Hướng dẫn viết chữ hoa  (ĐDDH: chữ mẫu)  Mục tiêu: Nắm cấu tạo nét chữ A  Phương pháp: Trực quan Hướng dẫn HS quan sát nhận xét * Gắn mẫu chữ A - Chữ A cao li? - Gồm đường kẻ ngang? - Viết nét?... Quan sát nhận xét: - Nêu độ cao chữ - A, h: 2, 5 li - t: 1, 5 li - Cách đặt dấu chữ - n, m, o, a: li - Dấu chấm (.) â - Các chữ viết cách khoảng chừng nào? - Dấu huyền () a - GV viết mẫu chữ: Anh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập viết Chữ hoa: A, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập viết Chữ hoa: A

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay