Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập viết Chữ hoa: A

4 9 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 11:01

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP Tập viết Tiết 1: Chữ hoa A I Mục tiêu: − Biết viết chữ hoa A theo cỡ vừa nhỏ, chữ câu ứng dụng: Anh (1dòng cỡ vừa, 1dòng cỡ nhỏ), Anh em thuận hoà (3lần) Chữ viết rõ ràng, tương đối nét, thẳng hàng, bước đầu biết nối nét chữ viết hoa với chữ viết thường chữ ghi tiếng − HS khá, giỏi viết đủ dòng (tập viết lớp) − Giáo dục tính cẩn thận, rèn chữ đẹp mẫu II Đồ dùng dạy học: − Giáo viên: +Mẫu chữ + Bảng phụ viết sẵn mẫu chữ cỡ nhỏ dòng kẻ − Học sinh: Tập viết III Hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Ổn định: Hoạt động học - Hát Kiểm tra : + Kiểm tra dụng cụ học phân môn - HS lắng nghe Tập viết hướng dẫn cách học Bài mới: - Giới thiệu bài: - Tựa bài: Chữ hoa A - HS lặp lại * Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa A - HS quan sát trả lời: chữ hoa A • GV hướng dẫn HS quan sát nhận gồm nét Nét thứ không thẳng xét: Chữ hoa A gồm nét? mà uốn lượn lên, nét thứ hai nét sổ Đó nét nào? móc, nét thứ ba nét ngang giữa, uốn lượn mềm mại - HS vừa lắng nghe GV hướng dẫn • Giới thiệu khung chữ cấu tạo nét chữ mẫu • GV viết mẫu chữ A cỡ vừa bảng lớp; hướng dẫn HS viết bảng • GV nhận xét uốn nắn cho HS cách viết nét • GV nhận xét * Hoạt động 2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng vừa quan sát chữ mẫu khung - HS viết bảng +GV giới thiệu câu ứng dụng • Gọi HS đọc câu ứng dụng - Anh em thuận hòa • Giúp HS hiểu nghĩa câu ứng dụng : - HS nghe Khuyên anh em nhà phải yêu thương + Hướng dẫn HS quan sát nhận xét • Hãy cho biết chữ có độ cao nào? - HS quan sát độ cao chữ - Chữ cái: A,h cao 2.5 li - Chữ t cao 1.5 li • Hướng dẫn HS đặt dấu thanh, nhắc khoảng cách chữ cách nối nét chữ - Chữ lại cao 1li - Dấu nặng đặt a; dấu huyền đặt aViết mẫu chữ Anh • Nhận xét uốn nắn - Viết chữ Anh bảng * Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết vào Tập viết + GV nêu yêu cầu viết • dòng chữ A cỡ vừa, dòng cỡ - HS ý lắng nghe nhỏ • dòng chữ Anh cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ • dòng câu ứng dụng cỡ nhỏ + Cho HS viết vào Tập viết • GV theo dõi giúp đỡ HS yếu • GV chấm điểm số - HS viết vào • Nhận xét Củng cố - Dặn dò: − Hỏi lại tựa − Hỏi lại điều cần nhớ − Giáo viên chốt lại phần tiết học − Về nhà xem lại ý - Chữ hoa A - HS trả lời chữ viết chưa chưa đẹp luyện viết - HS nghe thêm − Chọn số HS viết chữ đúng, - HS nghe đẹp, cho lớp xem − Nhận xét tiết học .. .2 Kiểm tra : + Kiểm tra dụng cụ học phân môn - HS lắng nghe Tập viết hướng dẫn cách học Bài mới: - Giới thiệu bài: - T a bài: Chữ hoa A - HS lặp lại * Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa A. .. khoảng cách chữ cách nối nét chữ - Chữ lại cao 1li - Dấu nặng đặt a; dấu huyền đặt a • Viết mẫu chữ Anh • Nhận xét uốn nắn - Viết chữ Anh bảng * Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết vào Tập viết + GV... Khuyên anh em nhà phải yêu thương + Hướng dẫn HS quan sát nhận xét • Hãy cho biết chữ có độ cao nào? - HS quan sát độ cao chữ - Chữ cái: A, h cao 2. 5 li - Chữ t cao 1. 5 li • Hướng dẫn HS đặt dấu thanh,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập viết Chữ hoa: A, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập viết Chữ hoa: A

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay