Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập viết Chữ hoa: A

3 15 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 11:01

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP TẬP VIẾT CHỮ HOA A I.MỤC TIÊU Viết chữ hoa A ( dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ) ; chữ câu ứng dụng: Anh, Anh em thuận hòa • Chữ viết rõ ràng, tương đối nét, thẳng hàng, bước đầu biết nối nét chữ viết hoa chữ viết ngftrong chữ ghi tiếng • (HS KG: viết đúng, đủ tất dòng) • Giáo dục Hs tính cẩn thận , nắn nót II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC Mẫu chữ hoa A đặt khung chữ (bảng phụ), có đủ đường kẻ đánh số đường kẻ • III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU Nội dung Hoạt động dạy Hoạt động học Mở đầu Bài mới: - Giới thiệu Hoạt động PP: Làm mẫu - luyện tập Hướng dẫn viết chữ hoa a) Quan sát số nét, quy trình viết A 6-7p - Yêu cầu học sinh quan sát mẫu chữ trả lời câu hỏi: - Quan sát mẫu tả lời + Chữ A hoa cao đơn vị? + Chữ A cao li + Chữ A hoa gồm nét? + Chữ hoa A gồm nét + Đó nét nào? + Đó nét lượn từ trái sang phải, nét móc nét lượn ngang - - GV theo khung chữ mẫu - Quan sát theo hướng giảng quy trình viết: -Điểm đặt dẫn giáo viên bút nằm giao điểm đường kẻ ngang đường kẻ dọc từ điểm viết nét cong trái chữ c sau lượn lên điểm giao đường ngang đường dọc Từ điểm kéo thẳng xuống viết nét móc dưới, điểm dừng bút nằm đường kẻ ngang - Giảng lại quy trình viết lần b) Viết bảng - Giáo viên yêu cầu học sinh viết chữ A hoa vào khơng trung sau cho em viết vào bảng a) Giới thiệu cụm từ ứng dụng - Yêu cầu học sinh mở Vở tập viết, đọc cụm từ ứng dụng Hoạt động 2: Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng 5-6p - Hỏi: Anh em thuận hòa có nghĩa gì? b) Quan sát nhận xét + Cụm từ gồm tiếng? Là tiếng nào? + So sánh chiều cao chữ A n? + Những chữ có chiều cao - Viết khơng trung - Viết vào bảng - Đọc: Anh em thuận hòa - 1HS nêu, HS khác bổ sung * HS nêu nhận xét + Gồm tiếng Anh, em, thuận, hòa + Chữ A cao 2,5 li, chữ n cao li bằng chữ A + Chữ h + Nêu độ cao chữ lại +Khi viết Anh ta viết nét nối A n nào? + Khoảng cách chữ ( tiếng) chừng nào? c) Viết bảng + Chữ t cao 1,5 li Các chữ lại cao li + HS nêu, Hs khác bổ sung (Từ điểm cuối chữ A rê bút lên điểm đầu chữ n viết chữ n.) + Khoảng cách đủ để viết chữ o - Yêu cầu học sinh viết chữ Anh vào bảng Chú ý chỉnh sửa cho - Viết bảng em * Yêu cầu HS viết Tập viết Giáo viên chỉnh sửa lỗi Hoạt động 3: Hướng dẫn viết vào Vở tập viết 18-20p Củng cố: - Thu chấm -– bài.Nhận xét, sửa lỗi - Nhận xét tiết học - Yêu cầu học sinh hoàn thành nốt viết * Học sinh viết theo yêu cầu ... thuận h a - 1HS nêu, HS khác bổ sung * HS nêu nhận xét + Gồm tiếng Anh, em, thuận, h a + Chữ A cao 2, 5 li, chữ n cao li bằng chữ A + Chữ h + Nêu độ cao chữ lại +Khi viết Anh ta viết nét nối A n... Hỏi: Anh em thuận h a có ngh a gì? b) Quan sát nhận xét + Cụm từ gồm tiếng? Là tiếng nào? + So sánh chiều cao chữ A n? + Những chữ có chiều cao - Viết không trung - Viết vào bảng - Đọc: Anh em... cách chữ ( tiếng) chừng nào? c) Viết bảng + Chữ t cao 1, 5 li Các chữ lại cao li + HS nêu, Hs khác bổ sung (Từ điểm cuối chữ A rê bút lên điểm đầu chữ n viết chữ n.) + Khoảng cách đủ để viết chữ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập viết Chữ hoa: A, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập viết Chữ hoa: A

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay