Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập viết Chữ hoa: A

2 9 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 11:01

Tuần: GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT TẬP VIẾT: CHỮ HOA A I MỤC TIÊU: *Rèn kỹ viết chữ: - Biết cách viết chữ viết chữ hoa A ( theo cỡ vừa nhỏ ) - Biết viết ứng dụng câu: Anh em hoà thuận theo cỡ nhở, chữ viết mẫu, nét nối chữ quy định - Giáo dục ý thức cẩn thận , giữ sạch, viết chữ đẹp II Đồ dùng dạy - học: - Mẫu chữ đặt khung chữ - Bảng phụ viết sẵn mẫu chữ nhỏ , tập viết III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: A/ Mở đầu: Giáo viên nêu yêu cầu tiết học B/ Bài mới: Giới thiệu Giáo viên nêu mục đích ,yêu cầu tiết học Hướng dẫn học sinh viết chữ hoa: a, Hướng dẫn học sinh nhận xét quan sát - Giáo viên treo mẫu chữ khung - Giáo viên dẫn cách viết theo nét - Giáo viên viết mẫu chữ A hoa cỡ vừa kết hợp nhắc lại cách viết b, Hướng dẫn học sinh viết vào nháp: học sinh viết – lựơt – GV nhận xét, củng cố cách viết cho HS Hướng dẫn viết câu ứng dụng a, Giới thiệu câu ứng dụng: - GV gọi học sinh đọc câu ứng dụng – giúp học sinh hiểu nghĩa b, Hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét: - Độ cao chữ - Khoảng cách chữ , tiếng - Giáo viên viết mẫu // với nêu cách viết c, Hướng dẫn học sinh viết chữ Anh vào nháp – GV nhận xét, hdẫn thêm cho HS 4, Hướng dẫn học sinh viết vào tập viết: - HS viết vào vở, Giáo viên theo dõi uốn nắn 5, Chấm chữa bài: - GV chấm – nhận xét lớp – rút kinh nghiệm Củng cố dặn dò: Nhận xét tiết học Dặn hoàn thành tập viết ...- Giáo viên viết mẫu chữ A hoa cỡ v a kết hợp nhắc lại cách viết b, Hướng dẫn học sinh viết vào nháp: học sinh viết – lựơt – GV nhận xét, củng cố cách viết cho HS Hướng dẫn viết câu ứng dụng a, ... học sinh hiểu ngh a b, Hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét: - Độ cao chữ - Khoảng cách chữ , tiếng - Giáo viên viết mẫu // với nêu cách viết c, Hướng dẫn học sinh viết chữ Anh vào nháp – GV... học sinh viết vào tập viết: - HS viết vào vở, Giáo viên theo dõi uốn nắn 5, Chấm ch a bài: - GV chấm – nhận xét lớp – rút kinh nghiệm Củng cố dặn dò: Nhận xét tiết học Dặn hoàn thành tập viết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập viết Chữ hoa: A, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Tập viết Chữ hoa: A

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay