Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Chính tả Nghe viết: Ngày hôm qua đâu rồi? . Phân biệt ln, anang. Bảng chữ cái

2 10 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 10:57

Giáo án Tiếng việt CHÍNH TẢ (NGHE VIẾT) NGÀY HƠM QUA ĐÂU RỒI A Mục đích u cầu 1.Rèn kỹ viết tả - Nghe viết khổ thơ, biết cách trình bày khổ thơ chữ - Chữ đầu dong phải viết hoa - Viết dòng có vần an, ang Âm l, n, Tiếp tục học bảng chữ cái: HS làm tập B Đồ dùng dạy - học: - GV: SGK - HS tập C Các hoạt động dạy - học Nội dung Cách thức tiến hành I Kiểm tra cũ: Ngày hôm G Gọi vài HS đọc II Dạy Giới thiệu MĐ-YC.(1’) Hướng dẫn nghe viết.(20’) G Nêu MĐ - YC tiết học Giúp HS nắm nội dung viết Khổ thơ lời nói ai? - Lời bố với - Con học hành chăm thời gian khơng Bố nói với điều gì? - Khổ thơ có dòng Bài tả có dòng? - viết hoa Chữ đầu dòng viết nào? Mỗi dòng chữ nên lùi vào 3-  Mỗi dòng chữ nên lùi vào ô? G đọc cho HS viết Viết Theo dõi cách viết Tư ngồi cho HS  G Đọc cho HS soát lỗi Nhắc em có lỗi gạch chân Chấm chữa G Chấm nhận xét.(5 - 7) em ’ Hướng dẫn HS làm tập.(11 ) - Bài 1; Điền vào chỗ trống H Làm vào tập em đọc to yêu cầu Tự làm em nêu kết a (lịch, nịch) Quyển lịch, nịch G + HS Nhận xét ( làng, nàng).Nàng tiên, làng xóm b.( bàn, bàng).Cây bàng, bàn (thang, than).Hòn than, thang - Bài 2.Viết chữ thiếu g m h n i o k ô l ’ Củng cố dặn dò: (1 ) em lên bảng làm G + HS nhận xét G Nhận xét tiết học Khen số em viết tốt Nhắc em tập viết nhiều .. . làm tập. (11 ) - Bài 1; Điền vào chỗ trống H Làm vào tập em đọc to yêu cầu Tự làm em nêu kết a (lịch, nịch) Quyển lịch, nịch G + HS Nhận xét ( làng, nàng).Nàng tiên, làng xóm b.( bàn, bàng).Cây .. . làng xóm b.( bàn, bàng).Cây bàng, bàn (thang, than).Hòn than, thang - Bài 2. Viết chữ thiếu g m h n i o k ô l ’ Củng cố dặn dò: (1 ) em lên bảng làm G + HS nhận xét G Nhận xét tiết học Khen s .. .Mỗi dòng chữ nên lùi vào 3-  Mỗi dòng chữ nên lùi vào ơ? G đọc cho HS viết Viết Theo dõi cách viết Tư ngồi cho HS  G Đọc cho HS sốt lỗi Nhắc em có lỗi gạch chân Chấm chữa G Chấm nhận xét.(5 -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Chính tả Nghe viết: Ngày hôm qua đâu rồi? . Phân biệt ln, anang. Bảng chữ cái, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Chính tả Nghe viết: Ngày hôm qua đâu rồi? . Phân biệt ln, anang. Bảng chữ cái

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay