Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Chính tả Nghe viết: Ngày hôm qua đâu rồi? . Phân biệt ln, anang. Bảng chữ cái

2 8 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 10:57

Tuần: GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT CHINH TẢ: NGHE VIẾT NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI? I MỤC TIÊU: * Rèn kỹ viết tả: - Nghe , viết khổ thơ cuối Qua tả học sinh hiểu cách trình bày thơ chữ : chữ đầu dòng viết hoa chữ đầu - Viết tiếng có âm, vần dễ lẫn: an/ ang; l/ n - Học thuộc lòng tên 10 chữ bảng chữ II Đồ dùng dạy - học: Bảng phụ viết nội dung 2, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: A/Kiểm tra cũ: Gv đọc – Hs viết: nên kim, nên người, lên núi, đứng lên GV nhận xét sửa sai có B/ Bài mới: Giới thiệu bài: Hướng dẫn nghe - viết: a, Hướng dẫn học sinh chuẩn bị: - Giáo viên đọc lần khổ thơ, gọi học sinh đọc lại, lớp đọc thầm ? Khổ thơ lời nói với ai? ? Bố nói với điều gì? ? Khổ thơ có dòng?chữ đầu dòng thơ viết ntn? - Học sinh tập viết vào nháp tiếng dễ viết sai b, Giáo viên đọc cho học sinh viết vào – học sinh tự soát lỗi c, Chấm, chữa Học sinh tự chữa lỗi – giáo viên chấm bài, nhận xét Hướng dẫn làm tập tả: Bài 2: - Gv viết lên bảng - Gọi học sinh đọc yêu cầu, gọi lên bảng làm - Cả lớp làm vào nháp – học sinh, giáo viên nhận xét – học sinh làm vào Bài 3: - Hs đọc thầm yêu cầu - Hs làm bảng phụ Giáo viên chữa – lớp viết vào Học thuộc lòng bảng chữ Củng cố dặn dò: Nhận xét học Dặn nhà học thuộc lòng 19 chữ học .. . thơ có dòng ?chữ đầu dòng thơ viết ntn? - Học sinh tập viết vào nháp tiếng dễ viết sai b, Giáo viên đọc cho học sinh viết vào – học sinh tự soát lỗi c, Chấm, chữa Học sinh tự chữa lỗi – giáo viên .. . tập tả: Bài 2: - Gv viết lên bảng - Gọi học sinh đọc yêu cầu, gọi lên bảng làm - Cả lớp làm vào nháp – học sinh, giáo viên nhận xét – học sinh làm vào Bài 3: - Hs đọc thầm yêu cầu - Hs làm bảng .. . 3: - Hs đọc thầm yêu cầu - Hs làm bảng phụ Giáo viên chữa – lớp viết vào Học thuộc lòng bảng chữ Củng cố dặn dò: Nhận xét học Dặn nhà học thuộc lòng 19 chữ học
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Chính tả Nghe viết: Ngày hôm qua đâu rồi? . Phân biệt ln, anang. Bảng chữ cái, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Chính tả Nghe viết: Ngày hôm qua đâu rồi? . Phân biệt ln, anang. Bảng chữ cái

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay