Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Chính tả Nghe viết: Ngày hôm qua đâu rồi? . Phân biệt ln, anang. Bảng chữ cái

4 1 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 10:57

Giáo án Tiếng việt lớp MƠN: CHÍNH TẢ Tiết 2: NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI? I Mục tiêu Kiến thức: - Nghe viết lại xác, khơng mắc lỗi khổ cuối (20 tiếng thơ) Từ đoạn viết hiểu cách trình bày khổ thơ chữ Chữ đầu dòng thơ viết hoa, viết thơ trang Kỹ năng: - Viết tiếng có âm vần dễ lẫn - Điền 10 chữ vào ô trống theo tên chữ Học thuộc bảng chữ Thái độ: Giáo dục tính chăm chỉ, cẩn thận II Chuẩn bị - GV: Bảng phụ - HS: SGK + bảng + III Các hoạt động Hoạt động Thầy Khởi động (1’) Bài cu (3’) Có cơng mài sắt có ngày nên kim - HS lên bảng, thầy đọc HS viết bảng: tảng Hoạt động Trò - Hát đá, chạy tản - Thầy nhận xét Bài Giới thiệu: (1’) - Tiết hôm ngheviết khổ thơ tập đọc hôm trước, làm tập học thuộc thứ tự 10 chữ Phát triển hoạt động (28’)  Hoạt động 1: Tìm hiểu bài: (ĐDDH: Bảng phụ)  Mục tiêu: Hiểu nội dung biết cách trình bày khổ thơ  Phương pháp: Đàmthoại - Thầy đọc mẫu khổ thơ cuối - Nắm nội dung - Vài HS đọc lại - Khổ thơ chép từ thơ nào? - Khổ thơ lời nói với ai? - Khổ thơ có dòng? - Chữ đầu dòng thơ viết ntn? - Nên bắt đầu viết từ ô vở? - Thầy cho HS viết bảng tiếng dễ sai - Ngày hôm qua đâu - Lời bố nói với - dòng - Viết hoa - Bắt đầu từ ô thứ - HS viết từ: hồng, chăm  Hoạt động 2: :Luyện viết tả chỉ,  Mục tiêu: Nghe viết tả khổ thơ - Vở tả tập đọc  Phương pháp: Luyện tập - Thầy đọc cho HS viết - Thầy theo dõi uốn nắn - Thầy chấm, chữa - HS viết vào HS sửa  Hoạt động 3: Làm tập  Mục tiêu: Nắm bảng chữ cái, thuộc tên 10 chữ - Vở tập  Phương pháp: Luyện tập * Bài 2: - Nêu yêu cầu: Điền chữ ngoặc đơn vào chỗ trống * Bài 3: - Viết chữ theo thứ tự học * Bài 4: - HS nêu yêu cầu  làm miệng – HS lên bảng HS làm - Nêu yêu cầu - Thầy cho HS đọc tên chữ cột điền vào chỗ trống cột chữ tương ứng - Trò chơi gắn chữ lên bảng phụ - Học thuộc bảng chữ - Điền chữ vào bảng - Thầy xoá cột - HS làm - Thầy xoá cột - HS nhìn cột đọc lại tên 10 - Thầy xố bảng chữ - HS nhìn chữ cột đọc Củng cố – Dặn dò (2’) - Thầy nhận xét viết lại 10 chữ - Thi đua đọc thuộc lòng 10 tên chữ - Chuẩn bị: TLV: Sắp xếp câu thành văn ngắn  Rút kinh nghiệm: .. . chạy tản - Thầy nhận xét Bài Giới thiệu: (1 ) - Tiết hôm nghe – viết khổ thơ tập đọc hôm trước, làm tập học thuộc thứ tự 10 chữ Phát triển hoạt động (28 ’)  Hoạt động 1: Tìm hiểu bài: (ĐDDH: Bảng .. . miệng – HS lên bảng HS làm - Nêu yêu cầu - Thầy cho HS đọc tên chữ cột điền vào chỗ trống cột chữ tương ứng - Trò chơi gắn chữ lên bảng phụ - Học thuộc bảng chữ - Điền chữ vào bảng - Thầy xo .. . cột - HS nhìn cột đọc lại tên 10 - Thầy xố bảng chữ - HS nhìn chữ cột đọc Củng cố – Dặn dò (2 ) - Thầy nhận xét viết lại 10 chữ - Thi đua đọc thuộc lòng 10 tên chữ - Chuẩn bị: TLV: Sắp xếp câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Chính tả Nghe viết: Ngày hôm qua đâu rồi? . Phân biệt ln, anang. Bảng chữ cái, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Chính tả Nghe viết: Ngày hôm qua đâu rồi? . Phân biệt ln, anang. Bảng chữ cái

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay