Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Chính tả Nghe viết: Ngày hôm qua đâu rồi? . Phân biệt ln, anang. Bảng chữ cái

3 1 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 10:57

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP CHÍNH TẢ(NV): NGÀY HƠM QUA ĐÂU RỒI I.MỤC TIÊU  Ngheviết lại xác, khơng mắc lỗi khổ thơ cuối thơ Ngày hơm qua đâu rồi?Biết cách trình bày thơ chữ  Làm tập 2,3  Giáo dục HS tính cẩn thận viết II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  Bảng phụ có ghi rõ nội dung tập 2,3 III CÁC HOẠT ĐỘNG NÀY – HỌC CHỦ YẾU Nội dung Học động dạy Hoạt động học Bài cũ: - Kiểm tra học sinh viết tả - học sinh lên bảng viết từ: - Nhận xét việc học nhà học sinh - học sinh lên bảng, học sinh đọc, Bài mới: - Giới thiệu Hoạt động 1: a) Ghi nhớ nội dung đoạn thơ Hướng dẫn ngheviết - Treo bảng phụ đọc đoạn thơ cần viết 20-22p + Hỏi : khổ thơ cho ta biết điều ngày hôm qua? - Cả lớp đọc đồng khổ thơ sau giáo viên đọc xong + em trả lời, em khác nhận xét b) Hướng dẫn cách trình bày + Khổ thơ có dòng? + Khổ thơ có dòng + Chữ đầu dòng viết nào? + Viết hoa c) Hướng dẫn viết từ khó - Viết từ khó vào bảng - Đọc từ khó yêu cầu học sinh viết - Chỉnh sửa lỗi cho học sinh d) Đọc - viết - Nghe giáo viên đọc viết lại - Đọc thong thả dòng thơ Mỗi dòng thơ đọc lần - Đổi chéo soát lỗi e) Soát lỗi, chấm - Gv đọc lần - Gv chấm số bài, sửa lỗi 2.3 Hướng dẫn làm tập tả *Đọc đề tập PP: Luyện tập - Thực hành Bài 1, - Gọi học sinh làm mẫu, - học sinh lên bảng viết đọc từ: lịch - Gọi học sinh lên bảng làm tiếp bài; lớp làm nháp - Bạn làm đúng/sai *Gọi học sinh đọc đề 3-4p - Yêu cầu học sinh nhận xét bạn - GV nhận xét, đưa lời giải - *Yêu cầu học sinh nêu cách làm - Gọi học sinh làm mẫu - Yêu cầu học sinh làm mẫu theo dõi chỉnh sửa cho học sinh - Gọi học sinh đọc lại, viết từ - Học sinh làm - Cả lớp đọc đồng từ tìm sau ghi vào * Viết chữ tương ứng với tên chữ vào bảng - Đọc giê – viết g - đến học sinh làm bảng Cả lớp làm vào bảng thứ tự chữ Bài 3: 4-5p Củng cố: - Xóa dần chữ, tên chữ bảng cho học sinh học thuộc - Nhận xét tiết học - Dặn dò em nhà học thuộc bảng chữ Em viết có nhiều lỗi phải viết lại - Đọc: giê, hát, i, ca, elờ, em-mờ, en- nờ, o, ô, - Viết: g, h, i, k, l, m, n, o, ô, - Học thuộc lòng bảng chữ .. . sau ghi vào * Viết chữ tương ứng với tên chữ vào bảng - Đọc giê – viết g - đến học sinh làm bảng Cả lớp làm vào bảng thứ tự chữ Bài 3: 4-5p Củng cố: - Xóa dần chữ, tên chữ bảng cho học sinh học .. . chấm số bài, sửa lỗi 2. 3 Hướng dẫn làm tập tả *Đọc đề tập PP: Luyện tập - Thực hành Bài 1, - Gọi học sinh làm mẫu, - học sinh lên bảng viết đọc từ: lịch - Gọi học sinh lên bảng làm tiếp bài; lớp .. . dò em nhà học thuộc bảng chữ Em viết có nhiều lỗi phải viết lại - Đọc: giê, hát, i, ca, elờ, em-mờ, en- nờ, o, ô, - Viết: g, h, i, k, l, m, n, o, ơ, - Học thuộc lòng bảng chữ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Chính tả Nghe viết: Ngày hôm qua đâu rồi? . Phân biệt ln, anang. Bảng chữ cái, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Chính tả Nghe viết: Ngày hôm qua đâu rồi? . Phân biệt ln, anang. Bảng chữ cái

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay