Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Chính tả Nghe viết: Ngày hôm qua đâu rồi? . Phân biệt ln, anang. Bảng chữ cái

2 1 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 10:57

Giáo án Tiếng Việt CHÍNH TẢ NGÀY HƠM QUA ĐÂU RỒI? A-Mục đích yêu cầu: -Rèn kỹ viết tả -Nghe, viết khổ thơ "Ngày hơm qua đâu rồi?" -Hiểu cách trình bày khổ thơ, chữ đầu dòng viết hoa -Viết tiếng có âm, vần khó: qua, chăm, -Điền chữ vào ô trống theo tên chữ -Học thuộc lòng 10 chữ B-Đồ dùng dạy học: Chép sẵn BT - BT C-Các hoạt động dạy học: I-Hoạt động 1: Kiểm tra cũ -Cho HS viết: nên kim, lên núi Viết bảng Kiểm tra BT - Nhận xét II-Hoạt động 2: Bài 1-Giới thiệu bài: Ghi 2-Hướng dẫn nghe - viết: -GV đọc toàn khổ thơ cuối HS đọc lại -Khổ thơ lời với ai? Bố nói với -Bố nói điều với con? Con học hành chăm Là ngày qua 4 dòng -Khổ thơ có dòng? Viết hoa -Chữ đầu dòng thơ viết ntn? Ơ thứ tính từ lề vào -Nên viết dòng thơ từ vở? -Hướng dẫn HS viết tiếng khó vào bảng: qua, vở, chăm, HS viết bảng -Đọc cho HS viết: Đọc thong thả HS viết -GV đọc tồn HS sốt lại -Chấm, chữa HS tự ghi lỗi chỗ sửa GV chấm 5-7 Nhận xét 3-Hướng dẫn làm tả: -BT 1b/4: Gọi HS đọc yêu cầu Cá nhân -Hướng dẫn HS làm vào BT Tự làm-Lên bảng -Nhận xét Đổi chấm -BT 2/4: GV nêu yêu cầu BT HS làm vở-Lên bảng làm Nhận xét-Sửa III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò Thi học thuộc lòng 10 chữ BT Về nhà xem lại - Chuẩn bị sau - Nhận xét nhóm .. . có dòng? Viết hoa -Chữ đầu dòng thơ viết ntn? Ơ thứ tính từ lề vào -Nên viết dòng thơ từ ô vở? -Hướng dẫn HS viết tiếng khó vào bảng: qua, vở, chăm, HS viết bảng -Đọc cho HS viết: Đọc thong th .. . lại -Chấm, chữa HS tự ghi lỗi chỗ sửa GV chấm 5-7 Nhận xét 3-Hướng dẫn làm tả: -BT 1b/4: Gọi HS đọc yêu cầu Cá nhân -Hướng dẫn HS làm vào BT Tự làm-Lên bảng -Nhận xét Đổi chấm -BT 2/ 4: GV nêu .. . -Nhận xét Đổi chấm -BT 2/ 4: GV nêu yêu cầu BT HS làm vở-Lên bảng làm Nhận xét-Sửa III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò Thi học thuộc lòng 10 chữ BT Về nhà xem lại - Chuẩn bị sau - Nhận xét nhóm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Chính tả Nghe viết: Ngày hôm qua đâu rồi? . Phân biệt ln, anang. Bảng chữ cái, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Chính tả Nghe viết: Ngày hôm qua đâu rồi? . Phân biệt ln, anang. Bảng chữ cái

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay