Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 2 bài: Tập viết Chữ hoa: Ă, Â

3 12 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 10:55

Giáo án Tiếng việt MÔN: TẬP VIẾT Tiết 2: Ă ; Â I Mục tiêu Kiến thức: Viết chữ Ă ; Â theo mẫu Kỹ năng: Rèn viết đẹp Thái độ: Yêu thích môn học II Chuẩn bị - GV:Chữ mẫu - HS:Bảng , tập viết III Các hoạt động Hoạt động Thầy Khởi động (1’) Bài cu (3’) - HS viết bảng con chữ A - Nhận xét viết chữ A Bài Giới thiệu: (1’) - Viết chữ Ă ; Â Phát triển hoạt động(27’)  Hoạt động 1: Hoạt động Trò - Hát  Mục tiêu: Cho HS nắm cấu tạo chữ  Phương pháp: trực quan - GV đính chữ mẫu HS quan sát , phân tích cấu tạo chữ  Hoạt động 2:  Mục tiêu: HS viết chữ  Phương pháp: thực hành HS viết bảng Viết vào tập viết - GV yêu cầu HS viết vào bảng  Hoạt động 3:  Mục tiêu: Rèn chữ đẹp  Phương pháp: Thi đua HS viết bảng - GV yêu cầu HS thi đua viết chữ đẹp Củng cố – Dặn dò (3’) - Rèn chữ đẹp - Chuẩn bị : B  Rút kinh nghiệm: ... nắm cấu tạo chữ  Phương pháp: trực quan - GV đính chữ mẫu HS quan sát , phân tích cấu tạo chữ  Hoạt động 2:  Mục tiêu: HS viết chữ  Phương pháp: thực hành HS viết bảng Viết vào tập viết - GV... viết - GV yêu cầu HS viết vào bảng  Hoạt động 3:  Mục tiêu: Rèn chữ đẹp  Phương pháp: Thi đua HS viết bảng - GV yêu cầu HS thi đua viết chữ đẹp Củng cố – Dặn dò (3’) - Rèn chữ đẹp - Chuẩn bị
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 2 bài: Tập viết Chữ hoa: Ă, Â, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 2 bài: Tập viết Chữ hoa: Ă, Â

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay