Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 2 bài: Tập viết Chữ hoa: Ă, Â

2 7 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 10:55

Giáo án Tiếng Việt TẬP VIẾT CHỮ HOA Ă, Â A-Mục đích yêu cầu: -Biết viết chữ hoa … , ……theo cỡ chữ vừa nhỏ -Biết viết cụm từ ứng dụng "… n chậm nhai kĩ" theo cỡ nhỏ, viết mẫu, nét quy định B-Đồ dùng dạy học: Mẫu chữ … , ……viết sẵn Kẻ ô li nhỏ bảng lớp Vở TV C-Các hoạt động dạy học: I-Hoạt động 1: Kiểm tra cũ: Gọi HS viết chữ …… Viết bảng Từ ứng dụng: ……nh em Nhận xét - Ghi điểm II-Hoạt động 2: Bài 1-Giới thiệu bài: Ghi 2-Hướng dẫn viết chữ hoa: -Hướng dẫn HS quan sát nhận xét chữ hoa ……, …… Quan sát -Chữ ……, …… có giống, khác nhau? Giống: …… Khác: Dấu -Các dấu nào? … nét cong … nét nối liền với -GV viết mẫu lên bảng Nêu cách viết HS viết bảng -Nhận xét - Sửa sai 3-HS viết cụm từ ứng dụng: -Gọi HS đọc cụm từ "… n chậm nhai kĩ" HS đọc -GV giải nghĩa cụm từ ứng dụng -Hướng dẫn HS nhận xét độ cao chữ ……….: 2,5 ô li -Cách đặt dấu …………: ô li -Khoảng cách chữ ntn? Cách chữ -GV viết mẫu chữ "… n" bảng HS viết bảng -Lưu ý: Chữ ……nối liền với chữ n HS nghe 4-Hướng dẫn HS viết vào TV: -GV theo dõi, uốn nắn em yếu HS viết vào 5-Chấm bài: GV chấm 5-7 III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò -Gọi HS viết lại từ: ……n Về nhà viết luyện thêm - Chuẩn bị sau - Nhận xét HS viết bảng ... chữ ntn? Cách chữ -GV viết mẫu chữ "… n" bảng HS viết bảng -Lưu ý: Chữ ……nối liền với chữ n HS nghe 4-Hướng dẫn HS viết vào TV: -GV theo dõi, uốn nắn em yếu HS viết vào 5-Chấm bài: GV chấm 5-7... 3-HS viết cụm từ ứng dụng: -Gọi HS đọc cụm từ "… n chậm nhai kĩ" HS đọc -GV giải nghĩa cụm từ ứng dụng -Hướng dẫn HS nhận xét độ cao chữ ……….: 2, 5 ô li -Cách đặt dấu …………: ô li -Khoảng cách chữ. .. 5-Chấm bài: GV chấm 5-7 III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò -Gọi HS viết lại từ: ……n Về nhà viết luyện thêm - Chuẩn bị sau - Nhận xét HS viết bảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 2 bài: Tập viết Chữ hoa: Ă, Â, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 2 bài: Tập viết Chữ hoa: Ă, Â

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay