Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 2 bài: Tập viết Chữ hoa: Ă, Â

3 13 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 10:54

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP TẬP VIẾT CHỮ HOA Ă, Â I.MỤC TIÊU - Viết đúng, viết đẹp chữ Ă, Â hoa( dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ- Ă Â) Chữ câu ứng dụng: Ăn ( dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ), Ăn chậm nhai kĩ( lần) - Giáo dục HS tính cẩn thận viết II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC - Mẫu chữ Ă, Â hoa đặt khung chữ (trên bảng phụ), có đủ đường kẻ đánh số đường kẻ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU Nội dung Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Bài cũ: - Kiểm tra Tập viết số HS - Thu theo yêu cầu - Yêu cầu viết chữ hoa A, Anh vào bảng - HS viết bảng lớp, lớp viết vào bảng Bài mới: Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa *Giới thiệu PP: Làm mẫu - thực hành a) Quan sát số nét, quy trình viết Ă, Â hoa - Yêu cầu HS so sánh chữ Ă, Â hoa với chữ A hoa học tuần trước - Chữ Ă, Â hoa chữ A có thêm dấu phụ + Chữ A hoa gồm nét, nét nào? Nêu quy trình Trả lời : Gồm nét Đó viết chữ A hoa nét lượn từ trái sang phải, nét móc nét lượn ngang + Dấu phụ chữ Ă giống hình + Hình bán nguyệt gì? + Quan sát mẫu cho biết vị trí đặt dấu phụ (Dấu phụ đặt + Dấu phụ dặt thẳng đường ngang nào? Khi viết đầu chữ A hoa, đặt đặt bút điểm nào? Vết nét đường kẻ ngang cong hay thẳng, cong đến đâu? Dừng bút đâu?) + Giống hình nón + Dấu phụ chữ Â giống hình úp gì? - Điểm đặt bút nằm - Đặt câu hỏi để HS rút cách đường kẻ ngang viết (giống với chữ A) chút lệch phía bên phải đường dọc chút Tù điểm đưa nét xiên trái, đến chạm vào đường kẻ ngang kéo xuống tạo thành nét xiên phải cân nét xiên trái b) Viết bảng - Viết không trung - GV yêu cầu HS viết chữ Ă, Â - Viết vào bảng hoa vào khơng trung sau cho em viết vào bảng a) Giới thiệu cụm từ ứng dụng - Đọc: Ăn chậm nhai kĩ - Yêu cầu HS mở Tập viết, đọc cụm từ ứng dụng Hoạt động 2: Hướng dẫn viết cụm từ + Dạ dày dễ tiêu hóa thức + Hỏi: Ăn chậm nhai kĩ mang lại ăn tác dụng gì? b) Quan sát nhận xét + Cụm từ gồm tiếng? Là + Gồm tiếng Ăn, ứng dụng tiếng nào? chậm, nhai, kĩ + So sánh chiều cao chữ Ă n + Chữ Ă cao 2,5 li, chữ n cao li + Những chữ có chiều cao chữ Ă? + Chữ h, k + Khi viết Ăn ta viết nét nối Ă n nào? + Từ điểm cuối chữ A rê bút lên điểm đầu chữ n viết chữ n Khoảng cách chữ (tiếng) chừng nào? Khoảng cách đủ để viết chữ o c) Viết bảng - Yêu cầu HS viết chữ Ăn vào bảng Chú ý chỉnh sửa cho em * Hướng dẫn HS viết dòng theo yêu cầu Tập viết GV chỉnh sửa lỗi Hoạt động 3: Hướng dẫn viết vào Vở tập viết Củng cố: - Thu chấm – bài.Nhận xét, sửa sai - Nhận xét tiết học - Yêu cầu HS nhà hoàn thành nốt viết - Viết bảng - HS viết Tập viết ... chiều cao chữ Ă n + Chữ Ă cao 2, 5 li, chữ n cao li + Những chữ có chiều cao chữ Ă? + Chữ h, k + Khi viết Ăn ta viết nét nối Ă n nào? + Từ điểm cuối chữ A rê bút lên điểm đầu chữ n viết chữ n Khoảng... n Khoảng cách chữ (tiếng) chừng nào? Khoảng cách đủ để viết chữ o c) Viết bảng - Yêu cầu HS viết chữ Ăn vào bảng Chú ý chỉnh sửa cho em * Hướng dẫn HS viết dòng theo yêu cầu Tập viết GV chỉnh... HS viết chữ Ă, Â - Viết vào bảng hoa vào không trung sau cho em viết vào bảng a) Giới thiệu cụm từ ứng dụng - Đọc: Ăn chậm nhai kĩ - Yêu cầu HS mở Tập viết, đọc cụm từ ứng dụng Hoạt động 2: Hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 2 bài: Tập viết Chữ hoa: Ă, Â, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 2 bài: Tập viết Chữ hoa: Ă, Â

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay