Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 2 bài: Tập viết Chữ hoa: Ă, Â

3 8 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 10:54

Giáo án Tiếng việt Môn: Tập viết Bài: CHỮ Ă,  I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: -Viết chữ hoa Ă,  (1 dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ – Ă Â), chữ câu ứng dụng: An (1 dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ), An chậm nhai kĩ (3lần) -Học sinh biết cảm thụ hay việc rèn chữ viết II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -Bài dạy, tranh minh hoạ -Xem trước III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Kiểm tra cũ: Giới thiệu Phát triển bài: *Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh viết chữ hoa *Mục tiêu: Biết viết chữ hoa Ă ,  theo chữ cỡ vừa nhỏ *Cách tiến hành: -Chữ  , Ă chữ A hoa Hướng dẫn học sinh quan sát số nét, quy trình viết có thêm dấu phụ chữ Ă ,  -Giáo viên đính chữ mẫu lên bảng yêu cầu học sinh -Học sinh trả lời so sánh chữ Ă ,  hoa với chữ A hoa học tuần trước -Chữ A hoa gồm nét nét nào? Nêu quy trình viết chữ A -Hình bán nguyệt -Giống hình nón úp -Dấu phụ chữ Ă giống hình gì? -Dấu phụ chữ  giống hình gì? -Dấu phụ Ă nét cong dướii nằm đỉnh chữ -Cho học sinh quan sát mẫu cho biết vị trí đặt A dấu phụ -Dấu phụ  nét xiên nối -Giáo viên viết chữ Ă , lên bảng vừa viết vừa nhắc nón úp xuống lại quy trình viết đỉnh A -Hướng dẫn học sinh việt vào bảng (2 lần) -Nhận xét , uốn nắn nhắc lại cách viết -Học sinh viết Ă,  vào bảng *Hoạt động 2: Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng: *Mục tiêu: HS viết từ ứng dụng An chậm nhai kĩ *Cách tiến hành: -Gọi em đọc câu ứng dụng -Giáo viên giảng từ ứng dụng -An chậm nhai kĩ để dày tiêu hóa thức ăn dễ dàng -Giáo viên hướng dẫn quan sát nhận xét -Ăn chậm nhai kĩ -Cụm từ gồm tiếng ? Là tiếng nào? -4 tiếng: ăn , chậm , nhai , kĩ -So sánh chiều cao chữ Ă n -Chữ Ă cao 2,5 li, n cao li -Những chữ cao chữ Ă -H,k -Khi viết Ăn ta nối nét Ă n ? -Từ điểm cuối chữ A rê bút khỏang cách chữ chừng nào? lên điểm đầu chữ n viết n -Giáo viên hướng dẫn học sinh viết bảng chữ -Khỏang cách chữ Ăn o -Nhận xét – uốn nắn sửa cho học sinh -Học sinh viết bảng *Hoạt động 3: Hướng dẫn viết vào tập viết *Mục tiêu: HS viết chiều cao chữ dòng chữ Ă,  cỡ vừa dòng chữ Ă,  cỡ nhỏ dòng chữ Ăn cỡ nhỏ, dòng cỡ vừa dòng câu ứng dụng -Chấm bài, nhận xét Kết luận: - Nhận xét tiết học Hỏi củng cố lại - Dặn dò HS học nhà Rút kinh nghiệm: -Học sinh viết vào vỡ ... bảng *Hoạt động 3: Hướng dẫn viết vào tập viết *Mục tiêu: HS viết chiều cao chữ dòng chữ Ă,  cỡ vừa dòng chữ Ă,  cỡ nhỏ dòng chữ Ăn cỡ nhỏ, dòng cỡ vừa dòng câu ứng dụng -Chấm bài, nhận xét Kết... từ gồm tiếng ? Là tiếng nào? -4 tiếng: ăn , chậm , nhai , kĩ -So sánh chiều cao chữ Ă n -Chữ Ă cao 2, 5 li, n cao li -Những chữ cao chữ Ă -H,k -Khi viết Ăn ta nối nét Ă n ? -Từ điểm cuối chữ A... -Giáo viên đính chữ mẫu lên bảng yêu cầu học sinh -Học sinh trả lời so sánh chữ Ă ,  hoa với chữ A hoa học tuần trước -Chữ A hoa gồm nét nét nào? Nêu quy trình viết chữ A -Hình bán nguyệt
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 2 bài: Tập viết Chữ hoa: Ă, Â, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 2 bài: Tập viết Chữ hoa: Ă, Â

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay