Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 3 bài: Tập viết Chữ hoa: B

2 10 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 10:52

Giáo án Tiếng Việt TẬP VIẾT CHỮ HOA B A-Mục đích yêu cầu: -Biết viết chữ viết hoa … theo cỡ chữ vừa nhỏ -Biết viết ứng dụng câu: ….ạn bè sum họp theo cỡ nhỏ, mẫu B-Đồ dùng dạy học: Mẫu chữ viết sẵn chữ hoa … cụm từ "….ạn bè sum họp" C-Các hoạt động dạy học: I-Hoạt động 1: Kiểm tra cũ: Gọi HS viết chữ hoa ……… từ … n Viết bảng Nhận xét II-Hoạt động 2: 1-Giới thiệu bài: Ghi 2-Hướng dẫn viết chữ hoa: -Cho HS quan sát chữ hoa … Quan sát -Chữ hoa ……cao ô li? ôli -Gồm nét? nét -GV hướng dẫn cụ thể nét -GV viết mẫu Nêu cách viết 3-Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng: HS viết bảng -Gọi HS đọc câu ứng dụng HS đọc -GV giải nghĩa câu ứng dụng -Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét độ cao chữ: Quan sát -………………………………… cao ô li? ôli -Con chữ: …….cao ô li? 1, 25 ô li -Con chữ: …….cao ô li? ô li -Con chữ: ……………………… cao ô li? 2,5 ô li -Hướng dẫn cách đặt dấu chữ khoảng cách chữ -Hướng dẫn viết chữ …….ạn vào bảng HS viết 4-Hướng dẫn HS tập viết vào TV -1 dòng chữ … cỡ vừa HS viết -1 dòng chữ cỡ nhỏ -1 dòng chữ ……ạn -1 dòng câu ứng dụng -Chấm bài: 5-7 Nhận xét III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò -Cho HS viết lại: … ạn -Về nhà luyện viết thêm - Chuẩn bị sau - Nhận xét Viết bảng ... viết chữ …….ạn vào b ng HS viết 4-Hướng dẫn HS tập viết vào TV -1 dòng chữ … cỡ vừa HS viết -1 dòng chữ … cỡ nhỏ -1 dòng chữ ……ạn -1 dòng câu ứng dụng -Chấm b i: 5-7 Nhận xét III-Hoạt động 3: ... cao chữ: Quan sát -………………………………… cao ô li? ôli -Con chữ: …….cao ô li? 1, 25 ô li -Con chữ: …….cao ô li? ô li -Con chữ: ……………………… cao ô li? 2, 5 ô li -Hướng dẫn cách đặt dấu chữ khoảng cách chữ. .. -Chấm b i: 5-7 Nhận xét III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dò -Cho HS viết lại: … ạn -Về nhà luyện viết thêm - Chuẩn b sau - Nhận xét Viết b ng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 3 bài: Tập viết Chữ hoa: B, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 3 bài: Tập viết Chữ hoa: B

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay