Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 3 bài: Tập viết Chữ hoa: B

2 10 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 10:52

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP TẬP VIẾT CHỮ HOA B I Mục tiêu:  Biết viét chữ viết hoa b theo cở vừa nhỏ  Biết viết câu ứng dụng bạn bè sum họp theo cở nhỏ , chữ viết mẫu nét nối chữ quy định  HS viết chữ mẫu , nét viết liền nétđúng quy định Biết trình bày khoa học, đẹp II  Đồ dùng dạyhọc: Mẫu chữ , bảng phụ VTV III Các hoạt động dạy học: Nội dung Hoạt động T Hoạt động H HS viết bảng : Ă , Â, Ăn 1.Bài cũ :5' T : nhận xét 2.Bài T.Giới thiệu -ghi bảng HS viết bảng HĐ1 hd hs Đây chữ ? quan sát nhận H: Chữ b cao li ? xét 10' H: Chữ B gồm có nét ? HS nhận xét T: HD cách viết Nét Gióng mốc ngược trái phía lượn sang phải ,đầu móc cong Nét kết hợp hai nét cong HĐ2 hd viết ứng dụng 28' cong phải nối liền ,tạo vòng HS nêu lại cách viết chữ B HS nhận xét xoắn nhỏ thân chữ GV nêu cách viét tô lên chữ T Nêu cách viết tô lên chữ HS viết bảng T; treo bảng phụ : Bạn bè sum họp HS khác nhận xét HD viết chữ T: ý nghĩa từ ứng dụng gì? Bạn bè khắp nơi hội tụ hop mặt H;: Những chữ cao li ?( a, n e ,u ,m o, H: chữ cao li?(S ) HS trả lời HS nêu lại cách viết H; chữ cao 2,5 li?( B ,H ) HD HS viết bảng T.nhận xét HD viêt vào HĐ4.Củng cố dặn dò(1') T: theo dõi HS viết T : Thu chấm nhận xét T nhận xét tiết học Dặn dò HS viết bảng HS khác nhận xét HS viết vào ... nhỏ thân chữ GV nêu cách viét tô lên chữ T Nêu cách viết tô lên chữ HS viết b ng T; treo b ng phụ : B n b sum họp HS khác nhận xét HD viết chữ T: ý nghĩa từ ứng dụng gì? B n b khắp nơi... Những chữ cao li ?( a, n e ,u ,m o, H: chữ cao li?(S ) HS trả lời HS nêu lại cách viết H; chữ cao 2, 5 li?( B ,H ) HD HS viết b ng T.nhận xét HD viêt vào HĐ4.Củng cố dặn dò(1') T: theo dõi HS viết. .. dò(1') T: theo dõi HS viết T : Thu chấm nhận xét T nhận xét tiết học Dặn dò HS viết b ng HS khác nhận xét HS viết vào
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 3 bài: Tập viết Chữ hoa: B, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 3 bài: Tập viết Chữ hoa: B

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay