Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 3 bài: Tập viết Chữ hoa: B

2 9 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 10:52

Tuần: GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT TẬP VIẾT: CHỮ HOA B I MỤC TIÊU: - Rèn kĩ chữ viết - Biết viết chữ hoa B theo cỡ vừa nhỏ II Đồ dùng dạy - học: - Mẫu chữ B đặt khung chữ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: A/Kiểm tra cũ: - HS lên bảng, lớp viết nháp chữ Ă, Â - Giáo viên nhận xét, đánh giá B/ Bài mới: 1, Giới thiệu : 2, Hướng dẫn viết chữ hoa a, Hướng dẫn HS quan sát nhận xét chữ B GV giúp HS nhận xét mẫu chữ : + Chữ B hoa cao li? + Chữ B hoa gồm nét? Là nét nào? b,Chỉ dẫn HS viết nháp HS tập viết chữ B lượt GVnhận xét uốn nắn 3.Hướng dẫn viết câu ứng dụng GVgiới thiệu câu ứng dụng, HS đọc HS quan sát mẫu chữ viết ứng dụng bảng GV viết mẫu chữ Bạn bè bảng , HS viết nháp 2- lượt 3, Hướng dẫn HS viết vào tập viết: HS viết vào tập viết theo yêu cầu GV uốn nắn cách ngồi, cầm bút cho HS 4, Củng cố dặn dò GVnhận xét tiết học Dặn HS nhà hoàn thành phần luyện viết ... nắn 3. Hướng dẫn viết câu ứng dụng GVgiới thiệu câu ứng dụng, HS đọc HS quan sát mẫu chữ viết ứng dụng b ng GV viết mẫu chữ B n b b ng , HS viết nháp 2- lượt 3, Hướng dẫn HS viết vào tập viết: ... dẫn HS viết vào tập viết: HS viết vào tập viết theo yêu cầu GV uốn nắn cách ngồi, cầm b t cho HS 4, Củng cố dặn dò GVnhận xét tiết học Dặn HS nhà hoàn thành phần luyện viết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 3 bài: Tập viết Chữ hoa: B, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 3 bài: Tập viết Chữ hoa: B

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay