Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 4 bài: Luyện từ và câu Từ chỉ sự vật. Mở rộng vốn từ: Ngày, tháng, năm

4 9 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 10:48

Giáo án Tiếng việt Môn: Luyện từ & câu Bài: TỪ CHỈ SỰ VẬT TỪ NGỮ VỀ NGÀY, THÁNG, NĂM I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: -Tìm số từ ngữ người, đồ vật, vật, cối (BT1) -Biết đặt câu hỏi trả lời thời gian (BT2) -Bước đầu biết ngắt đoạn văn ngắn thành câu trọn ý (BT3) -Phát triển ngôn ngữ II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -Bài dạy, tranh minh hoạ -Xem trước III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Kiểm tra cũ: Giới thiệu Phát triển bài: *Hoạt động 1: Làm tập *Mục tiêu: Mở rộng vốn từ người, đồ vật, vật, cối HOẠT ĐỘNG CỦA HS *Cách tiến hành: Bài 1: Trò chơi: Thi tìm từ nhanh -Giáo viên nêu yêu cầu : Tìm từ người, -Chia nhóm tìm từ vật, cối, vật nhóm -Giáo viên kiểm tra phút nhóm mang bảng từ lên dán -Cơng bố nhóm nhiều từ thắng Bài : -Gọi cặp thực hành theo mẫu -Đếm số từ tìm nhóm -Làm -1 em đọc đề bài.1 em đọc mẫu -Sinh nhật bạn vào ngày ? -Thực hành theo mẫu : Hỏi- đáp -Một số cặp lên trình bày -Chúng ta khai giảng năm học vào ngày tháng ? -Ngày tháng -Một tuần nghỉ ngày ? Đó ngày ? -Một tuần nghỉ -Một tuần có ngày ? ngày : Thứ bảy, chủ nhật -Các ngày tuần ngày ? -Một tuần có bảy ngày -Các ngày tuần ngày:Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật -Hôm thứ mấy? Ngày mai thứ mấy, ngày ? -HS trả lời *Hoạt động 2: Đọc viết câu *Mục tiêu: Biết dùng dấu (.) để ngắt câu trọn ý viết lại tả *Cách tiến hành: -Giaó viên gọi em đọc liền mạch đoạn văn -Có thấy mệt khơng đọc mà khơng ngắt -1 em đọc đề bài, đọc liền hơi? khơng nghỉ đoạn văn SGK -Em có hiểu đoạn văn không ? Nếu đọc liền -Rất mệt có hiểu khơng ? Truyền đạt : Để giúp người đọc dễ đọc, người nghe dễ hiểu ý nghĩa đoạn, phải ngắt đoạn -Khó nắm thành câu -Khi ngắt đoạn văn thành câu, cuối câu phải đặt dấu ? Chữ đầu câu viết ? Nêu : Đoạn văn có câu ngắt đoạn văn -Cuối câu viết dấu chấm Chữ thành câu đầu câu viết hoa -2 em lên bảng làm Cả lớp làm nháp -Sửa -Nhận xét Trới mưa to Hà quên mang áo mưa Lan rũ bạn chung áo mưa với Đơi bạn vui vẻ Kết luận: - Nhận xét tiết học Hỏi củng cố lại -Làm Bài tập - Dặn dò HS học nhà Rút kinh nghiệm: ... -Khó nắm thành câu -Khi ngắt đoạn văn thành câu, cuối câu phải đặt dấu ? Chữ đầu câu viết ? Nêu : Đoạn văn có câu ngắt đoạn văn -Cuối câu viết dấu chấm Chữ thành câu đầu câu viết hoa -2 em lên bảng... Trò chơi: Thi tìm từ nhanh -Giáo viên nêu yêu cầu : Tìm từ người, -Chia nhóm tìm từ vật, cối, vật nhóm -Giáo viên kiểm tra phút nhóm mang bảng từ lên dán -Cơng bố nhóm nhiều từ thắng Bài : -Gọi... -Một tuần nghỉ ngày ? Đó ngày ? -Một tuần nghỉ -Một tuần có ngày ? ngày : Thứ bảy, chủ nhật -Các ngày tuần ngày ? -Một tuần có bảy ngày -Các ngày tuần ngày:Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 4 bài: Luyện từ và câu Từ chỉ sự vật. Mở rộng vốn từ: Ngày, tháng, năm, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 4 bài: Luyện từ và câu Từ chỉ sự vật. Mở rộng vốn từ: Ngày, tháng, năm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay