Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 4 bài: Luyện từ và câu Từ chỉ sự vật. Mở rộng vốn từ: Ngày, tháng, năm

2 6 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 10:48

Tuần: GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LUYỆN TỪ VÀ CÂU: TỪ CHỈ SỰ VẬT I MỤC TIÊU: Mở rộng vốn từ vật Biết đặt trả lời câu hỏi thời gian Biết ngắt đoạn văn thành câu trọn ý II Đồ dùng dạy - học: Gv :kẻ sẵn bảng phân loại từ vật tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: A/Kiểm tra cũ: Gọi học sinh đặt câu hỏi theo mẫu câu: Ai gì? B/ Bài mới: Giới thiệu bài: giáo viên nêu mục đích yêu cầu tiết học Hướng dẫn làm tập Bài 1: học sinh đọc yêu cầu Giáo viên nhắc hs điền cột – hs làm vào 4Hs nêu kết Cả lớp giáo viên nhận xét chữa Bài 2: Giáo viên nêu yêu cầu – hs lên bảng nói theo mẫu sau tự đặt câu hỏi – câu trả lời VD: Hôm ngày ?tháng tháng ? - Cho cặp hs thực hành câu đáp Cả lớp nhận xét Bài : Giáo viên giúp hs nắm vững yêu cầu Nhắc hs ngắt đoạn văn thành câu nhớ viết hoa chữ đầu câu, cuối câu có dấu chấm Cả lớp làm vào Gv giúp Hs chữa Củng cố dặn dò Giáo viên nhận xét tiết học dặn hs nhà tìm thêm từ người, vật, đồ vật, cối , xung quanh ... cặp hs thực hành câu đáp Cả lớp nhận xét Bài : Giáo viên giúp hs nắm vững yêu cầu Nhắc hs ngắt đoạn văn thành câu nhớ viết hoa chữ đầu câu, cuối câu có dấu chấm Cả lớp làm vào Gv giúp Hs chữa... câu, cuối câu có dấu chấm Cả lớp làm vào Gv giúp Hs chữa Củng cố dặn dò Giáo viên nhận xét tiết học dặn hs nhà tìm thêm từ người, vật, đồ vật, cối , xung quanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 4 bài: Luyện từ và câu Từ chỉ sự vật. Mở rộng vốn từ: Ngày, tháng, năm, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 4 bài: Luyện từ và câu Từ chỉ sự vật. Mở rộng vốn từ: Ngày, tháng, năm

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay